Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata - Europski socijalni ...

aktivnostima jasno naznačiti da projekt koji provodi sufinancira Europska unija, navodeći pri tom naziv operativnog programa i fonda EU u okviru kojeg je ...

Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata - Europski socijalni ... - Srodni dokumenti

Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata - Europski socijalni ...

aktivnostima jasno naznačiti da projekt koji provodi sufinancira Europska unija, navodeći pri tom naziv operativnog programa i fonda EU u okviru kojeg je ...

Europski socijalni dijalog i socijalni dijalog u željezničkom sektoru u ...

željezničkog operatera (trenutna situa- cija)”, zajedničko ... ka, a u 2016., 2017. i 2018. predviđeno je zapošljavanje po 65 ... cirane brzine vlaka i povećanja kapaci- teta prometnog protoka ... ispunu rukovodećih pozicija kvalificiranim ženama.

Europski socijalni fond - PMF

Zrinka Ristić Dedić. Branka Vuk. Ružica Vuk lektura. Ranka Đurđević, Aleksandra Slama vizualni identitet. Karla Paliska. Tuesday 1 March 16 ...

Europski socijalni fond - Hrvatski sabor

18 lip 2019 ... odgovaranje na pitanja u vezi prijave na raspisane natječaje/pozive (na mrežnoj stranici objavljuju se najčešća pitanja i odgovori po svakom ...

Završno izvješće - Europski socijalni fond

stručnog iskustva na radnom mjestu – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja ... predviđena izrada programa stručnog osposobljavanja za rad s definiranim mentorom, koji ... O tom riziku najbolje svjedoči primjer osmišljavanja mjera u.

evaluacijska strategija - Europski socijalni fond

Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011) i članka 6. ... o ex-ante evaluaciju prve generacije OP-a za SKF čija bi provedba trebala ...

• Što je Europski socijalni fond? • Operativni program Učinkoviti ...

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. • Prioritetne osi i raspodjela sredstava u okviru OP ULJP 2014.-2020. • Godišnji plan objave ...

Europski socijalni fond - Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga ...

20 ruj 2019 ... ... za društvene inovacije,. • stipendije za predstavnike organizacija civilnoga društva, ... pora_Plus u kojem se generiraju svi rezultati procjene i na taj način ... provedba 2017/2018. 1.879.407,74 ... Braniteljska zadruga Danica.

Ispos Puls_Vanjska evaluacija mjera ... - Europski socijalni fond

Mjere poput stručnog osposobljavanja za rad bez ... program potpore za samozapošljavanje dok na širu društvenu funkcionalnost potpore kao mjere aktivne politike ... Važno je ne mijenjati stalno sadržaje i kriterije mjera (na primjer ... je korisnik imao mentora samo formalno, da korisnik nije bio zadovoljan mentorom, da je.

Odsjek za socijalni rad Socijalni rad s grupom V semestar, 2019/20 ...

7 velj 2020 ... Odsjek za socijalni rad. Socijalni rad s grupom. V semestar, 2019/20. Predmetni nastavnik: prof.dr. Sanela Šadić. Asst: Anida Dudić, MA.

SOCIJALNI RAD Socijalni rad - Fakultet Političkih Nauka

Izborni predmeti: 1. Siromaštvo i socijalna iskljuĉenost. 2. Medijacija i socijalni rad. 3. Socijalni rad u kriznim situacijama. 4. Pored predloţenih predmeta studenti ...

Popis projekata iz Županijske baze razvojnih projekata - PGŽ

Županijska lučka uprava Cres. Uređenje i ... Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres ... Odvodnja otpadnih voda kolektor "Plodine" do spoja na.

Inicijacija projekata na primjeru pisanja prijedloga projekata za ...

3 lip 2016 ... praktičnom dijelu rad uspoređuje primjer projekta „Renoviranje hotela ... Koji su ključni projektni međuproizvodi, miljokazi i glavne aktivnosti,.

komunikacija - komunikacija v timu, z varovanci in komunikacija s ...

