Skolski i strukovni kurikulum SS Pregrada 2017-18.pdf

... 5. sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. donio je. ŠKOLSKI I STRUKOVNI KURIKULUM. SREDNJE ŠKOLE PREGRADA. ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018.

Skolski i strukovni kurikulum SS Pregrada 2017-18.pdf - Srodni dokumenti

Skolski i strukovni kurikulum SS Pregrada 2017-18.pdf

... 5. sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. donio je. ŠKOLSKI I STRUKOVNI KURIKULUM. SREDNJE ŠKOLE PREGRADA. ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018.

Školski kurikulum Srednje škole Pregrada 2018-2019

4 lis 2018 ... osposobiti učenike za samostalno korištenje njemačkog jezika u pismenoj i ... Priprema učenika za natjecanje iz predmeta Povijest. CILJEVI.

Školski i strukovni kurikulum šk.g. 2015.-2016. - Srednja škola Mate ...

utvrditi osnovna znanja iz kemije, ojačati samostalnost i kreativnost kod ... Školsko, županijsko i državno natjecanje iz informatike i računalstva - Infokup 2015.

Školski i strukovni kurikulum šk.g. 2018. - Srednja škola Mate Blažine

21 lis 2018 ... Izvedbeni nastavni plan. Područje rada: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA. Obrazovni program: EKONOMIST.

Naziv programa: ekonomist – novi strukovni kurikulum (od 2017 ...

Naziv programa: ekonomist – novi strukovni kurikulum (od 2017./2018.) Nastavni predmet. Tjedni broj sati. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. OPĆI PREDMETI. 1. Hrvatski jezik. 3. 3.

ŠKOLSKI KURIKULUM IX. gimnazije šk. god. 2017./2018.

28 ruj 2017 ... IX. gimnazija Zagreb 2017./2018. 9. BIOLOGIJA. AKTIVNOST. BIOLOGIJA, 4. razredi. Ciljevi aktivnost: - osposobiti učenike za uspješno ...

Školski kurikulum za školsku 2017./2018.godinu

Čabar, na prijedlog Učiteljskog vijeća (25.09.2017.) i mišljenja Vijeća roditelja (27.09.2017.), Školski ... Sati nastave dodatne matematike, natjecanja, večeri matematike. SUDIONICI ... Rezultati učenika na matematičkim natjecanjima. Praćenje ...

ŠKOLSKI KURIKULUM ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

28 ruj 2017 ... Školski kurikulum 2017./2018. 2 ... Posjet sajmu knjiga i učila Interliber u Zagrebu . ... 6 Katolički identitet škole - Duhovni program škole .

Školski kurikulum školske godine 2017./2018.

2 srp 2018 ... Školski kurikulum za školsku godinu 2017. ... će objasniti njihove karakteristike, znat će imenovati primjer filma, odrediti temu i opisati likove.

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

Smjer: ekonomist (eksperimentalni program – 2013./2014.) . ... INTERLIBER 2017. ... 2017, a rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja od 27. veljače 2017.

Skolski kurikulum 2016-2017.pdf - Osnovna škola Vrgorac

Kriteriji vrjednovanja: rezultati će se koristiti i vrednovati u svakodnevnom ... /2017. Osnovna namjena izborne nastave: Upoznati učenike: • s osnovama ... "Klokana" francuski i engleski, a pitanja su prevedena na jezike zemalja sudionica.

Školski kurikulum 2017.-2018. - Međužupanijsko natjecanje učenika ...

27 stu 2017 ... IZVANUČIONIČNA NASTAVA, IZLETI I EKSKURZIJE. Plan izvanučionične ... Jednodnevni izleti ili dvodnevni izleti… ... Autotrans d. o. o.

SKOLSKI KURIKULUM 2017. - Osnovna škola Zvonimira Franka

autonomija škole. - pedagoški i školski pluralizam. - europska dimenzija obrazovanja. Nacionalni okvirni kurikulum temelj je za izradu školskog kurikuluma.

ŠKOLSKI KURIKULUM 2017./2018. - Osnovna škola Zvonimira Franka

Učiteljskog vijeća, Školski odbor OŠ Zvonimira Franka, Kutina donio je Školski kurikulum Osnovne škole Zvonimira Franka, Kutina za školsku godinu 2017.

Školski kurikulum 2017. - Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

2 lis 2017 ... Kroz Školski kurikulum Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci pokušava pokazati svoju prepoznatljivost u radu. Rezultati naših učenika na ...

Curriculum scolastico/Školski kurikulum 2017-2018 - Scuola media ...

15 feb 2018 ... SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA – RIJEKA ... Valutazione della giuria in base alla lingua, all'espressione ... funzionamento del software.

Labin Školski kurikulum 2017.-2018. - Srednja škola Mate Blažine

20 lis 2017 ... 2008. do 2011. ukupno 17 učenika te 6 učenika 2015.) s kojom je potpisano i ... upotrebu hrvatskog jezika i dijalekta te multimedijalnu sveobuhvatnost predstave«. - 2005. ... uključuju na natjecanje iz osnova elektrotehnike u četverogodišnjem obrazovanju. Ciljevi: ... također testovi Oxford University Press.

novi strukovni kurikulum

Učenici koji završe trgovačku školu za zanimanje prodavač bit će osposobljeni za samostalno obavljanje sljedećih poslova: - prodaja robe na malo i veliko.

STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE ...

STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE. KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA ... Kurikulum zastjecanjekvalifikacije . ... magistar ekonomist, smjer informatika.

STRUKOVNI KURIKULUM - ZRAKOPLOVNI/A TEHNIČAR/KA ZIM ...

a) posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje ... Nada Brković: Zbirka zadataka iz fizike, Luk, Zagreb, 2007. LITERATURA ...

strukovni kurikulum - Srednja škola Krapina

svakog razreda). ▫ tehničar za mehatroniku (jedan razredni odjel svakog razreda; u četvrtom razredu u primjeni novi strukovni kurikulum). Ukupno: 8 razrednih ...

tehničar za računalstvo (novi strukovni kurikulum)

rujan 2010. - rujan 2011. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA. 274.978,95 EUR. SUDIONICI. 1. TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA. 2. SREDNJA ŠKOLA ...

Strukovni kurikulum - Tehnička škola Zadar

složeniji (paralelnoizmjenični, sukcesivnoizmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski). Napomena: Izbor ... prijenosi – remenski, remen zupčasti.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za ... - ASOO

obrazovanja i sporta. STRUKOVNI KURIKULUM ... Obvezni strukovni moduli . ... Novi međunarodni odnosi i dekolonijalizacija u drugoj polovici. 20. stoljeća.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar

strukovne kvalifikacije Prehrambeni tehničar. 1.3. Trajanje obrazovanja. Četiri godine. 1.4. Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja. Završena osnovna škola.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo

2. Popis kratica. ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ... BIOS – Basic Input/Output System, osnovni ulazno/izlazni sustav ... PLC – Programmable Logic Controller, programibilni logički upravljač („ ... polaznika iz osnovne škole, uz manja proširenja gradiva povezanih s ... ostalo: <hr>, <!

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije prehrambeni ... - ASOO

Srećko Listeš, AZOO, Split. Tanja Marčan, prof. ... Željka Knezović, prof., AZOO, Split – voditeljica. Biljana Šoda, prof. ... tehničar nutricionist. ▫ mesar. ▫ pekar.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije agrotehničar - ASOO

Fiziologija biljaka. Kemijski sastav biljnog tkiva. Transpiracija i gutacija. Fotosinteza, značaj i tijek. Kemosinteza. Heterotrofija, paraziti i saprofiti. Disanje biljaka.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kozmetičar prema ...

masaže. Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu obradom novih ... Skup ishoda učenja: Vezivno tkivna masaža-digitopresura i manopresura. RB.

Strukovni kurikulum za stjecanje strukovne kvalifikacije pomorski ...

STRUKOVNI KURIKULUM. ZA STJECANJE ... Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. ... diplomirani ekonomist. ▫ magistar ...

Strukovni kurikulum za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za ...

STRUKOVNI KURIKULUM. ZA STJECANJE ... Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. ... diplomirani ekonomist. ▫ magistar ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog ...

NASTAVNI PLAN TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA. A. OPĆEOBRAZOVNI DIO. MODUL. NASTAVNI PREDMETI. Broj sati (godišnje i tjedno - teorija, vježbe ...

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ... - Ministarstvo znanosti

... uređaj za elektronički nadzor proizvoda. Memorystick – prijenosna memorija. Flip-chart - blok-ploča za pisanje ... za indukcijsko kuhanje. Grupirati kuhinjsko.

Strukovni kurikulum - Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Strukovni kurikulum za stjecanje kvaliCkacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU u obrazovnom sektoru. ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, sastavni je dio ove ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekonomist - ASOO

Kurikulum za stjecanje kvalifikacije. Ekonomist. 1.2. Cilj kurikuluma. Osigurati polaznicima stjecanje kompetencija propisanih standardom strukovne kvalifikacije ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kozmetičar - ASOO

Henrik Ibsen, Nora ... kojima podliježu kozmetički saloni, identificiranju osnovnih i pomoćnih poslova ... Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije komercijalist - Tjedan ...

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav ... PSE – Periodni sustav elemenata ... 1. izdvojiti globalni i detaljni smisao tekstova šireg raspona.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije web dizajner - ASOO

poštanski sandučić – osnovna podešavanja. ▫ komunikacija pomoću ... Bauhaus. Organička arhitektura. Zagrebačka škola. Internacionalni stil. Postmoderna i ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije komercijalist - ASOO

STRUKOVNI KURIKULUM. ZA STJECANJE ... Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. ... diplomirani ekonomist. ▫ magistar ...

