Cerkev 3 - Viharnik

XXXVII. Župnija sv. Petra in Pavla v Zagorju ob Savi ... Mihaela pri ž. c. v Zagorju, v kateri je bil 1523 13/9 posv. olt. (cum alio ... klaun, 1358 22/2; Biz./Preinf. I, št.

Cerkev 3 - Viharnik - Srodni dokumenti

Cerkev 3 - Viharnik

XXXVII. Župnija sv. Petra in Pavla v Zagorju ob Savi ... Mihaela pri ž. c. v Zagorju, v kateri je bil 1523 13/9 posv. olt. (cum alio ... klaun, 1358 22/2; Biz./Preinf. I, št.

Viharnik št. 2/2018 - PD Viharnik

Menihi kartuzijanci živijo v strogi tišini. V samostan kartuzijanov, najstrožjega moškega reda, seveda nismo smeli, smo si pa ogledali obnovljeno staro gotsko ...

Viharnik št. 4/2017 - PD Viharnik

Naravovarstveni kotiček: murva – svilogojstvo. Utrinki iz narave: jež, japonska sviloprejka, ... nas sta poznani bela in črna murva. Plod murve dozori konec junija.

PD Viharnik

tečaj novi tečajnik, mu je treba jasno povedati, da mu 600,00 ... na srednji Končnikov vrh, kjer se začne greben proti ... Zelena žaba bolj kvaka kot rega (regajo.

32 Krščanska cerkev Kalvarija - Gov.si

1. 6. 2007. 080-01/07-923. Ime cerkve ali druge verske skupnosti, datum in številka odločbe o spremembi imena. Krščanska cerkev Kalvarija. Sedež in naslov.

48 Mednarodna Krščanska Cerkev Jezus Je Pot - Gov.si

15 jun 2018 ... Ime cerkve ali druge verske skupnosti, datum in številka odločbe o spremembi imena. Mednarodna Krščanska Cerkev Jezus Je Pot. 15. 6.

reformirana cerkev na slovenskem - FDV - Univerza v Ljubljani

Kalvinisti so kljub temu, da so tudi sami zapadli v dogmatizem in sežigali krivoverce, kot je bil na primer Miguel Serveto, ali preganjali in pobijali, za tisti čas ...

letni delovni načrt - OŠ Stara Cerkev

2 sep 2019 ... NAR, BIO, GOS, SPH, vodja šolske prehrane, laborant. Eva Merhar. KEM, DOD ... Za osebne predmete ( mobiteli, denar, ure, verižice, igrače…) ...

Poročila iz sveta - Krščanska adventistična cerkev

5 okt 2019 ... V svojem srcu je želel vedeti, ali so ga adventisti resnično sprejeli ali ga le izrabljajo za svoje namene, kakor je to počel njegov oče pred leti.

Ekumenska zbirka Srečanja 55 - Katoliška Cerkev

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 2020 ... Za pripravo osnutka za letošnji (2020) teden molitve so bile iz- ... Leopolda Mandića in vseh svetnikov.

Katoliška cerkev in dialog z luterani – na poti k edinosti

15 sep 2017 ... Ključne besede: ekumenski dialog, katoličani, luterani, Cerkev, edinost, Luter, refor- macija. Summary: Commemorating the 500th anniversary ...

CERKEV sV. VLAhA V DubRoVNIKu V DVAjsEtIh LEtIh 15 ... - SUZD

ma sv. Vlaha, kot se svetnik imenuje v dubrovniškem dialektu. Bonino je prviË dokumentiran leta 1412 v KorËuli, ... 62 Æeljko PekovIć, Crkva Sv. Petra Velikoga.

m litveni teden 2019 - Krščanska adventistična cerkev

2. November 2019 adventisti.si ... odprtega občestva iz. 3 adventisti.si November 2019 ... Adventisti sedmega dne veru- jemo, da je Bog v svoji modrosti.

LETNO POROČILO Katoliške Cerkve v Sloveniji - Katoliška Cerkev

25 okt 2018 ... 124. 8.1.13. MIVA Slovenija . ... 8.3.3 MIVA v številkah . ... 12. julij: sv. Mohor in Fortunat, mučenca. 22. julij: sv. Marija Magdalena, apostolka ...

Naša cerkev vseh svetih v Figtreeju – Wollongong - Stičišče ...

26 mar 2011 ... bodo molitve pri spomeniku na Klubu Triglav Panthers isti dan ob 5.00 popoldne. - Večerne sv. maše pri Sv. Rafaelu ta dan ne bo. FIGTREE ...

poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta za ... - OŠ Stara Cerkev

19 sep 2019 ... v tretjem oddelku 3. razred, v četrtem oddelku 4. in 5. razred, v petem ... akcija Petarde, ne hvala (TAM-TAM in Policijska postaja Kočevje) ...