Hommage osječkom mostu - Institut za povijest umjetnosti

Osijeku omogućavali razvoj i širenje, ali ... ratko vučetić, Veliki osječki most / The Great Osijek Bridge. ... Dardi, lokalitet Sulejmanov most, Mladen Pešić.

Hommage osječkom mostu - Institut za povijest umjetnosti - Srodni dokumenti

Hommage osječkom mostu - Institut za povijest umjetnosti

Osijeku omogućavali razvoj i širenje, ali ... ratko vučetić, Veliki osječki most / The Great Osijek Bridge. ... Dardi, lokalitet Sulejmanov most, Mladen Pešić.

Zivot umjetnosti, 39-40, 1985; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

modernog kiparstva i slikarstva (i ne samo njihovim), koje glasi: koja je ... Vidi u katalogu Prvi trijenale hrvatskog kiparstva - konfrontacije, Za greb 1982, si. 400 ...

Zivot umjetnosti, 61-62, 1999; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Svebor Andrijević, Zagreb. 4. Crtež, olovka i drvene bojice na pauspapiru,. 70 x 50 cm. 5. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 6. Studentski rad u okviru ...

Zivot umjetnosti, 24-25, 1976; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

tom krugu ponekad priključiti i Ivo Vojvodić, a dobro znamo da je toj stilistici, koja je naravno imala i svoju ikoniku, u nekim svojim razdobljima bio veoma blizak i ...

Zivot umjetnosti, 47, 1990; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

ku kojom je od otprilike 1170. vladala škola Notre-Dame iz Pariza - možemo ... tlocrt. Započeto 1220. 12. Katedrala u Sensu. Sagrađena između oko 1140. i.

Zivot umjetnosti, 33-34, 1982; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

tomislav gotovac ležanje gol na asfaltu, ljubljenje asfalta (zagreb, volim te!) 153 akcije tomislava gotovca želimir koščević. Niz akcija Tomislava Gotovca od.

Zivot umjetnosti, 37-38, 1984; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

ričko financiranje: „Čiča Tomina koliba“. Sa sebi svojstve nom spretnošću on nastoji unijeti elemente Heimatstvla, to jest ne više eklektički historicizam, nego ...

Zivot umjetnosti, 36, 1983; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

tion painting, Art Informal, tašizam, godine 1951. održava se u New Yorku Prva izložba apstraktne umjetnosti a u Amsterdamu retrospektiva De Stijla.

Zivot umjetnosti, 60, 1998; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Rijeka je već oblikovana kao grad ... 1 Raoul Puhali, Mali neboder, 1939. ... 3 Romolo Venucci, Srušena Rijeka / Romolo Venucci, Rijeka after bombardment.

Zivot umjetnosti, 31, 1981; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

čovjeku primjerena građevina među zastrašujuće golemim zdanjima imperijalnog Rima kao što je. Maksencijeva bazilika, na primjer. I klasicizam baroka izrazit ...

Zivot umjetnosti, 56-57, 1995; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Seissel, Stanko Kliska, Marijan Haberle, Hinko Bauer,. Drago Ibler, Kazimir ... Drugonagrađeni je rad Marijana Haberlea i Hinka Bauera, a Lowyijev je bio ...

Zivot umjetnosti, 29-30, 1980; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

litanije lauretanske, bojani drvorez, početak 19. st. jedinih slika potrebno poznavanje imena prikaza nih figura, osim »kad su posrijedi trivijalne slike.

Zivot umjetnosti, 32, 1981; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

ivo gattin crvena površina, 1961. 27 tnosti pedesetih godina kao »umjetnosti utjecaja« i naglašava usporednost stvaranja. Drugi važan činilac u ukupnom ...

Zivot umjetnosti, 41-42, 1987; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Gjuro Szabo je napisao da je »stara naša katedrala ... 20. Prvostolna crkva zagrebačka, Zagreb 1856. ... njihova je visina kriva da je izgrađen lažni kat sa.

