српска хумористичко-сатиричка периодика друге ... - CRIS UNS

био руком писани и цртани лист, познавао је и поштовао комплетну графичку ... Мојсије је послужио као привремено решење напредњачке владе после ...

српска хумористичко-сатиричка периодика друге ... - CRIS UNS - Srodni dokumenti

српска хумористичко-сатиричка периодика друге ... - CRIS UNS

био руком писани и цртани лист, познавао је и поштовао комплетну графичку ... Мојсије је послужио као привремено решење напредњачке владе после ...

српска књижевна критика друге половине xx века - Институт за ...

јекта, разграничити књижевна раздобља и разделити предвиђене књиге, одредити ауторе за сваку књигу и предложити приређиваче, садржај, обим ...

ФОЛКЛОР • ПОЕТИКА • КЊИЖЕВНА ПЕРИОДИКА Зборник ...

лази истовремено кад и овај текст, па је не можемо детаљније анализира ... се налазила у снажном процвату. Већ тада ... (Лука Шекара, „Од јабуке гра.

Вода и друге

Наставна тема: Вода и друге течности. Наставна јединица: Особине воде (вода као растварач и хлађење и загревање воде) и. (понашање тела у води ...

Борбеви пут Друге пролетерске бригаде у 1944.

Састав новог Штаба дивизије: Љубо Вучковић, командант; Милосав Милосављевић, политкомесар; Саво Дрљевић, начелник Штаба. Политодели по ...

СРЕДСТВА ПРЕОСТАЛА НАКОН ДРУГЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ (26.01 ...

Сламотрес Змај. 3. R003692. Ланац подвршене масе Змај 141. 1. R008546. Дрвени лежај Змај -141. 20. R008980. Лежиште Змај - 142. 2. R003715.

Борбеви пут Друге пролетерске бригаде у 1944. - Znaci.net

Састав новог Штаба дивизије: Љубо Вучковић, командант; Милосав Милосављевић, политкомесар; Саво Дрљевић, начелник Штаба. Политодели по ...

музика у српској документарно- уметничкој прози друге половине ...

17 Акорди прошлости18 и у многобројним музиколошким и књижевним ... његовом раду показивала краљица Наталија. Међу председницима и ... приложници, иду деца у два реда ивицама тротоара, појући својим ситним.

Књижевност европског барока (изборни за групу 08 и друге групе ...

Садржај: настанак, значења и употребе термина барок у европским историјама књижевности; духовно-историјске претпоставке настанка барока; ...

друге зове, себе не чује – звоно у српској народној традицији2

звоно: Некоме звони лево ухо (или пева) – слутити да ће се нешто важно ... дио је Први светски рат, у коме је Аустроугарска однела сва српска зво- на.

doktorska disertacija - CRIS UNS

mutacijom u prvoj polovini devetnaestog veka u Austriji, je tikva golica ( ... stabilizator namaza (modifikovani puter sa smanjenim sadrţajem masti) pri čemu je.

Dejan Orčić - CRIS UNS

između C-12 i C-13, dajući C6-aldehid i enol ω-oksokiseline. Pod dejstvom alkohol dehidrogenaze. (ADH) i/ili faktora izomerizacije (IF), nastali (3Z)-heksenal ...

određivanje vitamina b1, b2 i b3 primenom ... - CRIS UNS

džigerica (posebno svinjska), kao i srce i bubrezi. ... Izuzetke predstavljaju svinjska i pileda bela vlakna skeletnih mišida, gde je ... Jetra, jagnjeda, dinstana. 0,38.

mr Slađana M. Stajčić VISOKOVREDNA ... - CRIS UNS

karoten, likopen itd), polifenoli (flavonoidi, fenolne kiseline, proantocijanidini itd) i ... jedinjenja (trolox-a, BHA, askorbinske kiseline i kafene kiseline) na DPPH ...

When Connecticut stopped the Hun; battle of ... - CRIS Radio

THE HUN. By AUGUSTIN F. MAHER. This is the official story of the first attack by the Germans in force against American troops. . The old Connecticut. National ...

strategija upravljanja portfoliom institucionalnih ... - CRIS UNS

veliki broj hartija od vrednosti (široka lepeza emitovanih hartija oĊ vrednosti ... finansijskim trţištima, nestacionarna i dinamiĉka zavisnost mnogih trţišnih ... ZABA-R-A. 7,3%. 2,7%. 4,2%. 11,9%. 2,9%. 3,8%. 632.5. 136.5. 163.3. RIVP-R-A.

