sveučilište u rijeci - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka

Stoga prevođenje kao aktivnost i prijevod kao kulturni proizvod možemo promatrati u ... izgledao proces prevođenja kada bi za prevođenje svake riječi prevoditelji koristili ... robne marke pića (83a i b) ili cigareta (83b), također nepoznate u CK.

sveučilište u rijeci - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Srodni dokumenti

sveučilište u rijeci - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka

Stoga prevođenje kao aktivnost i prijevod kao kulturni proizvod možemo promatrati u ... izgledao proces prevođenja kada bi za prevođenje svake riječi prevoditelji koristili ... robne marke pića (83a i b) ili cigareta (83b), također nepoznate u CK.

PROJEKT BIBLIOLAB SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA ...

... Rijeka – Podružnica Kampus, Rijeka, Hrvatska. University of Rijeka, University Library Rijeka - University Campus division, Rijeka, Croatia [email protected]

statut sveučilišne knjižnice rijeka - UNIRI

Ovim Statutom pobliže se uređuju temeljni odnosi u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka (u daljnjem tekstu: Knjižnica), a naročito: – status Knjižnice,. – naziv i sjedište,.

ULOGA MATIČNE SLUŽBE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA U ...

library system building 2002-2014. Senka Tomljanović. Sveučilišna knjižnica Rijeka [email protected] UDK / UDC 027.52(497.5 Rijeka)"2002/2014".

iskustva sveučilišne knjižnice rijeka creating library colle - Ebsco

primjeru izrade smjernica Sveučilišne knjižnice Rijeka (SVKRI). Pristup/metodologija/dizajn: U radu se iznose definicije smjernica za izgradnju fonda, naglašava ...

sveučilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci rijeka robi ... - PFRI - UNIRI

RIJEKA. PRIMJENA SATELITSKE NAVIGACIJE U SUSTAVU ZA ... poziciju i vrijeme na jednoj točci na Zemlji, ili u zraku i svemiru oko nje, uz pomoć ... Skandinavske zemlje (Norveška, Švedska, Danska i Finska) zajedno pokrenule.

sveučilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci rijeka robi bošković ...

RIJEKA. PRIMJENA SATELITSKE NAVIGACIJE U SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE ... udaljenosti od pojedinog satelita do korisničke antene – trilateracija.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci rijeka branimir šoštarić ...

Povećanje učinkovitosti motora s unutarnjim izgaranjem pomoću parnog ... Za vrijeme stajanja vozila, radilica motora miruje ili se okreće izrazito malim brojem ...

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka - Filozofski fakultet u Rijeci

književnost, bajronizam, bovarizam i sl). 3. imenovati i opisati kronološkim načinom knj. razdoblja i njihove značajke s naslova kolegija. 4. analizirati i ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci RIJEKA MATIJA ...

berlinska kriza i njezini uzroci koji će dovesti do prvog većeg sukoba među ... Ključne riječi: Treći Rajh, berlinska kriza, zračni most, bitka za Berlin, Berlinski zid, ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci ... - Repozitorij FFRI

Nadalje, u Hanoi tornju se od djeteta traži da postavi tri diska u zadani položaj na štapu, što predstavlja primjer dobro definirane problemske situacije u kojoj ...

ISTRAžIVANJE PROGRAMA SVEUČILIŠNE KNJIžNICE

[email protected] ... [email protected] UDK / UDC 027.7 ... Anglistika. 13,6. 12. Romanistika. 2,3. 2. Slavistika. 1,1. 1. Teorija jezika. 10,2. 9. UKUPNO.

MATIČNA SLUŽBE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ... - Knjižničarstvo

26.1.1980. str. 9. 3 https://koha.ffzg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1020. 4 https://koha.ffzg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1786 ...

katalog informacija sveučilišne knjižnice u splitu - Sveučilišna ...

pristupiti izravno na web stranici Knjižnice: www.svkst.hr bez upućivanja posebnog zahtjeva, a uvid u ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup ...

o gra i grafi čke zbirke nacionalne i sveučilišne knjižnice u zagrebu ...

nastaje njegov strip Vjerenica mača, pa sve do 1962. kada crta strip Grička vještica inspriran istoimenim djelom Marije Jurić Zagorke. PLAKATI. Bogatstvo i ...

