GNOJIDBA RATARSKIH KULTURA PŠENICA Od ... - Petrokemija

piva te se navodi kao jedna od najracionalnijih sirovina za dobivanje bioetanola. Potrebna količina gnojiva za gnojidbu tritikala ovisi o plodnosti tla, očekivanom.

GNOJIDBA RATARSKIH KULTURA PŠENICA Od ... - Petrokemija - Srodni dokumenti

GNOJIDBA RATARSKIH KULTURA PŠENICA Od ... - Petrokemija

piva te se navodi kao jedna od najracionalnijih sirovina za dobivanje bioetanola. Potrebna količina gnojiva za gnojidbu tritikala ovisi o plodnosti tla, očekivanom.

gnojidba maslina - Petrokemija

GNOJIDBA MASLINA. Osnovna gnojidba masline prema starosnoj dobi – gnojidba po stablu. 1. godina uzgoja u jesen 50-100 g NPK 7-20-30 ili NP 20-20 po ...

gnojidba duhana - Petrokemija

Svjetliji tipovi duhana ne podnose veće količine dušika, jer se negativno odražavaju na svijetložutu boju lista. Duhan svjetlije boje lista sadi se na plitkim i ...

Gnojidba soje - Petrokemija

Gnojidba soje kao i ostalih poljoprivrednih kultura obavlja se na temelju analize tla ili biljnog tkiva. Soja nema velikih zahtjeva prema gnojidbi dušikom ukoliko ...

gnojidba povrća - Petrokemija

Grašak, grah mahunar i grah zrnaš su najznačajniji predstavnici mahunastog povrća. U kupusnjače ubrajamo kupus, kineski kupus, kelj, kelj pupčar, raštiku i ...

gnojidba vinograda - Petrokemija

Ako je ukupna potreba za fosforom i kalijem podmirena u jesenskoj gnojidbi, ova rana proljetna gnojidba obavlja se jednim od dušičnih gnojiva (UREA, KAN ili ...

gnojidba travnjaka i livada - Petrokemija

GNOJIDBA TRAVNJAKA I LIVADA. Primjer gnojidbe prirodnih travnjaka: NPK 15-15-15 400 kg/ha primijeniti rano u proljeće. Ukoliko se livade zasnivaju na ...

GNOJIDBA POVRĆA PLODOVITO POVRĆE ... - Petrokemija

uzgoj kupusnjača potrebno u jesen na dubinu oranja unijeti 20 - 40 t/ha stajskog gnoja. Gnojidba ... povrće ubrajamo mrkvu, peršin, pastrnjak, celer, rotkvicu, ciklu, crni korijen, repu, crnu repu, ... Gnojidba mrkve, peršina, celera i pastrnjaka:.

BOLESTI RATARSKIH KULTURA

polijeganje (sekundarni simptomi) nepotpun razvoj – ne stvara konidije i ne širi se tijekom vegetacije (micelij je sterilan, tek u jesen u njemu nastaju periteciji).

Zaštita ratarskih kultura - Bayer

i lisne uši (Aphididae spp.). Štetnici kao i biljne bolesti mogu biti uzrok velikih gubitaka u količini i kvaliteti prinosa, a samim time dovode u pitanje profitabilnost.

Zaštita ratarskih kultura - Syngenta

PREPORUKA. Neovisno o vremenu primjene, prskanje treba obaviti diznama (mlaznicama) ... s bordoškom juhom (modra galica vapno) i alkalnim sredstvima.

prirucnik za djubrenje ratarskih i povrtarskih kultura - PSS Subotica AD

ceo list koji poprima limun-žutu boju, a ponekad i belu. Kod jače izraženog nedostatka gvožña može nastupiti prevremeno opadanje listova, što za.

Upotreba startnih gnojiva u gnojidbi ratarskih kultura

I naposljetku, upotreba posebnih formuliranih gnojiva omogućava širenje uzgoja ... A: NPK 7:20:30 450 kg/ha; NPK 15:15:15 200 kg/ha; UREA 46% 200 kg/ha; ...

