program - Grad Omiš

14 srp 2011 ... Edita Lučić i Joško Bonaći. Ulaz slobodan u pauzi do proglašenja pobjednika. »Zlatni glas Poljica« nastup članova Dječjeg zbora Kostanje.

program - Grad Omiš - Srodni dokumenti

program - Grad Omiš

14 srp 2011 ... Edita Lučić i Joško Bonaći. Ulaz slobodan u pauzi do proglašenja pobjednika. »Zlatni glas Poljica« nastup članova Dječjeg zbora Kostanje.

Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u k.o. Omiš - Grad Omiš

25 sij 2018 ... geodezije Neven Kovačić, dipl.ing.geod., a koja Situacija terena ... Podaci o katastarskim česticama. Zgr. 1. Dio. Broj Adresa katastarske ...

dječji vrtić omiš-dugi rat - Grad Omiš

20 pro 2013 ... 1. USTROJSTVO RADA. Dječji vrtić Omiš će u svom sastavu ove školske godine imati devet objekata u kojima će se organizirati različite vrste ...

zaklju č ak - Grad Omiš

3 pro 2019 ... Pešić, Josip Petričević, Josipa Šaškor, Nika Tomasović učenicima viših ... Martina Pezo, Ante Bartulin, Filip Buljević, Ivan Čorić, Vice Mušac. 2.

odlukuodluku - Grad Omiš

pojedinačna ugostiteljsko turistička graevina (T4) Radmanove mlinice, Podašpilje, izgraeno. - turističko naselje (T2) ... rekreacija (R2), uz lijevu obalu Cetine, Radmanove mlinice, Podašpilje ... subvencionirati cijene tehničkih projekata. 3.

adrion - Grad Omiš

Inovacije, pilot projekti, razmjena znanja među poljoprivrednicima te razvoj novih tehnologija u poljoprivredi izravno će ... KISS i Synesis te ArcGis Programu.

Procjena - Grad Omiš

Plave gusto naseljeno područje gradskog naselja Omiša: Priko, dio Sinaja, Punta, ... Galeb d.d., OŠ „Josip Pupačić“, SŠ „J. Kaštelan“ i župa Sv. Mihovila Omiš) ...

tehni č kiopis - Grad Omiš

ovog projekta je neodgovarajuće za sigurno odvijanje prometa iz razloga nedostatne horizontalne i ... zamjenjeni neispravni postojeći znakovi za djecu na cesti, dodani znakovi za ... HRN 1126 Prometni znakovi – Prometna oprema ceste.

swot analiza - Grad Omiš

Metodologija identifikacije razvojnih potreba i potencijala (SWOT analiza) . ... kojima ne postoji vrtić pa se u tu svrhu organizira rad terenskih odgajatelja. 29.

jurini jablani - Grad Omiš

25 kol 2017 ... Vicko Bilandžić članica Plesnog teatra HGM Marica Apučić. Glazbeni prilog: Silvio Bilić, klasična gitara. Veselimo se Vašem dolasku! dr. sc.

604-01/10-01/02 URBROJ: 2155/01-0 - Grad Omiš

Bilić (652,20 kn); Toni Bilić (652,20 kn); Roko Lelas (680,67 kn); Dolores Bilić (688,03 kn); Željko Medić (731,58 kn); Nikola Vukušić (787,21 kn); Ana Vukušić ...

OMI− 1-2007 - 4.indd - Grad Omiš

31 sij 2007 ... ili akcije na položaj žena, odnosno muškaraca, radi postizanja stvarne ... komunalne akcije i sl....) ... Košarkaški klub “Studenac-Omiš” – 11 sati.

METAL-PROJEKT d - Grad Omiš

VITA PROJEKT d.o.o. ▫ Zagreb ▫ Ilica 191c ▫ fax 01/3751-350 ▫ tel 01/3774-240 ▫ email [email protected] ▫ OIB: 99339634780 član uprave: Domagoj Vranješ ...

944-01/11-01/08 Urbroj: 2155/01-0 - Grad Omiš

8 tra 2013 ... -kat.čest.zem.506/2 (dio č.zgr. 265/2) površine 25 m2, ... odluke, izradio je ovlašteni inženjer geodezije Neven Kovačić, dipl.ing.geod. iz Omiša.

