nutritivni sastav ploda kivija - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

NUTRITIVNI SASTAV PLODA KIVIJA. Svojim potpisom jamčim: − da sam jedina autorica/jedini autor ovoga diplomskog rada;. − da su svi korišteni izvori ...

nutritivni sastav ploda kivija - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ... - Srodni dokumenti

nutritivni sastav ploda kivija - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

NUTRITIVNI SASTAV PLODA KIVIJA. Svojim potpisom jamčim: − da sam jedina autorica/jedini autor ovoga diplomskog rada;. − da su svi korišteni izvori ...

NUTRITIVNI SASTAV ČEŠNJAKA - Repozitorij Agronomskog ...

Uzgoj češnjaka. Češnjak se može saditi u proljeće ili u jesen. Za proljetnu sadnju se tlo priprema oranjem u jesen ili zimu kad se pripreme grubo uzdignute ...

Kakvoća ploda breskve sorte - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

Kakavoća ploda breskve sorte Suncrest ovisno o tipu mreže protiv tuče ... prorjeđivanje plodova i orezivanje grana kako bi se postigla odgovarajuća veličina i ...

alelopatija - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

14 srp 2017 ... Iz ukrasne biljke četkovac (Callistemon citrinus (Curtis). Skeels) izolirana je alelokemikalija herbicidnog učinka leptospermon, koja je poslužila ...

diplomski rad - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

između jutarnjih i predvečernjih sati nije bilo statistički značajne razlike. Ključne riječi: pčelinja zajednica, pčelinji otrov, metoda elektrostimulacije ...

Oprtalj - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

26 ožu 2017 ... ... i pripadajućeg elaborata, zatim digitalne orto-foto karte iz 1968. godine te ... GIS izrađena je digitalna karta oprtaljskih terasa koja predstavlja ...

SMILJE - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Sredozemno smilje (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don) aktualna je tema ... Sadnja presadnica (Slika 13 i 14) na stalno mjesto obavlja se tijekom jeseni, ...

Juniperus phoenicea L. - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

21 kol 2018 ... Stanište. Somina je kserofilna biljka koja preferira vruću, sušnu klimu s puno svjetlosti. Somina ... (2015) za udio koka kod slame žitarica iznosi ...

permakulturno vrtlarstvo - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

životinja, ali im osiguravaju i hranu – ruža, jorgovan, borovnica, lješnjak, bambus itd. 4. Višegodišnje ... Permakultura: Održivi vrt, zbrinuta zemlja, sretni ljudi.

Preuzmi PDF 1.99 MB - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

temelju rezultata istraživanja udjela mesa, kožice i soka u plodu mandarine ... općenito dolazi na rod 15-20 dana ranije od drugih mandarina u Sredozemlju. 1. 2 ... nektara, sirupa, baza za gazirana i negazirana pića, marmelada ili hoteli koji ...

žumberak - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Koje su se vrste koristile za sadnju u teglama? 9. Što se nosilo na groblje? 10. ... su se sadile ruže, krompirače, ljiljani i neven te sisvetice. Uz kudu se nalazila ...

Rajčica - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Klijanci rajčice sorte 'Rutgers' pokazali su se najosjetljivijima na inokulum iz rajčice s virusnim ... PORODICA POMOĆNICE (Solanaceae) i rajčica (Lycopersicon esculentum Mill.).... 3. 2.1.1. Podrijetlo i ... 3. okrugli (jabučar). 4. ovalni (šljivar).

Rezistentnost repiĉina sjajnika - Repozitorij Agronomskog fakulteta ...

5 ruj 2018 ... Repičin sjajnik (Brassicogethes spp.), jedan od glavnih štetnika uljane repice, oštećuje cvjetne pupove dok su još potpuno zatvoreni.

Bučina pogača - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

cijena pilećeg mesa (uvelike određuje kupovne navike ljudi), ... prodaje proizvoda od buče (sjemenke i ulja) ova proizvodnja značajno utječe na ... obzirom na različitu strukturu sjemenki golica u odnosu na obične sjemenke s ljuskom, različita ...

