Praktikum iz Ekologije životinja - Odjel za biologiju

31 ožu 2015 ... „Praktikum iz Ekologije životinja“ je nastavni tekst za kolegij Ekologija životinja namijenjen studentima Sveučilišnog preddiplomskog studija ...

Praktikum iz Ekologije životinja - Odjel za biologiju - Srodni dokumenti

Praktikum iz Ekologije životinja - Odjel za biologiju

31 ožu 2015 ... „Praktikum iz Ekologije životinja“ je nastavni tekst za kolegij Ekologija životinja namijenjen studentima Sveučilišnog preddiplomskog studija ...

Praktikum iz mikrobiologije: bakteriologija - Odjel za biologiju

npr. bojanje po Gramu, bojanje endospora. - Hans Kristijan Gram 1884. godine otkrio da se bakterijske stanice može podijeliti u dvije velike skupine (gram ...

praktikum iz anatomije biljaka - Odjel za biologiju

Anatomija biljaka (grč. anatemno - sjeći) jedna je od temeljnih i najstarijih botaničkih disciplina, a proučava grañu i funkciju biljnih stanica i tkiva.

PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE Martina ... - Odjel za biologiju

velika, a konstanta ravnoteže disocijacije amonijaka u vodi je relativno mala, za računanje konstante ravnoteže razdjeljenja amonijaka između vode i kloroforma ...

osnovni praktikum opće kemije - Odjel za biologiju

praškastih tvari koristi se lijevak s kratkim vratom. Menzura ... Büchnerov lijevak se izrađuje od nešto debljeg glaziranog porculana. Lijevak se koristi za vakuum ...

praktikum iz mikrobne ekologije - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

S substratom inducirana respiracija (SIR). V aerobnih razmerah so večinski produkti mikrobne respiracijske presnove organskega ogljika,. CO2, H2O in ...

samoanaliza odjela za biologiju - Odjel za biologiju - unios

30 lis 2014 ... 34. 2.C.1. KRITERIJI ZA PREDLAGANJE UPISNIH KVOTA NA STUDIJSKE PROGRAME ODJELA I NJIHOVA ... školu i imaju položenu državnu maturu. Rang-lista za upis ... su besplatne, a odvijaju se na različitim lokacijama u gradu Osijeku. ... (CROSBI, http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_ust=285#skripta):.

Bioluminescencija kod životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

organizmima kao što su: radiolarije, rebraši, žarnjaci, lignje, veslonošci, deseteronošci, ribe ... S. syrtensis emitira plavo-zeleno svjetlo pomoću četrdeset.

Migracije životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

Na primjer, ptice selice iskorištavaju obilje hrane tijekom nekoliko tjedana u rano ... da li su mladunče izlegli i podigli roditelji vrste stanarica, skitalica ili selica, ...

Odjel za biologiju

a) Temelj modernog društva je znanje, a biologija odnosno znanost o životu ... dogovora s posebnim osvrtom na EU legislativu (odnose se na Direktivu o ...

NOTE - Odjel za biologiju

Ime i prezime Lidija Begović ... E-adresa [email protected] ... Radnić, Maja; Kalinić, Lidija; Matić, igor; Ruso, Ana; Marijanović, Inga; Furčić,. Ivana ...

Untitled - Odjel za biologiju

29 ožu 2018 ... Student diplomskog studija podnosi prijavu teme diplomskog rada (Obrazac 1) tijekom ... 1) Prijava teme treba sadržavati: naslov, uvod, materijale i metode, ... Primjeri navođenja literaturnih izvora u poglavlju Literatura. Rad u ...

Preddiplomski studij - Odjel za biologiju

24 ožu 2016 ... Annelida – poredbena anatomija i morfologija maločetinaša, mnogočetinaša i pijavica. • Arthropoda – sličnosti i razlike u vanjskoj građi tijela ...

Europass Životopis - Odjel za biologiju

Beskralježnjaci, Terenska nastava 2 – morski beskralježnjaci, Evolucija, Ekologija kopnenih voda, Ekologija mora, Embriologija i evolucija organskih sustava).