DESKRIPTORJI: nega bolnika, tim; komunikacija. Izvleček - Pomen komunikacije ... timu in z varovanci inopišemo nekaj specijih10sti komunikacije s starejšimi.

Diseminacija i vidljivost

Page 1. Diseminacija i vidljivost. Snježana Matek Sačer. Sandra Buljan. Odjel za promidžbu i informiranje. Page 2. DEOR diseminacija i iskorištavanje rezultata ...

Vodic za vidljivost

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en. Препоручене боје за државну заставу РС: „Књига стандарда малог грба и државне заставе,.

Diseminacija i vidljivost - Agencija za mobilnost

Diseminacija i vidljivost. Sandra Buljan. Odjel za promidžbu i informiranje. Page 2. Diseminacija. Page 3. Utjecaj projekta na ciljne skupine: ➢ SUDIONIKE ...

smjernice za komunikaciju i vidljivost - SAFU

Europske unije za aktivnosti koje provode unutar projekata ... EU zastava – potrebno je osigurati pravilnu uporabu i reprodukciju zastave EU što znači da se.

Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU. Tiskano uz ... AKTIVNOSTI EU – PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU FONDOVA UNUTAR.

Organizovanje po pozivu: Zastupanje, vidljivost i kolektivno ... - ILO

prava. Međutim, kratki odlomci iz ovih publikacija se mogu reprodukovati bez ... HONORARNI RAD I RAD PREKO PLATFORMI: PREGLED . ... iskustva u organizovanju i zastupanju većinski imigrantske šoferske radne snage u Njujorku (Ness,.

Nikolina Smrtic Asertivna komunikacija i komunikacija u timu

20 kol 2015 ... Jedan od njih je i asertivna komunikacija. Asertivnost ili drugim riječima asertivna komunikacija je vještina koja je potrebna gotovo svima nama ...

Vidljivost žena u hrvatskoj kinematografiji - Ured za ravnopravnost ...

Film Fes vala kazali o temi uloga žena/redateljica u filmskoj umjetnos . Njegov značaj je u tome da je ... našim filmovima – šutnja. Naime, ponekad, kada se žena ...

informiranje informiranje

Dođi u CISOK! Sve usluge su besplatne i dostupne u dva Centra: Trg hrvatskih pavlina 4, 6449-627, [email protected] Ulica Savezne Republike Njemačke ...

MVPEI-informiranje o EU

europskih integracija. Uprava za potporu procesu pristupanja RH EU. Natječaj za projekte udruga koji su usmjereni na informiranje i obrazovanje građana o EU ...

Službenik za informiranje - Montraker

M O N T R A K E R “ d.o.o. V R S A R www.montraker.hr // [email protected] 52 450 V R S A R, Obala M. Tita 1a, OiB 50395561310,. Tel.: 385 52 / 441–064, ...

GENETIČKO INFORMIRANJE - PRIMJERI

poremećaji, ponavljajući spontani poba- čaji, mrtvorođeno dijete, rana dojenačka smrt. ... Poslijediplomski tečaj stjecanja zna- nja I. kategorije. Praktični aspekti ...

Otvoreni podaci - Povjerenik za informiranje

te potencijale otvorenih podataka, Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2018. ... (npr. film), ili informacije koje nisu nastale u okviru djelokruga rada ili u vezi s ... PSI Direktiva traži od država članica da osiguraju postojanje praktičnih online rješenja kojima ... Ustav Republike Hrvatske, NN 85/10 - pročišćeni tekst, 05/14.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - Vio

Web: www.vio.hr, e-mail: vio [email protected] hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100. Trgovački sud u Zagrebu. Tt-13/25476-2, Temeljni kapital: 2011.000.000,00 ...

Sazetak za informiranje javnosti_OUZO_Calucem - Ministarstvo ...

