javne nabave - Temporis

tražiti dopunu ESPD obrasca. 66. 2.8.8 ESPD obrazac se popunjava sukladno onome što je propisano u dokumentaciji o nabavi. 67. 2.8.9 Okolnost da ZJN ...

javne nabave - Temporis - Srodni dokumenti

javne nabave - Temporis

tražiti dopunu ESPD obrasca. 66. 2.8.8 ESPD obrazac se popunjava sukladno onome što je propisano u dokumentaciji o nabavi. 67. 2.8.9 Okolnost da ZJN ...

JAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE: ,'NABAVA VOZILA ...

1 velj 2019 ... IMPULS-LEASING d.o.o. Zagreb, Velimira Skorpika 2411, 10 OOO Zagreb sa cijenom ponude 1.928.830,80 kuna (bez PDV-a), odnosno ...

javne nabave - TIM4PIN

1 tra 2016 ... Zagreb, Trinom centar, 8. ... a) Postojeći upisi u zemljišnim knjigama nerazvrsta- ... f) Postojeći upisi u katastru i zemljišnim knjigama jav-.

REGISTAR BAGATELNE JAVNE NABAVE

STV TELEVIZIJA d.o.o. OSIJEK. USLUGA PROMIDŽBE ... MUNICIPAL SOFT d.o.o. ĐAKOVO. USLUGE ODRŽAVANJA ... FLIBA d.o.o.. NABAVKA UREDSKOG I ...

6.3.11. Specijalist za poslove javne nabave 6.3.12. Voditelj ...

Specijalist za poslove javne nabave. Naziv radnog mjesta: - na hrvatskom: specijalist za poslove javne nabave. - skraćeni naziv specijalist. - na engleskom:.

e-nabava - Elektronički oglasnik javne nabave RH

https://eojn.nn.hr/EOJN.SignatureCheck/Default.aspx. Alat za provjeru naprednoga elektroničkog potpisa u elektroničkom dokumentu (.pdf dokument) izvršiti će ...

registar javne nabave 2017 - Grad Krk

17 stu 2014 ... Kralja Tomislava 19, Malinska. 24.5.2017. ... EL-AN MALINSKA, obrt za elektroinstalaterske usluge, ... Pinel d.o.o., Šetalište sv. Bernardina 6/b ...

sustav javne nabave - TEB poslovno savjetovanje

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske. 38. POGLAVLJE 7. Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV). 40. POGLAVLJE 8. Sukob interesa. 40 ...

dokumentacija za nadmetanje – otvoreni postupak javne nabave

19 lip 2018 ... epidemijskog soja 027. *Xpert EV - automatizirani ... 98.718,00 = 2.961,54 kn). Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude.

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE na dan ... - Plitvička jezera

31 pro 2018 ... SMIT COMMERCE. D.O.O. ZAGREB-. STUPNIK. 27.03.2017. od 20.03.2017. do 20.03.2018. 28.06.2018. 87.290,77. Primjena od. 20.03.2017.

EVIDENCIJA UGOVORA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE VELIKE ...

8 svi 2012 ... Forenzička oprema. INsig2 d.o.o., Zagreb ... Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine za ... Motorola. Perfesionalna elektronika. d.o.o.,Rijeka. 343.608,13. 01.08.2012. ... PU zagrebačka, II PP Črnomerec i VI PP.

PRETJERANI PRAVNI FORMALIZAM I POSTUPCI JAVNE NABAVE

Ključne riječi: pravni formalizam, javna nabava, Državna komisija za kon- trolu postupaka javne nabave, žalba. *. Dr. sc. Frane Staničić, izvanredni profesor ...

kriteriji za odabir ponude - Portal javne nabave

(1) ZJN-a propisuje da su kriteriji za odabir ponude ili: - Najniža cijena – najbolja ponuda odabire se isključivo na temelju cijene; ili. - Ekonomski najpovoljnija ...

jedinstveni rječnik javne nabave (cpv) - Narodne novine

13 sij 2012 ... JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNE NABAVE (CPV). PRILOG I.A. GLAVNI RJEČNIK ... 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli.