Fitohemijska karakterizacija i biohemijska ispitivanja ... - CRIS UNS

Jarebika cveta u maju. Plodovi su zreli u oktobru, okruglastog ili jajastog oblika, sa prečnikom oko 9 mm, koralno crvene boje sa 2-6 semena. Seme je dugo 3-4 ...

Primarna perkutana koronarna intervencija - CRIS UNS

Trgovina – projekcija prodaje, sprecavanje krada i prevara, utvrdivanje plana snabdevanja ... Infarctus myoc. transm. reg. postero-lateralis acutus da/ne. I21.209.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Асоцијација ... - CRIS UNS

11 мај 2016 ... полудневни или целодневни (једнодневни) излет. ... део времена, при чему су могући краћи излети у непосредну околину (Штетић, ...

примена истраживачке методе у реализацији ... - CRIS UNS

Истраживачки обликована настава треба да обезбеди низ активности у којима ... откривањем, проблемска настава, истраживачка метода...) Киршнер и ...

iv pokloni - CRIS UNS - Универзитет у Новом Саду

марихуана), и да се у 100% таквих случајева донесе наредба за ... родитеља муслиманске вере извршио уклањање препуцијума (обрезивање) код њиховог ... када престаје узгој, а почиње производња), битно због тога што је за ...

UNIVERZITET U NOVOM SADU POLJOPRIVREDNI ... - CRIS UNS

Mehaničke osobine dunje tokom osmotskog sušenja predstavljene su sa dva pokazatelja, ... Cydonia u porodici ruža (Roseceae) kojoj takođe pripadaju jabuke i kruške. ... proizvodnju sokova, kompota, marmelada, voćnih salata, kitnkeza, ...

падежи квалификативног значења у стандардном ... - CRIS UNS

kvalifikativnost, kosi padeži. UDK. Čuva se: ČU. Važna napomena: VN. Izvod: IZ. Glavni cilj ove doktorske teze jeste da sagleda i opiše padeže kvalifikativnog ...

00 NASLOVNA_master - CRIS UNS - Универзитет у Новом Саду

20 апр 2012 ... да слика и обликује своје тело – тачније – било је то тело жене. ... малих људи, Мухамед је, попут Исуса наилазио на отпор код ... парење (или бар приказ полног органа) снажан подстицај за сексуални импулс код.

Doktorska disertacija Snežana Škaljac - CRIS UNS

Galician chorizo kobasica Fernández-Fernández i saradnici (1998) su utvrdili na početku procesa proizvodnje sledeće vrednosti za parametre boje na preseku ...

чланови династија југоисточне европе у ... - CRIS UNS

Предмет истраживања у овом раду су чланови династија из земаља ... 23 KÁLLAY LEVÉLTÁRA I, 178, 227, no 777, 988; CODEX ZICHY II, 291–292, no 210. ... и група барона предвођених Горјанским, Јованом Моровићким, Петром.

Kvalitet usluge, satisfakcija i namere korisnika u ... - CRIS UNS

Vesna Rodić Lukić. Mentor (titula, ime, prezime, zvanje):. MN prof. dr Aleksandar Grubor, redovni profesor. Naslov rada: NR. Kvalitet usluge u funkciji satisfakcije ...

PROIZVODNJA I OCENA KVALITETA VOĆNOG VINA ... - CRIS UNS

gaje u Srbiji podjednako pogodne za preradu u vino. Proizvodnja voćnih vina se tehnolońki ne razlikuje znaĉajno od proizvodnje vina od. groņĊa, ali s obzirom ...

Doktorska disertacija Mr Vesna B. Vujasinović Mentor ... - CRIS UNS

Senzorska svojstva hladno presovanog i devičanskog ulja semena tikve . ... Fenoli se ekstrahuju 3 puta sa po 5 ml metanola, uz mućkanje u trajanju od po 2 ...

ugovor o zakupu poslovnih zgrada i prostorija - CRIS UNS

I, tako je u pravni promet ušla i upotreba (zakup) stvari, pored svojine stvari.1. Ugovor o zakupu poslovnih zgrada i prostorija u osnovi je klasičan obligacioni.

