Lokalna razvojna strategija Općine Podravska Moslavina - Općina ...

trasa državne ceste prati tok rijeke Drave u smjeru istok-zapad, dok je veza ... meandara, grede i područja plavljena za vrijeme najviših vodostaja, dok niži dio ...

Lokalna razvojna strategija Općine Podravska Moslavina - Općina ... - Srodni dokumenti

Lokalna razvojna strategija Općine Podravska Moslavina - Općina ...

trasa državne ceste prati tok rijeke Drave u smjeru istok-zapad, dok je veza ... meandara, grede i područja plavljena za vrijeme najviših vodostaja, dok niži dio ...

Nova Lokalna razvojna strategija LAG-a Moslavina - LAG Moslavina

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim ... ARKOD http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/.

lokalna razvojna strategija - Općina Viškovo

obalni pravac, koji prolazi područjem LAG-a, i povezuje alpsko područje s ... Akcija predviđa razne potpore za ostvarenje prethodno navedenih aktivnosti za ... Mlijeko. 3. Stočarstvo. 2. 2. Doprinos zaštiti okolišta. 5. BROJ I NAZIV. MJERE.

lokalna razvojna strategija u ribarstvu - Općina Kali

Ugljan– Tkon trajektna luka) koja povezuje naselja na otoku te preko mosta ... autobusima prijevoznika „Liburnija“ iz Zadra, na relaciji Sali – Zaglav – Žman ...

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu - LAGUR - Općina Fažana

LAGUR-a „Istarska batana“. 24. listopada 2016. godine. Izrada Lokalne razvojne strategije u ribarstvu sufinancirana je sredstvima Europske Unije iz. Europskog ...

lokalna razvojna strategija lag-a sjeverna bilogora ... - Općina Josipdol

„Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER. – CLLD“ – LAG Frankopan iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,.

lokalna razvojna strategija - PORA – Razvojna agencija Koprivničko ...

17 sij 2013 ... Čambina. Značajni krajobraz. 5. Hlebine. Mura – Drava. Regionalni park. 739. Kalinovac. Crni jarci. Posebni rezervat. 72,23. Kloštar Podravski.

Upute za odvajanje otpada - Općina Podravska Moslavina

prikupljanja miješanog komunalnog otpada tvrtke Eko-Flor Plus d.o.o. javno objavljenim na web stranici www.eko-flor.hr i dostupni na uvid na adresi davatelja ...

Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji

koje se pružaju u smjeru istok - zapad (hvarski smjer pružanja). ... Paprenjaci, za koje je u arhivu hvarske obitelji Bučić sačuvan rukom pisan recept iz 18. st., ...

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a MURA-DRAVA OD ...

... STRATEGIJA. LAG-a MURA-DRAVA OD 2014. DO 2020. GODINE. Datum usvajanja: 20.prosinca 2017. Naručitelj: LAG Mura–Drava. Konzultant: Leota d.o.o. ...

lokalna razvojna strategija - LAG Terra liburna

Elektronička aplikacija APPRRR-a za pomoć tražiteljima potpora/poljoprivrednicima ... (NN 53/2018) te Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-A „CETINSKA KRAJINA ...

9 lip 2019 ... 25 TZ Sinj radi na promicanju i unaprjeđenju turizma Grada Sinja i Općine Hrvace. 26 Podatci se odnose samo na gradove Sinj i Trilj, jer su za ...

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG Međimurski doli i bregi

zaposlenih i prosječna neto plaća po djelatnostima nalazi se u Aneksu 13. ... organske i autohtone proizvode i sve je razvijenija izravna prodaja tih proizvoda na.

lokalna razvojna strategija područja lokalne ... - LAG VINODOL

Crikvenica, Jadranovo, Dramalj Selce, Bribir, Drivenik, Grižane i Tribalj. Područje LAG-a „VINODOL“ smješteno je na jugoistočnom dijelu Primorsko-goranske.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a TUNERA za ...

Grad Kraljevica, Grad Novi Vinodolski, Općina Fužine, Općina Kostrena i Općina Lokve. ... (Arbunijada – Kostrena), doček konvoja brodova povodom proslave sv. ... početkom 2017.godine uvela nova županijska pomorska prometna linija ...

Lokalna razvojna strategija FLAG-a Južni Jadran

Reljefna raznolikost, razvedenost obale, morske uvale s klifovima i velika ... Jedini tip slatkovodnog ribarstva se odnosi na sportski i rekreacijski ribolov i to u ... (orade) protiv kojih nije moguća ... Tiskani, video ili informacijsko-komunikacijski.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a "SREDIŠNJA ISTRA ...

Lovreč, Vrsar, Višnjan i Žminj, svjesni i zahvalni na odgovornoj ulozi koja nam ... Lovreč, Žminj i Višnjan te gradovi Pazin i Poreč. ... Predsjednik udruge Istramet.

