VLADA REPUBLIKE HRVATSKE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU ... inspekcija, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama, inspekcija rada, građevinska.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA ... - Srodni dokumenti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU ... inspekcija, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama, inspekcija rada, građevinska.

konačni prijedlog zakona o gradnji - Vlada Republike Hrvatske

rekonstrukcija jest izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva ... oštećenih ili porušenih kuća , te građevine izgrađene prije 15.02.1968.

Prijedlog zakona - Vlada Republike Hrvatske

Ocjena stanja. Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13) stupio je na snagu 1. siječnja 2014. godine. Ovim se Zakonom uređuje projektiranje, građenje, ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O ...

državnoj službi i Uredba o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika su u ... klasifikaciju radnih mjesta u državnoj službi, ocjenjivanje i nagrađivanje ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU ...

31 ožu 2018 ... Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O ...

Cilj Prijedloga Zakona o željeznici je potpuno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije i to sa četvrtim željezničkim paketom, a koji je predstavljen ...

Konačni prijedlog zakona o stečaju potrošača..pdf - Vlada ...

(2) Poštenje potrošača utvrđuje sud uzimajući u obzir ponašanje potrošača ... stečaja potrošača isključivo je stvarno i mjesno nadležan općinski sud na ... preko mrežne stranice e-oglasna ploča sudova u elektroničkom obliku prema ... Od ukupnog broja građana u Republici Hrvatskoj, kojih je prema popisu iz 2011. bilo.

MINISTARSTVO FINANCIJA KONAČNI ... - Vlada Republike Hrvatske

RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA. Zagreb ... donošenja ovoga Zakona primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prijedlog odluke - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 (u daljnjem tekstu: „Predsjedanje Vijećem EU. 2020“). II. Strukturu iz točke I. ove Odluke čine: - Upravljačko vijeće za ...

Prijedlog uredbe - Vlada Republike Hrvatske

UREDBE O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA. Članak 1. ... obitelji, primjenjuje se ova Uredba i propis o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i.

PRIJEDLOG VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 17 ...

dekontaminaciju PCB-a i opreme s volumenom PCB-a većim od 5 dm. 3 . Navedeni ... biorazgradive komponente u otpadu. JLS17 ... za lagane plastične vrećice.

Nacrt prijedloga zakona - Vlada Republike Hrvatske

odstupali od domaćeg zakonodavnog okvira, pa je četvrtom izmjenom i dopunom Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 70/2017) stvoreno fleksibilno ...

Nacrt prijedloga obiteljskog zakona - Vlada Republike Hrvatske

Također, Obiteljski zakon 2003 ne predviđa mogućnost zastupanja djeteta neovisno od njegovih roditelja u pojedinim obiteljskim sudskim postupcima, posebno ...

Nacrt prijedloga zakona o zakladama - Vlada Republike Hrvatske

Pravilnikom o upisu u zakladni upisnik (Narodne novine, br. 4/96, 103/01 i 144/10). U smislu važećeg Zakona o zakladama i fundacijama, zaklada je imovina ...

Nacrt konačnog prijedloga zakona - Vlada Republike Hrvatske

na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec te gradova: Čakovec,. Mursko Središće i Prelog. Općinski sud u Koprivnici za područje općina: ...

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i ... - Vlada Republike Hrvatske

Kazneni zakon („Narodne novine“, broj 125/11 i 144/12 – u daljnjem tekstu: ... kleveta. Kleveta kao kazneno djelo ostaje, ali se ograničava na slučajeve u kojima ...

MINISTARSTVO FINANCIJA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ...

RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA. I. OPĆE ODREDBE. Opće odredbe. Članak 1. Ovim se Zakonom ureduje okvir financijskog poslovanja i ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA. ZAKONA ... U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. ... Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama ... - Hrvatski sabor

od ovrhe u slučaju kada se ovrha provodi na plaći ovršenika koji prima plaću, ... do sredine 2016. provedena dražba, utvrđeno kako oko 200 ovršenika ima ...

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona - Vlada ...

rujna 2016. godine. ... prima plaću i nije primijenio odredbu članka 149. Ovršnog zakona ... 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) o ograničenju ovrhe na plaći. Radi se o ...

4. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama ... - vlada usk

27 lip 2019 ... Poslanidka incijativa za dopunu Zakona o koncesijama ("SluZbeni glasnik Unsko- sanskog ... 24. aprila 2017. godine Unsko-sanskog kantona.

strateški plan vlade republike hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika. Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike ...

Strategija razvitka Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

porasta broja umirovljenika, povećan je udjel izdataka za mirovine u ... par godina koncipirao određeni broj malih programa zapošljavanja za ... mirovinama, potrebno je na prikladan način integrirati u sustave socijalne sigurnosti, pa tako ... 98.983. 121.523. 159.453 125.421 224.292. Krediti za branitelje i stradalnike.

