NEKOLIKO AKTUALNIH PROBLEMA HRVATSKE JEZIČNE NORME

i dativni i lokativni prijedlog, koji padež/koje padeže uvode prijedlozi nadohvat i nadomak te kakav je u standardnome jeziku navezak pridjevnih riječi muškoga i.

NEKOLIKO AKTUALNIH PROBLEMA HRVATSKE JEZIČNE NORME - Srodni dokumenti

NEKOLIKO AKTUALNIH PROBLEMA HRVATSKE JEZIČNE NORME

i dativni i lokativni prijedlog, koji padež/koje padeže uvode prijedlozi nadohvat i nadomak te kakav je u standardnome jeziku navezak pridjevnih riječi muškoga i.

odstupanja od hrvatske jezične norme u reklamnim letcima

29 lip 2014 ... Marina Miletić: Odstupanja od hrvatske jezične norme u reklamnim letcima. 165 ... (47) Takko fashion; Cool i slatko! (Takko fashion).

Nekoliko problema interpretacije ekspresionizma u hrvatskom ...

6), a Ignjat Job {irokom kistovnom potezu i izrazitom kolorizmu (I. Job, Vela Glavica, 1933., sl. 7). Kao. {to je iz navedenih, svima poznatnih primjera vidljivo, obli-.

NACIONALNA NORMIZACIJA HRN – HRVATSKE NORME

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo je objavio nove hrvatske norme iz područja rada TO 28 Naftni proizvodi i maziva, koje su nastale prihvaćanjem.

Opterećenje vjetrom – meteorološka podloga za hrvatske norme

10-minutne brzine vjetra, referentna brzina, hrvatske norme. A. Bajić, B. Peroš, V. Vučetić, Z. Žibrat. Pregledni rad. Opterećenje vjetrom – meteorološka podloga ...

Odstupanja od naglasne norme u informativnim emisijama Hrvatske ...

(Maretić 1911: 109) Kada riječ ima iskonski silazni naglasak, prednaglasnica dobiva kratkosilazni naglasak (ȕ grād), a kada je na riječi akutski silazni naglasak,.

Načelo čestotnosti u poučavanju hrvatske pravopisne norme ... - unizg

10 lis 2012 ... preuzeta su iz Hrvatskog pravopisa autora Stjepana Babića, Božidara ... U predgovoru petom prerađenom izdanju Hrvatskog pravopisa autori Stjepan ... PROVJERA PISMENOSTI UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA.

Seznam aktualnih polnilnih mest - Elektro energija

2 postaji. Dalmatinova Metalka. Dalmatinova ulica 7. 2 postaji. Ekonomska fakulteta ... SLAVONSKI BROD. City Collosseum. Josipa Rimca 7. 2 postaji. Zadarska.

na prezentaciju aktualnih standarda europske unije u području ...

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, ZUK Borongaj,. Borongajska cesta 83a, objekt 69 – 03.09.2019. TEMA: 4. ŽELJEZNIČKI PAKET (predavanja ...

Jezične ideologije

na jezične ideologije unutar određene kulturološke skupine. Zašto je to nezadovoljavajuće? S obzirom na to da su društve- ne i jezične varijacije dinamične sile ...

Jezične vježbe I - UniZd

2 lis 2019 ... ... za rad, studentske obveze. Pravopisna (ortografska) norma; pravopis i jezik; pravopisne teme i ... Hrvatski pravopis – IHJJ: http://pravopis.hr/.

JEZIČNE TEHNOLOGIJE - Ispravi.me

Deset godina kasnije, Hašek je osvanuo na webu, na adresi hascheck.tel. fer.hr, a prije pola godine obukao se u novo ruho te je preimenovan u Ispravi.me.

iz kajkavske književno-jezične baštine

Ključne riječi: Ezopove basne, Kristijanovićevi prijevodi, kajkavsko narječje, starija kajkavska književnost, europski i hrvatski basnopisci. Izvorni znanstveni rad.

Jezične tehnologije za hrvatski jezik

21 tra 2016 ... „U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje.

PREDČITAČKE VJEŠTINE I JEZIČNE IGRE

28 velj 2016 ... U trećem dijelu „Usporeni razvoj čitanja“ su istaknute poteškoće usporenog i ubrzanog ... govora kroz igru koja prije svega mora biti zanimljiva, motivirajuća, dozirana i ... mozgu koje su presudne za daljnje djetetovo učenje.

