izvješće - Zadružni savez Dalmacije

18 ožu 2018 ... Priznanje „Joško Niskota“ uzornim maslinarima. DAMIR VODANOV Dubrava ... JOŠKO BONAĆI Split. Priznanje „Zlatna amfora Noćnjaka“.

izvješće - Zadružni savez Dalmacije - Srodni dokumenti

izvješće - Zadružni savez Dalmacije

18 ožu 2018 ... Priznanje „Joško Niskota“ uzornim maslinarima. DAMIR VODANOV Dubrava ... JOŠKO BONAĆI Split. Priznanje „Zlatna amfora Noćnjaka“.

izvješće sabatina 2017. - Zadružni savez Dalmacije

5 stu 2017 ... ROGAČ LIKER - NATURA ANTUNOVIĆ Orebić. Šampion izgleda proizvoda. NAVIS MYSTERIUM AMFORA 2012. - EDIVO d.o.o. Janjina.

program - Zadružni savez Dalmacije

17,30-18,00 Sadnja spomen loze Sabatina 2018. Ispred hotela. 18,00-19,30 Svečano otvaranje Sabatine 2018. uz uručivanje osobnih i kolektivnih priznanja i ...

program split program neum - Zadružni savez Dalmacije

4 ožu 2019 ... Proizvodnja maslina i maslinovog ulja u 2018. u RH, s osvrtom na vegetacijsku sezonu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zdravko Tušek ...

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HSUCDP - Hrvatski savez udruga ...

5. Aliče Runjić, ekonomistica iz Splita. • Zaposlena je Udruzi osoba s cerebralnom paralizom ''Srce'' Split, gdje je i voditeljica volonterskog programa Udruge.

IZVJEŠĆE o radu HŠRS u 2017. godini - Ribolovni Savez

Bariša Gogić – ŠRU Odra iz Velike Gorice. EKIPNO SENIORI - 2. LIGA SJEVER (Završno kolo: Podturen, 17.09.2017.) 1. ŠRK Varaţdin iz Varaţdina. 2.

IZVJEŠĆE o radu HŠRS u 2016. godini - Ribolovni Savez

Ideja Ministarstva o izdvajanju tekućica za ribolov sa jedinstvenom državnom dozvolom je nakaradno i pokušaj ... Goran Funes - ŠRU Bačica Elda iz Cernika. 2.

Izvješće-sjednica Skupštine 14.4.2019. - Hrvatski boćarski savez

14 tra 2019 ... Siniša Stipić (zamjenski za Tonćija Kragića) (Splitsko-dalmatinska županija);. 16. Joso Bašić 17. Alen Papak (Šibensko-kninska županija);. 18.

zadružni kukci social insects seminarski rad - Repozitorij PMF-a

najveće radnike nalazimo kod vrste Pheidologeton diversus (sl.3) gdje je ta razlika gotovo. 500 puta. ... Vrsta gnijezda koje proizvodi osa ovisi o vrsti i lokaciji.

Izvješće o radu Saveza, 2017. - SUOSIMZ | Savez udruga osoba s ...

PERIVOJ ZRINSKIH 2, 40000 ČAKOVEC. MOB: 040/550-525 ... Međimurske županije za zapošljavanje tajnika Saveza na puno radno vrijeme (a naziv tajnik.

ŠiBeniK – SRce DALmAciJe

gnja svjetski je poznati gurmanski pojam. Pidoče u šibenskom akvatoriju, po- sebice na ušću rijeke Krke, rastu tri do pet puta brže nego bilo gdje u svijetu pa.

Ribarstvo Dalmacije u XIX. i XX. stoljeću

krajeve, a Italija se odavno hvalila da joj nestašicu ribarskih proizvoda nadoknađuju ... 108 Branko Šuljić, Ribolov, Plava oranica, Nova burza nautike, god. V, br.

Boljni svijet sjeverne Dalmacije

i grmlja: smrdljika, glog, smrik, drača i t. d.. I ovu je šumu, ali u nešto manjoj mjeri nego prethodnu potisnuo i uništio čovjek. Njeni degradacijski su stadij šib-.

PREDROMANICKI SESTEROLISTI DALMACIJE PROBLEMI ...

Dvije su takve gradevine tek. 3 J. , T. i M. Marasovié, Crkva sv. Trojice u Splitu, Split 1971. Crkvaje doduse djelo- micno rekonstruirana u visini tambura i ku pole.

Žene u ruralnim područjima Dalmacije

a) obavljale neki posao za plaću ili nadnicu u novčanim sredstvima ili za naknadu u ... je oko nacionalnog prosjeka, a samo u Gradu Zagrebu i Međimurju je niži od ... isključivo sezonski manje kvalificirani poslovi konobarice, prodavačice, ...

