PRIJEMNI ISPIT bosanski jezik-1 - Univerzitet u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI. FILOZOFSKI FAKULTET. TEST IZ BOSANSKOG JEZIKA. (za ak.2009/10. od 7.7.2009.) 1. Dopunite nepotpune naslove djela: a) Herman ...

PRIJEMNI ISPIT bosanski jezik-1 - Univerzitet u Tuzli - Srodni dokumenti

PRIJEMNI ISPIT bosanski jezik-1 - Univerzitet u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI. FILOZOFSKI FAKULTET. TEST IZ BOSANSKOG JEZIKA. (za ak.2009/10. od 7.7.2009.) 1. Dopunite nepotpune naslove djela: a) Herman ...

bosanski jezik 2014 - Univerzitet u Tuzli

loptica za gonjenje muha naziva MUHOMLAT. Dakle, ne treba biti protiv ZRAKOMLATA niti pak za njega, tek zrakomlat treba staviti na pravo mjesto u jeziku, ...

bosanski jezik 2012 - Univerzitet u Tuzli

Sadašnji particip u engleskom vs. glagolski prilog sadašnji u bosanskom jeziku /. Present Participle in English vs. glagolski prilog sadašnji (“Present Verbal ...

bosanski jezik 2013 - Univerzitet u Tuzli

sastav složene rečenice niti da između klauza uspostave određene značenjske ... Vidjeli smo da primjeri (1) i (2) pokazuju da se upitne rečenice “ugrađuju” ... da je u tom smislu pridjev ekspresivan i da u pjesmama ima višestruko pozitivno.

prijemni - Univerzitet u Tuzli

Gimnastičke i ritmičke strukture po zadanom zadatku. ( sastav na parteru i sastav ... Djevojke 50 m – vrijeme (granično vrijeme 80 sek.) - Muškarci 50 m – vrijeme ...

Nova knjiga u izdanju Instituta za bosanski jezik i književnost u Tuzli

1 pro 2016 ... na pojedine govore (dijalektizmi), ali ima i riječi koje su poznate i savremenim mlađim govornicima i često se koriste. To svakako ne umanjuje ...

Univerzitet u Beogradu 24. jun 2019. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

24 јун 2019 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNICKI FAKULTET šifra zadatka: 17356. Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

univerzitet u nišu medicinski fakultet prijemni ispit - Fakulteti ...

29 јун 2016 ... rastvora saharoze, koncentracije 0,05 mol/dm. 3 ? ... Koja od navedenih karboksilnih kiselina sadrži alkoholnu grupu? ... 2) Linolna. 3) Salicilna.

UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Odsjek: Njemački jezik i ...

9. 2001. Ispit: pismeni zadaci tokom semestra, test na kraju semestra. ... Silić, Josip, Ivo Pranjković (2005), Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka.

Engleski jezik i knjizevnost I ciklus 2015-16 - Univerzitet u Tuzli

studijskog odsjeka Engleski jezik i književnost da redovno inovira nastavne planove i programe, u skladu sa novim zahtjevima na tržištu. Nastavni plan i ...

Turski jezik i knjizevnost I ciklus 2015-16 - Univerzitet u Tuzli

Filozofski fakultet. STUDIJSKI PROGRAM I CIKLUSA STUDIJA. TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST. AK. 2015/16. /OPĆE ODREDBE /. Tuzla, mart, 2015. godine. 1 ...

Prijemni ispit Opšta informisanost 2008 drugi rok - Prijemni.rs

Kada su konkvistadori došli u oblast današnjeg Perua, starosedeoci su tamo bili: a. Asteci d. Maje b. Inke e. Uruburui c. Apači. 14. Nauka o glasovima naziva se:.

Test za prijemni ispit za sve smerove osim Ekologije i ... - Prijemni.rs

Koje godine se odigrao dogañaj pod nazivom “Bostonska čajanka”, poznat kao provokacija kojom su grañani Bostona izneli svoje nezadovoljstvo britanskom.

