Heidenhain iTNC530 - Loomen

TNC programing station. Pozicionirati se ... Pozicionirati se na željenu mapu (npr HH-pocetni-tecaj). Sadržaj ekrana ... 5.0 Pisanje CNC programa. U prozoru za ...

Heidenhain iTNC530 - Loomen - Srodni dokumenti

Heidenhain iTNC530 - Loomen

TNC programing station. Pozicionirati se ... Pozicionirati se na željenu mapu (npr HH-pocetni-tecaj). Sadržaj ekrana ... 5.0 Pisanje CNC programa. U prozoru za ...

TNC 620 | Руководство пользователя ... - HEIDENHAIN

Position Adaptive Control – PAC (опция #142). Адаптивное управление ... Сохраните таблицу инструмента iTNC 530 в папку TNC: able. Выберите режим ...

Heidenhain TNC 640 Wechselbare Steuerungen für Emco ... - Festo

WinNC. Mit dem einzigartigen Konzept der wechselbaren Steuerungen können alle EMCO Concept-. Maschinen ausgestattet wer- den. Der Anwender wird ...

Loomen

25 sij 2019 ... Ishodi učenja (Odgojno-obrazovni ishodi, Izlazne kartice, planiranje aktivnosti...) 2. Pružanje podrške (dobro i loše postavljena pitanja,.

R, L i C - Loomen

Admitancija je recipročna vrijednost impedancije: B. G. Z. Y j. 1. . = = Vodljivost. R. G. 1. = prividna vodljivost - admitancija vodljivost susceptancija. C. L. X. X. X.

mod - Loomen

Dijeljenje. /. Cjelobrojno dijeljenje div. Ostatak pri cjelobrojnom dijeljenju mod ... (div je operator cjelobrojnoga dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnoga.

Lijevanje - Loomen

2 tra 2018 ... Lijevanje. Ponavljamo: Lijevanje je postupak obrade materijala kod kojeg materijal u rastaljenom stanju ulijevamo u za to pripremljene kalupe.

Predavanja - Loomen

Kuzmanović, B., Osnove elektrotehnike I i II, Element, Zagreb, 2001. Pužar, M. ... 1 srednja vrijednost napona. VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI.

TOKARENJE - Loomen

Vježbe iz CNC glodanja u SolidCAM-u dipl.inž.stroj. Ivo Slade. 3. 04.03. Vanjsko grubo tokarenje. 01. Definiranje CAM obratka. U SolidCAM-u je potrebno ...

Osciloskop - Loomen

Priključenjem pravokutnog izmjeničnog napona na ulaz pojačala za vertikalni otklon osciloskopa, uz isključenu vremensku bazu, dobiven je pravac duljine 9 cm ...

Loomen upute

Potrebno je otići na Internetsku stranicu https://hosting.aaiedu.hr/ ... Uz osobne podatke koje možete dodati, postoji i opcija "Promjena zaporke" na koju treba ...

glodanje - Loomen

Odabir alata – Tool. 04. SolidCAM 2,5D glodanje. 04.01 Čeono glodanje. 04.01.01. Definiranje alata. 04.01.02. Definiranje radne operacije - čeonog glodanja.

Stabla - Loomen

Stupanj stabla je maksimalni stupanj čvorova tog stabla (ovdje je to čvor c sa ... strukturom polje a b c d e. Koso stablo. Potpuno stablo a b d h p c e. f g. i j k. l m n.

Loomen - Azoo

4 tra 2018 ... Prijava putem sustava EMA ... https://mzo.hr/hr/rubrike/edukacija ... Kada bi ovakav način edukacije trajno zaživio, i kada završi edukacija o ...

CNC glodanje - Loomen

Ciklusi za bušenje, urezivanje i glodanje navoja. DŽEPOVI / STUPOVI ... Djelovanje tablice točaka na cikluse 200 do 208 i cikluse 262 do 267. WinNC obrađuje ...

