zahtev za raskid ugovora - Polaris Media

Na osnovu obaveza po Ugovoru, saglasan sam da Raskid ugovora stupa na snagu po izmirenju svih obaveza koje imam prema Polaris Media DOO.

zahtev za raskid ugovora - Polaris Media - Srodni dokumenti

zahtev za raskid ugovora - Polaris Media

Na osnovu obaveza po Ugovoru, saglasan sam da Raskid ugovora stupa na snagu po izmirenju svih obaveza koje imam prema Polaris Media DOO.

Zahtev za raskid ugovora

ZAHTEV ZA RASKID PRETPLATNIČKOG UGOVORA NA USLUGU. “KORPORATIVNI PRISTUP“ U OKVIRU JAVNE DIGITALNE MOBILNE. TELEFONSKE ...

cenovnik paketa - Polaris Media

FINE LIVING NETWORK (titl) CINESTAR TV (titl) ... ne plati mesečnu naknadu do 10. u mesecu Polaris Media zadržava pravo deaktiviranja njegove kartice.).

RASKID UGOVORA

Osim odredaba ZOO o raskidu ugovora, navode se i odredbe posebnih ... Zbog činjenice da se raskida samo valjani ugovor, raskid ugovora se razlikuje od slu-.

zahtjev za raskid ugovora - HEP-a

Korisnik mreže obvezuje se omogućiti očitanje brojila električne energije na temelju kojih će HEP-Operator distribucijskog sustava. d.o.o. izraditi račun za ...

Raskid ugovora o treniranju

Članak 3. Ovaj raskid ugovora u znak prihvaćanja obje strane potpisuju u četiri identična primjeraka, od kojih po jedan primjerak zadržava svaka strana, a.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Proizvod se može vratiti uz obrazac za raskid ugovora najkasnije 14 dana od dana prijema robe. 2. Kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj amabalaži, ...

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA BEZ ... - RWE

Kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora o opskrbi električnom energijom. (dalje u tekstu: Ugovor) koji je sklopljen izvan poslovnih prostorija RWE ...

Obrazac za raskid ugovora - promili.hr

PRIMA: Promili Liquors d.o.o.. 10040 Zagreb, Dubrava 116 e-mail: [email protected]. Ja. , izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedeće robe.

jednostrani raskid ugovora - E-Glas

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA. Pravo na jednostrani raskid ugovora. Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 20 ...

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ... - ABC Interijer

Robu koju sam primio obvezujem se u zakonskom roku vratiti na sljedeću adresu Abc Interijer d.o.o, Zavrtnica 17,10000 Zagreb, zajedno s primljenim računom.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora - Chipoteka

(IBAN transakcijskog računa, ime, prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa) b) Ovime zahtijevam zamjenu gore navedenog proizvoda za ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - Printshop

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - Wasi doo

WASI d.o.o., Franje Lučića 32, Zagreb upisan je u registarski uložak Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080414603. Transakcijski je račun otvoren ...

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ... - Planet Zoe

Ja. , izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedeće robe. , naručene dana. , primljene dana . Robu koju sam primio/la obvezujem se u ...

Obrazac za jednostrani raskid ugovora.pdf - Planet Zoe

Ja. , izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedeće robe. , naručene dana. , primljene dana . Robu koju sam primio/la obvezujem se u ...

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora - Juice Box

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA. Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od ...

ZAHTJEV ZA SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O ZASNIVANJU ...

ZAHTJEV ZA SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O. ZASNIVANJU PRETPLATNIČKOG ODNOSA TELEDIGITAL USLUGA. UGOVORNE STRANE: Teledigital ...

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ... - TakeMeHome

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora - BISKA doo

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora morate nas obavijestiti o svojojodluci o jednostranom raskidu ugovoraprije isteka roka i to ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - Shoestar

Proizvod se može vratiti uz obrazac za raskid ugovora najkasnije 14 dana od dana prijema robe. 2. Kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj ambalaži, bez ...