Sažetak za informiranje javnosti. Zahtjev za utvrđivanje OUZO za postojeće postrojenje Calucem d.o.o. ... grad Pula ima 11 lokalnih mjernih postaja od kojih su.

Istarska županija - Povjerenik za informiranje

31 općina (Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan, ... Na internetskim stranicama općina Bale, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i ...

Sisačko-moslavačka županija - Povjerenik za informiranje

Grad Sisak zakone i propise objavljuje s obzirom na djelokrug rada posebnih ... o javnim uslugama, kao ni pripadajući obrasci, zahtjevi, izjave, potvrde i sl. su ...

Vukovarsko-srijemska županija - Povjerenik za informiranje

Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci,. Tovarnik, Trpinja, Vođinci, Vrbanja). Prema podacima s Popisa tijela javne ...

l. za informiranje javnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

Kod proizvodnje acetilena kao sirovina koristi se kalcijev karbid koji se doprema u hermetički zatvorenim spremnicima kapaciteta 100 kg. Na taj način sprečava ...

Prirucnik za savjetovanja e-izdanje - Povjerenik za informiranje

Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne ... tržišne ekonomije na trostrukoj osnovi pametnog, održivog i uključivog rasta.

Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani

Zakon o informiranju potrošača o hrani (Narodne novine, br. 56/13 i 14/14). - Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Narodne novine, broj ...

Informiranje bolesnika o liječenju krvnim pripravcima

grupa, utvrđuje se prisutnost iregularnih antieritrocitnih protutijela i ispituje se na virus hepatitisa. (žutice) B i C, HIV (virus ljudske imunodeficijencije - nedostatak ...

zrakoplovno informiranje - Fakultet prometnih znanosti

19 tra 2018 ... Skripta Zrakoplovno informiranje namijenjena je prvenstveno studentima preddiplomskog ... Zračna luka Osijek – Klisa. LDOS ... radno vrijeme, manevarske površine, objekti i postrojenja, zračni prostor, usluge, postupci i.

Odluka o imenovanju službenice za informiranje - FFRZ

Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) dekan Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, prof.dr.sc. Ivan Koprek, donosi slijedeću.

besplatno informiranje i savjetovanje kao pretpostavka pristupa ...

1 lis 2015 ... Ključne riječi: pristup pravosuđu, besplatna pravna pomoć, primarna ... Besplatni pravni savjeti pružaju se u prvom redu građanima, a u poseb-.

Pravo na pristup informacijama - Povjerenik za informiranje

... prisustvovanja. Primjeri iz prakse Povjerenika za informiranje. 4. 6. 8. 11. 15. 17. 19. 21. 22 ... Proaktivna objava informacija na web stranici tijela javne vlasti.

MF-zahtjev-za-informiranje-požurnica - Udruga Franak

18 srp 2016 ... PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama i dostavu podataka - požurnica. Niste nam dostavili tražene podatke i objašnjenja na naš zahtjev ...

Transparentnost i otvorenost komora - Povjerenik za informiranje

obrazovanja i sporta. Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. HKIŠDT šumarstvo. 2006. Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne.

NEWSLETTER POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - rujan/listopad ...

15 lis 2019 ... U Amadria Park Hotelu Ivan, u Solarisu, Šibenik, u organizaciji ... informacijama u Crnoj Gori, s kojom je Ured povjerenika odradio vrlo ...

Informiranje bolesnika o liječenju krvnim pripravcima - KBC Sestre ...

grupa, utvrđuje se prisutnost iregularnih antieritrocitnih protutijela i ispituje se na virus hepatitisa. (žutice) B i C, HIV (virus ljudske imunodeficijencije - nedostatak ...

Popis radnika Zavoda zaduženih za informiranje umirovljenika

HZMO - POPIS RADNIKA ZAVODA ZADUŽENIH ZA INFORMIRANJE ... Tvrtkova 5. Tomislav Babić. 01/4595 - 292. Središnja Služba. Biserka Broz. 01/4595 - ...

