Informacijski Sustav za Gospodarenje Energijom - Biomasa

(ISGE) – računalna aplikacija za praćenje i analizu potrošnje energije u ... Za organizaciju svih edukacija korisnika ISGE-a zadužen je APN. •. Uloge u ISGE-u: ...

Informacijski Sustav za Gospodarenje Energijom - Biomasa - Srodni dokumenti

Informacijski Sustav za Gospodarenje Energijom - Biomasa

(ISGE) – računalna aplikacija za praćenje i analizu potrošnje energije u ... Za organizaciju svih edukacija korisnika ISGE-a zadužen je APN. •. Uloge u ISGE-u: ...

priručnik za gosta informacijski sustav za gospodarenje energijom ...

GOSTA. INFORMACIJSKI SUSTAV ZA. GOSPODARENJE ENERGIJOM. ISGE autor: eKonerg - institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.. Zagreb, 2011.

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA GOSPODARENJE ... - ISGE

INFORMACIJSKI SUSTAV. ZA GOSPODARENJE ENERGIJOM. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ. Vodič za izradu i ispunjenje zakonskih obveza www.isge.hr [email protected] ...

gospodarenje energijom - DOOR – Društvo za oblikovanje održivog ...

Koprivnice za gradnju pasivne odnosno niskoenergetske kuće (sukladno. Pravilniku o ... da A ostvaruju poticaj u visini od 50 % komunalnog doprinosa.

Održivo gospodarenje energijom – hrvatska praksa za Europu

(2,65 puta) od cijene 1 kWh toplinske energije proizvedene iz prirodnog plina. ... tvrtke Troha -Dil d.o.o. Odlikuje ih U faktor ispod 0,8, vrlo visoka kvaliteta okova, ...

Gospodarenje enerGijom - ključ opstanka - Fond za zaštitu okoliša

E-Mail Adresa [email protected] proizvod. • razdioba. • očitanje. • praćenje. • elma kurtalj d.o.o. ... očitanje i obračun utroška topline i vode ... [email protected]

Informacijski sustav eDozvola

Dobro došli na informacijski sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola. Sustav je.

Što je poslovni informacijski sustav? - HrOUG

Organizacija i poslovni informacijski sustav. ▻ Organizacijski pogled na ... poslovanju. ▻ izvještavanje ... početkom 80ih - upravljački informacijski sustavi (MIS).

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista - HGK

eVisitor. • Podaci o pružateljima usluga smještaja. • Podaci o smještajnim ... unutarnjih poslova. Hrvatska turistiĉka zajednica. Državni zavod za statistiku. 11 ...

Informacijski sustav prostornog uređenja - NIPP

Prostorni plan županije i Grada Zagreba ... MZOPUG - Zavod i GISDATA Zagreb ... Urbanistički planovi - kartogram (GUP i UPU - Gis obrađeni i ugrađeni planovi - samo ... Rasteri (geopozicionirani obrezani rasteri Planova – karta 1 i karta 3).

(Geografski informacijski sustav) i GPS - Repozitorij Fakulteta ...

Zaštita vinove loze od tuče – protugradna mreža. Postavljanje zaštitnih mreža predstavlja jedino sigurno i učinkovito rješenje za obranu od tuče. Mreže su ...

Mob Trenis – skladišni mobilni informacijski sustav

Sve navedene funkcionalnosti skladišno osoblje provodi na licu mjesta, u skladištu gdje se obavlja posao ... moderno skladišno poslovanje. Korisničko sučelje ...

Valerija Tomić INFORMACIJSKI SUSTAV I INTERNET ...

Izvor: https://www.zaba.hr/ebank/gradjani/Prijava. Opisana usluga je ... e-zaba i m-zaba. Ovim internet bankarstvom mogu se koristiti i poslovni subjekti i građani.

Mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović INFORMACIJSKI SUSTAV I ...

SAŽETAK: Porezna evazija je pokazatelj neprihvaćanja poreznog tereta zbog čega obveznik, u namjeri da ga ne plati, ... Programska po- drška rada obavlja se u Agenciji za podršku informacijskim sustavima (APIS-IT). Glavna zadaća ISPU je ...

