ETIKA U PODUZETNIŠTVU

1 velj 2018 ... 1 Dafne Vidanec, Uvod u etiku poslovanja (priručnik), Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti. „Baltazar Adam Kčelić“ ...

ETIKA U PODUZETNIŠTVU - Srodni dokumenti

ETIKA U PODUZETNIŠTVU

1 velj 2018 ... 1 Dafne Vidanec, Uvod u etiku poslovanja (priručnik), Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti. „Baltazar Adam Kčelić“ ...

etika sestrinstva i etika sestrinske prakse - Repozitorij Veleučilišta u ...

17 lip 2018 ... 2015. Dostupno na: https://repozitorij.vtsbj.hr/islandora/object/vtsbj%3A144 (12. 01. 2018.) 9. Kalauz S. Bioetika u sestrinstvu [Online]. 2012.

Pojmovna razgraničenja: moral, etika, medicinska etika, bioetika ...

Zadaća je ovog rada pojmovno odrediti i međusobno razgraničiti mo- ral, etiku, medicinsku etiku i bioetiku, potom rekonstruirati razvojnu preobrazbu bioetike te ...

moral, etika, medicinska etika, bioetika, integrativna bioetika

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pojmovna razgraničenja: moral, etika, medicinska etika, bioetika, integrativna bioetika*. Qui bene distinguit, bene docet.

ŽENE U PODUZETNIŠTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Pristup žena izvorima financiranja i poticaji ženskom poduzetništvu . ... povijesti žene bile poduzetnice jer su obnavljale narod i zemlju nakon ratova, kada se njihovi očevi ... stručne literature kao i odlika istoga, koje se vezuju upravo za žene. ... veći od muškaraca u 2016. samo u djelatnosti rudarenja i građevinarstva.

O RUDARSKOM PODUZETNIŠTVU U BANOVINI (HRVATSKA)

mići (grofovi Zrinski i Keglevići), a potom strani plemići ili strani i domaći gradani, te strane ... Fe željezo ( ferrum ), Felo/ željezni oker ( ferro ochre ),. (CI) Fe glinovito - željezna ... želio istaknuti stari zrinski grad na Uni! Prije smrti Nikola Zrinski ...

kvaliteta kao konkurentska prednost u poduzetništvu i gospodarstvu

22 stu 2013 ... Postizanje konkurentskih prednosti putem cijena proizvoda....................... 50. 4.4. ... U petom poglavlju biti će opisan razvojni put poduzeća „Bernarda“. d.o.o. koje je ... madraci” uvršten u vodeće tržišne marke u Hrvatskoj.

komercijalizacija inovacija u poduzetništvu ... - Strukturni fondovi

14 pro 2017 ... Uputa za prijavitelje: Amortizacija opreme ranije nabavljene financijskim instrumentima nije prihvatljiva. 3. Mislimo zatražiti kredit (ESIF mali ...

Upravljanje ljudskim potencijalima u malom i srednjem poduzetništvu

zaposlenika, koje je moguće putem programa stručnog usavršavanja, ili pak coachingi ... definicija koja uznemiravanje dovodi u vezu samo s definiranim pravnim ... način osposobljavanja pripravnika mora biti uređen pravilnikom o radu ili ... primjeri odluka: o otkazu, upozorenje pred otkaz, poziv na obranu i sudska praksa ...

Marijan Ožanić TEHNOLOŠKI PARK ZAGREB - Sve o poduzetništvu

9 ruj 2004 ... Ožanić. Poduzeće je počelo s djelovanjem 1. ožujka 1994. Nakon toga je ... Krešimir Buntak, zamjenik pročelnika u Gradskom uredu za ...

žene u poduzetništvu u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

Pristup žena izvorima financiranja i poticaji ženskom poduzetništvu . ... povijesti žene bile poduzetnice jer su obnavljale narod i zemlju nakon ratova, kada se njihovi očevi ... stručne literature kao i odlika istoga, koje se vezuju upravo za žene. ... veći od muškaraca u 2016. samo u djelatnosti rudarenja i građevinarstva.