Zivot umjetnosti, 22-23, 1975; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

ni dodir s morem, posebno pročelje Dioklecijanove palače. Sa sjeverne strane zatvaralo ju je car ... stila, na Željezna vrata i ponosni stari zvonik, naj.

Zivot umjetnosti, 28, 1979; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

marcel bačić. Dom André Mocquereau (1849.—1930.) rekonstrui rao je heironomijsku krivulju gregorijanskog ko rala, dakle oris kretnje po kojoj se ravnahu.

Zivot umjetnosti, 58, 1996; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

naša razmatranja na prve dvije spomenute slike. Slike bez raskošnih okvira, „Srijemski mučeni- ci" C. Medovića i ... Autor slike „Poljubac mira hrvatskih velmoža.

Zivot umjetnosti, 11-12, 1970, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

božidar gagro zemlja naspram evropske umjetnosti između dva rata ... svijeta. Inače, ona če izgubiti svoje opravdanje. Danas imaju smisla samo ona djela koja ...

Zivot umjetnosti, 59, 1997; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

arhitekt Vjekoslav Heinzel, a među članovima i. Aleksandar Freudenreich, Ivan Meštrović, Stjepan Hribar,. Edo Šen, Hugo Ehrlich i drugi.1. U lipnju iste godine.

Kartografski izvori u povijesti umjetnosti - Institut za povijest umjetnosti

da je karta percepcija prostora u odre|enom povijesnom kontekstu, dana kroz prizmu ... Heliogravurom je umno`ena poznata austro-ugarska topografska karta u ...

Zivot umjetnosti, 51, 1992; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Lipički Kursalon, možda s iznimkom onog u. Herkulesbadu, bio je najljepši objekt tog tipa i namjene u zemljama krune sv. Stjepana. Kursalon i Wandelbahn ...

Zivot umjetnosti, 50, 1991; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Page 1. Zlatko Jurić. Slučaj Ferimport. 49. Page 2. 50. Prošlogodišnja provedba natječaja za preoblikovanje zgrade. Ferimporta na Trgu maršala Tita 12 finale je ...

Zivot umjetnosti, 21, 1974; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Dragoš Kalajić pripada krugu rimskih slikara nove figuracije, a istodobno u Sjedinjenim Američkim. Državama djeluju slikar Mileta Andrejević i skul ptor Velizar ...

Zivot umjetnosti, 17, 1972, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

storu i vremenu rejonizam, suprematizam ili kon struktivizam bili su »blijeda i prozirna magla« na obzorju gdje su se gomilali oblaci terora i diktature, i jedini je ...

Zivot umjetnosti, 3-4, 1967, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

hrvatski nadrealizam neodlučno počinje iskazivati u vrijeme kad je razvoj pokreta na francuskom izvori štu prevalio zenit i kada su — mada je slikarstvo tek.

Zivot umjetnosti, 45-46, 1989; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Bijenale u Veneciji i jugoslavenska moderna umjetnost 1895-1988. Galerija suvremene umjetnosti,. Zagreb, lipanj-srpanj 1988. »Venecijanski biennale i ...

Zivot umjetnosti, 35, 1983; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

knjige kazimir maljevič suprematizam. - bespredmetnost tekstovi, dokumenti, tumačenja studentski izdavački centar uk sso beograd, 1980. vlastimir kusik ...

Zivot umjetnosti, 43-44, 1988; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Balsac, Mislilac) tada izazvale12 - a duboko sam uvjeren da bi mu se s lijepom ... Auguste Rodin, Ona što bijaše lijepa Heaulmiere, 1888. 57. Meštrovićeve ...

Zivot umjetnosti, 10, 1969, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

stambena zgrada u ulici proleterskih brigada u zagrebu ... radničko sveučilište »moša pijade« u Zagrebu ... ranom detalju, Kučanova palača pravde u Zagrebu.

Zivot umjetnosti, 48-49, 1991; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Izložba pod naslovom Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244-1786. održana od 12. ... stavljaju u pitanje opstanak zapadne civilizacije na tlu Hrvatske, pavlini unatoč ...

