зборник радова правног факултета у нишу lxiv - Правни ...

21 нов. 2011 ... пореску дилему-да ли је боље опорезовати доходак или потрошњу. Даље се у раду ... comes as a result of salary cuts or loss of employment by a large number of people. ... или опклада, уговор о осигурување, итд.

зборник радова правног факултета у нишу lxiv - Правни ... - Srodni dokumenti

зборник радова правног факултета у нишу lxiv - Правни ...

21 нов. 2011 ... пореску дилему-да ли је боље опорезовати доходак или потрошњу. Даље се у раду ... comes as a result of salary cuts or loss of employment by a large number of people. ... или опклада, уговор о осигурување, итд.

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ LXI Тематски ...

„Уби ме прејака реч“, пророчки ... дање посебне ниже тарифе за слање тзв. штампаних ствари, укључујући новине, часописе или књиге ... 18 О' Malley, T. and Soley, C. (2000) Regulation The Press, Pluto Press, London, p. 187 ... author based on her own experience criticized the cell system in Turkey which. 2 (fn 1) ...

зборник радова правног факултета у нишу collection of papers ...

19 јан 2019 ... Central and Eastern European Online Library – CEEOL ... из историје словенског права и Аустријског грађанског законика. Остали ... Шероглић својим преводом промашио смисао поменутих правних термина. ... на очувању и унапређењу понора и резервоара гасова са ефектом стаклене.

Зборник радова Факултета техничких наука, Нови Сад

радионичких цртежа једне кухиње. ... начин аутоматизовати техничку припрему кухиње за ... за цртање кухиња и вађење мера за сечење материјала.

зборник радова - Правни факултет у Новом Саду

Правног факултета у Нишу. Др Весна Кнежевић-Предић, редовни професор. Факултета политичких наука у Београду. НОВА АРХИТЕКТУРА ЕВРОПСКЕ ...

зборник радова - Правни факултет у Новом Саду - Универзитет ...

Разматрајући упоредну међународну праксу, Суд је нашао да се ширина ... Нужни пролаз је службеност пута који се установљава у корист соп-.

зборник радова - fakultet zaštite na radu - Универзитет у Нишу

опасности, висине осигуране суме и тарифа ... аргументованости осигуравајућих тарифа и код ... причај са пријатељима од поверења о својим.

ПУБЛИКАЦИЈА* * Правног*факултета*Универзитета* Унион*у ...

Правне!клинике,!а!бесплатна!правна!помоћ!пружена!jе!у!62!случаjа!коjи! ... за извођење компаративне анализе и упоредни приступ појединим правним ... и реше посебне проблеме у вези са тумачењем и применом одредби ... СЕДАМНАЕСТА НЕДЕЉА: хороскоп- лексичка и граматичка анализа текстова.

правна држава - Правни факултет у Нишу - Универзитет у Нишу

У раду су нарочито приказане и истакнуте најновије промене у идејном и етичком ... законе ЕУ ако им се не свиђају“, www.4dportal.com, 18. март 2016.

Експропријација као правни институт - Правни факултет у Нишу

133 О законским ограничењима приватне својине: Н. Гавела, Т. Јосиповић, И. Глиха, В. Белај, ... Ниједна државна благајна, без обзира на јачину,.

зборник радова

Снежана Самарџија. дЕЛОКРУг жРТВЕ У СТРУКТУРи ЕПСКЕ ПЕСМЕ.............. 273. Лидија делић. ПЕСМЕ С ТЕМОМ иСПОВЕСТи ВЕЛиКОг гРЕШНиКА.

1 - Издања Филозофског факултета - Универзитет у Нишу

7 јун 2013 ... reno javnim politikama, ponovo ide natrag do individualnog ali sada već ... Dase, makedonske pevčice Orhideje Dukove, pa Tijane Todeske ... Ниш, а е финансиран од Министерството за просвета и наука на репу-.

Зборник радова 2018 - vtsnis.edu.rs

imaju žižu (parabola, elipsa). Rotiranjem oko ose simetrije ... Subjekti su testirani putem slušalica kroz koje je propuštan govorni signal sa superponiranim ...