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka

Estetska kirurgija glave i vrata. Aesthetic Head and. Neck Surgery doc. dr. sc. Margita Belušić. Gobić. 15. -. 10. 1,5. I. Benigna hiperplazija Benign prostatic.

hrvatski skupni katalog nacionalne i sveučilišne knjižnice u zagrebu ...

razvoju hrvatskog knjižničnog sustava Crolist30te, kasnije, uzajamnog skupnog kataloga Crolist.31 Međutim brojni čimbenici utječu na činjenicu da se od uspo-.

sveučilište u rijeci - Faculty of Engineering Rijeka

rtvama odredilo se iz vibracijskog odziva nedeformabilne kocke od elika (. Prigušenje u b č slika 4.15 ) koje je impulsno pobuđeno na aksijalno vibriranje.

SVEUCILISTE U RIJECI STUDENTSKI CENTAR RIJEKA.pdf

(odmarališta i slični objekti za kraći odmor, ostali smještaj - studentski domovi, ... natječaja za studentski smještaj u iznosu 115.655,00 kn, naplatu otpisanih ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET ... - Sv. Ana, Rijeka

Jedino mjesto gdje pokušam osnažiti um je Crkva i molitva; to je moj način za ... da se žene u trenutku kada zakaže emocionalna i zaštitnička funkcija obitelji ...

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka - Filozofski fakultet

Stručno usavršavanje talijanskog jezika, komunikacije i kulture 2 ... terminologije, vježbe parafraziranja, razlikovanje govornih sredstava za odreĎene vrste ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET Rijeka, 12.6 ... - RiTeh

12 lip 2018 ... 22. MATIJA DABOVIĆ. 23. DARIO FABIJANČIĆ. 24. INES LOVRIĆ. 25. IGOR GRABAR. 26. VIKTOR MARŠIĆ. 27. KRISTIAN ULJATOVSKI. 28.

SVEUČILIŠTE U RIJECI STUDENTSKI CENTAR RIJEKA Na temelju ...

Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2018./2019. ... na natječaj za smještaj u studentski dom s time da ista uključuje sljedeće ...

1 Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka Tablica 1. POPIS ...

Popis obvezni i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih ... razumjeti, raščlaniti i primijeniti odredbe Konvencije onako kako ih tumači Sud; ... primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA ODSJEK ...

boškarin naziv za vola koji spada u pasminu istarskog goveda, a u istarsko govedo ... članovi SUIG-a izradili su program koji su nazvali 'Istarski boškarin' u.

Rektorski zbor SVEUČILIŠTE U RIJECI • UNIVERSITY OF RIJEKA

Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu,. • akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci, predsjednik Rektorskog zbora. Nazočni predstavnici ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI STUDENTSKI CENTAR RIJEKA ZARADA ...

Pravilnika o porezu na dohodak) do trenutka isplate primitka u našem servisu. ISPLATA ZARADA. 5. Student servis isplaćuje zarade članova putem žiro računa ...

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka - FFRI - UNIRI

Protudvorski pokret. ... Njemačka u kasnom sr. vijeku, Veliki zapadni raskol i koncilijarni pokret; ... Raslojavanja na selu i početak nastanka radničkog pokreta.

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka - Sito ufficiale del ...

Program odgovara specifičnim potrebama usavršavanja jezika i kulture radi ... spomenuti i Talijanski institut za kulturu u Zagrebu, Talijansku uniju te Agenciju za ...

1 Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka OBRAZAC I. - OPIS ...

Pravni fakultet u Rijeci (u daljnjem tekstu: Fakultet) je usmjeren obrazovanju ... UMA and the UNCITRAL Model Rule: An Emerging Consensus pn Mediation and ... Carinske pristojbe, porez na promet nekretnina, porez na nasljedstvo i darove.