C:\_MATE I JAPROSTORNO PLANSKA ... - Grad Omiš

GARMA-RAVNICE. . . . . . TI. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA. . . . . . . . . GRANICA. OBUHVAT URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA.

Festival dalmatinskih klapa - Grad Omiš

Omiš pod nazivom „Pismo moja, hrli tamo (Zagrebu na dar)" studeni. 2019. u KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Tradicionalni koncert povodom božićnih ...

plan zaštite i spašavanja - Grad Omiš

Aktiviranje snaga zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije . ... oštećenja slijedećih objekata: 1. zdravstveni objekti. 2. ZHM SDŽ. 3. škole. 4. Zgrada ...

b) na nekretnini označenoj kao dio kat.čest. 3373/3, k.o. ... - Grad Omiš

6 stu 2017 ... Ja, Javni bilježnik RADOSLAV VUKOVIĆ iz Omiša, Četvrt Ž. Dražojevića bb, potvrđujem da je stranka: WWW.SUN. ANTE SAMARDŽIĆ, OB ...

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ... - Grad Omiš

Pravilnika o proglašavanju turistiĉkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turistiĉke ... svibnja 2016.g., Gradsko vijeće Grada Omiša na *** sjednici od dana ... gradovima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u ... Razred turističkog mjesta. Boravišna pristojba u kunama za dva člana. (po osobi).

Službeni glasnik Grada Omiša br. 10/1 - Grad Omiš

13 tra 2017 ... mjesečno izlaganje i prodaja suvenira. . 2.600,00 kn . Obrt SARAH ... prodaja tekstila,suvenira i sl. 2.550,00 kn 2.555,00 kn mjesečno.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ... - Grad Omiš

21 ožu 2018 ... Predmet: Prodaja nekretnine u svojstvu kulturnog dobra. Split, l3.veljade 2018. Po5tovani,. Splitska banka d.d. (dalje: Banka) obrada Vam se ...

popis članova koordinacijskog odbora akcije - Grad Omiš

ANITA TOKIĆ. Split, Kovačića 9. mob. 0917647377 mob. 0989001661. Škole. OŠ OMIŠ MARTINA MILINA. ATANASIJA BILIĆ. Omiš, Trg kralja Tomislava 1., tel.

rbr. vrsta ugovora datum sklapanja iznos bez pdv-a ... - Grad Omiš

31 pro 2017 ... PROMET MAKARSKA. 4. ugovor o ... potpisivanja ugovora URBOS D.O.O. SPLIT. 18. ... m.b.h.PODRUŽNIA ZAGREB i ... 12,5% od cijene karte.

Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra - Grad Omiš

25.08.2017. Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - javna aplikacija. NESLUŽBENA VERZIJA. REPUBLIKA HRVATSKA. DRŽAVNA ...

strategija razvoja grada omiša do 2020. - Grad Omiš

29 kol 2017 ... Uređenje obalnog pojasa Dupci – Split (dionica Pisak – Omiš) ... Riješeno imovinsko pravno stanje (ustrojen zemljišnik, kadrovski popunjen i.

Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o ... - Grad Omiš

29 stu 2018 ... izvornika zadržava javni bilježnik, a drugi izvornik i potreban broj otpravaka stranke koriste za osobne potrebe i provedbu uknjižbe. Stranke su ...

1. VII aneks ugovora o izgradnji sporstske dvorane ... - Grad Omiš

31 pro 2016 ... karte od 01.01 do. 13.06.2016. PROMET D.O.O. MAKARSKA. 9. ... 30% od vaţeće cijene ... PROMET SPLIT D.O.O ... AKD ZAŠTITA ZAGREB.

položaj i karakteristike područja općine klis - Grad Omiš

Grad Omiš nalazi se u srednjedalmatinskom dijelu hrvatske obale Jadrana i u sastavu je ... Ime ljekarne. 1.. Ljekarna Berković Gordana, mr. ph. 2. Ljekarna ...

1. ugovor o održavanju programskih rješenja za 2018.g ... - Grad Omiš

31 pro 2018 ... ugovor o subvenciji linije Split- ... PROMET D.O.O SPLIT. 5. ugovor o ... 60. ugovor od djelu. 30.3.2018. 4.385,96 30.4.2018. LIDIJA PIVAC. 61.

republika hrvatska splitsko-dalmatinska županija grad omiš ...