Popis literature [PDF] - Odjel za biologiju

27 pro 2016 ... Metabolizam ugljikohidrata. Osijek : Pedagoški fakultet,. 2003. [CD-ROM]. Has-Schoen, Elizabeta. Oksidacijska fosforilacija. Osijek : Pedagoški ...

Turić Nataša - Odjel za biologiju

13 sij 2020 ... HED - Hrvatsko entomološko društvo - tajnica. BIOM - udruga za biološka ... Zagreb : Hrvatsko biološko društvo, 2015. 108-109 str. 7. Vignjević ...

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju ...

Bioluminiscencija za dubokomorske organizme ima brojne funkcije, za neke i više od jedne u ... neke ribe (primjer - Chaenophryne longiceps, Tactostoma sp.) ...

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju ...

životinja su hibernacija ili estivacija, ovisno o podneblju u kojem organizam živi. Hibernacija je pojava pri kojoj se tjelesna temperatura organizma izjednačava s ...

602-04/15-06/12 URBROJ: 2 - Odjel za biologiju - Sveučilište Josipa ...

20 tra 2015 ... Horvat Jelena. 63. Horvatić Dora. 64. Huđ Anastazija. 65. Hukelj Marina ... Rac Anja. 162. Rakitić Anita. 163. Rakitić Stjepan. 164. Rimac Ivan.

Popis literature [PDF] - Odjel za biologiju - unios

27 pro 2016 ... Osijek : Pedagoški fakultet,. 2003. [CD-ROM]. Has-Schoen, Elizabeta. Oksidacijska fosforilacija. Osijek : Pedagoški fakultet, 2002. [CD-ROM].

Vodič za buduće studente - Odjel za biologiju

BUDUĆNOST. Zakoračite. U SVOJU. Ulica cara Hadrijana 8/a, 0sijek tel: 385 31 399 900 fax: 385 31 399 939 [email protected] www.biologija.unios.hr.

Europass Životopis - Odjel za biologiju - unios

Glavni poslovi i odgovornosti Pripreme i izvođenje studentskih vježbi i predavanja iz ... Ime i adresa poslodavca Međimurska priroda- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim ... 2001., 2011., 2012. turistički pratitelj u Istri; sezonski posao.

Europass-Curriculum Vitae - Odjel za biologiju

Znanstveni interes (Molekularna ekofiziologija biljaka, otpornost biljaka na štetne abiotičke i biotičke čimbenike ... istraživač izv.prof. dr. sc. ... Znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Biologija, znanstvena grana Molekularna ... Goran; Štolfa, Ivna; Milas, Josip; Sudarić Bogojević, Mirta; Markotić, Alemka.

Uvodni sat -nastavak Praktikum - Odjel za fiziku

(signifikantne, značajne ili pouzdane znamenke = očitane i procijenjena) ... Nule između drugih značajnih znamenki su također značajne. npr. broj 12 004 ima ...

PRAKTIKUM FIZIKE SKRIPTA IZ ... - Odjel za fiziku

PRAKTIKUM FIZIKE. SKRIPTA IZ. LABORATORIJSKIH VJEŽBI. ZA STUDENTE KOJIMA. FIZIKA NIJE GLAVNI PREDMET. -uvodni dio-. Pripremili: izv. prof. dr. sc ...

Praktikum organske kemije - Odjel za biotehnologiju

Praktikum organske kemije izvodi se u okviru kolegija „Organska kemija”. (BIL 201) i ... ZADATAK: Samostalno riješiti zadatak iz skripte koji se traži na kra-.

Strategija znanstveno-istraživačkog rada - Odjel za biologiju

dvoje znanstveni novaci, te stručni savjetnici (2), stručni suradnici (3, od kojih je dvoje viših ... Do sada je znanstveno-istraživački rad Odjela za biologiju bio vezan ... znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija, a jedan projekt iz ...

Informacijski paket - Odjel za biologiju - Sveučilište u Osijeku

Radno vrijeme sa studentima: svaki radni dan od 08.00 do 14.00 sati. Tajnik Odjela ... Božićni i novogodišnji blagdani ... CineStar Osijek (TC Portanova Osijek).

department of biology self-evaluation 2015 - Odjel za biologiju

30 Oct 2014 ... ... of Entomology of the City Museum of Varaždin, and the Association ... Vidaković Jasna, Bogut Irella, Čerba Dubravka, Galir Anita, Priručnik ...

