16. Procjena ugroženosti od požara - Dubrovačko-neretvanska

2 svi 2001 ... Babine Kuće, Babino Polje, Blato, Goveđari, Korita, Kozarica, Maranovići,. Njivice ... Srđ, Dubrovnik ... Robna kuća Srđ, Obala S. Radića 25.

16. Procjena ugroženosti od požara - Dubrovačko-neretvanska - Srodni dokumenti

16. Procjena ugroženosti od požara - Dubrovačko-neretvanska

2 svi 2001 ... Babine Kuće, Babino Polje, Blato, Goveđari, Korita, Kozarica, Maranovići,. Njivice ... Srđ, Dubrovnik ... Robna kuća Srđ, Obala S. Radića 25.

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

ARS VIVAX d.o.o. ... požara radi mediteranske klima i reljefnog položaja, može se zaključiti da je stanje po ... prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8/8.

Procjena ugroženosti od požara.pdf

10 stu 2012 ... Punjač za akumulator ručne svjetiljke po potrebi ... prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5 kw kom 1, ... odmah pozivom na mobilni telefon alarmira zapovjednika DVD-a Tkon. ... U provedbi izračuna se izračunavaju požarna fronta za požarnu površinu (elipsa) u trenutku dojave nastanka.

Procjena ugroženosti od požara - AWS

Vinogradska 41. KOMUNALNO PITOMAČA,. d.o.o.. Skupljanje neopasnog otpada. 5. Vinogradska 10. STR "ZVONČICA" VL. RUŽA KRAPEC. Trgovina na veliko.

Procjena ugroženosti od požara - Općina Pisarovina

5 lip 2019 ... Etažnost građevina i pristupnost prometnica i površina glede akcije evakuacije i ... stupna čelično – rešetkasta. HEP- ... Udarna bušilica - čekić.

procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za ...

Nedeljanec, Varaždinska 29a. FONY-MONT ... Fotex d.o.o.. Varaždinska ... Nedeljanec-Prekno – 19 podzemnih, 5 nadzemnih, 11 bunara, 1 bazen. Tužno – 50 ...

Procjena ugroženosti od požara - Općina Pićan

Industrijska zona Pićan 108, Potpićan. 8. KLASTER ISTRA ADRIATIK d.o.o.. Jurani 52, Pićan. 9. VEDRAS d.o.o.. Most Pićan 108, Pićan. 10. METALLUM d.o.o..

Procjena ugroženosti od požara za Grad Pazin

18 pro 2015 ... LIDL Hrvatska – TRGOVINA PAZIN, 43. istarske divizije 11/a. MI-KOM d.o.o. ... Lidl trgovina. 43. istarske divizije ... ELEKTRIČNA BRUSILICA. 1.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - Općina Muć

slučaju većih događaja, a u perodu iza 15 sati mobitel zapovijednika i njegovog zamjenika povezan je ... U provedbi izračuna izračunavaju se požarni front za požarnu površinu (elipsa) u trenutku ... Prijenosni generator za proizvodnju električnog energije 3,5 kW ... punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi) kom. 1.

procjena ugroženosti od požara i tehnoloških ... - Grad Delnice

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije Rijeka, Procjena ugroženosti od požara i tehnolokih eksplozija Grad Delnice, 2013.g. REPUBLIKA ...

procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za osječko

d.o.o., Jelengradska 3 za proizvodnju plastične galanterije, Atalia, Petrijevci, proizvodnja i dorada ljekovitog bilja, Stroping d.o.o. ... PEVEC OSIJEK. Ulica kneza ...

procjena ugroženosti od požara i tehnološke ... - Grad Garešnica

Izvor: RERA BBŽ : PODUZETNIČKA ZONA KAPELICA. POVRŠINA ZONE (ha) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH ...

grad sveta nedelja procjena ugroženosti od požara

vatrogasne opreme na području Grada Sveta Nedelja . ... DVD Sveta Nedelja se formira kao središnja vatrogasna postrojba sa stalnim ... Tahograf d.o.o.. Brezje.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških ... - Grad Rijeka

14 lis 2008 ... Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak - Rijeka. • Dobrovoljno ... prodajni centar Cash and carry, ... Prilaz ulici u radno vrijeme zakrčen vozilima.

procjena ugroženosti od požara i tehnološke ... - Varaždinska županija

Procjena ugroženosti od požara – Grad Ludbreg (2015.) Procjena ... Svetište Ludbreg - jedinstveno je to hrvatsko svetište, a jedno od rijetkih u ... TS Bomark Pak.