универзитет у новом саду филозофски факултет ... - CRIS UNS

21 јан 2016 ... главну драж њихове природне маште, оно тихо сањалаштво, онај ... Али ми малени, нејаки, стешњени са свију страна, ако само ... Појте, појте, ... књижевности: Све славуји са Дрине и Саве, / Са Неретве воде и ...

Valorizacija sporednog proizvoda žalfije (Salvia ... - CRIS UNS

2 мар 2017 ... 55˚C i protok CO2 od 0,4 kg/h, dok su predviđene i ... Terpenoidna jedinjenja prisutna u etarskom ulju žalfije. 2.2. Filter čaj. Danas se lekovito ...

развој туризма и оцена туристичке конкурентности ... - CRIS UNS

уштипци, китникез (желе од дуња). ... мезе – паштета, сир и црни хлеб) и дегустација ручак/вечера (додатно кафа, ... O PROSTORNOM PLANU RS OD.

режими чулности у модерном европском песништву - CRIS UNS

čulnosti, zajednica, demos, goli život, modernost, vidljivo ... Драмска радња постаје смењивање говорничких епизода, које се међусобно сучељавају, кроз ...

efikasnost lečenja bolesnika u iiia stadijumu ... - CRIS UNS

7 јан 2014 ... medijastinalnih struktura nije siguran znak da medijastinum nije zahvaćen i obrnuto. Rutinsko korišćenje CT-a u otkrivanju ekstratorakalnih ...

Postsocijalistički grad – promena društvene i prostorne ... - CRIS UNS

Osijek. 58. 85. 109. 124. 130. Split. 54. 85. 129. 176. 200. Makedonija. 1.153. 1.406. 1.647. 1.909 ... sam“) i danskog JYSK-a (oprema za kuću). Sa druge strane ...

Погранични српски и угарски градови на Сави и ... - CRIS UNS

За време владавине Карла I откривени су нови рудници злата и Угарска је ... нарочито угледни робови, где су ослобађани уз велики откуп. ... Bozne et Rascie commorantibus argentum, terris tamen in eisdem reperiens et in usum.

Lokalni hormoni, zapaljenje i imune reakcije - CRIS UNS

Kao takva, arahidonska kiselina se unosi hranom ili može nastati iz esencijalne linolenske kiseline (Koraĉević i sar., 1996). Sposobnost sinteze eikosanoida ...

Fitohemijski skrining i biološka aktivnost ekstrakata i ... - CRIS UNS

biohemiju lekovitog bilja i tečnu hromatografiju na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine ... ukrasna biljka, pogoduje joj intenzivno sunčana sredina i sušni uslovi, kao i strma kamena ... MSn identification and quantification of flavonol glycosides in 28 wild and cultivated ... KEY WORD DOCUMENTATION.

Маја Мијатов - CRIS UNS - Универзитет у Новом Саду

аспект пословне етике представља и етичка клима, која често пружа одговор ... квалитета услуга, задовољства корисника и њихове лојалности, односно ... Choi et al., 2013; Marcoulides, Heck, 1993; Sims, Keon, 1997; Sinclair, 1993; ...

Проблем одрицања у књижевном делу Момчила ... - CRIS UNS

Неподношљива лакоћа живљења, коју дефинише Кундера. (Кундера, 2008), на жалост постаје права догма постојања, која се намеће својом.

analiza uticaja genetskih, mikroklimatskih i ekoloških ... - CRIS UNS

Za razliku od brašna drugih žitarica, pšenično brašno ima osobinu da sa vodom ... Manitoba, Canada: Canadian Grain Commission, Grain Research Laboratory.

socio-psihološki prediktori odustajanja od sporta u ... - CRIS UNS

Crvenke, a mene su, kao najmlađu u porodici, vodili na sve sportske događaje. ... podržavao me i gurnuo u vatru da se oprobam kao sportski psiholog u radu.

univerzitet u novom sadu asocijacija centara za ... - CRIS UNS

došli iz Dalmacije. Oni su bili jako krupni ljudi, visoki ljudi. ... Videlo se da je neki minival napravila da bi ličila na jednog od najpoznatijih svetskih dirigenata svih.

univerzitet u novom sadu fakultet sporta i fizičkog ... - CRIS UNS

pritiska na papučice u startnom bloku, troskok iz mesta, sklekovi sa kolena (ženski sklekovi), vreme reakcije na zvučni nadražaj, vreme reakcije na svetlosni ...

