pravilnika o posebnim uslovima cg - Agencija za elektronske ...

Poštanske usluge koje se odnose na prijem poštanskih pošiljaka Pošta u pravilu ... Za registrovane pošiljke Pošta može obezbijediti mogućnost praćenja toka ...

pravilnika o posebnim uslovima cg - Agencija za elektronske ... - Srodni dokumenti

pravilnika o posebnim uslovima cg - Agencija za elektronske ...

Poštanske usluge koje se odnose na prijem poštanskih pošiljaka Pošta u pravilu ... Za registrovane pošiljke Pošta može obezbijediti mogućnost praćenja toka ...

Na osnovu člana 4. Pravilnika o uslovima i ... - Općina Banovići

31 pro 2019 ... -Vojnički grah za 600 osoba.................................................................................... KM,. -Jedan autobus na relaciji Banovići-Seona-Aljkovići i obratno.

Pravilnik o posebnim uslovima za pristup poštanskoj mreži

Јавно предузеће ,,Пошта Србије”, Београд www.posta.rs. ПРАВИЛНИК О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА. ПРИСТУП ПОШТАНСКОЈ МРЕЖИ ЈАВНОГ.

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU ...

POREĐENJE CIJENA FIKSNE TELEFONIJE OPERATORA KOJI POSLUJU NA ... platformi (KDS/IPTV/DTH/DVB-T2) uvećan je za 23.689 priključaka, što ...

O ~~ , ~ ') j~_~ ry - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku ...

13 мар 2015 ... za Home Box usluge (sa primjerom zahtjeva - ponude), ugovor o pružanju elektronske ... SMS pre-rna S rbiji (VIP I r<~ lenc)r). 0 . 0/0. 0 .01 l.

Brojevi hitnih službi_Layout 1 - Agencija za elektronske ...

Pozivni broj “112” je sinonim za savremene, objedinjene sisteme za ... Tel: 020 406 700, Fax: 020 406 702. E-mail: [email protected], Web: www.ekip.me. 122. 123.

~ . . , - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

4 апр 2018 ... olo kupovini uredaja na rate Vih po prodajnim pogodnostima. te potom ... U slutaju da Pretplatnik ne vrati Davaocu usluga S'<J Opremu ... UČ8ju m1.-. ... Gar-mini rok ~ opremu uaJe za svo vrijeme triljaoja Ugoyora i u~()Ve ... Intemet uslugu po osoovu Biznis Duo 10 Hibrid paketa tMm poMđuje da ukoliko.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

29 Sep 2013 ... communications services. • Mr Andro Marčev, HAKOM, Croatia. HAKOMetar – Tool for measuring the speed of broadband Internet access in.

CRNOGORSKI TELEKOM a - Agencija za elektronske komunikacije ...

Ova Referentna interkonekciona ponuda definiše uslove i procedure u skladu sa kojima će. Crnogorski Telekom (u daljem tekstu «T-Mobile CG») sa operatorom ...

m:teL - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 80% kvarova': < 48 sati (osim za smetnje izazvane višom ... Mobilne i fiksne mreže u Srbiji: vip, telenor i Orion.

rl... - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kojem su ... Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik, u kojem se ...

kabliranje u zgradama - Agencija za elektronske komunikacije i ...

23 јул 2015 ... NAPOMENA 2: U praksi se koriste i pojmovi: sistem strukturnog kabliranja i strukturno kabliranje. 8. Glavna elektronska komunikaciona mreža ...

Upozorenje TV Nova M - Agencija za elektronske medije

17 јул 2019 ... prevod - „Besmrtnici'), koji nije pravilno katagorisan, označen i raspoređen, kao sadržaj koji nije primjeren za maloljetnike mlađe od 16 godina.

0,- L. - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Davalac usluga Pretplatniku koji je izabrao Magenta 1 L ili XL paket i koristi Internet putem ... Cijena korišćenja Magenta 1 usluge po ovoj Ponudi se sastoji od:.