Poglavlje 1 - Loomen

[1] Branislav Kuzmanović, „Osnove elektrotehnike II“, Zagreb ELEMENT, 2000. [2] Ivan Felja-Danira Koračin, „ Zbirka zadataka i rješenih primjera iz osnova.

sinkroni strojevi - Loomen

SINKRONI STROJEVI. Izvedbe sinkronih strojeva. Rotor sinkronog stroja predstavlja njegov uzbudni dio. • Izvedbe rotora strojeva s istaknutim polovima.

PowerPointova prezentacija - Loomen

Državna matura, 2011., jesenski rok. Page 16. Državna matura, 2012., ljetni rok. Page 17. Državna matura, 2012., jesenski rok ...

Radno pamćenje - Loomen

21 stu 2016 ... Radno pamćenje. Repetitio est… odvojivost STM & LTM. Modalni model kapacitet STM. Odvojivost STM & LTM. 0. 0,1. 0,2. 0,3. 0,4. 0,5. 0,6. 0,7.

bipolarni tranzistori - Loomen

Kada tranzistor funkcionira kao pojačalo onda radi u NAP, a kada funkcionira ... -do proboja u spoju zajedniĉkog emitera dolazi kod nižeg napona nego u spoju.

Matični broj - Loomen

Konvergentna leća. - Predmet u obliku strelice. - Žarulja 25 W i grlo za žarulju E14. - Klizači i stege. Postupak pri mjerenju sastoji se od nekoliko koraka: 1. korak: ...

Polarizacija svjetlosti - Loomen

val. Transverzalni valovi su valovi kod kojih se titranje odvija u smjeru okomito na smjer širenja ... vala titranje se odvija u smjeru širenja vala i zato longitudinalni.

Zvučni valovi - Loomen

Kako val „putuje“ medijem, čestice koje čine medij čine različite pomake, ... Slika 1. a) Transverzalni val na žici b) Longitudinalni val u cijevi c) Valovi na vodi.

Vježbe iz glodanja - Loomen

Odabir alata – Tool. 04. SolidCAM 2,5D glodanje. 04.01 Čeono glodanje. 04.01.01. Definiranje alata. 04.01.02. Definiranje radne operacije - čeonog glodanja.

Sortiranje podataka - Loomen

operacija ista funkcija od n, pa je dakle i u najboljem slučaju složenost algoritma Θ(n2). □ Iz toga ... Strategija koju koristimo je podijeli-pa-vladaj. □ Primjer:.

PPT Vođenje ŽSV-a Datoteka - Loomen

Prijenos neutrošenih sredstava za rad ŽSV-a. ❑ Izvješće o radu ŽSV-a do dana razrješenja ... Stručni skupovi voditelji ŽSV – pregled. ▫ Kreiranje skupa.

Skladištenje u trgovini - Loomen

2) skladišta izvan prodavaonice – ovise o dizajnu distribucijske mreže (logističčki distributivni centri ili samo čuvanje robe) izv.prof.dr.sc. Davor Dujak ...

osnove elektrotehnike 2 - Loomen

Hrvoje. Kokošarević. 0,0. #DIJ/0! 0,0. 43. 165061062. Valentina. Kokošarević. 0 ... Lui. Zadro. 0,0. #DIJ/0! 0,0. 105. 165061608. Ivan. Zetaković. 0,0. #DIJ/0! 0,0.

logistika u prodavaonici - Loomen

Izvor: Konzum, prezentacija: Upravljanje hipermarketom izv.prof.dr.sc. ... Može biti i računalno upravljanju uz elektroničke naljepnice na policama izv.prof.dr.sc.