Usklađena procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija ...

Aluminijske ljestve na razvlačenje 8m. 1. 10. Aluminijske ljestve ''Kukače''. 1. 11. Drvene ljestve sastavljače 8m (2 elementa). 1. 12. Drvene ljestve sastavljače ...

općina smokvica procjena ugroženosti od požara i tehnološke ...

odluke o imenovanju Stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od ... uvjete za vatrogasne pristupe prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne ... Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94).

procjena ugroženosti od požara grad supetar i općine ... - sutivan

Procjena ugroženosti od požara za grad Supetar i općine Postira, Sutivan i Nerežišća ... otežano je činjenicom da od zračne luke Split do Sutivana treba promijeniti još tri prijevozna ... Jadrolinija d.d. Rijeka – poslovnica Supetar ... rezultat smanjivanja tržišta, zbog pada cijena (posebice aktinidija) te rasta cijena vode iz.

Procjena ugroženosti od požara 2014 - Općina Satnica Đakovačka

prometom (nosivost i prometno tehnički elementi). U okviru prostornog plana ... grede dok je na istoku omeđena tokom Dunava. Glavninu prostora istočne ...

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških ... - Grad Novi Marof

JEKLOTEHNA-TING d.o.o. ... Novi Marof (D3) – Križevci- Sv. Ivan Žabno (D28). D 24 ... ovlaštene osobe od strane upravitelja šumarije Varaždin i Križevci i to za ...

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - Grad Vodice

Grad Vodice zadnju Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izradilo je u ... Tablica: broj noćenja po godinama. God. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011 ... Hacienda. Vodice, Magistrala bb. 1000. 24. Opium , Exit club, Makina. Vodice, ... Plan zaštite šuma od požara su izradile Hrvatske šume u skladu sa ...

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - Grad Pula

Odlagalište na Vallelungi jeste odlagalište bivšeg poduzeća „Siporex”, koje je ... 6) PEVEC ZAGREB d.o.o., PC Pula, Industrijska 15 ( IIa kategorija ) posjeduje ...

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških ... - Grad Dugo Selo

Lidl. Kaufland. Plodine. 1.5. Industrijske zone. Na području Grada nalazi se jedna industrijska ... punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne svjetiljke.

planiranje zaštite od požara i kategorije ugroženosti od požara

Pravne osobe dužne su analizirati svaki doga- đaj koji je mogao dovesti do požara te poduzi- mati mjere potrebne da do takvih događaja više ne dođe, o čemu ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ...

23 lip 2014 ... je grad Dubrovnik vodeći po ovom pokazatelju ... posla, Naručivanje na liječnički pregled u bol- ... predstavljati centralno mjesto za sve nove.

zapisnik - Dubrovačko-neretvanska

pomorskog dobra ispred hotela Lafodia, otok Lopud, Grad Dubrovnik. ... poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, kome smo mi to dali subvencije?

27. Prvokupi - Dubrovačko-neretvanska

25 ruj 2017 ... koju sam po Zakonu u obvezi po pravu prvokupa ponuditi Naslovu, nudim ... Verificirani ZK uložak ... Dubrovniku, na adresi Od Sigurate br.

31. prvokupi - Dubrovačko-neretvanska

28 lip 2019 ... p.o. Odvjetnica Danijela Badurina, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik,. 2. ... Dubrovnik Vukovarska 17 ... PODRUČNI URED ZA KATASTAR.

11. sjednica - Dubrovačko-neretvanska

8. srpnja 2019. g. u Velikoj vijećnici zgrade Pred Dvorom 1, u Dubrovniku, ... vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje ... Ministarstvo donosi popis lokacija, što je isto u sklopu plana monitoringa.