Obrazac za jednostrani raskid ugovora - Tehno mag

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU. 1. Ime, prezime, adresa i OIB potrošača (Korisnika usluga) ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - VipHouse

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA. Ovim putem izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o kupovini, koji sam sklopio / sklopila kupovinom ...

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA Ime, prezime i ...

Prima HT Heim Trends Ortopedija d.o.o., Jaruščica 9e, Zagreb; br. tel: 01/2985 765, fax: 01/2985 767; e-mail adresa: [email protected]. Ja, ...

Zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora - Pro-Ping

PRO-PING d.o.o. | Trg kralja Tomislava 14 | HR-33405 Pitomača | OIB: 37524271023 | www.pro-ping.hr | [email protected] | 033 500 100. Zahtjev za raskid ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - HGSpot

Napomena: 1) Troškove povrata proizvoda snosi korisnik. 2) Proizvod koji se vraća mora biti ispravan bez tragova korištenja u originalnoj ambalaži. 3) Korisnik ...

upute za jednostrani raskid ugovora - Protis

prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz ovih uputa.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ... - Canosa

PRIMA: CANOSA - Centar Bundek. Canosa Inženjering d.o.o.. Damira Tomljanovića Gavrana 9. 10146 Zagreb e-mail: [email protected]. Ja ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - Vrutak

Robu koju sam primio obvezujem se u zakonskom roku vratiti na sljedeću adresu: Vrutak. d.o.o. Zagreb, Vodovodna 20a, zajedno s primljenim računom. U ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ... - Bio Era

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas ... ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za.

obrazac za jednostrani raskid ugovora - Monokl

Maksimirska 115, 10000 Zagreb. OIB: 71372753819. IBAN: HR5223600001101627755 telefon: 01/230 20 60; fax: 01/233 36 03 e-mail: [email protected], ...

Sporazumni raskid ugovora - TELEDIGITAL dd Sarajevo

ZAHTJEV ZA SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O. ZASNIVANJU PRETPLATNIČKOG ODNOSA TELEDIGITAL USLUGA. UGOVORNE STRANE: Teledigital ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - HGSHOP

Napomena: 1) Troškove povrata proizvoda snosi korisnik. 2) Proizvod koji se vraća mora biti ispravan bez tragova korištenja u originalnoj ambalaži. 3) Korisnik ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga - RWE

Kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora o opskrbi električnom energijom. (dalje u tekstu: Ugovor) koji je sklopljen izvan poslovnih prostorija RWE ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - Arka-servis

Robu koju sam primio obvezujem se u zakonskom roku vratiti na sljedeću adresu: ARKA d.o.o., Bjelovarska cesta 75, 48000 KOPRIVNICA, zajedno s primljenim ...

ZAHTJEV za raskid ugovora o zakupu MP - Grad Delnice

Grad Delnice, Trg 138.brigade HV 4, 51300 Delnice, HRVATSKA – Tel: 051/812-055, Fax: 812-037 www.delnice.hr. GRAD DELNICE. Z A H T J E V za raskid ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

Mjesto i datum. Potpis. (isključivo ako se ispunjava ručno). Ribarić d.o.o.. Capraška 6. 10 000 Zagreb. OIB: 44610057862. E-mail: [email protected] ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - Instar informatika

www.instar-informatika.hr. OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA. Kupovina obavljena prodajom na daljinu. Kupac ima pravo na jednostrani raskid ...

standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora ...

sklopljenog putem Internet trgovine ili telefona (na daljinu). Za: INTER LAND d.o.o. Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin, Hrvatska [email protected]. Ja, ...

Obrazac za jednostrani raskid ugovora - Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.. Kozari 8a , 10000 Zagreb, Hrvatska tel: 385 1 6473 924 e-mail: [email protected] web: www.marjan-voce.hr.

obrazac za jednostrani raskid ugovora o ... - Pekinška Patka

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O. KUPOPRODAJI SKLOPLJENOG NA DALJINU. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora. Ugovor ...