6 stu 2013 ... Priča tajne zgode nestašne vode. ➢ Demonstracija postupaka pranja ruku s djecom. ➢ Demonstracija pravilnog postupka prilikom kihanja i ...

Službeni glasnik Grada Omiša 5-2018.indd - Grad Omiš

5 pro 2018 ... 2020. godine u okviru akcije “Grad Omiš – prijatelj djece” za 2018. ... U članku 3. za radno mjesto pod rednim brojem 1. mijenja se klasifikacijski rang i koeficijent tako ... natjecanje “Klokan” ... 243 93 93 0 Lista grupe birača. 1.

urbanistički plan uređenja mlija - borak izvješće o ... - Grad Omiš

6 lip 2018 ... pošte na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5., 21310 Omiš ... Zaposlite mene u zemljišnik i katastar i ja ću vam besplatno raditi.

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor ... - Grad Omiš

5 svi 2017 ... IVANA BILUŠIĆ. A HRV. NUM. GOANO PORTO ... JOSIP BANOVIĆ, dr. med.; HRVAT; OMIŠ, VUKOVARSKA CESTA 86; rođ. 30.08.1971; OIB: ...

grad lipik - program mjera - Grad Karlovac

31 pro 2017 ... Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh. Vlatka Žunec, mag.ing.arh. ... KURIJA STAROG ŽUPNOG DVORA civilna građevina. CG. E. E. LADVENJAK.

PROGRAM (naslovnica u izradi) - Vinkovci zdravi grad - Grad Vinkovci

5 ožu 2020 ... Zdravstvena i veterinarska škola Dr. A. Štampara Vinkovci. 12.40-13.40 Panel diskusija – Utjecaj stanovanja na zdravlje ljudi (zaključci).

program 20. sajma zdravlja - Vinkovci zdravi grad - Grad Vinkovci

15 tra 2016 ... Hrvatski zavod za hitnu medicinu-Vinkovci 2016. ... Program sporta u VSC: Prezentacija sportskih udruga iz borilačkih sportova: .

Program 22. sajma zdravlja - Vinkovci zdravi grad - Grad Vinkovci

12 tra 2018 ... Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija i Hrvatska mreža zdravih gradova već ... VSC -Vinkovci Shopping Capitola, Duga 26. 10.00.

Program rada [.pdf] - Grad Krk

22 lis 2019 ... Hum (Aleja glagoljaša, Humski grafit); Roč (Ročki glagoljski abecedarij). 18,00 Povratak s terenske nastave. 25. listopada 2019. g. (petak).

program - Grad Kaštela

IZLOŽBA "ISPRIČAT ĆU TI PRIČU". Priča Arheološkog muzeja Zadar o običajima pokapanja u antičko vrijeme. 20:00 h, kaštel Vitturi, Kaštel Lukšić (ex banka).

Program - Grad Krapina

20 kol 2018 ... 00.00 Ansambl Kajtoneri. NEDJELJA, 9. rujna. CRKVA MAJKE BOŽJE JERUZALEMSKE. NA TRŠKOM VRHU. Malomešno proštenje, sv.

12 - program komunalni - Grad Zadar

Održavanje javnih zelenih površina (održavanje zelenih površina po zonama, ... površine uključujući košnju trave ručnom kosom ili trimerom (čistačem), orezivanje ... OPERACIJA. JED. MJERE. BROJ -. KOLIČINA. SATI. CIJENA po satu ili kom.

program aktivnosti - Grad Zagreb

22 ruj 2019 ... Djeca iz DV Tatjane Marinić posjetit će DHMZ – gdje će kroz interaktivni ... Urbana mobilnost – danas i sutra, doc. dr. sc. Hr- voje Pilko, Grad ...