MIGRACIJE IZ DALMACIJE U JUŽNU AMERIKU

Hrvati u Južnoj Americi, Stvarnost, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 1991. 10. str. 4 ANTIĆ, Ljubomir. Hrvati i Amerika, Hrvatska matica iseljenika, ...

LONČARSKA TRADICIJA U UNUTRAŠNJOSTI DALMACIJE

3 lip 2009 ... XX. stoljeća sve više su se izrađivale posude za cvijeće (pitar), male ... postupku izrade i svojstvu materijala može odrediti kao terakota,.

41 ORGANIZACIjA·UPRAVE· RIMSKE·PROVINCIjE·dALMACIjE ...

O organizaciji i upravi rimske provincije Dalmacije postoji malo podataka u histo- riografskim djelima,2 međutim, proučavanjem poznate nam epigrafske građe, ...

dani planinara dalmacije - HPK Sv. Mihovil, Šibenik

24 tra 2018 ... Staza polazi iz kampa na Martinskoj i prati desnu stranu kanala Sv.Ante prolazeći tik uz more kroz mnogobrojne uvale te dolazi do naselja ...

Memorije križnoga tlocrta na tlu Istre i Dalmacije

Hersonu kod Sevastopolja na Krimu ili crkvica Sv. Križa u. Ninu). Nastala je i bogata tipologija ... križne crkve s kupolama, San Marco u Veneciji i Seint-.

vodno dominantne karakterne osobine stanovnika Dalmacije

Veselje ti navješćujem. Obrađuje povi- jest i stanje istraživanja popijevke, zatim tekstovno–lingvističku analizu teksta, teološku refleksiju pragmatičke analize,.

0 krunisanju ugarskih arpadovića za kraljeve dalmacije i hrvatske.

Još godine 1102., kad je Koloman zavladao samo Hrvatskom, a ne Za ... nikakvoga značenja; dosljedno da se nijedan Arpadović poslije Kolomana nije.

URBANISTIČKI ZAVOD DALMACIJE-SPLIT 1947.-2004. I ...

kao Urbanistički projektni biro-Split, koji dalje posluje kao samostalna stručna organizacija po principu dohotka, pa svoju djelatnost proširu- je i na projektiranje ...

Biskupije Gornje Dalmacije na splitskim saborima 925. i 928. godine

9 velj 2018 ... utopili u oluji putujući na sabor u Split, pa poimenično navodi kotor- skoga ... grad na moru kao i Split. ... 16, 114: Anonimni Ravenski kozmo-.

Prvi sjedinjeni grb Kraljevstava dalmacije, HrvatsKe i slavonije iz ...

Prema dosadašnjim istraživanjima povijesti hrvatskoga grba, smatralo se da se prvi hrvatski sjedinjeni grb – grb u kojemu su grbovi Hrvatske, slavonije.

IVAN LUČIĆ, O KRALJEVSTVU DALMACIJE I HRVATSKE, Zagreb ...

če 1943. Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanju partizana po selima kalničkog područja, Naređe nje od 21.

osmanska i kršćanska slika stvarnosti na primjeru dalmacije i ...

ostaci nekadašnje hrvatske države s kraljevskim gradovima Kninom, Klisom, Skradinom. Tim ... 1493.g kada je i započeo veliki hrvatsko-turski Stogodišnji rat.

značenje pejzaža u desničinim “impresijama iz sjeverne dalmacije”

U istoj rubrici ali izdvojeno od pomenutih “impresija”, Desnica je objavio i pesmu “Ljet- nji motiv”, koja će se takođe naći u njegovoj jedinoj pesničkoj zbirci, pod ...

oslobođenje južne dalmacije i iskrcavanje 26. divizije na kopno

12 3: Operacijski dnevnik 2. dalma-. «nske proleterske ... morske operativne grupe i sa dvema brigadama 26. divir.;e, zauzme Dubrovnik i ... na kopno i njeno angažovanje u borbama za konačno os bo- ... cem Grljevac — Strožanac. Pošto se ...

367 pogodnost tala dalmacije za uzgoj maslina suitability of ...

Pogodnosti tala Dalmacije za uzgoj maslina. 369. U ovom radu ćemo opisati tla dalmatinskih maslinika. Pokušat će se razvrstati prema bonitetnoj vrijednosti za ...

resursi za razvoj tamnog turizma na prostoru dalmacije

TAMNI TURIZAM – JEDAN OD FENOMENA SUVREMENE TURISTIČKE ... http://web.efzg.hr/dok/TUR/okesar/Web_Razvoj%20turisti%C4%8Dke%20destinacij.

