MORALNO BIOETIČKI OSVRT NA FARMAKOLOŠKI POBAČAJ

15 srp 2019 ... Escapelle, dakle, sprječava nastupanje trudnoće, ali ne djeluje kada je već nastupila. Izdaje se na recept, a cijena tableta je od 130 kn do 163 ...

MORALNO BIOETIČKI OSVRT NA FARMAKOLOŠKI POBAČAJ - Srodni dokumenti

MORALNO BIOETIČKI OSVRT NA FARMAKOLOŠKI POBAČAJ

15 srp 2019 ... Escapelle, dakle, sprječava nastupanje trudnoće, ali ne djeluje kada je već nastupila. Izdaje se na recept, a cijena tableta je od 130 kn do 163 ...

Potencijalni rizici farmakološki - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

klorovodična kiselina. –. – ... Upravo je poremećaj lučenja želučane kiseline prisutan u bolestima gornjeg ... Inhibicija stvaranja želučane kiseline je, iako spora,.

IZAZVANI POBAČAJ

Ako ste se za pobačaj već odlučili ili trudnoću morate prekinuti zbog medicinskih razloga, u našoj ustanovi nudimo dva oblika prekida trudnoće, prekid trudnoće.

Salih Trako JEDAN DOMAĆI FARMAKOLOŠKI RUKOPIS IZ ZBIRKE ...

korisno da ovi (oboljeli od žutice) piju sok od raznih šljiva, sok od zerdelije, sok od lubenice ili od nara. Sok od puzavice je jako isproban. Nema mu ravna.

pravo na pobačaj - Srce

D. Hrabar: Pravo na pobačaj – pravne i nepravne dvojbe. 792. 1. UVODNE NAZNAKE**. Velika učestalost pobačaja u povijesti, a u suvremenom društvu ...

KONTRACEPCIJA I NAMJERNI POBAČAJ

KONTRACEPCIJA I NAMJERNI POBAČAJ. Rasprava. Prof.dr.sc. Velimir Šimunić. Nedavno je na uglednom portalu jedna vrlo aktivna dama postavila pitanje ...

8. moralno vaspitanje

MORALNI RAZVOJ I MORALNO VASPITANJE. KAO ASPEKT CELOVITOG RAZVOJA LIČNOSTI. 8.1. Moral, moralne norme, moralno vaspitanje. Moral (lat. mos ...

Namjerni pobačaj i… poslije Uzrok Ako Bog u našem životu nije na ...

To je životni sraz osamljene djevojke, žene ili majke bez podrške i mnogo ... Takve jadne djevojke ili žene ... U toj nevolji žena najviše pati u svojoj savjesti.

117 BIOETIČKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA I KORIŠĆENJA ...

Postupak dobijanja genetički modifikovanih biljaka obuhvata osnovne procese kao što su: i) identifikacija i izolovanje gena od interesa, ii) kloniranje gena, iii) ...

1 BIBLIOGRAFIJA 1. Grozdanić, V.: Bioetički senzibilitet Zakona o ...

BIBLIOGRAFIJA. 1. Grozdanić, V.: Bioetički senzibilitet Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 38, br. 3, 2017., str.

BIOETIČKI ASPEKTI RAZUMIJEVANJA ULOGA ŽIVOTINJA U ...

životinjama, koja je njihova uloga bila kroz povijest te kako su ljudi utjecali na životinjski svijet ... o Divlje i domaće životinje u zoološkim vrtovima, cirkusima i borilačkim ... ubijali mladunčad tuljana, ali moraju i dalje loviti tuljane jer se moraju ...

bioetički izazovi i kontraverze interdisciplinarnog tretmana rodno ...

Rodna disforija predstavlja složen fenomeno- loški entitet u brojnim aspektima. Komplek- snosti doprinosi interdisplinirnost tretmana i bioetička pitanja koja iz ...

BIOMEDICINSKI I MORALNO-ETIČKI ASPEKTI DISTANAZIJE. U ...

Suzana VULETIĆ,. Brankica JURANIĆ,. Štefica MIKŠIĆ,. Željko RAKOŠEC*. UDK: 614.253. 179:61. Izvorni znanstveni rad. Primljeno: 26. siječnja 2014.

ovisnost o drogi kao moralno pitanje - Srce

OVISNOST O DROGI KAO MORALNO PITANJE. Valentin Pozaić. Duboki poznavalac ljudskog srca i duha, Aurelije Augustin zapisao je misao znakovitu za ...