Зборник радова бр.1 - 2011 - ВШССОВ

На почетку сваког инструктивног листића налази се следећи текст: Пажљиво ... средини једино место где се могу срести момак и девојка из различитих сталежа, ... игре (кадрил, двокрајски валцер, крајз, галуп, полка, чардаш) понеки ... иста, да се она која јој је под ногама лежала без суза и даха чинила као ...

ЗБОРНИК РАДОВА.pdf - Учитељски факултет

Виолета Јанушева (македонски језик). Преводиоци за енглески ... Danijel Vojak i Hrvoje Šlezak. Iz povijesti i sadašnjosti obrazovanja Roma u Hrvatskoj. 373.

Зборник радова II део - Агрономски факултет

16 мар 2019 ... Zimska rezidba šljive u punoj rodnosti zavisi od sortnih specifičnosti ... širina krošnje obično mjeri na jednoj polovini visine krošnje (slika 1). ... suve smokve ima najmanji sadržaj polifenola i flavonoida i da isto tako pokazuje.

Зборник радова Фис Комуникације 2005

treninga (t-6, 798) i treningom usmerenim na poboljšanje tehnike plivanja kod studenata (t-6, 630). ... obuhvata elementarne forme pokreta (hodanje, trčanje, skokove i bacanja) koje se izvode u ... Preciznost: MPIK – pikado, MGHN – gadjanje.

зборник радова - Alas - Универзитет у Београду

КОМБИНАТОРИКЕ. Зоран З. Петровић. 18. 3. ... Portal ,,Toni Milun” (http://tonimilun.com) je nastao na inicijativu studenta Nikole. Muj i a kojem se dopao ...

зборник радова византолошког института liv - ВИЗАНТОЛОШКИ ...

27 нов. 2017 ... ... Harvey, Economic expansion, 90; ODB 3, 2017–2018 s.v. Tax Collectors; 1, 338–339 s.v. ... у Маргаретино име већ током претходних година управљао ... Cerem, само једно лето раније налазио као свадбени дар у ...

зборник радова - Politics and Religion Journal

34 http://www.blic.rs/vesti/politka/badnjak-u-predsednistvu-nikolic-da-ove- ... 43 http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1445368 (accessed 25. ... aux règles fixée spar la loi et la jurisprudence pour l'expression religieuse dans l'entreprise, n ... је мистификације читавог ритуала, па жртва носи наранџасто радно одело.

Зборник радова Савремено предшколско васпитање и ...

Razvijanje pozitivnog samopouzdanja nije „Ego trip”. Niste zaljubljeni ... u svetu reči, koje za njega u početku nemaju značenje, već predstavljaju prevashodno ...

зборник радова proceedings - Visoka škola Vršac

15 нов. 2018 ... Turetov sindrom: Mali procenat osoba ADHD strutkure imaju i neurološki poremećaj nazvan Turetov sindrom, ali je veliki broj osoba sa ...

зборник радова - Филолошки факултет - Универзитет у Бањој ...

4. Важније особине вокалског система говора ијекаваца источне ... траг још у Сарајеву. С њима је нестао и текст закључних разматрања, ... шљива, јабука, дителина; 3) дуван, котов, вршњак, сестрин, фамилија;. 4) слобода ... је подсјећала јер је имала лист сличан њој, а коријен попут штрика, танак, али га ...

зборник радова византолошког института liv - Српска академија ...

27 нов. 2017 ... Zbornik radova Vizantološkog instituta LIV, 2017 ... ЗРВИ LIV (2017) 7–40 ... у Маргаретино име већ током претходних година управљао ... Cerem, само једно лето раније налазио као свадбени дар у поседу његове ...

ОПСЦЕНА ЛЕКСИКА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Зборник радова са ...

Ни реч ,,шупак“ не припада народном говору југоисточне Србије, иако је позната у жаргону града. Како се из грађе која следи даде препознати, у.

зборник радова - ризик и безбедносни инжењеринг - Висока ...

27 јан 2016 ... трактора снаге преко 120 кW, Трактори и погонске машине, ... запис лика (фотографски, цртани, филмски, видео, дигитални и сл.) и.

БРАНКО МИЉКОВИЋ НОВО ЧИТАЊЕ Зборник радова са ...

поезије. Тиме бисмо вратили значење, наиме, значај и вриједност, облику ... Лелек себра – Колајна. Приредио и пропратне текстове написао. Михајло ...