Lom i refleksija svjetlosti - Loomen

Zrcala i leće su objekti poznati iz svakodnevnog života. Najpoznatije zrcalo je ravno zrcalo, u kakvo gledamo svakog jutra. Također postoje i sferna zrcala, kakva ...

nc - cnc alatni strojevi - Loomen

alatnim strojevima. NC - CNC. I. TEHNIČKA ŠKOLA. Zagreb, Klaićeva 7. ALATNI STROJEVI ... od 3 mm (slika 18). Materijali pogodni za obradu su drvo, plastični.

asinkroni strojevi - Loomen

Asinkroni generator. ASINKRONI STROJEVI. Radna točka asinkronog generatora. Ako asinkroni stroj spojimo na krutu mrežu i vrtimo ga vanjskim momentom ...

Vježbe iz tokarenja - Loomen

Odabrati Ext. Rough – vanjski grubi tokarski nož. Otvara se prozor s podacima o alatu kojeg je potrebno definirati prema alatu na stroju. Pod Topology dati naziv ...

osnove elektrotehnike ii - Loomen

Millmanov teorem je specijalni slučaj Theveninova teorema. Primjenjuje se na mrežu paralelno spojenih naponskih izvora, tj. na mrežu s dva čvora. T. E. F. O. 1.

Obrada materijala I - Loomen

2 tra 2018 ... Kovanje je obrada materijala bez odvajanja čestica kod koje ... Moderniji način kovanja omogučava kovanje od najmanjih otkivaka do ...

Alatni strojevi I - Loomen

2 tra 2018 ... Alatni strojevi I. I.tehnička škola TESLA. Slade Ivo. 2. 1.0 UVOD. Ova skripta je namjenjena učenicima I. tehničke škole TESLA u Zagrebu smjer.

kolektorski motori - Loomen

KOLEKTORSKI STROJEVI. Osnovni presjek kolektorskog stroja os neutralna statora jaram papuča polna namot uzbudni tok magnetski glavni četkica kolektor.

Microsoft Excel - Loomen

nastavak .xlsx (.xls prethodne inačice) ... ✓AVERAGE(raspon) - aritmetička sredina ... tablice MS Excel u ćeliju C1 upisati veći od brojeva iz ćelija A1 i B1.

SW Zadatak 12 Montaža sklopa - Loomen

Otvoriti novi dokument u SolidWorks-u (File – New - Part – OK). Odabrati crtanje tlocrta (Top Plane – Sketch). Nacrtati prema skici. Izvući (Extrude) nacrt 6,35 mm.

električ i strojevi i pogo i - Loomen

stroja vrti, pa se nazivaju rotacijski električni strojevi. Električni strojevi su elektromehanički uređaji koji služe za pretvorbu energije. Potreba pretvorbe energije.

PRIPREMA ZA ISPIT IZ INFORMATIKE NA DM - Loomen

Aritmetički izrazi u zadatcima DM ... Zadatci s matematičkim funkcijama na DM ... izlaz ('Slunj') inače ako je b <= c onda izlaz ('Umag') inače izlaz ('Makarska');.

2. KOLEKTORSKI STROJEVI – ZADACI - Loomen

K3. Istosmjerni stroj građen za napon od 110 V treba premotati tako da uz isti magnetski tok i istu brzinu vrtnje dade 220 V. Koliki će biti: a) novi broj zavoja po ...

Izrada e-kolegija - Loomen - CARNet

Izrada e-kolegija na Carnet Loomenu. 105. 5.25.1. Vješalo. Igra Vješalo je poznata igra prepoznavanja riječi, koja nudi niz slova abecede prikazanih ispod slike.

Složenost softvera - Loomen - CARNet

Hornerov algoritam: □ Izluči li se u izrazu za polinom iz prvih n pribrojnika x, dobivamo. P n. (x) = (a n xn-1 a n-1 xn-2 … a. 1. ) x a. 0. Nastavimo li ...

Magnetsko polje Zemlje - Loomen

Geomagnetsko polje na površini Zemlje ima jakost od 25 do 65 μT (0.25 do 0.65 G). ... Kako bismo odredili jakost magnetskog polja u nekoj točki prostora oko ...

SW Zadatak 9 Modeliranje opruge - Loomen

Nacrtati luk prema skici radijusa R=30 mm. Skicu Sketch ... desne tipke miša otvoriti prozor u kojemu ... U pomoćnoj ravnini Plane 1 nacrtati kružnicu R=30.