Heri Bezić o akademskom poduzetništvu Zadar – prvo integrirano ...

Zadar – prvo integrirano sveučilište ... cala spoznaja da je Zadar koli- jevka visokog školstva ... grana radiologija u Katedri za radiologiju. - jednog nastavnika u ...

program potpora u malom i srednjem poduzetništvu ... - Grad Ogulin

Cilj dodjele subvencija za projekte mladih poduzetnika je motiviranje ciljne skupine ... Prihvatljivi korisnici su mladi poduzetnici od 18 do 40 godina (dan prije ...

ŠTA JE ETIKA ?

Deontološka etika: Kao što je ranije pomenuto, glavni predstavnik ove etike je Imanuel Kant. Kantova ideja je bila da zasnuje moralnost bez pozivanja na religiju ...

etika

antropocentrizam, biocentrizam, duh, život, duša, tijelo, osobnost, ljudska priroda (urođena, stečena), ljudska sloboda. • objasniti različita shvaćanja biti čovjeka, ...

Poslovna etika

Ovaj rad ima za cilj pruţiti jasan pregled toga što etika jest te kako ona utječe na ... etika, moral, dobro, zlo, poslovna etika, etička načela, svrha poslovne etike, ...

Medicinska etika

kodeks i Kodeks medicinske etike i deontologije HLK. U povijesnoj analizi medicinske etike važno je istaknuti Sokrata, kao značajnog grčkog filozofa koji je ...

Etika vrlina

prema kojoj prioritet u vrednovanju imaju karakterne osobine ljudi, a ne nji- hovi postupci, kao ... Vrline su dobre karakterne osobine, a mane loše. Vrline i mane ...

ETIKA I NOVINARSTVO

filozofija morala. Iz pojmovne razlike termina etika i moral slijedi da etička promišljanja nisu ... članka, u utrci za nakladom, prekršena novinarska etika. Pita nije li ...

etika - Srednja.hr

ETIKA. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2019./2020. ... metaetika, teleološka etika, deontološka etika. (etika dužnosti), etika vrijednosti, etika ...

10 POSLOVNA ETIKA

Etika je temelj uspešnega poslovanja podjetja. Ni uspešnega podjetja, ki ne bi na svoji spletni strani ali socialnem mediju propagiralo etike in etičnih principov ...

Etika - ncvvo

RAZRADA NASTAVNIH CJELINA (NASTAVNE JEDINICE). 1. Čovjek u cjelini živoga a) Antropocentrizam i biocentrizam. – Ĉovjek kao gospodar prirode. Ĉovjek ...

Radioamaterska etika

Ako namjeravate raditi u split načinu rada, provjerite da li je frekvencija na kojoj ... Hrvatskoj, Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama jasno kaže: '' ...

ETIKA I ODGOJ

U slobodnom govoru, etika je isto što i moral ili skup moralnih pravila prema kojima se ljudi ponašaju i trebaju ponašati. Tako govorimo o liječničkoj etici,.

LIRIKA I ETIKA

Tako bi se onda moglo reći da su razlogovci prihvatili i one etičke pret- postavke što stoje u temeljima krugovaške poezije: pjesma je moralni čin, a pjesnik,.

Etika-ŽeljkoPorobija

Vidi I. Koprek u Etika – priručnik jedne discipline (Zagreb: Školska knjiga, 1996), str. ... Prvi je takvu razdiobu načinio Kant, jer je držao kako etičke norme.

etika i sport - HRKS

STRUČNI RADOVI IZVAN TEME. 404. Martina Čeh. ETIKA I SPORT. 1. UVOD. Smisao i ... Takve vrline su temeljne kardinalne vrijednosti i čine moral. Moral.

Poslovna etika - Savjetnik

PREGLEDNI ZNANSTVENI RAD. UDK 174:65.011.4. Ana Aleksić, dipl. oec. POSLOVNA ETIKA – ELEMENT USPJEŠNOG POSLOVANJA. BUSINESS ETHICS ...