HRVATSKO-SLAVENSKE JEZIČNE USPOREDBE

Knjige Slavenski jezici u usporedbi s hr- vatskim I. i II. predstavljaju rezultat dugo- godišnjih kontrastivnih istraživanja uglavnom zapadnoslavenskih i istočno-.

NEKOLIKO ZADATAKA O POSTOCIMA

NEKOLIKO ZADATAKA O POSTOCIMA. 1. U 1991. godini na podrucju Hrvatske od raka bronha umrlo je ukupno 2 250 osoba. Ako su otprilike njih 96% bili ...

NEKOLIKO KNJIGA O BOSNI 641

Ivo BANAC, Cijena Bosne, Europa Danas, Zagreb, 1994., 178 str.; Ivan LOVRENOVIĆ,. Ex tenebris. Sarajevski dnevnik, AGM, Zagreb, 1994., 136 str.; Luka ...

NEKOLIKO STARIH IKONA

po rubu crveni okvir, oivičen uskom bijelom lini jom, a i slika ... gura izvedeni su crvenom bojom, tekst na svitku ... njemu, dok lijevom pridržava crveni plašt preba.

KAKO VRJEDNOVATI JEZIČNE POGRJEŠKE UČENIKA

izražavanja, ali i u nastavnom području hrvatski jezik, i to posebno u jeziku, rječniku ... zarez pišu ispred sastavnoga veznika i, dakle usuprot pravilu, ali razlog je ...

NEKE JEZIČNE KARAKTERISTIKE U ROMANlj »JA, DANILO ...

šadrvan, poasio, befel, bajbok, deredža, vakat, mešćema, pendžer, bujrum, ćitab, parmak, alalwjući ... glagol izostavlja, ali se njegovo značenje podrazumijeva.

Jezične osobitosti glazbene terminologije hrvatskoga i ...

SOLMIZACIJA I GLAZBENA ABECEDA. U Nizozemskoj se u glazbenim školama i na konzervatorijima pjeva relativnom solmizacijom, dok je u Hrvatskoj ...

JEZIČNE POSU ENICE LJERKE ANTONI Ć

frajla omama šos. Od ostalih germanizama s liste – 164 (65,6%) – samo pokoji je ... Kad se značenje posuenice razlikuje od značenja izvorne riječi, navedeno.

POPIS UDŽBENIKA ZA 1. RAZRED JEZIČNE GIMNAZIJE U ŠK ...

Hrvatski jezik, književnost. JG. 6199 4013. Profil Klett d.o.o.. KNJIŽEVNI. VREMEPLOV 1 čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih.

45 UZ MAKEDONSKE JEZIČNE OBLJETNICE Sada, na koncu ...

stručnjaka, da ne nabrajamo sve tamo do daleke Australije, bila je više nego dragocjena. O tome kako je makedonski jezik danas prisutan u svijetu mogli bismo ...

Dvotaktni motor, nekoliko drugače

Dvotaktni motor,. RADISLAV. 1. UVOD. Kmalu po Ottovem izumu štiritaktnega motorja z notranjim zgorevanjem se je pojavila zamisel o dvo taktnem motorju in ...

NEKOLIKO HRVATSKIH PRIRODOSLOVACA - FILOZOFA

na soka u tijelu i tako inaugurirao fiziologiju i patolagiju čovjeka koja je vrijedila tijekam čitavih 2000 godina. Leukip iDemokrit su atomisti, Epikur je prirodoslovni ...

NEKOLIKO INFORMACIJA O FRANCUSKOM VINARSTVU

Visokokvalitetna vina zauzimaju oko 17% francuskih vinogradarskih površina, ... U izvozu vina Francuska zauzima prvo mjesto u svijetu. U svjetskoj trgovini.

Junijski spomin – nekoliko drugace

Hej, pokaj, moj tihi Don, tak kalen se vališ? Hej, zakaj rdeč kot kri tja v dalj hitiš?...« Pesem hrepenenja, ljubezni in sovraštva obenem, zaupanja in obupa.

Nekoliko crtica o povijesti Đurđevca

Ključne riječi: Đurđevac, podravina, povijest grada, historiografija. Uvod u hrvatskoj ... se i Župa Đurđevac.33 u 14. stoljeću, kad hrvat-. 93-94. Za kratku vijest o ...

jezične strategije izražavanja afektivnosti u političko-medijskim ...