HRvatsKo PRavo javnE nabavE – UsKLađEnost s PRAVOm EU

417. 410. Europske komisije, Vijeća i Parlamenta (Commission regulations, Council regulations and Parliament regulations), te Jedinstveni rječnik javne nabave.

Kriterij za odabir ponude - ENP - Portal javne nabave

Kriteriji ENP-a mogu obuhvaćati na primjer: 1. kvalitetu, uključujući tehničku vrijednost, estetske i funkcionalne značajke, pristupačnost, rješenje za sve korisnike ...

ekonomski najpovoljnija ponuda - Portal javne nabave

1 srp 2017 ... „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“. Ovaj projekt ...

ODLUKU o poništenju postupka javne nabave - JP Parkovi d.o.o. ...

KM, da ponuda ponuditelja TG Ferimport d.o.o. Čitluk bez PDV-a iznosi 19.055,70 KM, da ponuda ponuditelja Marlovprom d.o.o. Široki Brijeg bez PDV-a iznosi ...

dostava elektroničkih ponuda - Elektronički oglasnik javne nabave

E-NABAVA. E-DOSTAVA – DOSTAVA PONUDA. UVOD: Elektronička javna nabava (e-nabava) sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na.

ODLUKA o poništenju postupka javne nabave ... - Općina Pisarovina

16 kol 2018 ... TEH-GRADNJA d.o.o., Ksenije Kantoci 3, 10020 Zagreb. 4. GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o., dr. Franje Tuđmana 83, 10450. Jastrebarsko. 5.

otvoreni postupak javne nabave - HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ - HZPP.HR

SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA http://www.hzpp.hr/javna nabava i https://eojn.nn.hr/Oglasnik/prethodno savjetovanje ...

Strategija razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj ...

EOJN – Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske ... E-javna nabava ukupni je proces javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih ...

za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za ...

žbuka ( "Samoborka" Samobor ). Obračun površina se vrši prema normativu. Za visine se obračunavaju čiste projektirane visine. Na površinama koje se oblažu.

grupa 2 i 3 - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

17 sij 2013 ... Žalba žalitelja Karić automobili d.o.o., Zagreb, na Grupu 1: UŠPNO-1 (na području. Novske), odbacuje se zbog nedostatka pravnog interesa. 2.

obrazloženje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

6 ruj 2018 ... zajednice ponuditelja omega Viko d.o.o. VaraŽdin i Zlatna nit d.o.o. Slatina. Na navedenu odluku o odabiru urednu žalbu je 6. oŽlljka 2018.

Plan javne nabave za 2016. - 1. izmjena - Bolnica Lipik

MK 5.9. bojanje stolarije. 20.000,00. 16.000,00. Odjel IV 5.10. Pregrađivanje prostora za čisto i nečisto knaufom. 7.000,00. 5.600,00. 5 mj. Tehnička služba. 5.11.

16.4.2019. Izvješće o postupku javne nabave-Reciklažno dvorište

16 tra 2019 ... b.b.,. JIK KAJBA VL. IVAN KAJBA,. A.G. Matoša 16,. 10370, Dugo Selo. TEHNO-. ELEKTRO d.o.o.,. Augusta Cesarca 3,. 31400, Đakovo. MIPEK.

Odluka - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

16 ruj 2014 ... sklopiti okvirni sporazum odabran ponuditelj Međimurje-plin d.o.o. Čakovec. Nadalje, uvidom u Elektronički oglasnik javne nabave utvrđeno je ...

Digital transformation of public procurement - Portal javne nabave

Electronic Public Procurement Classifieds – Elektronički oglasnik javne nabave ... Regulations on electronic public procurement plans, contract registers system.

provedba javne nabave putem kriterija za odabir ekonomski ...

Naručitelj će primijeniti kriterij ekonomski najpovoljnije ponude na način da će između valjanih ponuda, odabrati najpovoljniju ponudu za cjelokupni predmet ...

registar ugovora jednostavne javne nabave za 2019. godinu (1.1 ...

