općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija - Srodni dokumenti

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BALE ...

18 ruj 2019 ... MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin. - Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Pula. - Istarska ...

krapinsko-zagorska županija grad zabok općina radoboj općina tuhelj

3 tra 2017 ... Izmjena i dopuna Urbanističog plana uređenja „Centar 3“ Zabok. 847. 6. Pravilnik ... nalaze se trgovački centri (Konzum, Plodine, Lidl i sl) gdje.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Duga Resa

uprave https://geoportal.dgu.hr/ vidljivo da je dio zemljišta izgrađen. Vlasništvo RH 2/3 i PAPA JURAJ 1/3. 2. IV KARLOVAĈKA. DUGA RESA. BELAJ. 307467.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Novi Marof

uporabe/katastar ska kultura katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja ... 1. V VARAŽDINSKA. NOVI MAROF. BELA. 318426. 107/1. 5517. PAŠNJAK.

krapinsko-zagorka županija grad zabok općina bedekovčina općina ...

31 sij 2018 ... OPĆINA BEDEKOVČINA. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina za 2018.

krapinsko-zagorska županija grad zlatar općina bedekovčina općina ...

13 svi 2019 ... OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije. 1868. 2. Odluka o razrješenju i ...

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

Proračun Općine Bale za 2019. godinu - Općina Bale - Bale - Valle

Dragi gra ani Općine Bale,. U cilju da Vam približimo financijsku stranu programa i projekata koje. Općina provodi, i kako bismo Vas bolje upoznali s ...

grad pregrada grad zlatar općina jesenje općina kumrovec općina ...

30 tra 2019 ... OPĆINA JESENJE. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. 1653.

Zakon o područjima županija, gradova i općina u ... - Istarska županija

15.04.2013., broj 45. od 16.04.2013. i broj 110. od 13.10.2015., u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu). ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, ...

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA VIŽINADA ...

I. Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada u 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA KRŠAN ...

22 stu 2019 ... E-mail: [email protected], www.krsan.hr ... sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan, održane dana 22. studeni 2019.

Proračun Općine Bale za 2019. godinu - Općina Bale

Proračun u malom je sažetak Proračuna Općine Bale za 2019. godinu, koji na pregledan i jednostavan način prezentira prihode i rashode. Općine Bale.

krapinsko-zagorska županija općina đurmanec općina mihovljan ...

10 velj 2017 ... koriste Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika Općine Mihovljan za 2017. Godinu. 395 ... U „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske župa-.

krapinsko-zagorska županija općina budinščina općina petrovsko ...

12 pro 2018 ... OPĆINA ZLATAR BISTRICA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i ...

krapinsko-zagorska županija općina hum na sutli općina kraljevec ...

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Radoboj 2007.-2013. godine ... tli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj: 21/13.), Općinsko ... organa lokalne samouprave, poštanski ured i turistički ured. 2. SUSTAV ...

Službeni glasnik općine Kanfanar – Broj 3/2018 - Općina Kanfanar

JYSK. 300,00. - MUP – osiguranje trke. 3.050,05. - Državne pristojbe. 1.360,00. - NK Rovinj. 3.000,00 ... Hrvatske vode, VGO Rijeka,. - Hrvatska agencija za ...

Proračun Općine Kanfanar na velikim iskušenjima - Općina Kanfanar

25 svi 2015 ... Nakon proljetnog preuređenja Obrt za ... Ugarković, dok je o izboru vina i njihovom ... Zadovoljni - Rene Bakalović, Klara Marić, Ana. Ugarković ...

Djed Božićnjak u Kanfanar stigao padobranom - Općina Kanfanar

17 sij 2013 ... Aliče Jelenić, a u Izvršni odbor su još izabrani ... Dakle, imam sina od pet meseci, pa supru- ... Petra Studenca Kanfanar i učiteljice Melita.

Kanfanar se nametnuo društvenim i kulturnim ... - Općina Kanfanar

je, osim organizacije raznih događanja, i da se kao nova ... im nastupima privukli su u Dom mladih brojnu publiku. ... Boćarski klub Sošići okuplja 18-oro članova.

Strategija razvoja Opć ine Kanfanar za razdoblje ... - Općina Kanfanar

Naselja po abecedi ... Tabela 4 Stanovništvo Općine Kanfanar po dobu i naseljima ... o Zakon o područjima županija, općina i gradova u Republici Hrvatskoj.