Fran Galović - Knjižnični informacijski sustav

17 pro 2019 ... Aplikacija za pametne telefone Knjižnice i čitaonice. „Fran Galović“ Koprivnica. Smartphone application of Public library „Fran Galovic“.

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Moje iskustvo vezano uz eVisitor. 2. Page 3. E-VISITOR. Što je sustav eVisitor. 3 ... eVisitor. • Podaci o pružateljima usluga smještaja. • Podaci o smještajnim ...

priručnik za energetskog administratora informacijski sustav za ...

ISGE - Informacijski sustav za gospodarenje energijom je proizvod razvijen od strane tvrtke EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša. ©2011.

Knjiga sažetaka - Knjižnični informacijski sustav - NSK

16 stu 2018 ... Druga elektronička knjiga, Radionica BBC micro:bit, autorice Sanje. Pavlović ... ka konferencija CUC 2016, Programirajmo svoju budućnost.

DIPLOMSKI RAD Informacijski sustav za podršku organizacije ...

U praktičnom dijelu rada izrađen je informacijski sustav u obliku baze ... Manger, R. (2008): Baze podataka, Skripta, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-.

marketing informacijski sustav - Marko Paliaga

MARKETINŠKI INFORMACIJSKI. SUSTAV. ○MIS je sre eni i organizirani sustav sa zadaćom da opskrbljuje nosioce upravljanja sa informacijama koje služe ...

Marketinški informacijski sustav u Adris grupi dd - Nacionalni ...

20 srp 2016 ... iskorištavanja, da moj završni rad pod nazivom "Marketinški informacijski sustav poduzeća Adris grupa d.d." koristi na način da gore navedeno ...

Marketinški informacijski sustav u poduzeću ... - Repozitorij UNIPU

Sveuĉilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Petra Hudak. Marketinški informacijski sustav u poduzeću Oprema d.d..

Upute za korištenje aplikacije mOčevidnik - Informacijski sustav ...

Aplikacija se može preuzeti za mobilne uređaje koji rade na sustavima Android putem aplikacije Trgovina Play, upisujući u pretraživaču mOcevidnik kako je.

Informacijski sustav morskog ribarstva – priručnik za transportni ...

Informacijski sustav morskog ribarstva – priručnik za transportni dokument. 1.1. O priručniku za korisnike. Ovaj priručnik namijenjen je korisnicima aplikacije ...

Novi postupak reakreditacije i informacijski sustav MOZVAG

... i visoko obrazovanje. Novi postupak reakreditacije i informacijski sustav. MOZVAG. Davor Jurić i Marina Grubišić. Agencija za znanost i visoko obrazovanje ...

informacijski sustav za upravljanje znanjem u hipertekst organizaciji

Markus Schatten: Informacijski sustav za upravljanje znanjem u hipertekst organizaciji. Sažetak. U ovom radu dajemo prikaz informacijskog sustava koji ...

Razvoj CROTIS-a (Hrvatski topografsko informacijski sustav)

22 stu 2013 ... CROTIS (Hrvatski topografsko informacijski sustav). □ 2003. – TTB (Temeljna topografska baza podataka). □ 2007. – INSPIRE (INfrastructure ...

priručnik za transportni dokument - Informacijski sustav ribarstva

18 ožu 2016 ... na internetskoj stranici http://www.ribarstvo.hr/pgr izradila aplikaciju u kojoj se unosi transportni dokument u elektronskom obliku. Nakon unosa ...

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). Najznačajnija i najzahtjevnija aktivnost koju su Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska ...

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista - eVisitor

Centralno mjesto evidencije turista i upravljanja podataka o turistima u Republici Hrvatskoj. 2. 1. 2. 3. Page 3. Kako izgleda eVisitor? 3. Page 4. Čemu eVisitor ...

Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike ... - cezih

4 velj 2015 ... Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH) - Koncept sustava. 2/15517-FCPBA 101 24/8 Uhr Rev B 2013-11-26.

mOčevidnik Priručnik za mobilnu aplikaciju - Informacijski sustav ...

putem aplikacije Trgovina Play, upisujući u pretraživaču mOcevidnik kako je prikazano na ... ispisuju na temelju upisa podataka na polasku i ne mogu se mijenjati. ... Povratak na očevidnik radi se odabirom na spremi kad se upišu svi podaci.

Laboratorijski informacijski sustav - Katedra za medicinsku informatiku

Lidija Bilić-Zulle. Laboratorijski informacijski sustav. Opće napomene o kolegiju. Nastava. • Katedra za medicinsku informatiku. • predavanja, seminari (priprema) ...

gis (geografski informacijski sustav) u cestovnom ... - Pomorski fakultet

Glavni nedostatak GIS-a je nemogućnost rukovanja podacima koji se mijenjaju u vremenu. ... Vektorski model je najbolji za prikazivanje linearnih oblika. ... slično kao GPS fishfinder, koji pomaže ribarma u potrazi, ulovu i praćenju riba. Tako se.

U GOSPIĆU Informacijski sustav naplate cestarine - Veleučilište ...

Način pribavljanja ENC uređaja i tarife u Republici Hrvatskoj . ... iznos cestarine, sredstvo plaćanja te preostalo stanje na računu, brklja se diže i vozilo napušta.

Informacijski sustav za upravljanje slivnim područjem Cetine

(snimanje primjenom senzora smještenih na letjelicama), Cetina, sliv, ... tunelom do HE Zakučac, a dio voda nastavlja teći prirodnim kanjonskim koritom do.

Bolnički informacijski sustav - prednosti i nedostaci u radu

Bolnički informacijski sustav (BIS) je program koji pokriva sve aspekte poslovanja bolnice: medicinski kroz vođenje medicinske dokumentacije, ekonomski kroz.

Prvokupci ribe - priručnik za korištenje - Informacijski sustav ribarstva

1 sij 2009 ... Informacijski sustav morskog ribarstva – Sustav prve prodaje - Priručnik za prve kupce. 2/24. SADRŽAJ. 1 UVOD.

Središnji informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite - cezih

Središnji informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite temeljen na NISHI aplikaciji (eng. National Information System on Health Infrastructure) je sustav koji ...

Novi postupak reakreditacije i informacijski sustav ... - DEI 2020 - Srce

... i visoko obrazovanje. Novi postupak reakreditacije i informacijski sustav. MOZVAG. Davor Jurić i Marina Grubišić. Agencija za znanost i visoko obrazovanje ...

Ugovor o poslovnoj suradnji i uključenju u informacijski sustav ePošta

uvjeti korištenja servisa ePošta te potpisivanjem ovog Ugovora Poslovni ... u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Pružatelja usluge www.eposta.hr.

Informacijski sustav primarne zdravstvene zaštite Republike ... - cezih

2. Pregled i opis funkcionalnosti sustava .............................................. 4. 2.1. Uvod ...................................................................................................... 4. 2.2. Upravljanje ...

Katalog Knjižnica grada Zagreba - Knjižnični informacijski sustav

Pregled. • Temelji razvoja Kataloga KGZ-a 2009. godine ... Broj prijava na uslugu Za članove. 21% mobilni uređaji ... 2016. 2017. Broj posjeta na katalog.kgz.hr ...

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista - Solin tourist info

1 sij 2016 ... Na sustav se prijavljujete upisom adrese sustava. eVisitor: ○ http://www.evisitor.hr/evisitor. ○ Prijavljujete se korisničkim imenom i lozinkom te.

Prostorni informacijski sustav Grada Novske Prostorni ... - NIPP

25 stu 2010 ... Grad Novska smješten je u zapadnoj Slavoniji, u Sisačko-moslavačkoj županiji. ... U Gradu Novskoj uspostavljena su dva GIS sustava: 1.