1 sij 2019 ... Fabema Metali d.o.o.. Vijci Kranjec. Linde plin d.o.o.. Pevec Zagreb d.o.o.. 25. Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži. Ugovor.

zahtjev za prikupljane ponuda za provedbu postupka javne nabave ...

Ilica 335. 10000 Zagreb. Kontakt osoba: Zdenka Soldo. T: 385 1 3788 600. F: 385 1 3788 826. E: [email protected] Komunikacija i svaka druga razmjena ...

Untitled - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

3 ruj 2018 ... 600-62-18/01 kojom je odabrao ponudu ponuditelja Eol-ekos d.o.o.,. Rijeka. Na navedenu odluku o odabiru žalbu je 30. svibnja 2018. godine ...

Registar sklopljenih okvirnih sporazuma javne nabave ... - Varkom dd

19 tra 2010 ... AUTO PRIKRATKI. KOMOP. d.o.o.Zagreb. BENUSSI d.o.o.. Fažana. AUTO HRVATSKA. PSC. LAGER BAŠIĆ. d.o.o.. GRADATIN d.o.o..

zahtjev za prikupljanje ponuda za provedbu postupka javne nabave ...

16 srp 2013 ... 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,. 190/03., 105/04., ... proteka mirovanja sukladno članku 98. Zakona (10 ... Heinzelova 98. 15.

upute korisnicima središnje javne nabave o načinu evidencije i ...

... uloge dostupne su na internetskim stranicama EOJN RH na sljedećoj poveznici: https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000053228-postupak-.

Informacije o postupcima javne nabave - Poljoprivredni institut Osijek

ciju za nadmetanje. Status postupka. Ponuditelj. 1. NMV 1/13. Štapovi za sadnice od bambusa. Otvoreni postupak. 2013/S 002-0015869 21.2.2013. https://eojn.

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave - LAGUR / FLAG Lostura

LAGUR LOSIIIRA. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu. ,,LOSTURA". Setaliste kneza Branimira 32. 23210 Biograd na Moru. OIB;89388936089. Biograd na Moru ...

ponuda – važno je znati kako pripremiti i ... - Bilten javne nabave

Ponuda je izjava volje ponuditelja, u pisanom obliku, da će isporučiti robu, pružiti usluge ... iz konkretne dokumentacije o nabavi, no u nastavku se daju primjeri vezani uz ... preispitati osnovanost označavanja poslovne tajne dijelova ponude ...

registar ugovora - javne nabave u 2017. godini - Grad Valpovo

6 srp 2017 ... 46.695,75. GEBRUDER d.o.o.. Bizovac. 20. Usluge kateringa u sklopu projekta BIT NET- umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini.

obraz|oženje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

ponuditelja Specijalna oprema Lučko d.o.o., Lučko' Codex-Engineering Gmbh, Njemačka,. Mato El-D d.o.o. Ivanić Grad i Projekta d.o.o., Karlovac. Postupajući ...

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE DRAGALIĆ ZA ... - Općina Dragalić

dvorane uz OŠ Dragalić. (asfaltiranje parkirališta). 45212225-9. 96.000,00 Narudžbenica. Ne. Ožujak 2019. 90 dana. 17 JN-17/19 Asfaltiranje školskog igrališta.

Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka ...

12 mjeseci. N-26/19. Tanjuri, zdjelice, šalice porculan ili akropal. 39221100. 30000,00. Postupak jednostavne nabave. NE. NE. Narudžbenica II - IX 2019.

Broj nabave I Reference numberi KK.03.2.1.05.001 Naziv nabave I ...

Naziv naruditel;a / Contracting authority: TKV d.o.o., GAZENIaKA CESTA 24 ... TKV d.o.o.. Zadar,04.09.20t7. rlr:rg*:trvt3* il*rl{. Ante Antunovii, direktor.

Cjenik vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne ... - Sisački vodovod

22. prosinca 2014. godine, direktor društva Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera. Boškovića 10 donosi. CJENIK VODNIH USLUGA. Ovim se Cjenikom ...