Odluka o ovlastima za potpisivanje akata - Povjerenik za informiranje

13 svi 2019 ... izvješća, dopuna podneska, požurnice i sl.) ... tijelima (poziva, traženje izvješća, dopuna podneska, požurnica i sl.) avez se za. 3. Inspektori ...

KONTAKT PODACI Službenica za informiranje Martina Mekovec ...

KONTAKT PODACI. Službenica za informiranje. Martina Mekovec. Telefon: 385 (48) 270 – 699. Faks: 385 (48) 856 -144 e-mail: [email protected]

sjedenje, odmaranje na ogradi, direktno informiranje inovativno ...

kanta za smeće / pepeljara pepeljara aluminijski stol okrugli / kvadratni info ploča držač za čaše stalak za suncobran postolje za bicikle postolje za skije.

sažetak za informiranje javnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

skladištenje i obradu opasnog otpada INA MAZIVA d.o.o. Zagreb. EKONERG d.o.o.. 2. Ugljični monoksid. Za vode: 1. Organohalogeni spojevi i tvari koje mogu ...

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - DV MATIJE GUPCA

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i članka 77. i. 78. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, ravnateljica Lidija ...

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - Lučka uprava ...

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. JA SPLIT. UPRAVA. OP. MORE. RAVNATELJ: Domagoj Maroević, dipl.iur. Dostaviti: Imenovanoj, Ena Matković.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - Vodovod Dubrovnik

VODOVOD DUBROVNIK... ZA VODOOPSKRBU I KOMUNALNU HIDROTEHNIKU. VEraa t{sq'a 19. AI0O U.O.tid(. Iet O2lU414{01 Fa: O2U11i>.718. PegErr!*d ...

Kornelija Špoler Čanić Služba za informiranje, strateško ... - DHMZ-a

mreže, Geofizički odsjek PMF-a, Tehnički muzej. ▻ donatori: MZOS, Zaklada HAZU, Grad Zagreb,. Grad Rijeka, Grad Zadar, Microton – slušni aparati d.o.o. ...

popis radnika zavoda zaduženih za informiranje korisnika mirovina ...

Badovinac. 052/212 – 989/ kućni 424. Trg Portarata ... 044/547 – 333/ kućni 418. Sisak. Mirjana Smolčić. 044/547 – 333/ kućni 118. Ulica Lipa 4. Slavonski brod.

socijalni rad

(пријемни испит). Бодови ... СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СОЦИЈАЛНИ РАД. НАПОМЕНЕ: 1. Кандидати од редног броја 1 до 10 су положили пријемни испит и ...

SOCIJALNI RADNIK

Sveučilište u Osijeku. I. 4,55. 10 1.mj. ... KINEZIOLOGIJA. Red.br Ime i ... Babina Greda, Mijata Stojanović 114 Elektrotehnički fakultet Osijek. I. 4,381. 7. 0. 0.

Socijalni dijalog

Dalji važni primjeri socijalnog dijaloga na globalnoj razini su međunarodni okvirni sporazumi koje potpisuju multinacionalne kompanije i globalne federacije ...

Zeleni socijalni rad

18 sij 2018 ... Ivana Ćurčić, Marina Milić Babić, Dražen Šimleša. Uvod. Zeleni socijalni rad grana je socijalnog rada koja uključuje ekološki pristup. Pojam.

Socijalni rad - Univerzitet u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI. Filozofski fakultet. STUDIJSKI PROGRAM I CIKLUSA STUDIJA. STUDIJSKI ODSJEK SOCIJALNI RAD. AK. 2015/16. /OPŠTE ODREDBE ...

Socijalni nauk Crkve I

Socijalni nauk Crkve I. 1.7. Bodovna vrijednost. (ECTS). 3. 1.3. Suradnici. 1.8. Način izvođenja nastave. (broj sati P V S e- učenje). 30P. 1.4. Studijski program.