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Medicinska sestra

Dobriša Cesarić, Vagonaši (misaona - socijalna) ... Čitanje, tumačenje i analiza podataka ... usvojiti postupke prikupljanja, organiziranja i analize podataka.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije strojarski ... - ASOO

kružni, stanični, stazni i poligonskai). Napomene: izbor metoda i oblika rada za ... prijenosi - remenski, remen zupčasti. ▫ uležištenja GV-a (normalna i turbo), ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar ... - ASOO

GEOINFORMATIKE. Zagreb, lipanj 2017. ... PRECIZNA GEODETSKA MJERENJA ... Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Nacionalnim okvirnim ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski ... - ASOO

osposobiti ih za zanimanja u strukovnim podruĉjima: šumarstvo, prerada i obrada drva ... uvjeta nije moguće provesti u većem broju srednjih strukovnih škola. Nadalje ... Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok. Povijest mr. sc.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije prodavač - ASOO

Primjena elastičnih traka (razvoj mišićne mase). 4. Primjena bučica (razvoj ... Varijabilna metoda (trčanje 20' s izmjenama intenziteta 2' 40% i 2'. 60%). 3. Intervalna ... Štefanija Brigljević, pravnik, INTERSPORT H d.o.o., Zagreb. Antonija Bukša ...

ŠKOLSKI KURIKULUM 2019./2020 ŠKOLSKI KURIKULUM 2019 ...

6 pro 2019 ... Mjesto provedbe projekta: Tehnička škola Rijeka. Cilj projekta/ ... Tijekom školske godine u dogovoru s djelatnicima tvrtke „Elcon. Geraetebau ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar - ASOO

Bauhaus. Organička arhitektura. Zagrebačka škola. Internacionalni stil. Postmoderna i ... 2. planirati rasvjetna tijela, opremu i izvore električnog napajanja.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije modni tehničar - ASOO

Bauhaus; škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost ... Cijena. Prodaja. Distribucija. Promocija. Proces komuniciranja s tržištem ... stolovi i daske za crtanje i.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar - ASOO

183. Bolesti i poremećaji živčanog sustava. Sustav osjetila. Osjetilo vida ... Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb. Darko Belović, MZOS, Zagreb. III. Prirodoslovno ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije modelar obuće ... - ASOO

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. NN – Narodne ... salonke, visoke cipele, gležnjače, čizme, razlikovati i modelirati mokasino obuću. ... Bauhaus; škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost ... vitrina i ormar.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije staklar prema modelu ...

alata, pribora i strojeva u tehnološkom procesu obrade stakla prema zadacima ... kaljeno staklo. ... na iščitavanju jednostavnih primjera u nacrtima (oblaganje zida kuhinje). ... Primjer vrednovanja: Nacrtati pet skica za magnet s motivom mjesta ...

iz mjesnih odbora MO Pregrada i Pregrada Vrhi - Pregrada.info

1 velj 2013 ... BakeNoir.com - Medena pita ... ka, gibanice od oraha i maka, a za berače tu je ... pečenog komorača i jabuka te umakom od bal- ... vam mogu olakšati pripremu i koji će pomoći da pita ispadne mekana, prhka i oku ugodna.

ŠKOLSKI KURIKULUM

30 ruj 2015 ... DODATNA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA - (Dražić) ........................................ ... Program je predvien za učenike koji pokazuju interes za dodatne ... planom i programom za dodatnu nastavu te zadani od AZZO-a, učenici će ...

Školski kurikulum 2018.

11 ruj 2018 ... kalendar (vremenske promjene, promjene u biljnom i životinjskom svijetu, rad ... Vođenje učenika kroz HIPPO natjecanje po uputama.

školski kurikulum - XV. gimnazija

26 ruj 2016 ... Graz, tvornica čokolade Zotter travanj 2017. poludnevna terenska nastava u okolici Zagreba vezana za Dan planete zemlje. 18. i 19. svibnja ...

školski kurikulum - MIOC

7 lis 2015 ... Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i ... tijekom nastavne godine, prateći kalendar događanja.

školski kurikulum - II. gimnazija

5 lis 2019 ... o Priprema učenika za državnu maturu iz informatike o Priprema ... kompetencije samoobrazovanja – stjecanje znanja o tome kako učiti.

ŠKOLSKI KURIKULUM III. GIMNAZIJA, SPLIT

5.1.1. MATEMATIKA. Centar izvrsnosti matematike (CIM). Cilj: Cilj nastave u Centrima izvrsnosti je obogaćivanje programa za potencijalno darovite učenike te.

školski kurikulum - Pazinski kolegij

7 lis 2019 ... ŠKOLSKI KURIKULUM. ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU. LISTOPAD 2019. NA TEMELJU ČLANKA 28., 118. I 125. ZAKONA O ODGOJU I ...

Školski kurikulum 2018.-2019.

11 ruj 2018 ... za školsku godinu 2018./ 2019. ... R.br. TEMA. BROJ SATI. 1. Jesen. Ekološka dimenzija. 1. 2. Zima. Ekološka dimenzija. 1 ... Moda i odijevanje.

ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2018./2019.

2018./2019. PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA. Ulica grada Vukovara ... Pripremiti učenike za školsko i županijsko natjecanje iz Francuskog jezika, ... Priprema učenika za uspješno sudjelovanje na natjecanju iz geografije,.