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

rovinj – vrsar – bale – svetvinčenat – kanfanar / istria ... - Istra.hr

Rovinj, Vrsar and Bale in Blue Istria and Svetvinčenat and Kanfanar in. Green Istria are an exceptional ... E-mail: [email protected] www.rovinj-tourism.com.

- Grad Prelog, - Općina Donja Dubrava, - Općina Sveta Marija,

Grad Prelog,. - Općina Donja Dubrava,. - Općina Kotoriba,. - Općina Donji Vidovec,. - Općina Sveta Marija,. - Općina Donji Kraljevec,. - Općina Goričan.

grad pregrada grad zlatar općina bedekovčina općina desinić ... - KZŽ

24 lip 2019 ... I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu. 2515. 4. I. Izmjena i dopuna ... u svrhu seoskog turizma (kušaonica i prodaja vina, manji restoran, manje ... paravani, način gradnje i dr.) kao i primjenom važeće.

r.br županija općina katastarska općina naziv katastarska općina ...

BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC.

općina hum na sutli općina jesenje općina konjščina - Krapinsko ...

2 srp 2015 ... “MIKROMOTOR”. Zagrebačka 28, Zlatar. 85. M. I. HRŠAK d.o.o.. Frana Galovića 17, Krapina. 86. MONARIS d.o.o.. Matije Gupca 31, Gornja ...

Baljanski list Foglio di Valle - Općina Bale - Bale - Valle

22 srp 2019 ... Općina i. Mon Perin darovali. Baljanima sadnice. Općina Bale se među prvim općinama priključila hvalevrijednoj akciji „Zasadi drvo, ne budi ...

S A D R Ž A J - Općina Kanfanar

3 lip 2019 ... oko Karaštaka, oko groblje Kanfanar, most za TDR, autobusne stanice, ispod mosta na Limu). - montaža štoka i vratiju, sanacije i farbanje te ...

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica grad zlatar općina ...

OPĆINA ZAGORSKA SELA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o izradi strateškog razvojnog plana Općine Zagorska Sela. 851. OPĆINA ZLATAR BISTRICA.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok općina ...

11 ruj 2019 ... GRAD PREGRADA. AKTI GRADONAČELNIKA. 1. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednje škole s područja ...

krapinsko – zagorska županija grad klanjec grad zlatar općina ...

29 kol 2019 ... Suglasnost na Cjenik za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog ... izvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačni- ce, stolarije ... od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ploha mora biti.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zlatar općina ...

9 tra 2018 ... Grada Pregrada, nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta (naglog ... Prognoza količina otpada rađena je za razdoblje do. 2022. godine.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok općina hum ...

12 ožu 2019 ... Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne usluge, trgovačkom društvu Komunalno - Zabok d.o.o., ...

Mesić u Dvigradu - Općina Kanfanar

puste snimku s CD-a i onda skinu, ako nemaju nota, po sluhu. Jer, notnog zapisa za to nema. Zapravo, ne znam je li itko zapisao istarski balun odsviran na mihu ...

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica općina ...

22 velj 2016 ... no-rekreacijsko-športski centri s hotelima (Jezerčica-Za- luke i Boke) i turističko-kulturni ... Cjenik usluga za krajnjeg korisnika određen je u po-.

krapinsko-zagorska županija grad oroslavje općina ... - Zelenjak d.o.o.

i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zlatar Bistrica. 763. 4. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja ...

Baljanski list Foglio di Valle - Općina Bale

Debeljuh frigo, i quali hanno finanziato l'acquisto dei pali. In tal modo è sta- to possibile introdurre l'illuminazione dappertutto nel paese, aspetto que- sto molto ...

Broj 27, Svibanj 2009. - Općina Kanfanar

17 svi 2009 ... infrastrukture ispod željezničkog prijelaza. Burići. Veliki događaj bio je preseljenje tvornica. TDR-a i Istragrafike u industrijsku zonu. Kanfanar.

županija grad/općina redni broj bm naziv lokacija adresa ...

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA. DUGO SELO, JOSIPA ... ZAGREBAČKA. JASTREBARSKO. 1 ... JASTREBARSKO II. SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada općina gornja stubica ...