HNK program kontrole - Grad Rijeka

Trajnoelastoplastični kit s prednamazom. - dokument o ... sav potreban pomoćni i glavni rad (staklo, staklarski kit ili silikonski kit, podmetači, brtve i slično),.

program 2019 - Grad Osijek

(za predstave koje se igraju u HNK). Županijska 9. 385 31 220 749 [email protected] www.osijek.hr. _. Na naslovnici su ilustrirani velikani kazališnog ...

program - Grad Velika Gorica

29 stu 2019 ... INOVAPRO. Josip Kolarec, ing. građ. / Predsjednik Ekoregije Velika Gorica. Marko Ružić, dipl. ing. biologije-ekologije / voditelj Ureda za zaštitu ...

program tkk 2017 - Grad Krapina

7 ruj 2017 ... www.zgz.hr • www.kzz.hr • www.tzkzz.hr • www.krapinski-sportski-savez.hr. 17,00 – 18,00 „KOTKA – MODNA REVIJA“. 18,00 – 18,30 Svečana ...

Program DAF 2019 - Grad Ilok

28 lip 2019 ... braća Tibor i Sanin Karamehmedović, a stalnu postavu benda još čine bubnjar Ivuša Gojan, vokalistica Doris. Kosović i violinistica Ivana Čuljak ...

Program održavanja - Grad Pazin

5 pro 2017 ... naselja Pazin za božićno-novogodišnje praznike koje će obavljati „Vilstroj“ d.o.o. Buzet u skladu s zaključenim ugovorom. Dio planiranih ...

program - Grad Sveta Nedelja

PD PINKLEC. • STKI SAMOBOR I SVETA NEDJELJA. • OSTALI. 03. – Sportska obuka djece i mladeži: Aktivnosti: • Školski športski savez Samobora i Svete ...

kulturni program - Grad Šibenik

4 ožu 2020 ... Donosimo pregled kulturnih događanja koja će biti održana u gradu Šibeniku. Ožujak 2020. ... Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

PROGRAM MJERA - Grad Krapina

Grad Krapina, kao jedan od sedam gradova u Krapinsko-zagorskoj županiji i županijsko središte, na ... proširenje poslovnog prostora Keramix, Polje Krapinsko,.

program poticaja za 2019 - Grad Opatija

20 ožu 2019 ... 17/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20.ožujka 2019. ... na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje ... 7. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,. 8.

Program zaštite divljači - Grad Varaždin

U sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na desnoj obali rijeke Drave nalazi se grad ... U vrijeme Drugog svjetskog rata na našem je području nastala Velika župa Zagorje kojoj je ... U Hrvatskoj živi jedna podvrsta čaglja, tzv. zlatni čagalj, koji je prije bio ...

PROGRAM NATJEČAJA URBANISTIČKO ... - Grad Dubrovnik

21 sij 2019 ... Potencijalni pristup iz Vile „Čingrija“ na Ulicu Pera Čingrije (B1 ... je i prema registru kulturnih dobara Ministarstva kulture RH, Vila „Čingrija“.

zadarska županija program raspolaganja ... - Grad Pag

Pregled poljoprivrednih površina na području Grada Pag. Izvor: ARKOD na dan 4.05.2017. ORANICA. 2%. LIVADA. 10%. KRŠKI PAŠNJAK. 87%. MASLINIK.

PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ... - Grad Bjelovar

22 stu 2019 ... Grad Bjelovar sufinancira rad Dječjeg vrtića Bubamara temeljem Odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u ...

Program BOK festa 2018 - Grad Bjelovar

23 tra 2018 ... Sponzori: Erste banka, Hrvatski radio, Hrvatske željeznice, Kudumija trade, Ožujska pivo, Vinarija Cmrečnjak, Konoba Feral, Salon namještaja ...

PROGRAM - LETAK (hrvatski).pdf - Grad Dubrovnik

1 velj 2019 ... Nikša Varezić. Studentski teatar Lero. Pričanje bajki i legendi za najmlađe: Pričamo o Orlandu. Dom Marina Držića. Likovna radionica za djecu: ...

PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI ZA „GRAD ZAGREB“

31 ožu 2018 ... 16 grla. ✓ kuna zlatica (Martes martes L.) – stalna vrsta . ... ostane dosta izmeta mladunaca. Hrani se prvenstveno raznim sjemenjem, ...

program zaštite divljači - Grad Đurđevac

kuna zlatica (Martes martes L.) ... Zlatica se zadržava u šumama listača i četinjača; prava je životinja krošanja ... gnijezdu ostane dosta izmeta mladunaca.