Šimun Bilokapić MORALNO VREDNOVANJE SPALJIVANJA ...

kremiranje “u sebi” uvijek brinući o mogućim posebnim slučaje- ... no kremiranje, tj. kada se ono traži časnim duhom i zbog teških ... Cijeli postupak ili “obred”.

identitet(i) i (kritička) kultura sećanja – bioetički ... - Sociološka luča

lektivno, makrogrupno značenje, Berger i Lakman (Berger, Luckmann), pak, zastupajući izrazito nominalističko stanovište, smatraju da je identitet isključivo.

Bioetički senzibilitet Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

V. GROZDANIĆ, Bioetički senzibilitet Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij. (1991) v. 38, br. 3, 929-946 (2017). 929.

bioetički aspekti razumijevanja uloga životinja u kulturi - Repozitorij ...

kroz povijest te kako se čovjek ponašao prema životinjama. Prvenstveno, kakva je podjela životinja prema taksonomskoj klasifikaciji te kako ih je čovjek na kraju ...

vjersko i moralno stanje župe svetvinčenat u 19. stoljeću

Došašću su to zornice i Poslan bi anđel Gabrijel, o Božiću nezaboravna po- ... nica i evanđelja kroz godinu, tako da je puk razumio sveti tekst. Čak su u to. 152 ...

Moralno-bioetičke konotacije postabortivnog sindroma i duhovno ...

71. 4.6.2. Centar za neroĊeni ţivot - Betlehem . ... Centar za pomoć trudnicama i udruga Djetešce na sunašce . ... Udruga Hrvatska za ţivot i Centar za ţivot . ... Đakovo, Gospić, Imotski, Karlovac, Knin, Koprivnica, Kriţevci, Makarska, Metković,.

Autonomija volje: osnov Kantove moralno-filozofske koncepcije

Usredotočimo se na kategorički imperativ koji je važan za moralno-filozofsku poziciju Kanta, čije će nam razjašnjavanje odgovoriti na pitanje. 2 Pod mogućim ...

moralno-didaktična usmjerenost u djelima franjevca đure rapića iz ...

ZečevIć, DIvna (1993) Strah Božji. Hrvatske pučke propovijedi 18. stoljeća, Izdavački centar Otvorenog sveučilišta Osijek – Institut za etnologiju i folkloristiku, ...

Osvrt na ibuprofen

Ibuprofen je NSAR koji se od 1970. godine primjenjuje ... Tablete od 200 mg, sirup i krema su ... osteoartritisa koljena analgetska doza ibuprofena (1200.

OSVRT S PUTOVANJA U SAD

Dr. ANTE LAUC: Osvrt putovanje u SAD, EKON. VJESNIK 2 (6): 341-343 1993. 341. Prilog. Primljeno: 12.11.1993. Dr. ANTE LAUC, Ekonomski fakultet Osijek.

OSVRT NA HOLANDSKI KATEKIZAM

Nije mu bila namjera da vrednuje NHK (Novi holandski katekizam) ni u pozitivnom ni u negativnom smislu. Stoga ću svoj sud o njemu izni jeti u ovom broju.

osvrt na dan plina - HSUP

Josip Dičak, Drniš-plast d. d.. Zoran Novaković, Eko fluid d. o. o.. Marko Jakobović, Tening d. o. o. mr. sc. Luka Čarapović,. Hrvatska komora inženjera strojarstva ...

OSVRT NA ODGOVOR »FIZIKA I METAFIZIKA«

branim Aristotelov hilemorfizam i njegovo načelo o gibanju, umjesto da radije govorim o »neodrživosti Aristotelove nauke o naknadnom očovje- čenju ljudskog ...

osvrt glavnog urednika - HSUP

15 lis 2019 ... Dani visokih temperatura i godišnjih odmora iza nas su. Nakon prvog osjetnijeg osvježenja jesen je lagano pokucala na naša vrata, a misli.

Filozofski osvrt na teoriju relativnosti

u Einsteinovu slučaju razlika između specijalne i opće te- orije relativnosti. Specijalna teorija relativnosti odgovara induktivnom načinu nastajanja teorije, a opća ...

OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I ...