Зборник радова Идеологије vs филологије - Filum - Универзитет ...

О'Донел, Тод 1991: W. R. O'Donnell & L. Todd, Variety in Contemporary English, ... хаљине, али је у историји породице и нације остала слика двеста ...

Зборник радова број 12 – 2018 - Учитељски факултет

Шабац, Народна библиотека „Жика Поповић“. Ристовић, М. (2011). „Од традиције ка ... Milenković, A. i Hadži-Pešić, M. (2006). Povezanost vaspitnih stilova.

зборник радова међународна научна конференција - Geografsko ...

leaders shape integration to suit their needs. The first global integration cycle – Pax ... релативизовањем предводничке улоге САД. Америчко настојање да ...

Зборник радова Сајма пчелара Војводине 2018

опрема која се користи при извођењу наведених мера, после ... Добра пчеларска пракса услов квалитетније производње меда. ... »PIP APILAND« DOO.

Зборник радова М:ИНИСТАР 2014 - Muzička akademija ...

мр Душан Ерак ... Umjetnost je starija od znanosti ali razvoj znanosti doveo je ... ukrasne slogove ili nizove slogova i fraza kao što su: oj, naj, ma, oja nina nena,.

Зборник радова - Агрономски факултет - Универзитет у Крагујевцу

10 мар 2018 ... na hemijski sastav pokožice bobice i mošta kod sorte Frankovka (Vitis ... mjere kao što su rezidba i proređivanje plodova (Blažek i Hlušičková, 2007). ... Nutritional evaluation of fresh and dried goji berries cultivated in Italy.

Зборник радова 18 - Pedagoski fakultet Uzice - Универзитет у ...

Кључне речи: град, варош, породица, жена, помодарство, трговци, чаршијски односи. 1. Иако су још за пишчева живота неки његови књижевни радови ...

зборник радова - Српска академија наука и уметности

већ и носилац самосталног лексичког садржаја. Значење компаратива јед- не речи може бити еквивалентно значењу одговарајућег осамостаљеног.

Зборник радова научног скупа - Прва страна

тих промена на основу њиховог сазнавања, како у појединим областима. 1 ... Пољски педагог Богдан Суходолски ... лото - јесте лото - ни на шта више од среће која одређује да ли ћете ... ричким нормама, није тешко погодити, али право је питање колико ће то ... multi ethnic and multi cultural being.

Зборник радова ХОЛИПРИ 2014 - Висока школа струковних ...

13 мар 2014 ... слици лепо: као права/Чучи на грани шљива права.//Зури у слику ... Утицај оваквих механичких активности које бојанке нуде изузетно је ...

Зборник радова Књижевност за децу у науци и настави, 2014.

ким конструкцијама и умереном дозом природне и непосредне комике. Об- ... граничену моћ, а вода Свемоћна претворила га је у креатуру – Зло / Црног ...

Зборник радова Савремено друштво и криза проучавања ... - Filum

провереног научног рецепта који ће наведене тврдње и доказати. „Лудака ... мем, али стварно не знам да ли је ијекавски изговор мање исправан од екав- ... се у књижевним делима много ређе помињу најновији изуми и сокоћала.

Зборник радова са Људско-пријатељског округлог стола ... - Filum

ноге и плећа и скраја одела – нуди велосипед витезови- ма округлог стола. Који тај бицикл прихватају. Вест о округлом столу на бициклу надалеко је ...

зборник радова - Пажња. Бићете упућени на нову веб страну ...

последица економске кризе у Србији“, Зборник радова, Бања Врућица, 17.и 18. 06. 2010. ... и изналажење начина задржавања умировљеника на тржишту рада. Графикон 8. ... (контролни пакет акција је добио «Gazprom»).

Зборник радова Холипри 2017 - Висока школа струковних ...

vrtića i učenika na razne teme (Uskrs-bojenje jaja, životna staništa, sađenje ... стварала црно-беле представе о лошем, односно добром, детету, као и да се ...

зборник радова народног музеја - Народни музеј Чачак

које су опслуживале при обедима, имале приступ.20 На надгробним стелама ... s (V erco v iciu m. ), mith raeu m. M ith ras b fc око 2. 4. 6 . по су д а са д р ш ... Трифуновић и Јевђевић састали су се 20. октобра са капетаном Анђелом ... Николаја била је само кратка епизода, везана углавном за село, на коме је ...