PROTESTANTSKA ETIKA I DUH KAPITALIZMA

I. Problem. 1. Konfesija i društveno raslojavanje. 23. 2. „Duh“ kapitalizma. 31. 3. Luterova koncepcija poziva. 53. II. Pozivna etika asketskog protestantizma. 1.

spinozina etika - darhiv

Panteizam, determinizam, intuicija, sloboda, intelektualna ljubav prema Bogu. Spinoza's ethics: the idea of freedom as comprehended necessity. ABSTRACT.

etika, informatika, sat razrednika

kojeg nastavnoga predmeta, sata razrednika ili izvannastavne aktivnosti se izvodi. etika, informatika, sat razrednika. Razred. 1. razred, srednja strukovna škola.

Etika nauka moral

Specifičnosti. 1. Bavi se zdravljem i ţivotom pacijenta. 2. Pacijent je u podrđenom poloţaju. 3. Teškoće u uspostavljanju spoljašnjeg nadzora. 4. Potreba ...

etika melankolije, ontologija

Odsjek za komparativnu književnost. Jacques Derrida: etika melankolije, ontologija žalovanja. Diplomski rad. Jurica Grgić. Mentor: dr.sc. Luka Bekavac. Zagreb ...

Etika u estetskoj medicini

fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka. Epošta: ... Kao i svaka medicinska grana estetska kirurgija obiluje mnogim etičkim pitanjima.

Veda a etika vo vede

Veda a etika vo vede. Doc. ThDr. Helena Hrehová, PhD. Katedra filozofie Fakulty humanistiky, Trnavská univerzita. Úvod. V úvode prednášky o vede (v antickej ...

Udzbenik ETIKA - KRIK

Stari zavet, Postanje, stih prvi. Najčitanija i najviše objavljivana knjiga u protekla dva milenijuma, koja je i danas temelj moralne snage i smisla života miliona, ...

Revizija i etika - EFOS

Originalno značenje riječi auditor (revizor) u engleskom jeziku je „onaj tko sluša“ i iz toga je izveden pojam audit (revizije) koji je, iako nastao u davna vremena, ...

Reprezentacija, etika i autohtonost

lagane 16-milimetarske kamere i opreme za sinkronizirano snimanje zvuka. ... [Dokumentarci i mladi] te film Inuit Knowledge and Climate Change [Znanje Inuita ...

poslovna etika - EFOS

9 ožu 2016 ... odgovornost, MATE d.o.o., Zagreb, 2007. KRATAK. KVIZ. ... bi uokvirili svoje dokumente i odnosite dokumente na printanje u print shop jer vam ...

etika i novinarstvo - darhiv

filozofija morala. Iz pojmovne razlike termina etika i moral slijedi da etička promišljanja nisu ... članka, u utrci za nakladom, prekršena novinarska etika. Pita nije li ...

Normativna etika - Institut za filozofiju

nu teoriju normativne etike: etički relativizam, teističku etiku, etički egoizam, utilitarizam, deontologiju i etiku vrline. Iako se knjiga bavi u prvome redu problemima ...

Alpinistična etika - Planinski vestnik

25 sep 2006 ... HERVIS. Kranjska Gora INTERSPORT. Kobarid. SPORTLAND. Idrija ... Nova Gorica INTERSPORT in SUVEL. Koper. HERVIS. Novo mesto ...

Eko-etika između biocentrizma i antropocentrizma

Ključne riječi: antropocentrizam, biocentrizam, fiziocentrizam, odgovornost za prirodu,. "prirodni susvijet". Svrha je ovog rada raspraviti različita polazišta i ...

etika i sport - Bioline International

etika i sport ili etičnost današnjeg sporta, najučestalije je ... moral the most acceptable definition is that is a system of norms and rules ... Tematski rad. Medicina ...