1 sij 2015 ... OSVRT NA ZAKON O FINANCIJSKOM. POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU. NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I. PRIPADAJUĆE PRAVILNIKE.

OSVRT NA DJELATNOST OSPOSOBLJAVANJA OSOBA ZA ...

6 tra 1994 ... Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozace vozila na motorni pogon;. - Pravilnik o polaganju ispita za vozate vozila na motorni pogon;.

INTERNET OGLAŠAVANJE – OSVRT NA TRENDOVE U ...

dobiti možda su i najveće prednosti Interneta. Kada kupac posjeti traženu stranicu može dobiti sve potrebne informacije i tako ovaj medij za razliku od ostalih ...

HIPERLIPOPROTEINEMIJE-TERAPIJA I OSVRT NA SPORTSKU ...

cerebrovaskularnu bolest i oboljenja perifernih arterija. Dijeta ili terapija ... hiperholesterolemijom efekti dijete veoma loši. Osnovni principi u ishrani ovih osoba.

KRITIČKI OSVRT NA DVA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA*

KRITIČKI OSVRT NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O KVALITETI. MLIJEKA I MLJECNIH PROIZVODA, SIRILA I CiSTIH KULTURA. Na koji je način i koliko dugo ...

Osvrt na nove propise - Građevinar

više rješenje o uvjetima građenja i potvrda glavnog projekta, već samo građevinska dozvola. - Kontrola glavnog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja ...

Osvrt na plesnu predstavu Kompas

Osvrt na plesnu predstavu Kompas. U subotu 10. prosinca 2018., u Tetaru &td, grupa je studenata Odsjeka za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta pogledala ...

Osvrt na predmetni kurikulum Fizike - PMF

izv. prof. dr. sc. Ivica Aviani, IF, Zagreb; PMF, Split. — mag. phys. Ines Dukić, XV. gimnazija, Zagreb. — dr. sc. Nataša Erceg, Sveučilište u Rijeci, Odjel za ...

VUKOTA B. RADULOVIĆ Osvrt na nezaposlenost i strategiju ...

Rezime. Nezaposlenost u Crnoj Gori je društveni problem koji duže vre- ... radne snage, u mješovitoj svojini 14,7%, a u državnoj svojini 59,3%. Najveće ... zakon o ljubavi prema bližnjem« ne samo socijalnog rada i dobročinog djela, već svih ...

Osvrt s konferencije: Jugoistočna Europa i budućnost EU-a ...

rodnih odnosa i diplomacije „Dag Hammarskjöld“ iz Zagreba (VŠMOD DH) i Svjetske akademije umjetnosti i znanosti. Na konferenciji su uz studente VŠMOD-a ...

KRITIČKI OSVRT NA PROMJENU STOPE PDV-A U ... - Barmen.hr

5 stu 2016 ... ... na razini plaća u ugostiteljstvu. 6 Analiza utjecaja PDV-a na ugostiteljski sektor Primorsko-goranske županije, Jelić-konzalting, listopad 2016.

OSVRT NA PROZODIJSKE IZOGLOSE U KAJKAVSKOME NARJEČJU

u većini slovenskoga jezika i dijelu zapadnih hrvatskih govora; 9. unakrsna meta- ... rima koji su bili s njima u kontaktu i na području s velikim migracijama.

iii review essay kritički osvrt - rifdt

In this essay, the author reviews and critically assesses the book Yugoslavia: Peace, War, and Dissolution, authored by Noam Chomsky and edited by.

Osvrt na TKM, akupunkturu, nutricionizam – demistifikacija, 2000.

gušterača i slezena isti organ. Postoji hrana koja vodi energiju prema dolje. Tip hrane koja ima tendenciju da brzo prolazi kroz probavni trakt i olakšava astmu, ...

OSVRT NA KNJIGU DAVORA PERKOVA “UPRAVLJANJE ...

OSVRT NA KNJIGU DAVORA PERKOVA “UPRAVLJANJE PROMJENAMA U POSLOVNOJ ORGANIZACIJI DIGITALNOG DOBA”. BOOK REVIEW: „CHANGE ...

Fejzulah Hadžibajrić OSVRT NA DVA RUKOPISA NA TURSKOM ...

mravlja jaja kao lijek 27, ćurekot kao lijek 27, nahlada 28, bolesti usta 29, zubobolja 30, bjelina zuba 32, maslinov list 33, teško disanje. 34, pokrvavljenje očiju ...

osvrt na sopstveni projekat pojmovi..... zadatak.....

kritička studija slučaja - osvrt na sopstveni projekat pojmovi..... -grafički narativ...niz uređenih, logično povezanih linijskih /površinskih, 2/3/4d prikaza (crtež,.