Prvi sjedinjeni grb Kraljevstava dalmacije, HrvatsKe i ... - Srce

da se prvi hrvatski sjedinjeni grb – grb u kojemu su grbovi Hrvatske, slavonije i dalmacije smješteni u jednom štitu – nalazi na nadgrobnoj ploči bana tome.

HRVATI U KARANTANIJI (Prilog seobi Hrvata iz Dalmacije u ...

čudo spomenuti Hrvati u vezi s osnutkom Karantanije ni jednom riječi, iako je pri ... uslijed toga Avari ili Franci uspjeli osvojiti i jedan dijelić ko jeg bilo od ovoga ...

dalmatinska zagora u perspektivi razvoja dalmacije do 2031 ... - PMF

KLJUČNE RIJEČI: razvoj, scenariji, Dalmatinska zagora, Drniš ... IZVORI. 1. Djelo marketi, http://www.ultragros.hr/aploads/files/karta-djelo.pdf (3.5.2014.) 2. FINA ...

hronologija vladara dalmacije na osnovu popa ... - Matica crnogorska

polovine 12. veka je svakako Pop Dukljanin i njegov Ljetopis. O autoru ovog Ljetopisa mnogo je napisano u prošlosti. Pretpostavka je da je to bio neki učeni ...

migracije iz dalmacije u južnu ameriku - Repozitorij Hrvatskih studija

Hrvati u Južnoj Americi, Stvarnost, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 1991. 10. str. 4 ANTIĆ, Ljubomir. Hrvati i Amerika, Hrvatska matica iseljenika, ...

granice dalmacije prema susjedima tijekom devetnaestog stoljeća ...

u Campoformiju 1797. godine Austrija je ušla u posjed bivše mletačke. Dalmacije ... u relativnom miru te su ranije utvrđene granice prema susjednim zemljama ...

karta sjeverne i srednje dalmacije nepoznatog autora s početka 16 ...

Matteo Pagano.3 Naime, ta se karta s K-1 prostorno preklapa u porječju Krke, a s njom je najbliža ... prikaz srednjodalmatinskoga zaleđa na K-1, jer je cetinski kraj potkraj 15. i ... PITEŠA, A. (2007): Predromanički kameni namještaj iz crkve sv.

zrakoplovstvo na području srednje dalmacije između dva svjetska rata

Prvi hrvatski zrakoplov, konstrukcija Slavoljuba Eduarda Penkale, poletio je na vojnom vježbalištu Kajzerica u Zagrebu 1910., a njime je upravljao prvi hrvatski ...

vinski turizam kao posebni oblik turističke ponude dalmacije

turizma spada i vinski turizam zbog nekoliko razloga. Prvo, u Dalmaciji postoji duga tradicija uzgoja vinove loze i proizvodnje vina, a što je zadnjih desetljeća u ...

Uloga Zadra i Kraljevine Dalmacije u romanu Vojvotkinja ‡ Dijana u ...

godine, dok je kompletna trilogija objavljena po-. Àetkom 1903. godine i sastoji se od romana: Vojvotkinja ‡ Dijana u Rimu (Die Herzogin ‡ eine. Diana in Rom),.

arhiv mapa za istru i dalmaciju • katastar dalmacije 1823 ... - ARHiNET

BANJOL (Bagnol), kotar RAB I (Arbe). 1. Skica opisa granice. Nije naznačena godina. 2. Prijepis preliminarnog opisa granice iz 1823. godine. 3. Definitivni opis ...

građa i prilozi za povijest dalmacije 23 državni arhiv u splitu - Srce

te je uz svečani pljesak prešao Skradin, Šibenik i Trogir kada je na 12. svib- nja u 7 sati ... digao, izlio se na cijeli kraj u pravcu od Trogira prema Omišu, u jak pljusak ... Svi prozori na obali i zagrađima, vidici i krovovi vrvjeli su od ljudi. Nije.

Novovjekovno staklo iz podmorja Istre i Dalmacije Novovjekovno ...

Zadar : Muzej antičkog stakla = Museum of ... stakla. To muransko ili venecijansko staklo iznimno je značajno za sveopću ... ubrzo šire po cijelom svijetu.

Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. godinu - Turistička ...