Ishrana ratarskih kultura Yara gnojivima - Agroklub

Yara gnojiva u svijetu. YaraMila. NPK granulirana gnojiva koje karakterizira izrazita djelotvornost. Granule YaraMilaTM mineralnih gnojiva odmah se otapaju u ...

prirucnik za djubrenje ratarskih i povrtarskih kultura - Subotica.rs

15. Ukupni azot. 16. Fosfor i kalijum. 17. ðUBRENJE RATARSKIH BILJAKA. 20 ... preporučuje upotreba krečnog amonijum nitrata (KAN), već isključivo urea-e, ... plodnosti pod osnovnu obradu treba uneti 200-300 kg/ha NPK 15:15:15 ili NPK ...

folijarna ishrana ratarskih kultura 2016/2017 - Zeleni Hit

repe, suncokreta, soje, uljane repice, masline, vinove loze, te povrtlarskih kultura. ... U proizvodnji strnih žitarica folijarna prihrana iznimno je važna na kraju ...

Zaštita ratarskih kultura od korova i bolesti - Agro BASF

cretna broćika (Galium palustre),. ▫ sitnocvjetna ... parviflora), ljepljiva bročika (Galium aparine), kamilice ... officinalis), čekinjasta broćika (Galium aparine) ...

Priručnik za zaštitu ratarskih kultura i Dekalb hibridi - Bayer

FIX hibridi kukuruza obično imaju veći prinos pri visokoj gustoći sjetve (žuta linija). ... Optimalan stadij za suzbijanje slakoperke je faza 2-3 lista ... Zemljišni herbicidi za aktivaciju trebaju oborine i to u periodu od 5 do 10 dana nakon primjene, ...

jesenska gnojidba drvenastih kultura

Osim klasične primjene PK (fosfor-kalij) gnojiva, u jesenskoj se gnojidbi drvenastih kultu- ra primjenjuje i organska gnojidba, kalcifikacija te folijarna gnojidba.

gnojidba tla za uzgoj povrtnih kultura na širem području grada ogulina

Mineralna gnojidba značajno povećava prinos kupusa u odnosu na uzgoj bez ... rabarbara grašak celer kiselica paprika poriluk slatki krumpir bundeva salata.

Zaštita ratarskih kultura - Bayer Crop Science - Bayer.hr

Mješavine s lužnatim sredstvima (npr. bordoška juha) potrebno je odmah upotrijebiti. ... Vrhunska kvaliteta i prihvatljiva cijena. • Smije se koristiti najviše šest ...

godišnje izvješće grupa petrokemija kutina - Petrokemija dd

nazočna neravnoteža izmeñu nabavne cijene prirodnog plina (kao najvažnije sirovine) na hrvatskom tržištu i prodajnih cijena dušičnih gnojiva Urea i KAN na ...

Pšenica

OPIS PRIPOROČENIH SORT OZIMNE PŠENICE. Ozimna pšenica 2016/17 ... Kraljica. Semevit bela golica srednje nizka zgodaj. 241 do 270 srednje visok. B1.

Jara pšenica - KIS

Sortni poskus/Variety trial. Jara pšenica/Spring wheat. Groblje. Prejšnji posevek: ozimni ječmen. Previous crop: winter barley. Gnojenje: 89 kg/ha N (v 2 obrokih), ...

KAKVOĆA SJEMENSKIH PŠENICA TVRTKE AGROMAIS d.o.o U ...

8 ruj 2017 ... Najzastupljenije sorte pšenice u 2016. godini i certificirane količine. Red.br. Naziv sorte. Količina u kg. 1. Kraljica. 4 882 950. 2. Srpanjka.

POSTREGISTRACIJSKI POKUSI - 2018 OZIMA PŠENICA

POSTREGISTRACIJSKI POKUSI – 2018 - OZIMA PŠENICA. Osnovni podaci ... Kraljica. -. 600. 28.4. 71. 1,3. 0. 11,8. 78,7. 12,97. II. klasa. 70,5. 30,4. 40,0. 21.

pšenica, ječmen - KGZS - Zavod Novo mesto

7 apr 2014 ... (PŠENICA, JEČMEN). Glivične bolezni povzročajo velike izgube v količini in kakovosti pridelka. Znanih je več kot. 100.000 vrst bolezni, mi ...

vukovarac nikola pšenica i nobelovac ružička - HDKI

Another sample of garlic from organic cultivation was purchased at the store "bio&bio", a declaration of product with eco-certification proves to be an organically ...