BÉLA TARR: FILOZOFSKO- PSIHOANALITIČKI OSVRT

Béla Tarr, László Krasznahorkai, žudnja, Prokletstvo, Torinski konj, Sotonski tango,. Werckmeisterove harmonije. uvod. Béla Tarr suvremeni je mađarski redatelj ...

ETIČKI ASPEKTI KADAVERIČNE TRANSPLANTACIJE – OSVRT ...

transplantacija organa od umrlih lica predstavlja merilo stepena razvijenosti jednog ... Ključne reči: transplantacija, kadaverična, donori, etika, medicinske sestre.

OSVRT NA TEHNOLOŠKE POSTUPKE OBRADE I PRERADE ...

trirano vrhnje (mileram). Industrijska tehnologija ovih ... torte, korneti i mnogi drugi varijeteti mogu znatno obogatiti naše tržište. III Kvaliteta. Kvaliteta našeg ...

Kritički osvrt na Pregled tržišta nekretnina

Kritički osvrt na „Pregled tržišta nekretnina“ (izdanje EIZ/MGIPU) i problematika ... Primjer Grada Vrgorca. • 2.140 od 8.414 tlocrta iz digitalnog katastarskog ...

osvrt na razvoj propagande - Matica crnogorska

MATICA, br. 72, zima 2017. ... Prikrivena propaganda se naziva i 'crna' ili demagoška, a ... 18 Još je Sokrat upućivao prijekore Kalikleuu zbog „preterane ljubavi.

KRITIČKI OSVRT NA UDŽBENIK: MAKSIM KLARIN ...

sreće i termin “stvarni azimut”, a da ta definicija nije nigdje napisana. Valjda se misli na kružni azimut bro- jen od N preko E. Ali onda to tako treba i reći da bi bilo.

konstrukcija glazbenog značenja - sociologijski osvrt na ...

2 lis 2012 ... rada teorijski se preispituje empiristički pristup, koji polazi od teze da je značenje inherentno samim tonovima, dok se u drugom dijelu obrađuje ...

Fluminensia – osVrt na trI desetljeća fIlološkoga rada

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, koji izdaje Odsjek za kroa ti stiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, s ovim, prvim brojem za 2018. godinu navršava ...

• Obljetnica stradavanja vatrogasaca na Kornatima • Osvrt na ...

Kornati i državnim institucijama moramo hitno krenuti u ... svojih bližnjih.“ Vatrogasci žive opasno i mole se: „Bože, ... požar su pogasili dubrovački vatrogasci.

KRITIČKI OSVRT NA KONCEPT ORGANIZACIJE KOJA UČI

4 tra 2006 ... KRITIČKI OSVRT NA MOGU]NOSTI UVOENJA. KONCEPTA ... 2 Poznat je primjer kompanije Ford, za koju se smatra da je s uspje-.

Osvrt na tekst – natuknicu o maslini u Istarskoj enciklopediji

jer je plod masline koštunica (drupa), što svatko zna tko je jeo konzervirane masline. Osim toga piše ... je najstarije stablo u Istri, točnije na Brijunima, staro 1650 godina. Netočan je podatak da Hrvatska ima oko 3.000.000 stabala. Danas se u ...

osvrt rjecnik hrvatskoga kajkavskoga knjizevnog jezika

Kajkavski rjecnik tezi za tim da bude odraz jezika kajkavske pisane rijeci od 16. do polovice 19. stoljeca (do hrvatskoga narodnoga preporoda, odnosno.

Procesna organizacija – pojam i ishodišta modela uz osvrt na ...

relativno nova organizacijska forma i fenomen, može doprinijeti efikasnosti poslovanja. Naime, kako ... Procesna struktura tako je konceptualno možda najbliža.

kritički osvrt na koncept organizacije koja uči - CEEOL

KRITIČKI OSVRT. NA KONCEPT. ORGANIZACIJE KOJA UČI. Nata{a RUPČI]. Ekonomski fakultet, Rijeka. UDK: 65.01. Pregledni rad. Primljeno: 4. 4. 2006.