Javne financije u Hrvatskoj - Institut za javne financije

Javne financije ovladaju teorijom javnih financija i praksom SAD-a, a da uz pomo naπeg izdanja Javne financije u Hrvatskoj upoznaju praksu i probleme u ...

plan nabave - DV Latica

11 pro 2019 ... 39830000-9. 12.800,00 Postupak jednostavne nabave. Društvene i posebne usluge. NE. Ugovor. 1. mjesec. 12 mjeseci. 07.03.2019. 5 EV-5.

Procesi i elementi nabave

23 ruj 2016 ... voditelj obnove guma voditelji regija u prodaji. 4. Nabava. Potrebno je reorganizirati cijeli odjel nabave kako bi se postizali bolji rezultati u ...

VV i B i plan nabave - KBC Rijeka

30199760-5. 15.390,00. 19.237,50. JN. NE. UGOVOR. II. 1 godina. 7. ZAŠTIĆENE ISPRAVE I OBRASCI - NARODNE. NOVINE. 22458000-5. 10.490,00. 13.112, ...

PLAN NABAVE 2017

Basilica 5 mučenika "Kapljuč", Episkopalni centar, Marusinac. 270.000,00. 216.000,00. Grupa 3. Manastirine i Tusculum. 100.000,00. 80.000,00. PLAN NABAVE ...

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Avio karte za prijevoz na službenom putu u inozemstvu. 984.000,00 više jednostavnih nabava ugovor ili narudžbenica tijekom godine. Uredski materijal. 56.000, ...

Plan nabave za 2020. godinu - PGŽ

9 mjeseci. Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne ... rujan 2020. 3 mjeseci. 04/02-20/01. Nabava usluge organiziranja pripravnosti ...

Plan nabave 2019 - DV Latica

39831300-9. 12.800,00 jednostavna nabava ugovor. 1. mjesec. 12. mjeseci. 5. EV-5. Materijal za higijenske potrebe i njegu. 33790000-4. 12.000,00.

opis predmeta nabave - HŽ Infrastruktura

OPIS PREDMETA NABAVE. 1. OPIS I CILJEVI PROJEKTA „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka - kontejnerski terminal. Zagrebačko pristanište.

Plan nabave - Istarski Vodovod

31 pro 2019 ... PVC PLOMBE ZA VODOMJERE. 44423760-6 ... ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADNIKA. 66512210-7 ... BIJELE ZEMLJE. 71322200-3.

UNAPREĐENJE NABAVE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA U KO-AK ...

14 srp 2016 ... Koprivnica" odabrao sam iz razloga što mi je ta tematika bila izuzetno zanimljiva, a s obzirom da je moj otac ... Amortizeri i ostali auto dijelovi.

UKC Ljubljana Nabave v 2015 19.1.2016 1/460

19 jan 2016 ... 3,8179. 6.742,52 318051 KEMOFARMACIJA D.D., LJUBLJANA. 002864. CANESTEN 3/CANESTEN COMBI VAGINAL. TBL KREMA. BAYER.

Registar ugovora jednostavne nabave

17 kol 2018 ... nabava. Pirini trade d.o.o.. OIB: 55605723916. 19.02.2018 31.12.2018. 3.266,00. 816,50. 4.082,50. CIJENA IZ UGOVORA JE. JEDINIČNA PO.

Plan nabave za 2017. - Unikom doo

Rezervni dijelovi i usluge servisa za vozila MAN. 460.000,00 ... Rezervni dijelovi za nadogradnju specijalnih vozila ... Trimeri Husqvarna - rezervni dijelovi.

plan nabave - Hrvatske autoceste

2 sij 2020 ... 02.01.2020. 3. Nabava i tisak promotivnih materijala (novi sustav naplate cestarine, ... kemijskih WC-a. Grupa I: TJO Lučko, Ivanja Reka, Kutina, Okučani, Sl. Brod, Županja, ... Zagreb istok, Ivanić Grad, Sveta Helena i Komin.