Zivot umjetnosti, 7-8, 1968, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

akcije. 133 bijele sam kretnje činio u samoćama apollinaire američka se volja brzo zadovoljava u pokušaju ... (H. R., »Razgovor s Thomas B. Hessom«, Katalog.

Zivot umjetnosti, 98/2016 - Institut za povijest umjetnosti

7 tra 2016 ... obrat u suvremenoj fotografiji: Davor Konjikušić,. Neven Petrović i. Bojan Mucko. -. -. Expanded methodological practices and the ethnographic ...

Zivot umjetnosti, 19-20, 1973, Institut za povijest umjetnosti

»Autoportret« Ljube Babića iz 1914., »Most Milivoja ... skom (»Ženski portret s umjetnikom« i »Autoportret ... kojemu je Marino Tartaglia dao prozirnu finoću.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35 - Institut za povijest ...

Visina oltara zaključena je atičkim zaključkom s reljefom. Božjeg Oka u glorioli, ... Visina oltara zaključena je ... su zagrebačka katedrala, nova župna crkva sv.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33 - Institut za povijest ...

33, Zagreb, 2009., str. ... right is Otti Berger, Bauhaus Archiv /Museum für Gestaltung Berlin, ... katalog izložbe, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, 2007. str.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 24 - Institut za povijest ...

tupnoj transformaciji u neoklasicizam 19. stolje}a proistekla je iz istra'ivanja baroknih pala~a unutar zidina grada, nasta- lih u razdoblju od potresa 1667. godine ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 34 - Institut za povijest ...

gradnji građevina stradalih u potresu od 9. studenoga 1880. kojima je ... Ključne riječi: Herman Bollé, historicizam, neogotika, Stolni kaptol, potres 1880., Zagreb.

INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Dinamika znanstvenoga rada Instituta za povijest umjetnosti najviše se usredotočuje oko kompetitivnih projekata koje financira. Hrvatska zaklada za znanost.

K LA S IC IZA M - Institut za povijest umjetnosti

31 svi 2014 ... Nina Kudiš Zidno slikarstvo u upravnoj zgradi šećerane u Rijeci. Jasminka Najcer Sabljak Klasicizam u likovnim zbirkama slavonskog plemstva.

klasicizam - Institut za povijest umjetnosti

ZBORNIK RADOVA ZNANSTVENOG SKUPA KLASICIZAM U HRVATSKOJ. 5. SADRžAJ. 9. Irena Kraševac. Uvodna riječ. 11. Milan Pelc. Periodizacija hrvatske ...

Karlovac - Institut za povijest umjetnosti

raspucana pravoslavna crkva sv. ... Župnici župa Dubovac, Švarča i Rečica prkose neprijatelju ... the parishes of Dubovac, Švarča and Rečica have defied the.

Iso Kršnjavi - Institut za povijest umjetnosti

veliki utemeljitelj. Zbornik radova znanstvenog skupa. Zagreb, 2015. Zagreb,. 21. – 23. studenoga 2012. Zlatna dvorana. Hrvatskog instituta za povijest uredili.

sv. vlaha - Institut za povijest umjetnosti

Nella Lonza. SVETI VLAHO, BOŽANSKI ZAŠTITNIK DUBROVNIKA,. ČUVAR NJEGOVE SLOBODE I MIRA. 19. RANI KULT SV. VLAHA U DUBROVNIKU DO ...

Ovdje - Institut za povijest umjetnosti

STJEPAN GRADIĆ I ANDREA BUFALINI – NARUDŽBA PROJEKTA U. RIMU (1670.–1671.) 125. PAOLO ANDREOTTI, ANDREA BUFALINI I STJEPAN GRADIĆ ...

Radovi 26 - Institut za povijest umjetnosti

izraditi Dujam Kupari}. Na crte'u iz Petrograda ne vidi se slika s likovima sv. Josipa i sv. Ivana Trogirskog, koju je naru~io Kupari} 1700. godine, kao ni ciklus od ...