Prijedlog Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike ...

Dravi i šest lokacija za smještaj opreme za servise na rijeci Savi) i usluge interneta, koji je potreban za ... Slavonski Brod - Davor - Sisak, Obilježavanje plovnog puta. Save, Kupe i Une. Sredstva za ... Uredska oprema i namještaj. 142,16. 0452.

PRIJEDLOG Na temelju odredbi članka 8. Zakona o Vladi Republike ...

1 stu 2017 ... Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kune ... Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. ... propisan je način određivanja osnovice plaće u javnim službama,.

Hrvatske šume - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske šume d.o.o. Troslojno organizirano trgovačko društvo: Direkcija – 16 Podružnica – 169 šumarija. Strategija. Gospodarenje šumama u skladu sa ...

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

Hrvatske autoceste - Vlada Republike Hrvatske

autoceste d.o.o. (HAC) i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (ARZ):. Ove poslove za ... odmorišta „Sredanci sjever11 i odmorišta „Nova Gradiška Dragalić sjever11).

124 - 12.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Stavljanje u promet lož ulja i plavog dizela. Članak 102. (1) Prodaja lož ulja ne smije se vršiti izravnim utakanjem u spremnike goriva motornih vozila,.

18 c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatski oslobodilački pokret (HOP). Istarska stranka umirovljenika - Partito Istriano dei pensionati (ISU - PIP). Istarski demokrati - Democratici Istriani (ID - Dl).

107 - 17.1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

19 srp 2018 ... invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti kod priznanja prava na drugu ... dana, čime su zaštićeni u ostvarivanju prava na invalidsku mirovinu zbog pogoršanja ... Prema važećim odredbama ZOMO-a pravo na starosnu mirovinu ... oštećenja ili opće nesposobnosti za rad stekli na zakonit način, ...

125 - 31.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Inspekcijski pregled održavatelja vučenih vozila obavljen je u društvima Održavanje vagona. d.o.o., RŽV Bjelovar, RŽV Čakovec, RPV Slavonski Brod i Pružne ...

162 - 16 a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Lisac - Mravinca ŽC 6228) dionica ŽC 6228 (Rudine) -. Čepikuće) ... STARI SLATNIK duljine 1,00 km____________________. 6.098.095. 525. 001. 5.889.109.

221 - 10.pdf - Vlada Republike Hrvatske

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.. 84698789700 080561478. 73.568,37. 24. DONA trgovina d.o.o. u stečaju. 05543339338 080462573. 63.464,41. 25.

167 - 4.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Procjena vrijednosti nekretnine iz stavka 1. ovoga članka je multidisciplinarni ... 4. prethodno izračunati umnošci zbrojit će se, a njihov zbroj odgovara služnosti.

188 - 13.pdf - Vlada Republike Hrvatske

kod ovlaštenih održavatelja Končar-Električna vozila d.d. (2), Pružne građevine d.o.o. (1), RZV. Čakovec d.o.o. (1), TŽV Gredelj d.o.o. (2) i TSŽV (3). Inspekcijski ...

230 - 9b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Predmet: Prijedlog zakona o osnivanju Sveučilišta Sjever (predlagateljica: Sunčana. Glavak ... obrtništvo i trgovina, a u 18. stoljeću Varaždin postaje i prvi glavni grad Hrvatske. Od 1756. ... odabrana je adresa u Križanićevoj ulici 33/6 u Varaždinu. ... Sveučilište sjever od ideje, dopusnice do registracije u trgovačkom sudu u.

27. - 09 - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2011 ... FOND HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ... pojedine studijske programe te, tamo gdje je to potrebno, polože i dodatne provjere posebnih ... Tijekom 2011. godine Fond je izvršio isplatu udjela u vrijednosti od ... suradnju braniteljskih zadruga s drugim institucijama, kao i suradnju s ...

133 - 13.pdf - Vlada Republike Hrvatske

31 pro 2018 ... Prijedlog izmjene Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (dalje u tekstu: OPKK) obuhvaća tehničke izmjene u sustavu pokazatelja ...

33 - 9.4.pdf - Vlada Republike Hrvatske

ZAHVAĆANJE VODA RADI PRODAJE NA TRŽIŠTU S DRUŠTVA PODRAVKA. d.d. NA DRUŠTVO STUDENAC d.o.o.. (bunar ZK-3). I. Vlada Republike Hrvatske ...

200 - 6.pdf - Vlada Republike Hrvatske

zarez i dodaju riječi: "invalidska mirovina zbog opće nesposobnosti za rad, ... "(7) Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad.

75 - 16.8.pdf - Vlada Republike Hrvatske

statuta, te promjene sjedišta Republičkoga sindikata radnika Hrvatske (RSRH) prekinuti su rješenjem Ministarstva u skladu s odredbom članka 55. stavka 1.

