LRS LAG-a Moslavina - Općina Križ

7.5 Dodatak 5 – Baza projekata s područja LAG-a Moslavina. 8 ... upoznati s LRS i vizualnim identitetom LAG-a (logo, karta LAG područja),. Čazma,. 27.11.2012 ...

LRS LAG-a Moslavina - Općina Križ - Srodni dokumenti

LRS LAG-a Moslavina - Općina Križ

7.5 Dodatak 5 – Baza projekata s područja LAG-a Moslavina. 8 ... upoznati s LRS i vizualnim identitetom LAG-a (logo, karta LAG područja),. Čazma,. 27.11.2012 ...

Strateški razvojni program općine Križ 2016-2021 - Općina Križ

Uskrs u Križu. Aktivnost udruga Riznica Moslavine,. Općina Križ. II. I. 2017.-2021. 1 500 EUR godišnje. Proračun Općine Križ, donacije, programi prekogranične ...

Popis sklopljenih ugovora Općine Križ u 2016. godini - Općina Križ

11 srp 2017 ... 15.07.2016. 96.275,00 kn PDV. 120.343,75 kn 1 (jedna ) godina Cvipek d.o.o., Ivanić-Grad,. Savska 113, OIB: 85500684167 svakog 10.-og.

Studija opravdanosti izgradnje Poduzetničke zone Križ III - Općina Križ

Agromais, Sesvete. 32.209 proizvodnja. Podatkovni centar Križ. 7.400 uslužna. Ager Pharia d.o.o., Zagreb. 13.616 proizvodna. Lidl d.o.o. Hrvatska. 118.594.

pravomoćna građevinska dozvola dječji vrtić križ - Općina Križ

elektrotehnički projekt oznake 01-01/17 od 02.2017. godine, ovlašteni projektant. Mario Vrkić, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2742 (KAMENICKI, d.o.o. za trgovinu ...

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

Upute za odvajanje otpada - Općina Podravska Moslavina

prikupljanja miješanog komunalnog otpada tvrtke Eko-Flor Plus d.o.o. javno objavljenim na web stranici www.eko-flor.hr i dostupni na uvid na adresi davatelja ...

Lokalna razvojna strategija Općine Podravska Moslavina - Općina ...

trasa državne ceste prati tok rijeke Drave u smjeru istok-zapad, dok je veza ... meandara, grede i područja plavljena za vrijeme najviših vodostaja, dok niži dio ...

Nova Lokalna razvojna strategija LAG-a Moslavina - LAG Moslavina

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim ... ARKOD http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/.

za objavu (2).cdr - Općina Križ

Udruga za pomoć pri informiranju građana, malih i srednjih poduzetnika – INFO ... se čini mala; razvedeni krov i spiralni kameni stupovi ... ogradu, vrtni roštilj i sl.

LED rasvjeta - Općina Križ

posebne oblike. Praksa je da se uz stepenice i vrtne ... vrtu vrijedi 1 W/m vrtne površine. Previše ... knjige, slike ili namještaj. lzaberite volfram žarulje ako želite ...

Milka Trnina - Općina Križ

U VEZIŠĆU, OPĆINI KRIŽ, ZAGREBAĈKOJ ŽUPANIJI HRVATSKOJ I. SVIJETU. Osnovna škola Milka Trnina u Križu, slap Milke Trnine na Plitviĉkim jezerima, ...

republika hrvatska - Općina Križ

U ped.godinu krenuli smo sa 128-ero djece koja su bili polaznici u dva objekta na ... tobogan i patkicu na federu za igralište u Novoselcu,obitelj Kuntić donirala je ... Grada donirala nam je kompostarnik za vrt, a trgovina „Pevec“ kadicu od 500 l.

Studija isplativosti - Općina Križ

Studija isplativosti ulaganja u postojeći dječji vrtić u Križu i Novoselcu i ... izuzetne je vaţnosti da je investicijska studija napisana po pravilima struke, poštujući.

Za bolji život - Općina Križ

4 tra 2019 ... Skeledžija, urednik portala naInzulinu.com. Dugogodišnji volonter i ak vist društva Veliki za Male sa šećernom bolešću. U sklopu predavanja ...

DOKUMENT - NATAŠA - final_v3 - Općina Križ

Strategija razvoja turizma na području Općine Križ. 2015 - 2020. Naručitelj: Općina Križ. Trg Sv. Križa 5. 10314 Križ. Odgovorna osoba naručitelja: Marko Magdić ...

IZRADIO ORGANIZACIJA ZA PLANIRANJE I ... - Općina Križ

16 velj 2017 ... Geomehaničar IVŠA PEVEC, dipl.ing.građ. ELABORAT ... Za odsis otpadnog zraka sa kuhinjske nape predviđen je krovni ventilator s motorom.

Odluka o socijalnoj skrbi - Općina Križ

Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina Križ (u daljnjem tekstu: Općina) ...

