Dokumentacija o nabavi usluga Izrade glavnog i ... - Hrvatske vode

ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu ...

Dokumentacija o nabavi usluga Izrade glavnog i ... - Hrvatske vode - Srodni dokumenti

Dokumentacija o nabavi usluga Izrade glavnog i ... - Hrvatske vode

ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI Usluga izrade ... - Plitvička jezera

19 pro 2019 ... Hotel Grabovac, koji je predmet projektnog zadatka, nalazi se na parceli k.č. 154/15, k.o. Sadilovac, površine 65,973 m2, u vlasništvu je Javne ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI - Međimurske Vode

Zakona o javnoj nabavi MEĐIMURSKE VODE d.o.o. kao Naručitelj u ... obavijesti o nadmetanju u Elektronički oglasnik javne javne nabave, a sukladno članku ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI KNJIGA 3 ... - Međimurske Vode

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA. Evidencijski broj nabave: EV-V-05/2018. KNJIGA 3. Tehničke specifikacije i zahtjevi Naručitelja. Čakovec ...

dokumentacija o nabavi - Ustavni sud Republike Hrvatske

Predmet javne nabave nije podijeljen na grupe iz razloga što naručitelj smatra kako predmet nabave može isporučiti svaki ponuditelj u cijelosti te kako isti nije ...

dokumentacija o nabavi - Ustavni sud

Predmet javne nabave nije podijeljen na grupe iz razloga što naručitelj smatra kako predmet nabave može isporučiti svaki ponuditelj u cijelosti te kako isti nije ...

dokumentacija o nabavi - VG Vodoopskrba

Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10 410 Velika Gorica. OIB: 62462242629 ... Atest CVH, homologacija i svi potrebni dokumenti za registraciju vozila. U ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI Knjiga 3 - KBC Rijeka

5.2.3 STRUČNJAK 3: NADZORNI INŽENJER ZA STROJARSKE RADOVE . ... građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN ...

dokumentacija o nabavi - Plitvička jezera

primjer, dokaz jednakovrijednosti neće se prihvatiti kao sukladan. ... datoteka) prilaže se u predviđeno mjesto za prilaganje ispunjenog eESPD obrasca. Datoteka ... obvezuje pismeno ili upisom u građevinski dnevnik putem Nadzornog organa ...

dokumentacija o nabavi - Grad Sisak

30 sij 2017 ... EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 1/17-7. Financirano iz Ugovora: Info centar industrijske baštine - Holandska kuća. (KK.06.1.1.01.0003). Sisak ...

Dokumentacija o nabavi - Dubrovačko-neretvanska

Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski ...

dokumentacija o nabavi - Sveučilište u Splitu

12 pro 2019 ... e-ESPD obrazac, / Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza i doprinosa za socijalno osiguranje / za sve ...

dokumentacija o nabavi - Zagorski vodovod

dostavljene elektronski, Oglasnik će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time ... Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list mora ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI Razvoj vodnokomunalne ...

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci ... 309,00. Tlačni cjevovodi DN 90 mm. 90. 30,53. Tlačni cjevovodi DN 110 mm ... isključenje iz postupka javne nabave iz Točke 26.1 je pet godina od dana pravomoćnosti ... Podrška u osiguranju pravovremene isplate po ugovorima (priprema prognoze novčanih.

Dokumentacija o nabavi-Pružanje usluge nadzora ... - Eko doo

Izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 252. stavak 1. točka 2. – poslovni nastan ... Ostale vještine (npr. poznavanje rada na računalu):. 11. Sadašnje radno ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI Balistička zaštitna oprema Ev.br ...

26 lip 2017 ... Upisati dimenzije džepa za umetanje balističke ploče i dimenziju poklopca ... obići jedinice specijalne policije na lokacijama Zagreb, Split, Rijeka i Osijek te izvršiti ... zaštitom (Polikarbonatne, čelične ili keramičke ploče).

DOKUMENTACIJA O NABAVI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE ...

Društvo energetičara Split, Ruđera Boškovića 21, 21000 Split, OIB: 6634518265. - Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 3, 21000 Split, OIB:.

DOKUMENTACIJA O NABAVI: MEDICINSKI ... - Izvozno okno

29 lis 2019 ... -ne postoje gospodarski subjekti s kojima Opća bolnica Nova Gradiška ne smije sklapati ugovore. 1.1.5. Vrsta postupka javne nabave. Otvoreni ...

dokumentacija o nabavi - Dječji vrtić Rijeka

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne ... uz otkazni rok od 30 dana i naplatu jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza. ... word formata dokumenta u ponudi. Popunjeni ESPD ... licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu. 6.3. IZMJENA ...

Dokumentacija o nabavi EBN-3-2019-VV - Ministarstvo znanosti

GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU ... Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. 11.