207 - 8 c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

5 velj 2020 ... stadiona NK Hrvatski dragovoljac u Gradu Zagrebu (3.420.238,00 kn). Državni ured za ... NK Zadrugar. NK Sloga ... Kuta u općini Oprisavci, Nogometni klub Živike u Općini Oriovac, nogometni klub Mladost koji je koristio ...

37 - 1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

treće i svako sljedeće dijete, koji pravo na roditeljski dopust mogu koristiti u ... rodiljni dopust ili roditeljski dopust ili rada s polovicom punog radnog vremena ili.

102 - 31.pdf - Vlada Republike Hrvatske

93/11),Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine donio je Odluku o ... vrstu kulturne djelatnosti (folklor, glazba, kazalište, izložbe — ako ih je više svaku razraditi posebno) ... Kazališna predstava za djecu i mlade - Rijeka. 8.000,00 ... Grad Split, Dom hrvatske mornarice Lora. 30.000,00.

238 - 11.pdf - Vlada Republike Hrvatske

1.8.2.11 Posebni program tretmana zatvorenika oboljelih od PTSP-a . ... Dosadašnja Kaznionica u Požegi i Zatvor u Požegi spojeni su u jednu organizacijsku ...

120 - 23.6.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Uprava za regionalni razvoj, pomoćnice Kristina Bilić, Uprava za otoke, pomoćnica. Tajana Huzak, Uprava za potpomognuta područja, pomoćnica Katica ...

157 - 14.pdf - Vlada Republike Hrvatske

(Engleski jezik. Francuski ... eseja i opisivače za ocjenjivanje za svaki primjer. ... Aw'w.ncvvo.hi/medunai odna-isti azi'anja/talis/ na kojoj se uz ostale sadržaje.

3 - 1.1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

uvođenje postupka oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama za ... d) dječje sjedalice za automobile te dječju hranu i prerađenu hranu na bazi ... b) 8802 - Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi); svemirske ... Dodatak III., Popis dobara na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže iz.

38 - 10.pdf - Vlada Republike Hrvatske

10 svi 2017 ... Sunositelj(i): Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama ... zdravstveno osiguranje, Ministarstvo financija - Porezna uprava,. Ministarstvo ... Programska rješenja puštena u produkcijski rad. 5.

20 - 15.pdf - Vlada Republike Hrvatske

skraćenog naziva OPT-AGENCIJA, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s. MBS; 080680956, OIB 07435417708, mijenja svoj dosadašnji ...

94 - 2.23.pdf - Vlada Republike Hrvatske

... u k.o. Split. (dio bivše vojarne „Sv. Križ“ Dračevac) Splitsko-makarskoj nadbiskupiji ... koju koristi Općinski sud u Splitu, zgradu red.br. 3 i zgradu red.br. 9.

116 - 15.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Davanje dozvole za promet lijekova na veliko i posredovanje lijekovima .,. 2.3.6. Davanje dozvole ... Odjel sudjeluje u međulaboratorijskim ispitivanjima i u uzorkovanju lijekova iz prometa. ... inozemstva te plaćanjima u inozemstvo. Grupa 7.

57 - 18.2.pdf - Vlada Republike Hrvatske

City Center Zagreb One East i West su uz Arena Centar, Avenue Mali, King Cross,. Supemovu Buzin, Garden Mall i Westgate, najznačajniji takmaci u segmentu shopping centara na području ... Popusti koji se temelje na količini odnosno koji ... Rijeka, Split i Osijek su, uz Grad Zagreb, lokalno tri najznačajnija tržišta. Pozicije ...

244 - 2a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

1 ruj 2015 ... "invalidska mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad ili". Stavak 5. mijenja se i glasi: "(5) Član obveznog mirovinskog fonda kod ...

9 c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

25 svi 2018 ... područna znanstvena vijeća i matični odbori. ... visoko obrazovanje (AZVO) koju je Uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske na sjednici.

24 - 9.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Cjelovita energetska obnova zgrada javnog sektora, osobito zgrada u kojima se ... pojavljuju u starim energetskim sustavima te značajno boljem sustavnom ... obiteljska kuća, hotel i restoran, trgovina - kao rijetko zastupljene namjene u javnom ... Ukupno zgcada. Udio zgrada. Ukupna investicija. Poticaj. Sufinanciranje.

111 - 16.pdf - Vlada Republike Hrvatske

se odnose na projekt "Izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava", ... Na Dravi je izrađen Elaborat definiranja nove trase plovnog puta od rkm 0,0 do rkm 23 ...

44 - 15.pdf - Vlada Republike Hrvatske

12 lip 2017 ... Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s ... ured u Varaždinu te, za Podnični ured u Zagrebu, gđa Vesna ...

115. - 1.b - Vlada Republike Hrvatske

Temeljni zahtjevi za građevinu (obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu, mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, ...