Upozorenje TV MNE Sport 1 - Agencija za elektronske medije

9 окт 2019 ... „TV MNE Sport 1", izriče se upozorenje kao upravno-nadzorna mjera jer je dana 07. septembra ... mogućnost da ih neko gleda tokom borbi. Na tim ... Pitali su i... druge poslovne prijatelje iz televizije 'Sport Klub' koji su vlasnici ...

Komentari MTel-a - Agencija za elektronske komunikacije i ...

23 јул 2009 ... baze, a da korisnicima te baze ( Operatoru US-a, Operatorima prenesenih brojeva, i po potrebi drugim operatorima) obračunava ...

Untitled - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Tele2. MK. T-Mobile. MK. Cosmofon. MK. VIP. TR. Avea. TR. Turkcell. TR ... Cijene OECD korpe usluga mobilne telefonije za korisnike u Crnoj Gori sa ... informacija korisnicima, o pretplatnicima (u daljem tekstu: Univerzalna služba informacija); ... Trgovačko društvo Imenik d.o.o., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3 (Imenik ...

izvještaj o radu za 2016. godinu - Agencija za elektronske ...

Brzina i pouzdanost prenosa i uručenja poštanskih pošiljaka . ... Broj korisnika interneta kod operatora M-Kabl d.o.o. se smanjio za 23,5 % u odnosu na 2015. godinu. ... Prema usvojenom planu OKC 112 se nalazi na lokacijama regionalnih ...

tržište mobilne telefonije - Agencija za elektronske komunikacije i ...

Takođe, po osnovu plaćanja godišnje naknade za pokrivanje ... Operatori Crnogorski Telekom a.d, Telenor d.o.o. i M:tel d.o.o. su shodno obavezi ... Odgovarajući nivoi učešća prema broju prepaid i postpaid korisnika mobilnih operatora ... Rješenja Agencije i važećih Pravilnika (prenosivost brojeva, univerzalni imenik, i dr.) ...

Servis i popravka vozila - Agencija za elektronske medije

Partija I: Servis i popravka vozila Opel Corsa D Z13 DTJ MTM i MTA, diesel (2008.g. proizvodnja; tri vozila) ... Ostale kontrole (kontrolne lampice, svijetla ...

2004 2005 - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku ...

Estonia, Elion. Finland ... Estonia, Elion. Finland ... obratila Direkciji za nekretnine, Upravi za šume kao vlasniku zemljišta, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ...

MMSI - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Pozivni znak – jednoznačni alfanumerički znak kojim se identifikuje radio stanica na plovilu ili obalna radio stanica. Međunarodni pomorski radiokomunikacioni ...

plan namjene radio-frekvencijskog spektra - Agencija za elektronske ...

Radio-frekvencija: Osnovni fizički parametar elektromagnetnih talasa ili radio ... Satelitski sistem: Svemirski sistem u kojem se koriste jedan ili više vještačkih ... Dodatni kanali u ove svrhe mogu biti dodijeljeni i iz opsega između 3155 kHz i.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za uvoz ptica ("Sl.list CG" br ...

pticama iz gazdinstava na kojima je dijagnostikovana psitakoza, posljednjih dva mjeseca prije otpreme u Crnu Goru;“. Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu ...

Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim ...

21 ožu 2018 ... PRAVILNIK. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA. O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA. Član 1. U Pravilniku o tehničkim pregledima ...

Analiza Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim ...

27 lis 2019 ... ... Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 102/2019). 1.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Agencija za ... - alims

Dexomen®. Dexomen® 25. Diprivan® citarabin daunorubicin deksketoprofen ... granule za oralni rastvor;. 25mg; kesica, 20x2.5g film tableta; 25mg; blister,.

Elektronske memorije

A. VRSTE ELEKTRONSKIH MEMORIJA. • Registri; ... B. RAM. • RAM (radna, glavna, operativna memorija) predstavlja radni prostor mikroprocesora. To je oblast ...

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

143. 8.5. PRIMENA DIODA U IZVORIMA NAPAJANJA. 144. 9. BIPOLARNI TRANZISTORI. 150. 9.1. VRSTE TRANZISTORA. 150. 9.1.1. Način rada tranzistora.

elektronske komponente - VISER-u

Različite vrste kondenzatora stalne kapacitivnosti. Kondenzatori stalne (konstantne) kapacitivnosti najčešće se dele prema vrsti upotreblje- nog dielektrika, tako ...