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka ... - Pomorski fakultet

Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich. Naziv predmeta. Pomorski engleski 1. Studijski program. Nautika i tehnologija pomorskog prometa. Status predmeta obvezan.

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka ... - Pomorski fakultet - UNIRI

Dr.sc. Sandra Tominac Coslovich. Naziv predmeta. Pomorski engleski 1. Studijski program. Nautika i tehnologija pomorskog prometa. Status predmeta obvezan.

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija University of Rijeka ...

Sveučilište u Rijeci ▫ Fakultet zdravstvenih studija. University of Rijeka ▫ Faculty of Health Studies. Viktora Cara Emina 5 ▫ 51000 Rijeka ▫ CROATIA. Phone: 385 ...

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka - Filozofski fakultet - UNIRI

Trg braće Mažuranića 10 • 51 000 Rijeka • Croatia. T: (051) ... (povratak tradiciji, samospoznaja, razvijanje odgovornosti, upoznavanje humane ekologije, prihvaćanje demokratskih vrijednosti). ... Politika reprodukcije i sekularna država.

sveučilište u rijeci pomorski fakultet rijeka ugovorne strane ... - PFRI

Značenje pojedinih klauzula iz formularnih tipova brodarskih ugovora kod ... brodarskih ugovora (time charter i voyage charter), ugovora o zakupu broda, ...

0 sveučilište u rijeci filozofski fakultet rijeka andrea leović utjecaj ...

obzirom na tematiku, opise prirode, karakterizaciju likova i stilske značajke djela. ... August Šenoa u svojoj noveli Prijan Lovro također tematizira seosku sredinu i ... Analiza Aleksandra Flakera pokazuje da se iz svakog ispričanog događaja ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ... - Repozitorij FZSRI

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA. SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ. FIZIOTERAPIJE. Kristina Flajnik. STAVOVI RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET ... - Repozitorij FFRI

4.4. Fitness žitarice. Fitness žitarice su proizvod švicarske tvrtke Sociėtė pour l'Exportation des Produits Nestlė, a godine 2003. osnovana je tvrtka Nestlé Adriatic ...

sveučilište u rijeci - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ...

Car A., Thalassotherapia Crikvenica - Stoljetna tradicija zdravstvene djelatnosti. ... turizma u Crikvenici- Turistički forum "Crikvenica - rivijera zdravlja". U 2015.

SVEUČILIŠTE U RIJECI Sveučilišni preddiplomski ... - Repozitorij FFRI

sakupljanje kišnice u cisterne i bunare. Također, smanjenje potrošnje vode moguće je uz smanjenje dovoda pitke vode za ispiranja toaleta, a toalet se može ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2016 ... - Grad Rijeka

16 stu 2017 ... Gradski bibliobus svakodnevno obilazi gradska stajališta radnim danom te dvije subote u mjesecu. Ima ukupno 23 stajališta u naseljima, pored ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2018 ... - Grad Rijeka

15 stu 2019 ... Primorsko-goranske županije, jedinica lokalne samouprave koje Bibliobus obilazi i. Ministarstva kulture za nabavu građe. Knjižnica Čavle u ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2017 ... - Grad Rijeka

4 ruj 2018 ... odjel Stribor, Odjel periodike i Narodna čitaonica i Ogranaka: Turnić, Zamet, Drenova, Trsat, i Knjižnica Čavle. Gradski bibliobus svakodnevno ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci marija mitar frazemi u ...

Mentorica: dr. sc. Maja Opašić, poslijedoktorandica. Marija Mitar. FRAZEMI U ROMANIMA „PROSJACI I SINOVI“ I „VJEČNO NASMIJANO. NEBO“ IVANA RAOSA.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za povijest završni ...

liberalnog perioda mijenja se karakter nacionalizma: postaje masovni pokret sa ... pretvara u protudvorski pokret i daje potporu Revoluciji, što je rezultiralo ...

sveučilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci maja supičić ... - PFRI

PUTNIKA ZA KD AUTOTROLEJ D.O.O. RIJEKA. DIPLOMSKI RAD ... prijevozne jedinice, koji je vozni red, koji je raspored prometnog osoblja, gdje su zastoji i.