Planirani prihodi od članarine Gornja Stubica: ... Radio Stubica - pokrovitelj. 0,00 ... Antena Zagreb. 1.2. jingle). 9.450,00. HRT2 (7.2. najava uživo kod. Dreleta).

izvješće o realizaciji programa rada i financijsko izvješće agencije ...

godine u sklopu prezentacije „Urbane aglomeracije Osijek: ITU kao okvir i ... i informativni turistički centar mladih Stara pekara i Trg Vatroslava Lisinskog“,.

izvješće o izvršenju programa rada i financijsko izvješće za ... - Opatija

20 ožu 2017 ... te je dana suglasnost na zapošljavanje jednog djelatnika na radno mjesto „stručni suradnik“; ... 23 KONZUM D.D.. 9.892 ... 18:00 h i Uskrsni ponedjeljak 28.03. od ... Čitavo vrijeme kupanja glazbom ih je iz uvale Portić pratio.

godišnje izvješće za 2016. godinu i izvješće neovisnog revizora - ZSE

1 sij 2016 ... Na dan 9. travnja 2017. godine upravljanje društvom Tisak d.d., ... se na policama maloprodajnih mjesta Tiska proširio asortiman cigareta. ... Društvo e-Kolektor d.o.o. je od lipnja 2015. godine u 90%-tnom vlasništvu Društva.

godišnje izvješće za 2017. godinu i izvješće neovisnog revizora - ZSE

11 srp 2018 ... Broj dionica. % dionica. 1. KONZUM d.d.. 165.390 ... Agro-vir d.o.o. Zagreb. 1.926.050. Žeza d.o.o. ... Konzum d.d Zagreb. 1.043.316. Belje d.d..

Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske ... - Grad Poreč

31 kol 2018 ... predsjednik Sportske zajednice Grada Poreča Alfredo Mendiković. ... Poreč), Mirko Banović (KK Finida) i Sebastian Palma ( MK Istra Poreč).

Izvješće o radu i financijsko izvješće - Istria Tourist Board

daljnjeg razvoja predmetnog segmenta turističke ponude Istre i rada. Bike&Outdoor ... Blagdanska čarolija u Istri (4 jezika r 08.12.2017.) Posebna izdanja r ... kanala kao i članke o putovanjima, razgovore sa osobama VIP i načinu života.

godišnje izvješće za 2016. godinu i izvješće neovisnog ... - Agrokor

član; Žiro-račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, IBAN: HR8124840081105514875. Izvješće neovisnog ... Intersport BIH. -. 33.617. Jamnica ...

izvješće o izvršenju programa i financijsko izvješće muzeja likovnih ...

21 svi 2018 ... Muzej likovnih umjetnosti, Osijek ... je muzejska pedagoginja Kristina Delalić Vetengl, a viša muzejska pedagoginja Leonilda Conti, nalazila se ...

Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu - TZO Kostrena

postaje, te javljanja uživo za HRT, emisiju Dobro jutro, Hrvatska. ... koristili smo Kanal RI, Portal Ri prsten, Pomorski radio Bakar, Radio Rijeku i Novi list plaćen ...

godišnje izvješće za 2018. godinu i izvješće neovisnog ... - Agrokor

30 tra 2019 ... Društva; uvrštenju i povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu; prestanku Društva. U 2018. ... Otkup starog papira. 2.118 ... Iznosi eskontiranih mjenica povezanog društva Konzum od 301.200 tisuća.

Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Parentium ...

trgovačkog društva Parentium d.o.o. za 2017. godinu, te se sa Izvješćem dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na razmatranje i donošenje u ...

godišnje izvješće i izvješće neovisnog revizora 31. prosinca ... - Adris

25 tra 2019 ... spajanja u turističkom dijelu kako bi Maistra d. d. i HUP-Zagreb d. d. ... dionica manjinskih dioničara HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d. d.

izvješće o radu i financijsko izvješće 2017. godina - Narodna ...

Izvješće o radu i financijsko izvješće Narodne knjižnice i čitaonice Tisno ... Od otvaranja Knjižnica nastoji radno vrijeme prilagoditi potrebama korisnika, ali i ... aktivnosti i događanja na više lokacija (Kulturno-pastoralni Baganelovica, Dubrava, ...

Izvješće o radu i Financijsko izvješće Turističke zajednice Brodsko ...

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije realizirala je ... udruge nego su se ovi programi mogli prijaviti na natječaj preko gradova, općina ili turističkih.

zagrebački teniski savez natjecanje do 10 ... - Hrvatski teniski savez

NATJECANJE DO 10 GODINA. RANG LISTA DJEČAKA ... 28. 213. 9 BELJAN. Jakov_Šimun. PON 2009. 19. 25. 18. 8. 12. 24. 13. 25. 14. 30. 29. 19. 29. 29. 210.