DOKUMENTACIJA O NABAVI Održavanje dizala ... - Dubrovnik Airport

30 stu 2018 ... Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore. Ako ti sporovi ne ... 13. Osobno električno dizalo. 1600 kg. 5/6 st. KONE. D3 – LM 2184.

dokumentacija o nabavi (nacrt) otvoreni ... - HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ

SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA http://www.hzpp.hr/javna nabava i https://eojn.nn.hr/Oglasnik/prethodno savjetovanje ...

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi 09.07.2019.

9 srp 2019 ... Subjekt upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030026579. Računi: PBZ d.d. Zagreb IBAN HR10 2340 0091 1100 4700 ...

Dokumentacija o nabavi – nacrt - Hrvatski zavod za transfuzijsku ...

Naručitelj: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. Adresa: Petrova 3, Zagreb. DOKUMENTACIJA O NABAVI. U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE S ...

dokumentacija o nabavi - Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o.

173. 2.6.19. Granice područja, ograde, živa ograda i zidovi. ... završetka bušenja uvlači se PEHD, ili po potrebi zaštitna, cijev. Mikrotuneliranje. Izvođač ... HRN EN 13101:2007 „ili jednakovrijedno“, Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore –. Zahtjevi ... raskrižja sa DC60 (kod Masle) do prikljucka za TC Lidl. Za sve ...

Dokumentacija o nabavi-podzemni spremnici - Čistoća Zadar

što su napisani odgovori od strane ponuditelja, Elektronički oglasnik javne nabave RH generira ispunjeni e-ESPD obrazac (xml datoteku). Generiranu xml ...

DOKUMENTACIJA O NABAVI Održavanje dizala i pokretnih stepenica

30 stu 2018 ... Čišćenje unutarnjih dijelova stepenica. - Provjera kretanja ... Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su.

DOKUMENTACIJA O NABAVI Knjiga 3 - Vodovod zapadne Slavonije

pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška koja obuhvaća grad Novu Gradišku i naselja. Općina Cernik i ... Hep ODS Slavonski Brod. UlicaPetra ...

Dokumentacija o nabavi-Rabljeno specijalno ... - Čistoća Zadar

34137000-6 – Teretna vozila, rabljena. 34144511-3 – Vozila za sakupljanje otpada. 2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave. Nije dopušteno nuđenje po ...

dokumentacija o nabavi nabava građevinskih i obrtničkih radova na ...

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE TE RELATIVNI PONDER KRITERIJA. ... je izvršiti građevinske i obrtničke radove na uređenju dvorca Frankopan – Nova ...

Dokumentacija o nabavi - Središnji državni ured za obnovu i ...

25 lis 2017 ... DIMNJACI. Predviđeno je po jedan dimnjaka u svakom stanu i to tipa "PGM" sistem TMI-excellent Ø 180 za kruto gorivo jedan dimnjak za ...

Dokumentacija o jednostavnoj nabavi 9/18 Troškovi premije ... - EIHP

3 pro 2018 ... Pregled vida (ortoreter) uz pripadajuću potvrdu specijaliste medicine rada –. Izvješće/ uvjerenje o zdravstvenom pregledu vida, sukladno ...

Dokumentacija o nabavi usluge izobrazbe MV 2-2018 - Hrvatska ...

17 svi 2018 ... https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o ...

dokumentacija o nabavi-nabava auto guma - Čistoća Zadar

traktore i radne strojeve za održavanje javno-prometnih površina i gume za ostale strojeve i vozila. S obzirom na gore navedenu vrstu auto guma Ponuditelji su ...

analiZa varijacija raZine vOde jeZera vrana na ... - Hrvatske vode

Ključne riječi: vodostaj, temperatura zraka, bilanca voda, jezero vrana, otok cres, hrvatska. analiZa varijacija raZine. vOde jeZera vrana na. OtOKu cresu.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga izrade i ...

31 дец 2014 ... 1. najniža ponuđena cijena , broj bodova 60.0 ... Boja za farbanje oštećenih stubova HAMMERITE (METAL SCHITLSCK GLANZEND) siva, ...

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i ... - Međimurske Vode

28 velj 2014 ... EV-V-17/2010. Pregovarački postupak. 24.01.2011. 222.045,62 kn. 6 mj. TEGRA d.o.o.. Čakovec. 01.08.2012. 222.046,00 kn. 2. EV-M-01/2011.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i ... - VODE LIPIK doo

22 svi 2019 ... 112.240,57. 15.03.2018. 18.05.2018. Vodoprivreda Daruvar d.d.. P.Preradovića 87, Daruvar. OIB: 87991068807. Usluge za pristup pokretnoj.

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova u ACI d.d. - ACI marine

uspostavljati dugoročnu poslovnu suradnju sa dobavljačima za nabavne kategorije ... procijenjena vrijednost te se prema potrebi paralelno dostavlja i prijedlog ...

Izvješće o radu Glavnog tajnika i Glavnog tajništva ... - Ustavni sud RH

30 ruj 2018 ... VIP sastanci) na kojima oni između sebe raspravljaju ... Kunska blagajna. 5. Devizne blagajne ... e) Fiskalna odgovornost. Tijekom izvještajnog ...