Elektronske karte - UniZd

više detalja (Navionics, Furuno), a mjerilo karte jednostavno se mijenja zumiranjem. ... rasterske elektronske karte jednaki neovisno o mjerilu, kod vektorske ...

elektronske preglednice - Munus 2

Grafikon izdelamo tako, da po označitvi podatkov poiščemo v skupini Vstavljanje vrsto grafikona, ki ga želimo vstaviti. Pri izbiri vrste nam Excel nudi niz možnosti ...

Elektronske knjige na portalu BIBLOS

Poglej. Prisežem pri svojem življenju. Renée Carlino. 183. Poglej. Ukradena Mackenziejeva nevesta. Jennifer Ashley. 182. Poglej. Usodna pravica. Marie Force.

Zapisnik 284. elektronske sjednice A.V. - UMAS

knjiievniku i prevoditelju Mati Marasu. Ad.1. Na temelju inicijative koji je stigao s Filozofskog fakulteta u Splitu za dodjelu podasnog doktorata Sveudili5ta u ...

Elektronske vijesti April 2017 - EEN.BA

11 tra 2017 ... [email protected], koji će se održati 15. maja 2017. godine u okviru Sajma polјoprivrede u Novom ... objekat 3D tehnologijom, printa na 3D printeru, obrađuje CNC tehnologijom ... Kalendar događaja poslovnog povezivanja.

Kristina Bedrina PRIMJENA ELEKTRONSKE MIKROSKOPIJE U ...

GRAĐA BUBREGA. Bubreg je parni tubularni ţljezdani organ koji izluĉuje mokraću. Masa jednog bubrega je 150 g. Obavijen je vezivnom ĉahurom i masnim ...

Elektronske komponente - Katedra za Elektroniku, ETF Beograd

Vrste dioda. Prema nameni, poluprovodničke diode se dele na: ❑ Signalne diode. ❑Ispravljačke diode. ❑ Prekidačke diode. ❑ Diode za stabilizaciju napona ...

implikacije elektronske interpersonalne komunikacije za izbor ...

17 апр 2019 ... tradicionalni način uspostavljanja komunikacije među potrošačima. Usmena komunikacija, kao jedan od bitnih marketinških instrumenata ...

Konfiguracija elektronske poste - Microsoft Outlook

Marko Markovic). U E-mail Address upišite svoju e-mail adresu kod Crnogorskog Telekoma (taj podatak dobili ste pri registraciji), npr. [email protected]

PRIMENA KONCEPTA ELEKTRONSKE TRGOVINE U SRBIJI Uvod

Ključne reči: elektronsko poslovanje, elektronska trgovina, Internet, Sr- bija, mreža. Uvod ... Najpoznatija ERP rešenja su: SAP, Oracle i Navision. Upravljanje ...

Komparativna analiza poslovnih modela elektronske ... - Singipedia

"Код општих дефиниција је најисцрпније схватање електронске трговине. Примера ради, електронска трговина је „трговина услугама у електронском ...

Vzpostavite stik preko elektronske pošte, PDF - Zdravstveni dom ...

Splošna ambulanta 3 Ravne (Nika Zlatar, dr.med., spec.) Splošna ambulanta 4 Ravne (Mira Skralovnik, dr.med.) Otroški dispanzer Ravne (Vesna Amon Prodnik ...

Elektronske lekcije o izabranim temama iz trigonometrije u srednjoj ...

5.5.3 Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla . . . . . . . . . 42 ... Odavde se vidi da kosinus i sinus ugla mogu biti i pozitivni i negativni brojevi i nula. Kosinus je ...

ZAPI SN 1K 23. redne seje Sveta za elektronske komunikacije ... - SEK

14 maj 2018 ... qr<Elavec je uvocoma oredstavil zaOetke HKDM. ... Botjana Okorna je e zanimalo kako je z oglasi, ki so nanaajo na ãude±ne kreme in ...