13 tra 2018 ... Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mače. 1512. 5. Odluka o ... uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Mače za 2017. godinu i Izviješće. 1517. 9. ... AKTIVNOST: A180001 Prijevoz učenika, šk.kuhinja i stipendije ... B.A.M.T. d.o.o., Mače 92a, Mače. Članak 2.

grad zabok općina krapinske toplice - Krapinsko-zagorska županija

18 pro 2013 ... člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica Zabok. 2830. OPĆINA ... Upravnog vijeća. Dječjeg vrtića Zipkica SANDRA ŠKREBLIN iz Zaboka,.

veliki tjedan glazbom ću navjestit - Općina Kanfanar

Noel Šuran, postaje Križnoga puta pjeva uz mih. Zbor Župe Rođenja Blažene Djevice Marije, Rakalj. SVETA MISA. Zbor župe Rođenja BDM, “Soli Deo Gloria”, ...

županija grad/općina redni broj bm naziv lokacija adresa ... - ZG izbori

KOZARI BOK IX. ODVOJAK 11. GRAD ZAGREB. GRAD ZAGREB. 127. KOZARI PUTEVI. OŠ DR. VINKA ŽGANCA. ULICA NEDE KRMPOTIĆ 7. GRAD ZAGREB.

općina plitvička jezera grad otočac grad otočac ... - Općina Vrhovine

VOŠTICA. AP 05 - GORNJE VRHOVINE, ARHEOLOŠKO PODRUČJE. ŽUTULJA. AP 06 - RUDOPOLJE, ARHEOLOŠKO PODRUČJE PUSTI. PERUŠIĆ.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine ... - Općina Kanfanar

20 svi 2019 ... imala ukupno 5 zaposlenika od kojih 4 na puno radno vrijeme: - načelnik Općine Kanfanar ... Canosa inženjering. 169,00. - Eurotrade roba.

tema: stare mape i matične knjige kanfanarštine - Općina Kanfanar

27 svi 2017 ... Zatim će učenici SŠ „Zvane Črnja“ napraviti informativne brošure i tabele, jer sada se ... 16.3. održana je prezentacija tog natječaja u Domu mladih, a poseban je naglasak ... predstavljanje agencije I.D. Riva Tours, sustava ...

R.Br. Naziv korisnika Grad/Općina korisnika ... - Općina Vrbnik

OPĆINA CESTICA. Cestica. Varaždinska. 885.520,83. 111.834.312,27. 38. GRAD SLATINA. Slatina. Virovitičko-podravska. 7.196.774,38. 119.031.086,65. 39.

2005. - 2009. Općina dobila novi izgled - Općina Gornji Mihaljevec

Mihaljevec. Organizator je za sve posjetitelje pripremio fini grah i kuhano vino. (G.M.) ... na jelovniku bio pretepeni grah i kropci, a obavezno se išlo na Božji grob ...

program ukupnog razvoja grada knina općina ... - Općina Ervenik

Grad Knin se nalazi u Šibensko kninske županije, te je po veličini drugi grad unutar ... Poduzeće Brodomerkur d.d. na ovom prostoru posjeduje zatvoreni (3.500 ...

Općina Punat i Općina Baška - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

Općina Punat. Prostorna ... naslje e otoka Krka (Krk, Baška, Omišalj, Vrbnik). Kvaliteta plaže ... Lijep pogled na stjenoviti dio općine Punat. Nagib terena. Blagi.

Općina za ugodan život i kvalitetno poslovanje ... - Općina Matulji

strateški okvir za daljnji razvoj Općine Matulji postavljen je na temelju promišljanja ... TZ Matulji, Općina Matulji, TZ Kvarner, PGŽ, fondovi RH, fondovi EU.

Općina Omišalj i Općina Malinska Dubašnica - Javna ustanova ...

kulturno naslje e otoka Krka (Omišalj, Krk, Punat,. Baška, Vrbnik) ... Udio (u %) površine TZ u odnosu na ukupnu površinu TZ na području grada/općine. 43,86%.

Općina Dobrinj i Općina Vrbnik - Javna ustanova Zavod za ...

Općina Dobrinj. Prostorna, ekološka i razvojna ocjena područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja i uz naselje prema Uskla enju Prostornog plana ...

Prikaz katastarskih općina - Općina Marija Bistrica

OPĆINA. BEDEKOVČINA. OPĆINA. ZLATAR BISTRICA. OPĆINA. KONJŠČINA. 4.B.6. k.o. SELNICA. 4.B.9. k.O. TUGONICA. 4.B.5. k.o. POLJANICA. BISTRIČKA.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE OPĆINA ZLATAR BISTRICA

01 Opće javne usluge. 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane. 38. Donacije i ostali rashodi. 94. 3851. Proračunska pričuva. 100.000. -50.000.