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za prijemni ispit ... - Prijemni.rs

29 јун 2017 ... RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za prijemni ispit 29.6.2017 – ... Ђаковића бб www.tfzr.uns.ac.rs. Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 ...

prijemni ispit iz matematike za upis na elektrotehniˇcki ... - Prijemni.rs

25 јун 2018 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNIˇCKI FAKULTET šifra zadatka: 17369. Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

Prijemni ispit Istorija 2012 prvi rok - Prijemni.rs

Који франачки владар је поставио темеље папској држави 756. године: а. Карло Мартел б. Пипин Мали в. Карло Велики. 10. Енглески парламент је први ...

Prijemni ispit Biologija 2012 prvi rok - Prijemni.rs

d) Henleova petlja. 11. Ako u bazni sastav molekula DNK ulazi. 40% adenina, iRNK sadrži a) 60% uracila b) 40% uracila c) 20% uracila d) iRNK ne sadrži uracil ...

Test za prijemni ispit iz hemije - Prijemni.rs

Molekulska formula vodonik-peroksida je H2O2, a njegova empirijska formula je: a) HO b) H4O4 c) H2O. Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora. 5.

Prijemni ispit iz crtanja - Prijemni.rs

студија се ради техником угљен на папиру. Кандидати су дужни да на ... 2. папир за цртање (жути пак-папир или натрон) формата 50 х 70 сm. 3. угљени ...

Biohemija - Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli - Univerzitet u Tuzli

14 stu 2018 ... Šaperoni. Konformacija, dinamika i funkcija. Enzimi: klasifikacija, kinetika i kontrola. Koenzimi. Triacilgliceroli, fosfolipidi, holesterol, sfingolipidi, ...

untverzitet u tuzli praitni fakultet test - Univerzitet u Tuzli

73 Vrlo znafajan dogaClaj u evropskoj srednjovjekovnoj historiji jeste Crkveni raskol [1054). Ovim dogadajem dotada jedinstvena hri5danska crkva podijeljena ...

ZJNPP-a ZA BOSANSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK I ... - APOSO

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisana na ishodima učenja. 5. Ishodi učenja za jezik – Bosna i ...

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE

25 јун 2019 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE. Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po 5 poena. Ukoliko ne elite da se opredelite ...

prijemni ispit - FPSP

Roman STO GODINA SAMOĆE napisao je: a) Gabrijel Garsija Markez b) Pablo Neruda c) Erih Marija Remark d) Pablo Koeljo. 14. Koga smatraju "ocem ...

PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 1

Relativna atomska masa – Ar je broj koji pokazuje koliko je puta prosječna masa ... Ako je atomska masa za ugljenik 12, broj atoma ugljenika u. 1,2 g ugljenika ...

Prijemni ispit iz Infotmatike

Kolika je aritmetička sredina cifara u dekadnom zapisu binarnog broj 101111011? 23. Koliko ima ... Broj je Armstrongov ako je jednak zbiru kubova svojih cifara.

PRIJEMNI ISPIT (15. 06. 1996)

15 јун 1996 ... 4. Data je kocka zapremine V. Wena ivica najpre je smawena za 10%, a zatim je ivica dobijene kocke pove}ena za ... Kvadar ~ije ivice su du`ine 4 cm, 6 cm i 9 cm sas- ... Od tri u~enika osmog razreda, dva u~enika sedmog.

Zbirka zadataka iz MATEMATIKE za prijemni ispit - GAF

6 мар 2016 ... Koriste i adicionu formulu za kosinus dvostrukog ugla, dobijamo cos3 x - cos 2x cosx = 0 ⇔ cos3 x - (cos2 x - sin2 x) cosx = 0. ⇔ sin2 x cos x ...

PROGRAM ZA PRIJEMNI ISPIT IZ ORGANIZACIJE • Organizacija ...

Organizacija, pojam i predmet izučavanja. ... prihod, dobit i raspodela rezultata rada. ... Organizacija proizvodnje, Organizacija rada, Ekonomika i organizacija ...

PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ PREDMETA GEOGRAFIJA 1. Kog je ...