Dr. sc. Maja AnĊel doktorirala je 2006. na Sveuĉilištu u Zagrebu. Od 1997. do 1998. lektorica je za njemaĉki jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskog ...

jezične posebnosti jednoga splitskoga romana iz devedesetih ...

2 pro 2015 ... nisan ja špija (17), Fabjan se dā u šušpet (17), zapalije španjulet (26), veliki je šparenjož (83), eto ti vridne i ašperte Ašunte (141), gubi svaki ...

Magnituda plejade i kompetencije Pogreške, bile one jezične ili ...

Magnituda plejade i kompetencije. U novinarstvu vrijedi jednostavno pravilo: želite li imati mnogo čitatelja, morate ih privući, a privući ćete ih onime što se ...

Jezične bakterije – pomagači ili štetočine u jezičnome organizmu ...

vratila u hrvatski. U nastavku ćemo dati kratak pregled jezika davalaca koji su utjecali na inventar posuđenica u hrvatskome jeziku. Neke smo od njih već ...

Jezične pogreške u medijima na primjeru ... - Sveučilište Sjever

koji ponekad obogaćuju (osim pleonazama) jezični izričaj, a ponekad ih možemo smatrati ... http://jezicni-savjetnik.hr/?page=6 30. kolovoza 2018. 12:20).

ČOVJEK, ALI NAJBOLJI: ROMI U ŽRVNJU RADNE, JEZIČNE I ...

2 srp 2019 ... Kristiana Novaka, Ciganin, ali najljepši (2016). ... Dicționarul Explicativ al Limbii Române – The Explanatory Dictionary of the Romanian ...

jezične strategije izražavanja afektivnosti u političko ... - darhiv

Dr. sc. Maja AnĊel doktorirala je 2006. na Sveuĉilištu u Zagrebu. Od 1997. do 1998. lektorica je za njemaĉki jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskog ...

Jezične koncepcije riječke i zagrebačke filološke škole

stoljeće obilježio rad četiriju filoloških škola: zagrebačke, riječke, zadarske te hrvatskih vukovaca. Na čelu prve od njih stajao je Adolfo Veber Tkalčević,.

JEZIČNE IGRE KOD DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

2 ruj 2018 ... jezične igre i igre za razvoj fine motorike koje sam provela s djecom za vrijeme ... Ključne riječi: razvoj govora, poremećaji govora, jezične igre ...

hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze

Školske knjige iz 1991. godine, novije izdanje ne postoji. ... Јанко Полиќ Камов во хрватската и Ацо Караманов во македонската книжев- ност на ... 29 Sorić, Matko (2010), Koncepti postmodernističke filozofije, vlastita naklada, Zadar, 168.

hrvatsko-makedonske književne, jezične i ... - Filozofski fakultet

култура од областа на погребувањето: гробни прилози, храна и садови за раз- ... odnose, trgovinski i turistički aranžmani, kao i ostali čimbenici, neizbježno.

Nekoliko sintaktičkih kalkova u Smojinu diskursu*

talijanskoga jezika na splitski govor tijekom četiri desetljeća. U korpus ... nas u Split su se niki redikuli; U stara gladna vrimena Splićani su posebnu jubav.

nekoliko narodnih pjesama 19. stoljeća - Srce

Kao i u većini krajeva i u orebićkim selima, stare narodne pjesme su u brzini i naglim društvenim promjenama izazvanim ponajviše političkim i ratnim događa.

NEKOLIKO NAPOMENA O PODJELI RIJEĆI NA SLOGOVE

Mi smo kroz decenije učili đake u školi, da se riječi rastavljaju na slogove tako, da u novi slog ulaze skupoyi suglasnika, koji se mogu lako izgovoriti. Upućivali ...

Nekoliko crkvenih pučkih napjeva iz Solina (1)*

se, Majko Božja i Gospine litanije. (Litanije lauretanske BDM), dok su svetački napjevi predstavlje- ni pjesmom Stipan jur blaženi, iz božićnoga ciklusa. Važno je ...

nekoliko zapažanja o tekstološkim i metodološkim problemima u ...

jedan starohrvatski pravni tekst, pa i bilo koji drugi u kojem bi se našla kon- strukcija s ... da libar 5. (PS: 442). U Marulića: Umiljen i kad prime psost i prirok, dobrostiv jest i u miru jer u bogu pribiva, a ne u svitu. ... Zatim kako dite suzeći vikat ja,.