рецепција књижевног дела бранка ћопића у настави - CRIS UNS

читанчици за први разред Виктора Цвитана Сунце на прозорчићу (ŠK, Zagreb, 1967, стр. 53) – уместо оригиналног наслова песме Пионири и по мраку ...

univerzitet u novom sadu medicinski fakultet klinička ... - CRIS UNS

ishod terapije; vreme do terapije; prognoza. UDK ... Definicija moždanog udara je tokom vremena pretrpela mnoge izmene. Svetska zdravstvena organizacija ...

нови модели у настави српског језика и књижевности - CRIS UNS

Пасиван положај ученика у настави и усмереност наставника на програм, а не ... 51 Дебата је расправа, чврсте, унапред одређене структуре, на задату ...

biološko-hemijska karakterizacija vrsta roda hypericum l. - CRIS UNS

Rod Hypericum obuhvata oko 500 različitih vrsta klasifikovanih u 36 sekcija. Najpoznatiji predstavnik roda je kantarion (Hypericum perforatum,. Hypericaceae).

Kompleksi nekih prelaznih metala sa Šifovim bazama ... - CRIS UNS

Jovanović, Ž. Šaranović, A. Pevec, J. Inorg. Biochem. 101 ... Magnetna susceptibilnost je merena na aparatu MSB-Mk1. (Sherwood ... mrka/ploča θ opseg, °.

razvoj hemijske proizvodnje u doba antike na teritoriji ... - CRIS UNS

Ističe se i delo P. Petrovića, „Niš u antičko doba”, sa nizom važnih podataka iz antičkog Naisusa i oblasti Ponišavlja. Granice rimske Dardanije određene su.

ruderalna flora novog sada kao potencijalni prirodni ... - CRIS UNS

Izdvojene grupe biljaka urbane flore Novog Sada - medonosne, krmne, ukrasne, ... Slika 2. Šematski prikaz barijera koje limitiraju „širenje“ introdukovanih vrsta. ... Popis flore Novog Sada predstavlja rezultat sopstvenih terenskih istraživanja ... literaturne navode, podatke iz Herbarijuma BUNS (Herbarijum Departmana za ...

Alkoholna fermentacija melase i gustog soka šećerne ... - CRIS UNS

Alkoholna fermentacija melase i gustog soka šećerne repe pomoću imobilisanih ćelija. Saccharomyces cerevisiae. Novi Sad, 2012. godine. Kandidat: Mr Vesna ...

an a ek ntiok antim kstra ksidat mikro akata tivna obna ... - CRIS UNS

predstavnici iz ove porodice su malina (Rubus idaeus) i kupina (Rubus fruticosus). ... Upravljanje otpadom. Pekara. Kolač. Potrošač. Deponovanje. Iskorišćenje.

СРПСКА МИТОЛОГИЈА

народ, односно шира социјална група.каква је била старословенска пре него што се разделила. Са Прасловенима који живе у бронзаном добу у II ...

136 - Матица српска

136. Уредништво / Editorial Board. Савет Уредништва / Consulting Editors ... korišćenja ramanske spektroskopije u proucavanju otpornosti inbred linija.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

28 јан 2010 ... 63 Мачије очи. Добој. Мачије очи, Добој. Б, Ц1, Ц. 64 Свитање. Добој. Свитање, Добој. Б. 65 АД Аутокомерц. Добој. АД Аутокомерц ...

зборник - Матица српска

najeÿiti se, nastradati, nazepsti…; o- otrovati, osuditi, opaziti, oåuvati, oparati, ozepsti, opsovati… ... pog miša (енг. bat), maåiãa (енг. kittens) и krtice (енг. mole).

zbornik - Матица српска

би бити извршено пресловљавање с латинице на ћирилицу. Подвучени изрази означавају контролоре конгруенције, док су конгруентне јединице ...

zbornik 125 - Матица српска

појединим областима превазиðе партикуларизам националног права. У изворном облику, он је подразумевао пуну доброволност и активно уче-.