Balkan kao geopolitički pojam čini ___malih i srednjih država. 7. ... Kao se nazivaju džinovski sistemi spojenih gradova i konurbacija? 168. ... Koliko država Azije ima površinu veću od 1 milion km2? 178. ... Kako se zove glavni grad Australije?

zbirka zadataka iz MEHANIKE za prijemni ispit - GAF

Ova zbirka reşenih zadataka za prijemni ispit iz Tehničke mehanike sadrżi ... 1. Odrediti rezultantu sistema sila koji deluje u tački O, kao şto je pokazano na slici.

PRIJEMNI ISPIT- TEST ZDRAVSTVENA NEGA

PRIJEMNI ISPIT- TEST ZDRAVSTVENA NEGA. 1. Šta je koma? a) Koma označava stanje poremećaja svesti koje se odlikuje patološkom pospanošću, iz koje.

Prijemni ispit - Departman za matematiku i informatiku

5) Registarske tablice jedne države se sastoje od 7 simbola: 2 slova engleske abecede i 5 cifara. (engleska abeceda ima 26 slova). Slova i cifre su pomešani u ...

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2016]

Koja je empirijska formula kristalohidrata koji se sastoji iz 23,25% kalcijuma, 18,60% sumpora, 37,21% ... molekulska formula C3H8O? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6.

Propozicije za prijemni ispit - Akademija scenskih umjetnosti

Ćelava pjevačica; S. Beckett: Čekajući Godota; J. P. Sartre: Prljave ruke; S. I. Witkievicz: Ludak i opatica; H. Müller: Hamlet mašina, Kvartet; J. Jenet: Služavke; ...

Prijemni ispit MF MB 2018 2019 hemija JUL sa rešenjima

17 јул 2018 ... a. propil-formijat b. metil-propaonat c. propil-propanoat d. metil-formijat e. propanon. 14. Oksidacijom ciklopentanola dobija se: a. ciklopentanal.

1 INFORMATIKA -pitanja za prijemni ispit- 1. Šta znači ... - FIMEK

Testiranje hardvera računara. •. Pokretanje operativnog sistema. •. Rad sa fajlovima. •. BIOS sadrži operativni sistem. 4. Koje parametre možemo da podesimo u ...

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2019]

... kiseline na benzen nastaje nitro-benzen. Mehanizam ove reakcije je: a) elektrofilna adicija b) nukleofilna supstitucija c) eliminacija d) elektrofilna supstitucija.

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA REŠENJA za test za prijemni ispit ...

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA. REŠENJA za test za prijemni ispit – Jun 2018 ... Ђуре Ђаковића бб www.tfzr.uns.ac.rs. Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 ...

2019 Upute za prijemni ispit - Studij dizajna

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna. Frankopanska 12, hr – 10000 Zagreb ... Razredbeni postupak za upis na Diplomski studij dizajna.

PRIJEMNI ISPIT MATEMATIKA Skupovi. Brojevi. Osnovni zakoni ...

PRIJEMNI ISPIT. MATEMATIKA. Skupovi. Brojevi. Osnovni zakoni. Operacije. Racionalizacija. Proporcije. Polinomi. Množenje, deljenje, rastavljanje na činioce, ...

spisak nastavnih jedinica za prijemni ispit iz biologije za integrisane ...

Раздео маховине (Bryophyta). Опште одлике – грађа. Систематика и распрострањеност. Значај маховина у природи. Раздео раставићи (Equisetophyta).

Prijemni ispit MF MB 2018 2019 hemija SEPTEMBAR sa re[enjima

11 сеп 2018 ... a. geometrijski izomeri b. cis-trans izomeri c. konstitucioni izomeri d. optički izomeri e. strukturni izomeri. 10. sp3-hibridizacija nije prisutna kod ...

pripremni zadaci za prijemni ispit građevinski fakultet ... - GF UNSA

PRIPREMNI ZADACI. ZA ... Rješenja logaritamske jednačine i nejednačine. 1. 2. 3. ... Analitička geometrija u ravni (prava, krug, elipsa, hiperbola i parabola). 10.