Crna Gora SAVJET AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Direktor Agencije za elektronske medije je donio Rješenje br. 02-51/1 od 20.01.2014.godine, kojim je odbijen kao neosnovan prigovor NVO MANS iz Podgorice, ...

Elektronske lekcije o rekurziji u programskom jeziku Pajton

Jednostavan primer rekurzivnog algoritma je program koji računa zbir prvih n prirodnih brojeva. Primer 1. Rekurzivna funkcija za prvih n brojeva. Algoritam 3.

metodološki i institucionalni okvir za razvoj elektronske ... - Infotech

elektronskog oblika državne uprave u kojoj značajno mesto zauzimaju elektronske javne nabavke kao G2B. (Government to Business) servis. U radu je prikazan.

Osnovni organizacioni modeli elektronske trgovine - Visoka ...

9 нов. 2019 ... određeni iznos za oglašavanje i taksa na izvršene transakcije. ® ostale ... određenog proizvoda (Cenoteka,ePonuda,Trivago..) ▫ određivanje ...

Kako pisati elektronske strukturne formule - FKIT

dao zanimljivo tumačenje prirode kemijske veze, a kako je bio najzaslužniji, teorija se po njemu naziva. Lewisovom oktetnom teorijom.1–3 Osnovne postavke ...

vpliv uvedbe elektronske vozovnice na informacijske procese ...

SITA sicer ima centralni register vseh naslovov v TypeB omrežju, vendar javni imenik ne obstaja. Dokler v ... telefonski kontakt potnika. ... Telefonski kontakt je včasih izražen s ... 2010 na spletnem naslovu http://jobfunctions.bnet.com. 64.

Elektronske cigarete - navodila službam za pomoč pri opuščanju ...

primer povsem opustijo tobačne okuse, ko ugotovijo da so jim ljubši sadni in sladki okusi.. V e-tekočinah in proizvedeni pari je bilo najdenih več strupenih snovi.

Elektronske igre v pedagoškem procesu - FDV - Univerza v Ljubljani

Elektronske igre so eden izmed digitalno-učnih pripomočkov, ki jih ponekod po svetu ţe nekaj let ... elektronske igre v pedagoškem procesu svoje mesto tudi v učnem kurikulu in tako institucionalno ţivijo ... Sawyer, Ben in Peter Smith. 2008.

Anali 2019-3 Latinica.indd - Platforma za elektronske publikacije ...

10 јун 2019 ... više samo značenje i važenje pravnih normi i odnosi koje one uređuju već ... Cilj autora je da predstavi empirijski pristup istraživanju pra-.

uslovima korišćenja - farmasi

FARMASI COSMETICS d.o.o. BEOGRAD. (opšti uslovi poslovanja i prometa proizvoda i uslovi članstva i kupovine proizvoda). Član FARMASI COSMETICS ...

Opštim uslovima poslovanja

25 lis 2017 ... Reprezentativni primjer - je primjer u kojem su naznačeni svi elementi ... Račun za oročenu štednju – je pasivni račun preko kojeg Banka prima uplate i ... punomoć ne može imati ograničenja (npr. izuzimanje samo određenih ...

П Р А В И Л Н И К O USLOVIMA ISPUШTAЊA OTPADNIH VODA U ...

industrijske otpadne vode oznaчавају sve otpadne vode koje potiчu iz proizvodnih procesa u industriji i drugih privrednih aktivnosti, kao i zagaђene kишne vode ...

PRAVILNIK O USLOVIMA HIGIJENE HRANE_rus

пищевых продуктов и в применении принципов HACCP;. 6) определение микробиологических критериев и требований контроля температуры, которые ...

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ...

revidirane od strane eksternog revizora) kao i poslijednji periodični izvještaj; fizička lica - potvrdu o plaćenom iznosu poreza na prihod;. 3. podatke o načinu ...

PRIJEDLOG PRAVILNIKA

(1) Ovim pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika (u daljnjem tekstu: dijete) radi upisa u prvi razred osnovne ...

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ...

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne ugostiteqske usluge i uslovi za vrste i kategorije ugostiteqskih objekata koji ~ine skupinu hoteli (daqe u tekstu: ...