Ivo Dulčić - Institut za povijest umjetnosti

ivo dulčić. o u m j e t n i k u u povodu izložbe. 18. 12. 1970./17. 1. 1971. m o d e r n a galerija. z a g r e b. Ivo Dulčić je slikar našeg kolorističkog struktura lizma.

Pula - Institut za povijest umjetnosti

30 lip 2006 ... ve, kaštel i amfiteatar, Pula kao da izlazi iz vode. Ulazeći u luku prolazi se uz ... kopnu, formiran je svojevrsni »pulski ring« između kompaktne.

arhitekton - Institut za povijest umjetnosti

Franjevci kapucini. 40. 3.2. ... Wandpfeiler-crkve (crkve s unutrašnjim zidnim stupcima) 83. 4.2.6. Crkve ... Osijek, Gornji grad, samostanska kapucinska crkva sv.

klasicizam u dalmaciji ii - Institut za povijest umjetnosti

15 lip 2012 ... Stanko Piplović: Klasicizam u arhitekturi Ivana Meštrovića (str.36). Davor Stipan: ... Svake večeri bi raspravljali o književnosti, glazbi i kazalištu.

Lovrenc Prager - Institut za povijest umjetnosti

30 srp 2005 ... srednji travej natkriven je ~e{kom kapom, a nad druga dva, koji imaju oblik uskog poprijeko postavljenog pravokutni- ka, nalaze se ba~vasti ...

the power of media - Institut za povijest umjetnosti

14 Jun 2018 ... books printed by Bishop Šimun Kožičić Benja in Rijeka. (1530–1531) seem to be chosen as elements of a carefully planned visual program ...

INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI – CENTAR „CVITO ...

INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI – CENTAR „CVITO FISKOVIĆ” U SPLITU. IDENTIFIKACIJA I VALORIZACIJA PRIRODNE I GRADITELJSKE BAŠTINE ...

značenje i oličavanje - Institut za povijest umjetnosti

11 pro 2006 ... značenje i oličavanje pierre francastel. — status umjetničkog djela. > Onome ... razlikovati dva komplementarna ali međusobno nesvodiva pos-.

Upute autorima - Institut za povijest umjetnosti

Trotočka kao oznaka za izostavljeni tekst dodaje se: …ispred, iza… i između (…) pojedinih dijelova rečenice. Kratka crtica (-), spojnica, upotrebljava se prema ...

Vlasta Delimar - Institut za povijest umjetnosti

Već petnaest godina Vlasta Delimar (r. 1956.) predstavlja jednu od najkontroverznijih pojava na našoj likovnoj sceni. Njezin eksplicitno feministički umjetnički ...

jure amižić - Institut za povijest umjetnosti

vasko lipovac izložba objekata-skulptura umjetnički salon split. 6 — 18. 6. 1974. duško kečkemet. I ova je izložba rezultat takvog nje gova shvaćanja umjetnosti i ...

ignjat fischer - Institut za povijest umjetnosti

bauer, marijan haberle, gustav bohutinsky, edvard mikloš schreiner, stanko bučar, and bogdan petrović also began their practice as architects.1 I have included ...

Amfiteatar u Puli - Institut za povijest umjetnosti

Amfiteatar u Puli: izvještaj o projektu adaptacije i radovima u toku. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske povjerilo mi je u travnju 1985. godine zadatak da ...

Radovi 39 - book-za web - Institut za povijest umjetnosti

Keywords: illusionist altarpieces, wall painting, Andrea Pozzo, Ivan Krstitelj Ranger, Anton Jožef Lerchinger, Antun Archer,. 18th century. Pozzo ' s work and his ...

Ikonografija i ikonologija - Institut za povijest umjetnosti

I Tizba čeka Pirama kraj gotičkog grobnog spomenika ... tako da je na primjer Piram protumačen kao Krist,. Tizba kao ljudska duša, a lav kao Zlo koje prlja nje.