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije – odeqewe za u ...

6 јун 2004 ... Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije ... Test se sastoji od 12 zadataka na koje se odgovara zaokru`ivawem slova ispred ta~nog.

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2014 – septembar]

tog elektrolita, stepen disocijacije je: a) 0,6 ... Konjugovana baza kiseline HPO4. 2- je: ... Nepotpunom neutralizacijom višebaznih kiselina nastaju: a) kisele soli.

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za probni prijemni ispit ... - TFZR

24 апр 2019 ... RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za probni prijemni ispit ... Ђуре Ђаковића бб www.tfzr.uns.ac.rs. Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 ...

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2014] - Prirodno ...

Kako će uticati dodatak hlorovodonične kiseline na položaj ravnoteže i sastav ... Konjugovana kiseline baze HPO4. 2- je: ... Propanska kiselina se može dobiti:.

PRIJEMNI ISPIT IZ NJEMAČKOG JEZIKA – 2015. (Test A) 1. Welche ...

c) eines großes Hases d) eines großen Hases. 9. Wie lautet die 3. Person, Singular, Präteritum, Aktiv, Konjunktiv des Verbs helfen? (2 Punkte) a) hälfe b) halfe.

Kvalifikacioni (prijemni) ispit na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

premet strance (zvijezda), vaga, premet uporom naprijed, most. Test iz atletike se sastoji iz slijedećih disciplina : - Žene: 800 m - vrijeme. - Muškarci: 1500 m - ...

Zbirka zadataka iz matematike za prijemni ispit - Војна Академија

ЗБИРКА ЗАДАТАКА. ИЗ. ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÅ. ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ. ЗА УПИС НА ВОЈНУ АКАДЕМИЈУ. ВОЈНА АКАДЕМИЈА.

Informator za prijemni ispit OJ Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

fakulteta pripreme knjigu sa pitanjima i tačnim odgovorima, kojim će priprema studenata za prijemni ispit biti znatno olakšana. Ova knjiga u sebi sadrži pitanja iz ...

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu Prijemni ispit, 27. jun 2016 ...

27 јун 2016 ... b) Palmitinska kiselina ima 18 ugljenikovih atoma. DA NE c) Timin ne ulazi u sastav ribonukleinskih kiselina. DA NE d) ATP služi kao ...

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije - Zemunska gimnazija

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije. – odeqewe za u~enike sa posebnim sposobnostima za fiziku. 6. jun 2004. Test se sastoji od 12 zadataka na koje ...

Zbirka zadataka za prijemni ispit iz zaštite životne sredine / Dejan ...

22 апр 2019 ... Azot je inertan gas prisutan u atmosferi, veoma značajan sa stanovišta fizioloških procesa kod biljaka. To je bezbojan gas, bez mirisa i ukusa.

BOSANSKI JEZIK

HASANAGINICA: Majko! MAJKA: Ne plači, ćerce! Grehota je plakati. HASANAGINICA: Što ću? MAJKA: Na nama je da sve podnesemo. Poslušaj brata kako bi i ...

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Kemal Mahmutefendić: Sve moje cipele. - Irfan Horozović: Inspektor vrtnih patuljaka. - Ahmet Hromadžić: Zlatorun. - Mevluda Melajac: Jorgovani. - Ivo Andrić: ...

Bosanski jezik - Šesti razred OS

uočavanje motiva, emocija i pjesničkih slika u lirskom tekstu; ... Sejdefu majka buđaše ... Razlikovanje komičnog, ironičnog i satiričnog u dramskom tekstu.

bosanski jezik - Glas Srpske

27 мај 2016 ... Bi}e to repriza finala od prije dvije go- dine, kada je Atletiko bio ... 16.20 Supertalent. 17.00 Vijesti. Nove TV. 17.10 Supertalent. 19.15 Dnevnik.

bosanski jezik i pismo bosančica

Iako nestručnjak za jezička pitanja, odavno prikupljam građu o bosanskom jeziku i pismu bosančica, koja nepobitno potvrđuje njegovo dugovječno postojanje i.