37. Prvokupi - Dubrovačko-neretvanska

IBAN: HR4724070001100455865, OTP banka d.d. Zadar tel: 385 ... Općinski sud u Dubrovniku. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DUBROVNIK. Stanje na ... Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 28.11.2019.

dnevni red 23 - Dubrovačko-neretvanska

4 pro 2018 ... 42. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj županiji ponudio Niko Đurić.

Informacija - Dubrovačko-neretvanska

14 lis 2015 ... Ministarstvo gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb; ... Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/VII, 10000 Zagreb; ... Županijska lučka uprava Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 3, 20 000 Dubrovnik;.

4. Rebalans ŽUC - Dubrovačko-neretvanska

3 pro 2018 ... Županijska uprava za ceste, Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 ... u prilogu Vam dostavljamo Izmjene i dopune Financijskog plana ŽUC-a u 2018.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Zagrebačka 3,. 20 355 Opuzen. 26. Jadranka Prusac, dr. med. Dr. Ante Starčevića 12,. 20 350 Metković. 23. Ivan Barbir, dr. med. Zagrebačka 3,. 20 355 Opuzen.

Ventura - DRUGI.CHP - Dubrovačko-neretvanska

21 tra 2011 ... Sjedište ŽOC-a nalazi se u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik (u daljnjem tekstu: LK ... Boninovo d.o.o.,. 33. Musa d.o.o. (pogrebno poduze}e),. 34.

1. Izmjena i dopuna PP DNŽ - Dubrovačko-neretvanska

1 ožu 2019 ... luka nautičkog turizma ACI marina Dubrovnik - Komolac ... Kupari II - villa. T2 (N). 5,0. 400 pt da ... Stambena zgrada Villa Šeherezada. VI/7. E.

5. Proračun ŽUC 2016. - Dubrovačko-neretvanska

5 pro 2018 ... Upravni odjel za financije, ovdje. 7. Županijska uprava za ceste, Dubrovnik, Vladimira Nazora 8. 8. Županijska Skupština, ovdje. 9. Pismohrana ...

Dubrovačko-neretvanska županija - zzpudnz

Općina Kula Norinska graniči unutar Dubrovačko-neretvanske županije s pet jedinice lokalne samouprave i to: Grad Ploče, Grad Opuzen, Grad Metković, općina ...

program prihodi - Dubrovačko-neretvanska

16 pro 2017 ... Produženi boravak – Osnovna škola Župa Dubrovačka 393.750,00. § Sufinanciranje pilot projekta produženog boravka. - Produženi boravak ...

Dubrovačko-neretvanska županija - ASOO

djelatnosti nema prerađivačke industrije. Vidimo da je gospodarska orijentacija ove županije usmjerena prvenstveno na uslužne djelatnosti. Trgovina na malo s ...

Dokumentacija o nabavi - Dubrovačko-neretvanska

Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski ...

Zapisnik 13. sjednica ŽS 19 - Dubrovačko-neretvanska

13. studenog 2019. g. u Velikoj vijećnici zgrade Pred Dvorom 1, u Dubrovniku, ... ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan ... Ćurčija rekla je da se ne sjeća do sada da su vijećnici imali od bivših ravnatelja popis.

Zapisnik 12. sjednica ŽS 19 - Dubrovačko-neretvanska

godine imamo upisanih 55 prvašića više u osnovnim školama, odnosno prvim razredima, u odnosu na ... Anton)". Drugo pitanje je u svezi heliodroma Opće bolnice Dubrovnik: ... Taj projekt je vrijedan preko 500 milijuna kuna i obuhvaća branu na Neretvi, navodnjavanje cijele doline Neretve. ... tih djelatnosti za sami najam.

dokumentacija uz poziv - Dubrovačko-neretvanska

1 srp 2019 ... podrazumijeva tržišni naziv robne marke („HP“, „Epson“, „Canon“, „Samsung“, i dr.), ... servis proizvođača uređaja. ... Gundulićeva poljana 1,.

1. Polugodišnji izvještaj proračuna - Dubrovačko-neretvanska

31 kol 2017 ... Definirano je 5 tradicijskih proizvoda: dubrovački pršut, dubrovački sir, bruštulani mjenduli, dubrovački arancini, mantala, dubrovačke i.