Pšenica Ječmen Tritikala Rž Oves Pira - Agrosaat

4 avg 2017 ... BERNSTEIN. Pridelek in kakovost, 2 v 1. Zelo visok pridelek z veliko vsebnostjo beljakovin. Golica z izredno dolgim klasom in odličnim pridel-.

GNOJIDBA VOĆNJAKA REDOVITA GNOJIDBA VOĆNJAKA U ...

sadnica, pa sve dok one ne razviju osnovne skeletne grane, s obilježjem predvienog uzgojnog oblika. Pri intenzivnim nasadima je to razdoblje kraće u odnosu ...

pšenica | ječam | tritikale | grašak - Poljoprivredni institut Osijek

Program strnih žitarica Poljoprivrednog instituta Osijek i ove proizvodne sezone obiluje sortimentom visokog potencijala rodnosti i kvalitete. Uz već dobro ...

vukovarac nikola pšenica i nobelovac ružička - Ružičkini dani

Filip Kljajić, Gordan Kolundžić, Ruža Marić, Ivan Penava,. Vlasta Piližota, Damir Skender, Mirko Smoljić, Vitomir. Šunjić, Nenad Trinajstić, Željko Turkalj. Osijek i ...

Seme ratarskih useva - Agromedia

Nordox 75 WG. 77. Fungicidi. Bolje, duže i sigurnije. Primena. Nordox 75 WG je fungicid, kontaktnog delovanja, za folijarno suzbijanje uzročnika.

Zdravstvena kultura i tjelesna kultura – točke susreta

Zdravstvena kultura i tjelesna kultura – točke susreta. Sažetak. Autori razmatraju brojne definicije kulture, zdravstvene kulture i tjelesne kulture. Prema.

sistemi konvencionalne i ratarskih useva - ResearchGate

Fertiplus. 3% N, 2% organski N,. 31% C, 10 C/N, 2%. P2O5, 3% K2O, 5% huminske kiseline. Ferm o Feed, Holandija,. Damkom, Beograd. Agromin konifera.

skladištenje ratarskih proizvoda - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

Zrno sa sadržajem vlage iznad kritične: nepoželjno za skladištenje. ▫ Ovisi o: ... Koeficijent temp.provodljivosti (brzina zagrijavanja ili hlađenja) – formula:.

KULTURA POPULARNA A KULTURA MEDIALNA - CEJSH

Strinati pisze, że „kultura masowa jest kulturą popularną tworzoną przez maso- wą technikę przemysłową i sprzedawaną dla zysku masowej publiczności”5. John.

uputstvo za izbor herbicida za prolećnu setvu ratarskih ... - Psss.rs

13 апр 2009 ... Deherban - A. 1.5 - 2.5 l/ha usev od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca; korovi u fazi od kotiledona do razvijenih. 6 listova pšenica ...

GNOJIDBA

Gnojidba organskim gnojivima u kombinaciji s mineralnim gnojivima. 5. Gnojidba ... 100 kg kukuruza (hibridnog) s pratećom količinom kukurozovine iznosi iz tla.

gnojidba kukuruza

Kod uzgoja kukuruza postižu se vrlo visoki prinosi zrna, preko 10 t/ha. Kako bi omogućili visoke prinose kukuruza treba voditi računa o pravilnom izboru hibrida, ...

Supstrati i gnojidba

Osim tla, kao supstrati biljne proizvodnje u novije vrijeme koriste se: • vodene kulture. • pješčane ... Cijena NFT hidroponik sustava je 81500 $/ha (bez investicije u staklenik i laboratorij) uz ... u ekološkoj poljoprivredi sideracija i uzgoj pokrovnih usjeva nemaju ... emulzije sa svojstvima jakih kiselina, glina, zeolit). 5. tvari koje ...

GNOJIDBA VINOGRADA

gnojidba vinograda u rodu. Prema roku obavljanja gnojidbe razlikuje se osnovna jesenska gnojidba, proljetna gnojidba i prihrana vinove loze u vegetaciji.

GNOJIDBA MASLINA

GNOJIDBA MASLINA. Osnovna gnojidba masline prema starosnoj dobi – gnojidba po stablu. 1. godina uzgoja u jesen 50-100 g NPK 7-20-30 ili NP 20-20 po ...