SVETI KRIŽ - Općina Mala Subotica

“RUDI-EXPRESS” d.o.o.. 40000 ČAKOVEC, Prvomajska 2 ,Mihovljan. Mob.:0913137600, e-mail: [email protected] Radni dan za vrijeme trajanja školske ...

Dodaci uz novu LRS LAG-a Moslavina - LAG Moslavina

19 Zelina Breška. 99 ... Nabava opreme za poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i ... d) rabljeni strojevi i oprema ... Poljoprivredni obrt Kopecki. X.

Studijska analiza planirane prometne infrastrukture ... - Općina Križ

33. Slika 5.12. Satna raspodjela motornih prometnih tokova po smjerovima ... infrastrukture kao i vremenska dinamika njene izgradnje nisu zadani što je ... Koridora X. Službeni naziv hrvatskog dijela je "Pruga Zagreb-(Vinkovci)-Tovarnik". ... Slika 5.12. predočuje variranje prometa po satima, za svaki smjer i ukupno na.

Popis sklopljenih ugovora u 2017. godini - Općina Križ

31 ožu 2018 ... Cvipek d.o.o., Ivanić-Grad,. Savska 113, OIB: 85500684167 ispostava računa odnosno privremene/okončane situacie do 10.og u mjesecu.

općina sveti križ začretje - Zavod za prostorno uređenje

akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik Općine Krapinske ... Roses fashion outlet, donesen na 30. sjednici, 24. ožujka. 2009.godine a ...

Popis sklopljenih ugovora u 2014. godini - Općina Križ

Savska 50, KAPITEL d.o.o., 10310. Ivanić-Grad, Trg V.Nazora 15 i. ERSTE&STEIERMARKISCHE. BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a u mjesečnim iznosima.

1 republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina sveti križ ...

Kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i Općina ... Tvrtka Einhell Croatia započela je građevinske radove na dovršenju objekta ...

grad zabok grad oroslavje općina sveti križ ... - Zagorski vodovod

Troškovi NN priključka struje prema predračunu HEP-a(Elektra Zabok) izdanim PEES od starne HEP-a ... mobitela. * industrijski utikač, 32A/5p-6h kom. 1,00. * brojač sati rada, 230 VAC kom. 2,00 ... Popravak cestovnog rubnjaka. Radove na ...

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

Untitled - Eko-Moslavina

Kutina 44320, Trg kralja Tomislava 10/1 ... Kralja Tomislava 10/1, 44320 Kutina, daje gradu Kutina pravo građenja na svom ... Javni bilježnik Mira Malačić i.

98. sjednica - Moslavina d.o.o.

Društvenog Ugovora Trgovačkog društva Moslavina d.o.o. Kutina ... Društva za kupnju cjelokupnih poslovnih udjela trgovačkog društva Moslavina Plin d.o.o..

26.02.2020. Odluke - Moslavina d.o.o.

Kutina. Donesene su sljedeće odluke: 1. Utvrđeno je da su nazočni svi zakonski ... Odluka kojom se prima na znanje informacija o provedbi Zakona o vodnim.

(30.09.2019.) Odluke - Moslavina d.o.o.

sati u prostorijama Moslavine d.o.o. na adresi Školska 4, Kutina. Dnevni red je ... Odluka kojom se prima na znanje izvješće o tijeku unosa vodnih građevina u.

Etički kodeks - Moslavina doo

MOSLAVINA d.o.o. Zagrebačka 1, 44320 Kutina tel: 044/691-411 fax: 044/691-414 OIB: ... Društvenog ugovora Moslavine d.o.o., Kutina direktor Društva donosi.

Poziv Kutina_20.2.2020 - LAG Moslavina

20 velj 2020 ... suorganizatori LAG „Moslavina“, TZ Grada Kutine i Grad Kutina. Ususret Konferenciji organiziran je dolazak profesora i studenata prve godine.

Elaborat zaštite okoliša - Moslavina d.o.o.

poboljšanje vodnokomunalne infrastukture aglomeracije Kutina. Zahvat obuhvaća ... Radićeve ulice koji stanuju u blizini auto-ceste. ... Na samom podnožju Crkvene ulice stoljetni je park divljeg kestena na Trgu kralja Tomislava, a na njegovoj ...

Bunar ili gradski vodovod? - Moslavina d.o.o.

Poplave i suše uzrokuju probleme sa vodom iz bunara ... Ispumpavanje onečišćene vode iz bunara građani ... Cijene priključaka su povoljne, za vodovod od.

Plan izvođenja radova - Moslavina d.o.o.

Plan izvođenja radova za cjelokupne linijske građevine projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“. Tvrtka izrađivač:.

MOSLAVINA PLIN d.o.o. Trg Kralja Tomislava 6, KUTINA, OIB ...

MOSLAVINA PLIN d.o.o. Trg Kralja Tomislava 6, KUTINA, OIB 78223722602, koju zastupaju direktori Nada Falica,oec. i Ivan Heli dipl. ing., kao opskrbljivaĉ ...