Europass-Curriculum Vitae - Odjel za biologiju - unios

Ekologija): ekologija kopnenih voda, trepetljikaši (Ciliophora, Protozoa), slatkovodni beskralježnjaci, obraštajne zajednice (perifiton). Ime i adresa poslodavca ...

Analiza Praktikum za laboratorijske vježbe - Sveučilišni odjel za ...

Obzirom na važnost poznavanja i čitanja grafa funkcije, većina funkcija ... Symbolic Toolbox omogućuje crtanje grafa funkcije korištenjem naredbe fplot koja za.

Materijali 2, praktikum - Sveučilišni odjel za stručne studije

Studij konstrukcijskog strojarstva. MATERIJALI II. VJEŽBA br. 2. METCALFOV NIZ KALJENJA ... Španiček, Đ.; Ćurković L.: MATERIJALI I, FSB, Zagreb, 2005. 5.

PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 2 Martina ... - Odjel za kemiju

Koligativna svojstva. Autori su prihvatili primjetbe za koje mislim da mogu pridonijeti svrsishodnom korištenju skripata i općenitom napretku studenata u ...

OBRASCI ZA PRAKTIKUM FIZIKALNE KEMIJE 2 ... - Odjel za kemiju

100 cm3, 1 odmjerna posudica, žličica, filter papir, CH3COOH (cnaz = 1 mol dm-3, fa = ), NaOH (c = 0,5 mol dm-3), fenolftalein, aktivni ugljen (prah).

PRAKTIKUM ANALITIČKE KEMIJE 2 - Odjel za kemiju - Sveučilište ...

Indikatori: Za provedbu titracije potrebno je uz otopinu analita i standardne ... Razrijeđena otopina kloridne kiseline priprema se od koncentrirane otopine.

Učinak različitih oblika selena na oksidacijski i ... - Odjel za biologiju

16 svi 2018 ... 2010). Suprotno tomu, pri visokim koncentracijama Se djeluje kao prooksidans stvarajući velike količine ROS-a što uzrokuje oksidacijski stres u ...

pšenice (Triticum aestivum L.) Učinak različitih ... - Odjel za biologiju

16 svi 2018 ... oksidacijskog stresa u korijenu pšenice u odnosu na izdanak što upućuje na tkivno-specifični odgovor. Daljnja istraživanja ostalih pokazatelja.

Ardea cinerea - Odjel za biologiju - Sveučilište Josipa Jurja ...

10 ruj 2013 ... gmazova i ptica – praptica (Archaeopteryx). Tijekom filma zabilježiti što ju povezuje s gmazovima, a što s pticama. Aktivnosti učenika. Aktivnosti ...

department of biology self-evaluation 2015 - Odjel za biologiju - unios

30 Oct 2014 ... Students can also download the course materials for some courses ... secondary school graduation portal www.drzavna-matura.com, and the portal for ... since 2009 (CROSBI, http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_ust=285#skripta ):.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju ...

pronađenih u ljudima, broj koji je sada narastao na 300 vrsta uključujući i ... tekuti. Prave uši su pravi paraziti koji cijeli život provedu na tijelu domadara i ne ...

Diplomski znanstveni studij - Odjel za biologiju - Sveučilište Josipa ...

24 ožu 2016 ... znanstveni rad čime je ostvarena pretpostavka za izvođenje ... završen preddiplomski studij iz polja biologija i položen razredbeni ispit;. 2.5.

Europass-Curriculum Vitae - Odjel za biologiju - Sveučilište Josipa ...

Društvene vještine i kompetencije Rad u timu (rad sa studentima, laboratorijski i terenski rad) i samostalni rad. Organizacijske vještine i kompetencije ...

praktikum analitičke kemije 2 - Odjel za kemiju - Sveučilište Josipa ...

Standardna otopina (ili standardni titrant) je reagens poznate koncentracije koji se koristi za izvođenje volumetrijske analize. Titracija se izvodi polaganim ...