Rosa canina L. - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

ekoloških uvjeta, u Hrvatskoj se polako razvija interes za uzgoj pasje ruže. ... Rosa canina L. je u narodu poznata pod brojnim imenima: šipak, divlji šipak, obični.

doživljaj boja u krajobrazu - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

1 ruj 2019 ... (složenim): narančasta, ljubičasta i zelena. Možemo ih još podijeliti i na tople i hladne boje. Tople su crvena, narančasta i žuta, a hladne plava, ...

korisne biljke u herbariju agronomskog fakulteta - Repozitorij ...

obični vratić. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Taraxacum officinale Weber maslačak. 1, 4, 8, 9, 11. Teucrium chamaedrys L. obični dubačac. 4, 11. Teucrium montanum L.

THE SUGAR-BEET WEEVIL - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

Repina pipa (Bothynoderes punctiventris Germar 1824, Coleoptera: Curculionidae) predstavlja najznačajnijeg štetnika šećerne repe na području istočne ...

toplinska obrada mlijeka - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

11 pro 2015 ... kao i postupak pranja i dezinfekcije linije za pasterizaciju. Ključne riječi: izmjenjivač topline, pasterizacija, sterilizacija, toplinska obrada ...

odransko polje - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

quadrifolia) koja je zakonom zaštićena i uvrštena u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske. Od proljetnica su zabilježene sljedeće vrste: kockavica (Fritillaria ...

Ailanthus altissima - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

raznolikost. Jedna od njih je i biljna vrsta pajasen [Ailanthus altissima (Mill.) Swingle], koja je jedna od najopasnijih invazivnih drvenastih biljaka kako u svijetu, ...

Tribolium confusum L. - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Kadulja (Salvia officinalis L.) je višegodišnja biljna vrsta čija je prirodna rasprostranjenost ... endemična, ljekovita, medonosna i ukrasna biljka. Priroda 9-10(81): ...

melioracije livanjskog polja - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

Sturbe, Livanjsko polje krase i vode Bistrice i Žabljaka. Jedan dio Livanjskog polja bogat je tresetnim tlima, pa se samo u tom dijelu polja pojavljuje problem sa ...

Aronia melanocarpa - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

varijante dodan je SO2 u obliku 5 %-tne sumporaste kiseline (Sumpovin) u količini od 50 mL. Slika 2. Plodovi aronije prije prerade. Izvor: Autor rada ...

biogeni amini u siru - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Najvažniji biogeni amini nađeni u hrani i pidu su histamin, tiramin, putrescin, kadaverin, triptamin i feniletilamin, a koji nastaju dekarboksilacijom histidina, ...

proizvodnja jaja kokoši hrvatice - Repozitorij Agronomskog fakulteta ...

4 ruj 2019 ... PROIZVODNJA JAJA KOKOŠI HRVATICE. DIPLOMSKI RAD. Borna Šilović. Mentor: doc. dr. sc. Dalibor Bedeković. Zagreb, rujan, 2019.

ljekovito bilje u teoriji signatura - Repozitorij Agronomskog fakulteta ...

Korijenska čakra povezana je sa zemljanim bojama, kao što su smeđa, crna, crvena. U organizmu čovjeka ona predstavlja energetski centar koji utječe na ...

fauna grinja agruma u hrvatskoj - Repozitorij Agronomskog fakulteta ...

(koprivina grinja). Iz porodice Eriophyidae (eriofidne grinje), agrume najčešće napadaju. Aculops pelekassi Keifer (hrđasta grinja agruma) i Aceria sheldoni ...

uzgoj trpova roda holothuria - Repozitorij Agronomskog fakulteta u ...

U diplomskom radu „Uzgoj trpova roda Holothuria“daje se iscrpan pregled ... cijevi, izbacuju dugaĉke ljepljive niti koje sadrţe otrovne supstance, ili pak ... Janakiram N. B., Mohammed A., Zhang Y., Choi C. I., Woodward C., Collin P., Steele V.

kemijski sastav i kakvoća pršuta - Repozitorij Veterinarskog fakulteta

Slika 10. Suho soljenje. Slika 11. Dimljenje. Slika 12. Prešanje. Slika 13. Sušenje. Slika 14. Zrenje. Slika 15. Prikaz kemijskog sastava istarskog pršuta. Slika 16.

Hemijski sastav i biološki potencijal ploda, soka i tropa kultivisane i ...