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ... - Centar tehnike

elektroničkom poštom. Obavijest o jednostranom raskidu ugovora. Za Centar tehnike d.o.o., Županijska 31, 31000 Osijek, [email protected],. Ja, ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - Obuca Grazia

Proizvod se može vratiti uz obrazac za raskid ugovora najkasnije 14 dana od dana prijema robe. 2. Kupac je u obavezi da robu vrati u originalnoj amabalaži, ...

zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora - Crnogorski Telekom

... komercijalna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-505-77 | Societe Generale Montenegro 550-111-41. ZAHTJEV ZA RASKID PRETPLATNIČKOG UGOVORA.

Zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora - PRO-PING Telekom

Zahtjev mora biti dostavljen PRO-PING-u najmanje 5 radnih dana prije željenog datuma raskida. Ugovora poštom ( na adresu: Pro-Ping d.o.o., Novigradska 67, ...

obrazac za jednostrani raskid dodatka ugovora o opskrbi ... - RWE

RWE Energija d.o.o.. Capraška ulica 6. 10000 Zagreb, Hrvatska. T 0800 87 77. F 385 1 6427 117. E [email protected]. I www.rwe.hr. Članovi Uprave: Zoran Miliša.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora.docx. - Tehno mag

Prima: TEHNO-‐MAG d.o.o., Slavonska avenija 53 , 10000 ZAGREB, e-‐mail: ... u roku 14 dana od dana sklapanja Ugovora i uplatili novac, TEHNO-‐MAG.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora na daljinu - Monitor.rs

Obrazac za jednostrani raskid ugovora na daljinu. Adresa i podaci za prijem izjave: Naziv firme: Monitor System d.o.o.. Adresa: Kumanovska 14, Beograd.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora.pdf - Stolarija Mraz

1 Ovime zahtijevam povrat novaca na ... 2 Ovime zahtijevam zamjenu gore navedenog proizvoda za. 3 Ovime zahtijevam popust na svoju sljedeću kupnju.

U GOSPIĆU Sanela Lovrić RASKID UGOVORA TERMINATION OF ...

mogu predstavljati predmet ugovora o najmu stana, jedino što se za ... raskida ugovor izjavom, sama izjava predstavlja obavijest o raskidu samog ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora - Euro-Unit

EURO-UNIT group. REKLAMACIJA (napišite razlog) *. RAZLOG POVRATA PROIZVODA (odustajanje od kupnje) **. Za uvažavanje garancije obratite se ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - Svijet medija

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA. Za: SVIJET MEDIJA d.o.o.. TRG DRAGE IBLERA 10. 10000 ZAGREB e-mail: [email protected].

standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora - Algebra

... transakcijskog računa, ime, prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa) b) Ovime zahtijevam zamjenu gore navedene pretplate na uslugu / proizvoda za ...

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA - Planet obuća ...

Ja, (kupac). kupio sam i primio robu po računu br. od dana. (IME I PREZIME). (UPISATI BR.RAČUNA). (DATUM) te sam u zakonom propisanom roku donio ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora - Školska knjiga

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA. Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana ...

zahtjev za raskid ugovora o privremenom prijenosu ... - Termoplin

Broj telefona. ZAHTJEV ZA RASKID UGOVORA O PRIVREMENOM PRIJENOSU/. PRIJENOS OBVEZA NA NOVOG ZAKUPCA. VLASNIK: Ime i prezime/Naziv.

standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na ...

obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na ...

Prima: MERKUR, Vinogradska 2, 33405 Pitomača, 385 33 702. 101, [email protected]. Ja. ovim izjavljujem da jednostrano raskidam. Ugovor o ...

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ... - biobaza

RAZLOG RASKIDA UGOVORA: 1. Proizvod nije u skladu s mojim očekivanjima 2. Ne odgovara mi veličina 3. Ne sviđa mi se. Molimo Vas da nam pomognete ...