Održivo gospodarenje otpadom - Gospodarenje otpadom Sisak

nekoliko navrata tijekom procesa, u industriji se razmjenjuju nusproizvodi, ... Tako dobivenim kompostom možemo obogatiti tlo u vrtu, voćnjaku, ... poljski miš, voluharica). ... izolacije vanjskog zida i krova treba riješiti bez toplinskih mostova.

Biomasa

Derivati. Biomasa: drvo, otpad, nusproizvodi, energetski usjevi. Sirova nafta. Primarna energija. Paralela biomase s naftom. 12. Biomasa sa stajališta energenta.

ŠTO JE ZAPRAVO BIOMASA?

Kako Hrvatska obiluje šumskim bogatstvom doći do goriva za ogrjev ne čini ... Jedan od razloga zašto su drveni peleti i briketi toliko popularni kao gorivo u sve ...

Biomasa - HROTE

10 velj 2016 ... PELET GRUPA d.o.o.. Proizvodnja električne energije i ... VIŠEVICA ENERGO d.o.o.. VIŠEVICA ENERGO PERUŠIĆ. 2.000. 12.3.2015. 30.

Biomasa - vtsnis.edu.rs

Biomasa. • Energija biomase je najznačajniji domaći energetski potencijal iz obnovljivih izvora energije. • Važan segment je snimanje petencijala i stanje u ...

studija - Biomasa UNDP

12 јан 2012 ... Izračunati cenu biomase koja bi se koristila za proizvodnju toplotne energije; ... sistema za centralno zagrevanje i time smanjiti troškovi njihove eksploatacije. Pri ... različite konstrukcije ložišta peći i kotlova na biomasu, kao ...

Biomasa - Green Partnerships

10. Energija biomase -Stanje i perspektive. Zašto biomasa kao energent budućnosti ? Stalni porast potrošnje energije i ograničeni resursi fosilnih energenata ...

upravljanje energijom - FKIT

Konzum HR. Postotak podmirenja ... energetske svrhe. peleti, briketi i sječka gustoća. ≈650 kg/m3 promjer: ≈6mm ... drveni briket ogrijevno drvo smeđi ugljen.

lesna biomasa - Društvo Focus

kotli na drva, ki z dodatnim vpihavanjem zraka omogočajo veliko ... Vir: podatki so zbrani na podlagi informacij iz podjetja Feroterm Lenterm ter informacij s ...

kotao na pelete - Biomasa Grupa

modernu tehniku grejanja na drvenu biomasu, naši kotlovi na cepanice, sečke i pelete izuzetno uspešno rade po celom svetu. Svi proizvodi su izrađeni u našim ...

šumska biomasa - šumarski fakultet

Energetska vrijednost 1 m3 zračno suhog bukovog drva ima energetski ekvivalent 300 l ... Tabela 2. Troškovi proizvodnje biomase (Krajnc, N., Domac, J., 2004).

PRAVILA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

30 јул 2009 ... kupovinu električne energije za snabdijevanje,. - ugovore o snabdijevanju,. - period očitavanja brojila,. - obračun i način plaćanja isporučene ...

Sustav za obnovu zidova Sustav za zaštitu od vlage - Adriatech ...

30 kg. Kol. na PALETI. 48. CIJENA. 0,551 €/kg. IZDAŠNOST. 1,4 kg/l po ... o konstrukciji od armiranog betona i čišćenjem se dopre do armaturnog željeza, treba.

naziv tvrtke nkd iznos potpore ams-biomasa doo 16 234.130,27 ad ...

ENIKON AEROSPACE D.O.O.. 25. 1.849.521,10 ... Uvidom u registar poslodavaca koji nisu isplatili najmanje tri plaće u posljednjih šest mjeseci utvrđeno je da ...

Katalog proizvoda od drvne biomase - Biomasa

Definisanje trgovačkog koda bazirano je na grupi SRPS EN ISO 17225/1-6: 2015 ... ispunjava kriterijume A1 i A2 klase pogodno je za korišćenje u pećima i kaminima, a klase B u kotlovima na drva. ... nalazi odgovarajuća oznaka po kojoj se može prepoznati da li je neko drvno ... količinu od 400 nasipnih metara kubnih.