Elaborat zaštite okoliša - Dubrovačko-neretvanska

... i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrt ... bila pod utjecajem epizoda El Niño niti La Niña (WMO statement on the status of ...

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA PLAN ZAŠTITE OD ...

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA. 9. Naziv postrojbe. Vatrogasna vozila. Operativni članovi. OPĆINA TRPANJ. DVD TRPANJ. 1. Navalno vozilo. 2.

Strategija razvoja turizma DNŽ - Dubrovačko-neretvanska

Pored strategije za županiju i klastere, to uključuje i suglasnost oko tipa, lokacija i sadržaja potrebnih investicijskih projekata i mehanizma upravljanja turizmom.

33. Koncesija Sumratin područje I - Dubrovačko-neretvanska

8 pro 2014 ... Grad Dubrovnik, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Zajednicu ponuditelja: Dubrovački zalasci sunca d.o.o, Iva Vojnovića 7A, 20000 ...

3. županovo izvješće za I. pol. 2019 - Dubrovačko-neretvanska

3 stu 2019 ... gdje se na razini godine isplati subvencije za poduzetnike u visini od ... procjenu utjecaja na okoliš za UPU Komolac, Grad Dubrovnik, UPU ...

inancijski plan Žuc 2017. - Dubrovačko-neretvanska

5 pro 2016 ... Dubrovnik, 14. studenoga 2016. godine. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE. - Ovdje-. Predmet: Dostava Prijedloga financijskog plana ŽUC-a ...

dubrovačko neretvanska županija - Općina Lastovo

Dolac 3. 20290 Lastovo. NOSITELJ IZRADE PLANA: OPĆINA LASTOVO. Dolac 3 ... Cvijete Zuzorić 6, 21000 Dubrovnik. Ministarstvo ... Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ... Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije.

Dohrana plaže Pasjača - Dubrovačko-neretvanska

Namjeravani zahvat: "Dohrana plaže", nositelja zahvata Općina Konavle, Mjesni odbor Popovići,. Popovići, 20215 Gruda, prihvatljiv je za ekološku mrežu. II.

Poslovna zona Dubravica - Dubrovačko-neretvanska

Poslovna zona dubravica (Neretvanski glasnik, br. 01/11), kojim su planirani trgovački, skladišni i ostali poslovni sadržaji. Prometna infrastruktura poslovne zone ...

dubrovačko – neretvanska županija (020) - Zeleni telefon

020 681 841. 020 681 841 [email protected] Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, područna jedinica Dubrovnik- građevinska inspekcija.

Elaborat gospodarenja otpadom - Dubrovačko-neretvanska

Elaborat gospodarenja otpadom – SIGNALIZACIJA DUBROVNIK d.o.o. na lokaciji k.č.br. ... dozvola za gospodarsku građevinu – reciklažno dvorište za reciklažu ...

XIX Dubrovačko-neretvanska županija ... - Ministarstvo znanosti

19 pro 2019 ... Dubrovačka, Gimnaziji Dubrovnik, Gimnaziji Metković i ... Nastavna godina za učenike Osnovne škole Župa Dubrovačka završava 24. lipnja ...

3. Program zaštite zraka - Dubrovačko-neretvanska

3 ožu 2017 ... automobile i da jedan cruiser dnevno proizvodi količinu smoga jednaku ... i popravak vozila. OMEGA-AUTO,. d.o.o.. Miočići 6. KONAVLE. Čilipi.

Knjiga 5-Projekt elektroinstalacija - Dubrovačko-neretvanska

Krampus Niko, dipl.ing.el. dela. T.D. 84/15 ... Izrada okvira za slike i opremanje slika ... elektrotehnike razvidno je da je Niko Krampus, dipl.ing.el., DUBROVNIK,.

22. Suglasnost Statut OŠ Cavtat - Dubrovačko-neretvanska

Članak 3. Osnivač Škole je Dubrovačko-neretvanska županija. Škola je pravni sljednik Osnovne škole Cavtat. Članak 4. Naziv Škole je Osnovna škola Cavtat.