SW Zadatak 11 Modeliranje valjka - Loomen

Vježbe iz SolidWorksa. 1. Vježba 11 dipl. ing. stroj. Ivo Slade. SW Zadatak 11 Modeliranje valjka. U vježbi je ... Ako se miš pomiče koso crta se izometrija modela.

Prikaz znakova u računalu - Loomen

Prošireni ASCII – 1 znak 8 bitova (1B) ... Na pisaču se ispisuje tekst zapisan ASCII kodom ... kodiranje znakova upotrebljava se prošireni ASCII kôd? ▫ Rj: 1400 ...

sinkroni strojevi – zadaci - Loomen

Električni strojevi i pogoni; AV6 i 7. SINKRONI STROJEVI – ZADACI. S1. Trofazni sinkroni generator, 10 kV, 50 Hz, 300 o/min, pri nazivnom opterećenju daje u ...

Skladištenje u trgovini – komisioniranje - Loomen

10 lis 2016 ... Čovjek ili uređaj koji vrši komisioniranje se naziva komisionar ili picker izv.prof.dr.sc. ... predavanju. Raspored robe u skladištu i komisioniranje ...

asinkroni strojevi – zadaci - Loomen

ASINKRONI STROJEVI – ZADACI. A1. Asinkroni motor priključen je na mrežu frekvencije 50 Hz. Uz nazivno opterećenje motora brzina vrtnje iznosi 970 o/min.

PowerPoint prezentacija - Loomen - CARNet

MeetingWords. Microsoft Excel (Microsoft Office). Microsoft Word (Microsoft Office). Notepad . QRCode Monkey. Solid PDF Creator. UDK02 repozitorij ...

Propusti i poremećaji pamćenja - Loomen

Perseveracije i konfabulacije. Amnestički sindrom. 1. izražena anterogradna amnezija. 2. varijabilna retrogradna amnezija. 3. neoštećeno STM. 4. očuvana opća ...

Loomen - motivacija, igra, istraživanje i natjecanje

20 velj 2020 ... besplatan. • administracija sustava te ... križaljka. - milijunaš. - sudoku. - skrivena slika. - zmija i ljestve. • rječnici. • zadaće. • wiki. • forumi.

Dina Jukic Fizika 2 30.04.2019. - Loomen

30 tra 2019 ... Dva sferna zrcala, jedno konveksno (r = 50 cm) i jedno konkavno (r = 25 cm), postavljena su tako da im se opticke osi podudaraju, a tjemena su ...

SW Zadatak 10 Modelirane zupčanika sa osovinom - Loomen

Za crtanje zupčanika z1 iz ishodišta nacrtati četiri kružnice (Circle). Broj zubi zupčanika. Z z1= 17 z3= ... za 4 zupčanika. Izrada tablice proizvoda Table Design.

SW Zadatak 7 Modeliranje ispušne grane - Loomen

Odabrati Front Plane te nacrtati kružnicu D=40 mm sa stjenkom 5 mm. ... Nakon toga se miš pozicionira na drugu poziciji i ponovno klikne lijeva tipka miša.

Obnovljivi izvori električne energije - Loomen

Laboratory for RES and PV power plant ETFOS 1 10 kW. 5 types of PV modules: 1. Polycristalinne Si BISOL BMU-250 245 Wp (20 2 modules). 2.

Određivanje relativne permitivnosti sredstva - Loomen

Relativna permitivnost sredstva (relativna dielektrična konstanta). Ukoliko je neki materijal umetnut između ploča kondenzatora, njegova svojstva utječu na ...

Snaga u mrežama sinusne struje - Loomen

Produkt fazora napona i struje ne daje tražene snage P i Q! ... Konjugirano-kompleksna vrijednost struje. ) (j-. Z u ... Tri jednofazna kruga možemo spojiti u jedan.