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ ... - Moslavina doo

7 tra 2011 ... Ivana Canjuga Bedić, Kutina; Odvjetnik Ivan. Bošnjak, Kutina; Odvjetničko društvo Šunić i partneri, Zagreb; Javni bilježnik Mato medić; Javni ...

1 Dodatak 1 – Popis JLS i naselja uključivo JLS i ... - LAG Moslavina

SITE ime. SITE kod. SITE tip link za podatke ciljne vrste. (da=x) ciljna staništa ... Popis zaštićene nacionalne kulturne baštine LAG-a Moslavina po JLS-ima. Vrsta.

ZAPISNIK S REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE ... - LAG Moslavina

1 tra 2016 ... Putnička agencija „Petek-tours“ d.o.o., Razvojna agencija Čazma, Razvoja agencija. „Mrav“, Seoski turizam Pirak, SKD prosvjeta-Pododbor ...

ponudbeni obrazac za odabir izvoditelja za ... - Moslavina d.o.o.

Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena dopreme osnovnih materijala, proizvoda i ... Lijevano željezni poklopac uračunat je u posebnoj stavci ...

MOSLAVINA PLIN d.o.o., Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina , OIB ...

MOSLAVINA PLIN d.o.o., Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina, OIB:78223722602, kojeg zastupaju direktori. Nada Falica, oec. i Ivan Heli dipl.ing. (u daljnjem ...

Upoznaj Moslavinu! Discover Moslavina! - Turistička zajednica ...

Photography: Moslavina Museum,. S.Moslavac. Archaeological. Museum in Zagreb; archaeological site. Ciglenica in Osekovo; archaeological site Kutinska Lipa.

Izvješće o radu za 2018. godinu – TZ Sjeverna Moslavina

CVJEĆARNA ČIČAK. 5. ... KONZUM I METSS - namirnice za kuhanje (subota). 4.825,37 ... KONZUM; METSS; MIŠČEVIĆ - namirnice i pribor za Fišijadu. 9244, ...

Javni poziv za dodjelu donacija i sponzorstava za ... - Moslavina d.o.o.

27 ožu 2017 ... Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno ...

the activities of students in leisure time in sisak-moslavina ... - ERIC

(n=505; 47,6%) and 5 high schools (n=557; 52,4%) in Sisak-Moslavina County ... my leisure time I do yoga; v14.14- In my leisure time I go to the library; v14.15-I ...

plan i program rada turističke zajednice sjeverna moslavina za 2019 ...

Program rada Turističke zajednice Sjeverna Moslavina temelji se na odredbama Zakona o promicanju turističkih ... Važno je napomenuti da de i u 2019. godini Turistička zajednica Sjeverna Moslavina kandidirati ... na Terezijani u Bjelovaru.

plan i program rada turističke zajednice sjeverna moslavina za 2020 ...

što je u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini u dolascima više za 30%, a u noćenjima više za 37%. ... Siječanj - Prosinac 2017 ... GARIGLAZBIJADA 2020.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

općina hum na sutli općina jesenje općina konjščina - Krapinsko ...

2 srp 2015 ... “MIKROMOTOR”. Zagrebačka 28, Zlatar. 85. M. I. HRŠAK d.o.o.. Frana Galovića 17, Krapina. 86. MONARIS d.o.o.. Matije Gupca 31, Gornja ...

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.

Južni križ

Željezni rub odbojnika, puknuta lubanja. Automobili zaobilaze mjesto nesreće. Iznenadna. Smrt mršavog u košulji kratkih rukava. Udar sunca, nedostatak kisika ...

Beli Križ - Gov.si

Vrtna garnitura: da. Žar: skupni žar. V apartmaju: TV sprejemnik, radio, kabelska TV, internet. Klimatska naprava: da. Ogrevanje: klimatska naprava. Tip ležišč: 1 ...

O - Hrvatski Crveni križ

o održavanju 24. natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa. U 2020. godini ... Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, llica 223, Zagreb. 2. Služba za rad s ...

OŠ Milke Trnine Križ

Dječji časopisi i Obrada lektire: Karel Čapek: Poštarska bajka (kviz), s trećim razredima Korištenje enciklopedije, Obrada lektire – Luko Paljetak: Miševi i mačke ...

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

HUMANITARNA AKCIJA. ZA SAMCE I OBITELJI S DJECOM ... LINO LADA. ZOBENE PAHULJICE ... AKCIJA ZA SAMCE I OBITELJI S DJECOM 3. MAJA RIJEKA.

TBC 2017. - Hrvatski Crveni križ

Uzročnik tuberkuloze je bacil tuberkuloze. (bakterija štapićastog oblika) ili Kochov bacil - nazvan prema Robertu Kochu koji je 1882. godine objavio svoje otkriće ...

SVETI KRIŽ ZAČRETJE – Marko Kos - SDP

5 lip 2017 ... Usluga ljepljenja Zagorski oglasnik Hum Zabočki 88,60937746160 R račun br. 12.05.2017. ... Usluga objave Zagorski list d.o.o. K. š. Đalskog 4 ...