Jezik izvoda: JI. Srpski / engleski ... Plod, trop i sok kupine; hemijski sastav; ekstrakti kupine; ... kupina sa dva različita lokaliteta sjeverozapadnog dijela. Bosne i ...

sveucilište u zagrebu - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Dvofaktorijalni poljski pokus postavljen je po metodi slučajnog ... klijanje graha minimalna temperatura je 8 do 10 °C, ali u takvim uvjetima dolazi do slabijeg.

Nutritivni pristup kronično bolesnom djetetu - Dr Med | Repozitorij ...

U razvijenim zemljama malnutricija se javlja kod djece koja pate od nekog poremećaja u prehrani ili bolesti koja utječe na prehranu ili apsorpciju hranjivih tvari.

Poštovane studentice i studenti Agronomskog fakulteta,

7. Obveze studenata u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. “Tjelesni bi se trebao pohađati savjesno tj. svaki student bi trebao biti svjestan da je to za njegovo ...

vegetarijanski agroturizam u hrvatskoj - Repozitorij Agronomskog ...

vegetarijanska/veganska prehrana, zatim slijedi strogo pridrţavanje zaštite okoliša. Za više ... ambijentu, da iskušava regionalna jela, da traţeći svoj unutrašnji duhovni sklad i izgubljeni ... Jednostavna i normalna osoba ţeljna mira i prirode. 8.

Zatravljivanje višegodišnjih nasada - Repozitorij Agronomskog ...

... djetelina je da nisu otporne na niske temperature i da se slabo. 0%. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100% tijedan 5. tijedan 10. tijedan 15.

Aklimatizacija biljaka sorte Babić - Repozitorij Agronomskog ...

Kod sorte Babić biljke veće od 3 cm imale su višu stopu preživljavanja od biljaka ... Ova drvenasta, višegodišnja biljka pripada porodici lozica (Vitaceae) te euro-.

hranjiva i fiziološka vrijednost jogurta - Repozitorij Agronomskog ...

Ključne riječi: jogurt, mlijeko, bioaktivne tvari, zdravlje, zdrava prehrana ... Napretkom znanosti i tehnologije klasičan čvrsti jogurt je tijekom vremena prerastao u ...

ekonomika ekološke proizvodnje jabuka - Repozitorij Agronomskog ...

prikazana ekološka proizvodnja jabuka na 1 ha i na 2,37 ha voćnjaka koliko gospodarstvo ... Izuzetno pogodna sorta za ekološki uzgoj je Topaz zbog svoje.

mjere ublažavanja ekološkog otiska - Repozitorij Agronomskog ...

19 svi 2016 ... Ekološki otisak je površina zemljišta potrebna za ... Ključne riječi: Ekološki otisak, ekološka održivost, sigurna budućnost, mjere ublažavanja ...

alelopatija u ekološkom uzgoju povrća - Repozitorij Agronomskog ...

Dobri i loši susjedi u povrtnjaku (odnosi povrtnih vrsta). Povrtna kultura. Dobri susjedi. Loši susjedi. Blitva. Cikla, luk. Bob. Brokula, cvjetača, kelj pupčar, kupus,.

mikropropagacija kupine sorte “reuben” - Repozitorij Agronomskog ...

20 ruj 2017 ... Razmnožavanje in vitro omogućava zakorjenjivanje reznica pa je cijepljenje pupova na ... Rast i razvoj biljaka nadzire skupina malih molekula koji se nazivaju biljni hormoni. Razina ovih ... niske cijene (Podlešáková, 2012).

DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan, 2019. - Repozitorij Agronomskog ...

Patka gluhara (Anas platyrhynchos L.) naša je najpoznatija divlja patka, rasprostranjena gotovo po čitavom teritoriju Republike Hrvatske. U ovom istraživanju u ...

udomadenje vrsta roda cucurbita - Repozitorij Agronomskog ...

Cucurbitaceae) uključuje pet vrsta koje su bile udomadene u različitim ... Prema botaničkoj pripadnosti vrste roda Cucurbita (bundeve, buče ili tikve) spadaju u.

uzgoj konoplje za primjenu u medicini - Repozitorij Agronomskog ...

U Republici Hrvatskoj medicinska konoplja je od 2015. godine legalna, a dostupna u ljekarnama od lipnja 2016. godine. Uzgoj medicinske konoplje u Hrvatskoj ...

utjecaj oprašivača na prinos uljane buče - Repozitorij Agronomskog ...