Benediktinci su već u Asizu i, zatim, na nekoliko mjesta

porušila franjevački samostan, što se nalazio u blizini Trogira izvan giadskih zidina. ... 3J) Theiner, n. dj. I, 421—422; Segvić K., Poljud (Vjesnik hrv. zem. ark.

Nekoliko crkvenih pučkih napjeva iz Solina (2)

štelanska crkvena pjesmarica. (Staroseljska), Kaštela, 2006. [V. Bersa 1944.] Vladoje Bersa,. Zbirka narodnih popievaka (iz. Dalmacije), Zagreb, 1944.

CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike ...

5 lip 2016 ... nuto c i r, prijeglas se u nestandardnome jeziku javlja i iza glasova s t z. Mar- ković prijeglas iza glasova s t z naziva 'naknadno palataliziranje' ...

Jezične razine u hrvatskim jezičnim savjetnicima - FFOS-repozitorij

Hrvatski jezični savjetnik urednice Eugenije Barić, Sto jezičnih savjeta Ivana Brabeca, ... Jezični su savjeti u ovom zborniku podijeljeni na deset odjeljaka; ...

Latinske jezicne vježbe 2: sintaksa (akad. god. 2003/04) - FFZG

Latinske jezicne vježbe 2: sintaksa (akad. god. 2003/04). Neven Jovanovic. 15. travnja 2004. Sadržaj. 1 Obavezna lektira za drugu godinu studija latinskog ...

jezične igre i prevencija govornih poteškoća u predškolskoj dobi

TEMA ZAVRŠNOG RADA: Jezične igre i prevencija govornih poteškoća u predškolskoj dobi. MENTOR: ... JEZIČNE IGREU SLUŽBI POTICANJA PRAVILNOG RAZVOJA GOVORA .... 22. 7.1. Pjesmice u ... Primjeri zadataka bili su prilagođeni ...

Ispitni katalog iz Informatike za opće, jezične i klasične ... - ncvvo

NACIONALNI ISPITI U TREĆIM RAZREDIMA SREDNJIH ŠKOLA ... 5. Ovaj tekst sadrži obrazovne ishode Informatike za opće, jezične i klasične gimnazije u ... Predrag Bro anac, INFORMATIKA 1: udžbenik za 1. razred prirodoslovno-.

TIJEK RAZVOJA GOVORA I JEZIKA (Govorno-jezične razvojne ...

0-2 mj. * faza fiziološkog krika i refleksnog glasanja. * spontano glasanje bebe koje odražava fiziološko ili emoc. stanje. * rana usmjerenost na slušanje iznimno ...

romi u žrvnju radne, jezične i biološke teorije rase1

2 srp 2019 ... BORISLAV MIKULIĆ | ČOVJEK, ALI NAJBOLJI… integraciju Roma i čine ih ne-domicilnim upravo u tim, navodno, multietnički i multikulturno.

Timea Bockovac (Pečuh, Mađarska) AKTUALNI ZADACI JEZIČNE ...

AKTUALNI ZADACI JEZIČNE POLITIKE HRVATA U MAĐARSKOJ. Abstract: The present paper ... pripadnik manjinske skupine. Upravo je jezik onaj sustav ...

jezične značajke gaštronomije grišnoga fra karla z dubašnice ... - Srce

govorima ę prelazi u a iza palatala, što se znači da se Fučićev tekst ne ... podlivaj, pokrij, pokrivaj, polij, popij, posipaj, pridaj, pridavaj, pripaši, promišaj, provaj,.

Jezične značajke glagoljskoga rukopisa Propovijedi popa Antona ...

gramatički morfemi imenica raspoređeni su prema nekadašnjim glavnim deklinacijskim ... Gramatički morfem -a kojega u glagoljskom predlošku bilježe imenice.

NORME - RAD NA VISINI

NORME - RAD NA VISINI. HRN EN 361:2008. Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Pojasevi za cijelo tijelo. Normom se utvrđuje da je pojas prošao ...

NORMIZACIJA I NORME

Zamislimo svijet bez normizacije izmjera kontejnera za prijevoz ... Norme za kvalitetu materijala (norme za materijale). ○ ... Hrvatski zavod za norme (HZN).