Etika i poslovne komunikacije - VSSP

MODELI KOMUNIKACIJA. 29. Povratna informacija i šum. 31. OBLICI KOMUNIKACIJA. 32. Usmena komunikacija. 32. Pisana komunikacija. 33. Neverbalna ...

etika u sportu - Sport Science

Stručni rad. Sažetak ... Ključne riječi: etika, sport, sloboda, igra, takmičenje, pravila, motivacija, sportista. Uvod ... Sportski moral ili etika u sportu predstavlja.

Poslovna etika u funkciji managementa

ponašanje, upravljanje etikom u poduzeću te primjena poslovne etike u hrvatskoj praksi. ... Dakle, poslovna etika postaje dio modernog poslovanja poduzeća.

EVOLUCIJSKA ETIKA: TRADICIJA I SUVREMENOST

T. Bracanović, Evolucijska etika: tradicija i suvremenost objašnjenja ljudskog (srodničkog i recipročnog) altruizma, na kojima pak neki suvremeni autori, poput ...

Etika kao prirodni zakon i Utilitarizam.pdf

Ideja prirodnog zakona opisuje se kao shvatanje da postoji nepromenljivi moralni poredak, koji je deo prirodnog sveta. Za Aristotela najpotpunija ljudska ...

ETIKA: TEMELJ ŽIVOTA I RADA

mo stid i iz nje se razvija moralnost (moral je organski). Treće se odnosi na spremnost da ukazujemo poštovanje i poslušnost onima koji su nam društveno ...

ETIKA PROVOĐENJA ISTRAŽIVANJA S DJECOM

Etički kodeks istraživanja s djecom pokrenut je od strane Vijeća za djecu 2002. godine, a usvojen je 12. rujna 2003. godine. Cilj istraživanja s djecom i o djeci ...

Etika u medijima - Medija centar

Primer 10-4 Zavera o uskrsnu}u: bogohuljenje ili umetni~ka sloboda? Primer 10-5 ... slika ubijenih lidera za gra|anska prava u reklamama koje slu`e kao kontrate`a kampanji ... stih ~injenica i da pru`i odgovaraju}u pozadinu tih ~injenica.

Etika Penggunaan E-mel dan Internet versi 4.0 - JPA

penggunaan Internet dan e-mel Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang teratur dan terkawal. Garis panduan ini adalah berpandukan Pekeliling Kemajuan ...

etika melankolije, ontologija - darhiv

Odsjek za komparativnu književnost. Jacques Derrida: etika melankolije, ontologija žalovanja. Diplomski rad. Jurica Grgić. Mentor: dr.sc. Luka Bekavac. Zagreb ...

Novinářská etika ve vztahu k PR v ČR a SR Magisterská ... - IS MU

Práce zkoumá základní vztah mezi novináři a pracovníky PR agentur v České a. Slovenské republice. Vychází ze základů novinářské etiky a žurnalistických.

Ivan Koprek, Ekološka etika

ubrajaju biocentrizam, patocentrizam i holizam te iz tih pozicija miješani oblici. Moderne, pak ... Obično se pod klasične pozicije eko–etike ubrajaju biocentrizam,.

Etika i društvena odgovornost u poslovanju - EFOS

Etika i društvena odgovornost u poslovanju. Poduzetničke strategije. Izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka. Buble et.al. (1997.), 58.-70. str. Osijek, 15.3.2018.

Personalistička etika kao odgovor na izazove globalizacije

kraće, kako to izriče Styczen, »osobi pripada ljubav«, pri čemu se pod ljubav- lju misli čin afirmacije osobe zbog nje same. Ljubav je vrhunski čin volje, odluka.

Etički kodeksi i etika javnih službenika

Republika Srpska donijela je Kodeks ponašanja državnih službenika Repub- like Srpske 2002., dok je Federacija Bosne i Hercegovine donijela Etički kodeks ...

Filozofija i etika u sestrinstvu - Sveučilište Sjever

Status predmeta. Semestar. 133485. Filozofija i etika u sestrinstvu. Obvezni. 1. Tip predmeta. Oblici nastave (ukupan broj sati u semestru). Samostalni rad (sati).