Gnojidba dušikom

Gnojidba dušikom je i najsloženija (prvenstveno zbog posljedica ... Ako je korisni dušični fond 50 kg N/godišnje/ha, a ako za 90 dt kukuruza treba 270 kg N.

Gnojidba soje

Soja je značajna leguminoza u ratarskim kulturama, koja razvojem bakterije Bradyrhizobium japonicum na kori- jenu obogaćuje tlo dušikom fiksirajući ga iz ...

gnojidba suncokreta

Specijalist za primjenu gnojiva za ratarske kulture. Višnja Mikoč, dipl.ing. Specijalist za primjenu gnojiva za ratarske kulture. Voditeljica Primjene. Mirela Trdenić ...

GNOJIDBA VOĆNJAKA

Redovita gnojidba mineralnim gnojivima dugogodišnjih nasada obavlja se dva ili tri puta godišnje. Sastoji se od osnovne gnojidbe i prihrane. U osnovnoj ...

tjelesna i zdravstvena kultura/kineziološka kultura/tjelesna ... - HRKS

znanost) pa prema tome etimološki kineziologija znači znanost o kretanju. ... u Zagrebu pa ga upiše na Sveučilitu u Osijeku, odsluša i za njega dobije potpis i.

Zelena gnojidba - Tlo i biljka

krmni sirak, sudanska trava, rauola, heljda i dr., koje će pomoći u poboljšanju fizikalno-kemijskih svojstava tla i “gušenju” korova. Tablica 1. Izbor pokrovnog ...

gnojidba duhana - Agroklub

Svjetliji tipovi duhana ne podnose veće količine dušika, jer se negativno odražavaju na svijetložutu boju lista. Duhan svjetlije boje lista sadi se na plitkim i ...

Gnojidba šećerne repe

ŠEĆERNA REPA. Visoki urod šećerne repe postiže se na tlu: velike plodnosti, dubokog oraničnog sloja, bez zbijenih ho- rizonata, dobrih vodozračnih odnosa i ...

GNOJIDBA TRAVNJAKA I LIVADA

Specijalist za primjenu gnojiva za vinograde, voć- njake, maslinike, povrće i cvijeće. Ruža Vukadin, dipl.ing. Specijalist za primjenu gnojiva za ratarske kulture.

Gnojidba soje - Tlo i biljka

3 svi 2018 ... Gnojidba soje. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Soja, u odnosu na kukuruz, sadrži ~50 % više energije po kilogramu sjemena što s fiziološkog ...

Gnojidba plodovitog povrća

i krastavac. ... koja sadrže nešto više količine glinene frakcije poželjna su za uzgoj rajčica jer je ... Potrebne količine hraniva za jedinicu prinosa - krastavci.

Tlo, gnojidba i prinos - Tlo i biljka

24 tra 2016 ... (refleksija Sunčeve radijacije u %) tamnog tla je 5 - 15 %, travnjaka. 10 - 20 %, dok na golom, vlažnom tlu s malo organske tvari albedo može.

gnojidba suncokreta - Agroklub

Kod primjene NPK 15-15-15 pred sjetvu potrebno je obaviti prihranu dušikom zajedno s međurednom kultivaci- jom. Umjesto Uree može se pred sjetvu unijeti ...

Gnojidba krumpira - Sjemenarna

U proizvodnji su najčešće zastupljene puterice ali u zadnje vrijeme i kristalke sve ... nazivom maslenke ili puterice, a one s ... Danas se mahune vanilije prodaju.

Proljetna gnojidba maslina - Sjemenarna

organsko gnojivo za povrtne kulture. PIC organsko gnojivo za lisnato povrće. Biolivo namjensko gnojivo za masline. Potražite u: Agrocentar SJEMENARNA ...

GNOJIDBA VINOGRADA – UREA U VINOGRADARSTVU

1. meliorativna gnojidba ,. 2. gnojidba mladog vinograda i. 3. redovita godišnja gnojidba. Ovim prilogom posvetit ćemo se redovitoj godišnjoj gnojidbi, tj. gnojidbi ...

Humusna gnojidba, stajski gnoj

-eko – poljoprivreda ne koristi gnojiva koja zakiseljuju tlo. -organska gnojiva ... hladna, vlažna tla — "topla" gnojiva (konjski, ovčji), potpuno zreli. - suha, topla tla ...