Zbrinjavanje životinja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja

13 lip 2011 ... Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi. (Narodne novine, broj 110/04, 121/04, 29/05). Zagreb ...

1. Drzanje zivotinja-KL 1-Drzaanje zivotinja - Општина Осечина

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА копитари и папкари. Живина.

principi ekologije - ResearchGate

zime (hibernacija). Desno: mnoge vrste, kao na primjer, kopneni puževi (na slici) ulaze u dormanciju kao odgovor na veoma tople ili sušne uslove (estivacija).

Ispitna pitanja iz predmeta “OSNOVE EKOLOGIJE ”

biomasu (odnosno preživljavanje). U kakvom su odnosu starost kod prve reprodukcije i duljina životnog vijeka? 73. Objasnite pojmove r-selekcija i K-selekcija.

neshvatanje značaja ekologije za ostvarivanje održivog razvoja i ...

Ključne reči: Ekologija, ekološka ekonomija, ekosistem, prirodna sredina, ekološki troškovi, rizik, bezbednost. Abstract: Today environment protection is a pimary ...

5 Osnove ekologije - BIOTICKI CIMBENICI i ZIVOTNI OBLICI - PMF

Simbioza je bliska, često dugotrajna interakcija dvaju različitih vrsta, zbog koristi barem jedne od njih. (mutualizam, komenzalizam i parazitizam).

Pojam ekologije - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

5 tra 2017 ... ekološke svijesti, dolazimo do bitnih zadaća ekologije koje imaju ... Ekologija je grana biologije, a zbog svojih specifičnih potreba ujedinjuje niz.

Odjel za anglistiku i Odjel za - Studentski zbor Sveučilišta u Zadru

www.unizd-zbor.hr [email protected] com. :' Sukladno Pravilniku o radu i djelatnostima Studentskog kluba ,,BoLo Leroti6" (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te ...

Etnografski odjel/Etnološki odjel - Narodni muzej Zadar

Zadarski Narodni list, 8. 3. ... U sadnjem broju naseg lista, pri pisa se vidi da su odneseni: arhiv prve tiskane novine 11 ... stoljeću skrojila današnji etnograf-.

Test za prijemni ispit za sve smerove osim Ekologije i ... - Prijemni.rs

Koje godine se odigrao dogañaj pod nazivom “Bostonska čajanka”, poznat kao provokacija kojom su grañani Bostona izneli svoje nezadovoljstvo britanskom.

17. međunarodni sajam turizma i ekologije „list ... - Lukavacki sajam

15% na prostor 100 - 179 m2. 20% na prostor 180 - 299 m2. Cijena: 75KM/m2. _________m2. (drveni pod i podna obloga, bez pregradnih stijena) min.12m2.

praktikum iz pis

u ovom dijagramu ovo pretraživanje člana se vrši po matičnom broju. ... Izb ris i_. C lic k e d. ( ) p rib a v. iB ro. jP rim e ra ka. P rib a. viP rim e ra k. (in t). P re tp o.

Katedra za medicinsku biologiju

P8 - Citoskelet i stanično kretanje. (str. 473-522) 2h ... 4. frakcioniranje i centrifugiranje animalnih stanica-jezgre stanice jetre (nativni). V5 - Kromosomi i spolni ...

Uvod u biologiju - Element

Gljive su razlagači i preživljavaju razlaganjem organske tvari koju potom upijaju (sl. 1-15). Gljive su uglavnom mnogostanične, no nekolicina ih je jednostanična ...

Uši - Repozitorij Odjela za biologiju

1 ruj 2016 ... Anoplura (sisajuće uši) i Malophaga (grizuće uši, tekuti). ... Od uši na ljudima poznate su tjelesna uš (Pediculus humanus corporis), uš glave.

Praktikum iz biokemije

Pri tome apsorbancija otopine pri 280 nm odražava koncentraciju proteina u otopini, a apsorbancija pri 260 nm prisustvo određene količine nukleinskih kiselina.

Praktikum LV - [email protected]

Integrirani krug se sastoji od odreñenog broja tranzistora. Kod digitalnih integriranih krugova većina tranzistora u unutrašnjoj strukturi radi u prekidačkom.