Lovro Maglić, dipl.inž. Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet u Rijeci ...

Lovro Maglić, dipl.inž. Sveučilište u Rijeci. Pomorski fakultet u Rijeci. Studentska 2. 51000 Rijeka. IZOBRAZBA OPERATERA I AKREDITACIJA CENTARA.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za ... - FFRI - UNIRI

Inkluzivna pedagogija dr.sc. Nataša Vlah. 30 0 30. 4. O. Semestar : 4. MODUL. PREDMET. NOSITELJ. P V S ECTS STATUS7. Evaluacijska istraživanja dr.sc.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci marija mitar o nekim ...

se dodiri izravno afirmiraju kao jezično posuđivanje. Riječ je o „svakom preuzimanju neke jezične jedinice iz jednog jezika u drugi. Jedinice koje se posuđuju ...

sveuĉilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci matea naglić ... - PFRI

Informacijski sustavi na kontejnerskom terminalu Brajdica . ... pregledu ili “Fitosanitarni pregled na BIP stanici” ukoliko se radi o takvoj vrsti pregleda. 6.4.1.1.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci model autonomne kuće ...

12 lip 2017 ... ... jedinice materijali. Ključne riječi: pasivna kuća, autonomna kuća, sunčeva energija, calabash, kuće od konoplje, kuće od bala slame, Istra ...

sveuĉilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci matea naglić poslovni ...

Informacijski sustavi na kontejnerskom terminalu Brajdica . ... pregledu ili “Fitosanitarni pregled na BIP stanici” ukoliko se radi o takvoj vrsti pregleda. 6.4.1.1.

sveučilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci maja supičić modeli ...

PUTNIKA ZA KD AUTOTROLEJ D.O.O. RIJEKA ... prijevozne jedinice, koji je vozni red, koji je raspored prometnog osoblja, gdje su zastoji i ... analizu vožnje prijevoznog sredstva, produljenje ili skraćenje linije, dodavanje ili ispuštanje.

sveučilište u rijeci građevinski fakultet u rijeci zbornik radova

geodezije, Sveučilište u Splitu, Split, Element, 2006. [3] Agroskin, I.I. ... boja – konačni usvojeni protoci po pojedinoj grani, žuta boja – linijski gubici po pojedinoj ... number and structure of the functions and users of the city center facilities. Being a ... Srijeda. ; 65; … Series1. ;. Četvrta k ; … Series1. ; Petak. ; 70;. 13%. Series1.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za kulturalne ...

U ovom radu bavim se teorijama mode, suvremenim medijima te ... Riječ moda potječe od latinske riječi modus, što znači način ili posebnost na koji nešto ... ukrašavanje spadalo bi oslikavanje tijela, sakaćenje ili tetoviranje, a netjelesno ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Diplomski ... - UNIRI

1 http://www.ffri.uniri.hr/files/Upisi/2016-2017/Informacije_uvjeti_upisa_preddipl_2016-2017.pdf. 2 http://www.trinom.hr/trinom/drzavna-matura-i-upis-na-fakultet ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za povijest ...

5 ruj 2017 ... takav primjer, a to je hotelski kompleks Haludovo Palace u blizini Malinske (slika 14.). Ovaj hotel izgrađen je 1970. godine, a projektirao ga je ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za ... - FFRI

pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci (analizirane su studijske evaluacije sljedećih generacija ... Katehetski salezijanski centar. 7. Matičević, S. (1934) K ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci komparativna ... - UNIRI

... natjecanja, boduje i rezultat ostvaren na testu intelektualnih sposobnosti (Postani student). ... 19 Primjer dodatnih provjera jest test intelektualnih sposobnosti čiji su rezultati uzimaju i obzir prilikom upisa ... http://pedagogija.ffzg.hr/web-new/.

Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci Odsjek za povijest ...

8 ruj 2016 ... Naime, Zelena potkova ili Lenucijeva potkova je termin koji se koristi za niz od osam trgova koji čine Trg Nikole Šubića Zrinskog, Trg Josipa ...