10 kol 2018 ... Kod nas se za proizvodnju bučinog ulja najviše koristi buča golica sorte. Gleisdorfer Olkürbis. Tikva golica je toploljubiva biljka (Mažar, 2017).

analiza stanja maslinarstva u veloj luci - Repozitorij Agronomskog ...

Povoljna cijena ulja na domaćem tržištu ... Plantella Organik. Sezona 2014. ... promovirati i kao hrana i kao lijek, što znači da se može povećati cijena na osnovi.

primjena zaštitnih folija u pakiranju voća - Repozitorij Agronomskog ...

celofan postojan na vlagu ili perforirani PE film koji tijesno prianja uz proizvod ... Američki izum vrećice za pakiranje voća ili povrća koja je napravljena od ...

taksonomski sastav i ekologija zajednice ... - Repozitorij PMF-a

Dijatomeje (alge kremenjašice) su jednostanični eukariotski fotosintetski mikroorganizmi koje nalazimo u svim kopnenim, slatkovodnim i morskim ekosustavima.

sastav pridnenih zajednica dubokoga jadrana i ... - Repozitorij PMF-a

7 stu 2017 ... Ribe, rakovi i glavonošci su po svojoj biološkoj raznolikosti, brojnosti i biomasi ... Jardas I (1978) Povodom ulova rijeđe jadranske vrste ribe ...

sastav gangliozida u staničnim linijama glioblastoma - Repozitorij ...

Stanična membrana je struktura koja okružuje stanicu i odjeljuje ju od izvanstaničnog prostora. Sastoji se od fosfolipidnog dvosloja koji oblikuje stabilnu barijeru ...

Floristički sastav i struktura mangrova Floristic ... - Repozitorij PMF-a

2.1. Zračno korijenje. Mangrove razvijaju zračno korijenje, čija je glavna funkcija izmjena plinova, usidravanje biljke u muljevito tlo i apsorpcija nutrijenata.

sastav masnih kiselina ulja bijele i smeđe gorušice - Repozitorij ...

10 svi 2015 ... Ključne riječi: sjeme gorušice, ulje gorušice, masne kiseline ... kao začini: bijela gorušica (Brassica alba), smeđa ili orijentalna (Brassica ...

lipidni sastav jetre, mišića i masnog tkiva sivog vuka - Repozitorij ...

Masne kiseline čine sastavni dio većine lipida i njihov sastav u depo mastima ovisi o klimatskim ... sezoni (jesen-zima; listopad-studeni, prosinac-veljača).

berba aktinidije (kivija) - Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

BERBA AKTINIDIJE (KIVIJA). Berba plodova aktinidije, u narodu više poznate kao kivi počinje u oktobru i traje do sredine novembra, što zavisi od sorte.

Bakterijski rak kivija - Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Naslov: Bakterijski rak kivija – (Pseudomonas syringae pv. actinidiae). Autori: dr. sc. Dario Ivić, Jelena Plavec, dipl. ing., mr. sc. Ivana Križanac. Nakladnik:.

226 UDK 613.281:637.5 NUTRITIVNI I ZDRAVSTVENI ASPEKTI OD ...

Meso koje sadrži veći procenat belančevina, a manje masti i vezivnog tkiva bolje se probavlja i iskorišćava, a ... krto meso koje je oslobođeno od masnog tkiva.

Senzorski, nutritivni i funkcionalni profil integralne testenine sa ...

Kreiranje i proizvodnja integralne testenine sa dodatim heljdinim brašnom ... kifle). Burek Pizza. Čokolada, keks, krem. Čips, smoki. Jela sa roštilja. Nikada. < od.

Nutritivni status kod starih osoba - Semantic Scholar

Chen-u [8], malnutricija starih osoba definiše se kao neadekvatan nutritivni status ili po- thranjenost, koja se manifestuje nedovoljnim unosom hrane, gubitkom ...

disertacija - Repozitorij Medicinskog fakulteta

Fibrilacija ventrikula, kao maligna aritmija, u ovih bolesnika obično nastaje kao posljedica fibrilacije atrija. Fibrilacija atrija je relativno česta aritmija u bolesnika ...