Зборник 3 - Правни факултет у Новом Саду - Универзитет у ...

the pater familias and the dominus: „comiter agat cum colonis facilemque se ... браћај, за 7 пута (са 1,2% на 7,1%) па трговина, за 3,5 пута (са 2,9% на.

Зборник радова са Научног округлог стола Canis lupus - Filum

ВУК, ПАС И ЧОВЕК У РОМАНУ ДАн ... као „пас”) и кујом, козом, јарцем, кравом, гуском и магарцем, ... на, троглави војвода Балачко, црни Арапин и сл.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ NUMERUS ...

КЉУЧНЕ РЕЧИ: NUMERUS CLAUSUS, уредбе, право, историја, Јевреји, Краљевина ... Ognyanova – Krivoshieva Irina, Jewry related discourse in Bulgaria between the ... Culinović Ferdo, Okupatorska podjela Jugoslavije, Beograd, 1970.

право грађења - Правни факултет у Нишу

Апстракт: Право грађења је ново стварно право у законодавству земаља насталих на простору бивше југословенске државе. Ради се о правном ...

репрезентативност синдиката - Правни факултет у Нишу

Оснивање синдиката не сме бити ограничено поступком издавања дозволе од стране надлежног органа, као ни увођењем непотребних формалности у.

знАчеЊе риЈечи - Правни факултет у Нишу

искључиво значење које има у контексту деликта damnum iniuria datum. 3. Аквилијанска инјурија ... еквивалент непажњи (negligentia). Кулпа схваћена у ...

Криминалитет прогањања - Правни факултет у Нишу

25 мај 2015 ... Представља неологизам, од енглеске речи "docs" (документа) и односи се на откривање и објављивање података који су претходно ...

КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ МОР-а - Правни факултет у Нишу

одлике овог система, његови недостаци и нека од могућих решења. Кључне речи: Међународна организација рада, људска права, рад, стандар-.

Основи економије - Правни факултет у Нишу

1 дец 2010 ... ПРВИ ДЕО / Глава II: Основи пословне економије. 38 проширења материјалне основе рада и увећања производње у наредној годи-.

професионални криминалитет - Правни факултет у Нишу

Опојне дроге које су најчешће предмет промета јесу: херион, кокаин, канабис и синтетичке дроге. ... Градској чистоћи. Тако је створена фиктивна обавеза Градске чистоће, према ... провера рачуна и сумњивих трансакција,197.

секуларизација државе - Правни факултет у Нишу

на штету Цркве, овај појам је ипак задржао неутрално значење, да би, у току ... којем „секуларизам“ означава индиферентан став према религиозним.

Организација финансијских тржишта - Правни факултет у Нишу

Кључне речи: Финансијско тржиште, тржиште новца и капитала, берзанско и ванбезанско тржиште, примарно и секундарно тржиште, регулисано ...

Izjava o odricanju od nasleđa - Правни факултет у Нишу

Значај који изјава о одрицању од наслеђа има у поступку за рас- прављање ... не одриче наследства већ свог права наслеђа - одрицање од наслеђа.

ʜʏʠʚʔʱʔ ʜʗʟʜʐʔʟʧʙʝʒ ʠʢʓʏ - Правни факултет у Нишу

Нирнбершки процес. Савезничке силе су Лондонским споразумом о го˰е˰у и каж˰ава˰у главних ратних злочинаца Европске осовине од 8. августа ...

O hijerarhiji pravnih normi - Правни факултет у Нишу

посматрано, правни акт има онолику снагу колика је моћ органа који га доноси. Другим речима, како се то уобичајено каже, правна снага акта зависи од ...

тест а i. питања из историје - Правни факултет у Нишу

Устав који не доноси Уставотворна скупштина или неко друго законодавно тело, већ владар ... ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ. 1.

имовинске кривичноправне мере - Правни факултет у Нишу

јасном дефинисању овог појма, а са друге, изграђивању свести грађана о томе шта је ... бити покретна и непокретна имовина, али и имовинска права. Радња ... вредности, фалсификовање и злоупотреба платних картица, ...