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Nabava usluga upravljanja ...

19 velj 2016 ... Tvrtka Tvornica mreža i ambalaže d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi i komprimiranu mapu s popratnom ... Biograd na Moru. Odabrani izvršitelj ...

DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA OSIGURANJA Poziv na ...

21 kol 2017 ... Dokaz u o članstvu u Hrvatskom uredu za osiguranje . ... izračun provizije uzima se cijena odabrane ponude ponuditelja s koji naručitelj sklapa Ugovor ... Za kriterij ekonomski najpovoljnije ponude koristimo se na način naveden u tablici ... OSIGURANJE AUTOMOBILSKOG KASKA I AUTO ASISTENCIJE.

99 krš hrvatske geografski pregled i značenje - Hrvatske vode

GEOGRAFSKI PREGLED. I ZNAČENJE ... koncizno i dobro su ilustrirane. U 6. poglavlju ... 3) Koliko je relativno značenje otapanja snijega i leda u usporedbi s ...

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

automatizacija izrade karte hrvatske iz podataka openstreetmapa

21 ruj 2018 ... Topografske karte mjerila 1:500 000 na području Hrvatske . ... M. i Čolović, G. (1987): Geodetska služba JNA, Vojnoizdavački i novinski centar,.

31.01.2017 Registar ugovora o javnoj nabavi za ... - Hrvatske Ceste

30 ruj 2016 ... INGPRO D.O.O. ZAGREB. GEOMATIKA D.O.O.. INSTITUT IGH D.D. ZAGREB. GEOKON-ZAGREB D.D. ... IGH D.D. ZAGREB. TRIVIUM D.O.O..

22.12.2017 Registar ugovora o javnoj nabavi za ... - Hrvatske Ceste

30 lip 2018 ... Obnova državne ceste DC42 od čvora Vrbovsko ... PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.. SLAVONSKI ... DUBROVNIK CESTE D.D.. INSTITUT IGH ...

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i ... - Hrvatske šume

31 ožu 2011 ... 1 godinu. Zavod za javno zdravstvo. Vukovarsko-srijemske. Vinkovci. 03.V 2010. ... 1 godina. Watmont d.o.o. Vinkovci ... MD Profil d.o.o. 17. 03.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih ... - Hrvatske šume

31 pro 2017 ... d.o.o., Auto centar. Šibenik d.o.o., AUTO ... VINKOVCI, Štasni. d.o.o., WET ]IRI] d.o.o.. SL.BROD ... G.M.T. MARIO. 51403069474. 21.756,84.

summary - Hrvatske vode

Mladen Mužinić, dipl. ing. fiz. Sandra Novak Mujanović, dipl. ing. preh. tehn.univ.spec.oecoing. Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. Director. Danko Fundurulja ...

Brošura - Hrvatske vode

Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja ... (CCTV kamera za inspekciju sustava odvodnje, specijalna.

projekata EU - Hrvatske vode

Zemljišnoknjižni izvadak je jedini dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti pred- metom upisa u zemljišnu knjigu. Izvaci iz zemljišne knjige ...

Untitled - Hrvatske vode

6 pro 2017 ... Za potrebe izrade Idejnog projekta izrađen je Izvještaj o provedbi ... Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN.

Oglas - Hrvatske vode

21 ožu 2019 ... HRVATSKE VODE. VODNOGOSPODARSKI ODJEL. ZA GORNJU SAVU. 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII. Telefon: 01/23 69 888.

Hrvatske vode - Kircek

HRVATSKE VODE. VODNOGOSPODARSKI ODJEL. ZA MURU I GORNJU DRAVU. 42000 Varaždin, Medimurska. KLASA: UP/I-325-01/13-07/6888. URBROJ: ...

Pripremni radovi - Hrvatske vode

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim ... visinski određuju priključkom na geodetsku osnovu. Prilikom ...

ecology and management - Hrvatske vode

fontane u gradovima južno i sjeverno od Alpa te vodoskoci, kaskade i fontane u ... (Gotha, Rudolfstadt i Weimar) razvoj vrtne umjetnosti od renesanse preko ...

Hrvatska vodoprivreda 192.pdf - Hrvatske vode

nastaje rijeka Sava, tako nastaje rijeka Dunav Dunav u Hrvatsku stiže mnogo bogatiji. Stani ispred ... Najveća stvar koju čovjek može učiniti je saznati najviše od ...

187 čovjek i okoliš - Hrvatske vode

Čovjek zauzet tehnološkim ... čovjek? Održivi razvoj i zaštita okoliša pojam koji se mnogo koristi pa svatko ... područjem koji je u sva ta ista vremena bio na tim.

plan provedbe - Hrvatske vode

2 stu 2010 ... Kvarnerski zaljev normalno. 2023. 71%. 10.554 ... Malostonski zaljev. More. Mljetski kanal ... 36. Slika 12. Karta osjetljivih područja. Tablica 6.