Lokalna razvojna strategija – NACRT - Grad Petrinja

19 velj 2013 ... 2012.-2014. Studeni, 2011./revidirano, veljača 2013. Lokalna akcijska grupa/LAG Zrinska Gora-Turopolje, Donja Bačuga 108c, 44 250 Petrinja.

LAG Baranja - usklađena Lokalna razvojna strategija za razdoblje ...

Traktor Fordson, model F REG Z-6532 ... Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Bana Jelačića 108, Beli ... Zlatna Greda Eko centar Zlatna Greda.

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. - LAG Laura

Mjera odgovara tipu operacije 6.3.1. iz PRR RH, Podmjeri 6.3. ... Bodovi. 1 Ulaganje doprinosi većem broju ciljeva LRS-a (integrirane aktivnosti/LEADER ...

Lokalna razvojna strategija LAG-a ZS 2014-2020.pd - Lag zapadna ...

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Lokalna Razvojna Strategija LAG-a ZS 2014-2020 dodaci

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zapadna Slavonija 2014. - 2020. 6 predstavlja jedno od povoljnijih za biljnu proizvodnju u Republici Hrvatskoj. Prostori uz ...

Lokalna razvojna strategija 2013.-2014. - LAG Papuk

„PHOENIX“ d.o.o.. Orahovica. 53. „SPAJIĆ“ d.o.o.. Čačinci. 58. „MATEŠIĆ“ d.o.o.. Čačinci. 68. „RASTOVČANKA“ d.o.o.. Crnac. 73. „ORTRAN“ d.o.o.. Orahovica.

Razvojna strategija Općine Feričanci - Općina Feričanci

tvrtke „Osilovac d.o.o.“ iz Feričanaca. Drugi ribnjak nalazi se na području naselja Vučjak. Feričanački na kojem planira izgradnja akumulacijsko jezero koje je u ...

Razvojna strategija općine Oriovac - Općina Oriovac

... Slavonskog Broda te se sastoji od naselja: Bečic, Ciglenik, Kujnik, Lužani, Malino, Oriovac, Pričac, Radovanje, Slav. ... Caffe bar i pizzeria Bonaca u Lužanima.

lokalna razvojna strategija grada zaboka - Grad Zabok

... programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih. FTMU Opatija. 70%. Učiteljski fakultet,. Osijek. 8%. VPŠ Višnjan. 6%. FOI Varaždin. 16% ...

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu Lokalne ... - LAGUR Tri Mora

Lokalna akcijska grupa. LAGUR. Lokalna akcijska skupina (grupa) u ribarstvu. LRSR. Lokalna razvojna strategija u ribarstvu. MPS. Ministarstvo poljoprivrede.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Vallis Colapis 2014.-2020.

gradova Duge Rese i Ozlja, te općina: Draganić, Kamanje, Netretić, Ribnik, Žakanje, Lasinja ... Udruga za promidžbu kulturne baštine „Contessa“. X. X.

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu ... - LAGUR Brač

Površina i granice područja. Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Brač obuhvaća teritorij i akvatorij otoka Brača, koji pripada srednjodalmatinskoj otočnoj ...

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad ...

Ciljevi, prioriteti, mjere LRS za područja LAG-a temeljeni na mogućnostima PRR. 2014. ... LAG Sjeverozapad okružen je LAG-ovima - Izvor, Prizag, Zeleni Bregi, ...

lokalna razvojna strategija lokalne akcijske grupe ... - LAG Marinianis

AGRONET elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske ... - Lag Mura Drava

OŠ – Osnovna škola ... Donji Vidovec i Orehovica izdvajaju se pojedinačno kao ... OŠ Orehovica, PŠ Podbrest. 24. /. 24. OŠ Prelog. 223. 265. 488. OŠ Prelog ...

Lokalna razvojna strategija Lokalne Akcijske Grupe - LAG-a Izvor

Općina Veliki Bukovec. Dvorac obitelji Drašković i perivoj, „Bukovečka hiža“. Općina Rasinja. Dvorac obitelji Inkey, Crkva Našašća sv. Križa Rasinja, Crkva sv.

lokalna razvojna strategija lag-a međimurski doli i bregi od 2014. do ...

Prosječna isplaćena neto plaća u 2014. godini u poduzećima na području ... proizvoda na tržište, a osnovni razlog tome je činjenica da se prodaja temelji na.

lokalna razvojna strategija u ribarstvu - LAGUR Plodovi mora

1 sij 2019 ... Siječanj 2019. ... ljeto i rana jesen; burno, suho i hladno vrijeme - hladnija polovica godine; ... kanal, Virsko more, srednji kanal, Zadarski kanal.

lokalna razvojna strategija lag-a prigorje za razdoblje 2014.-2020 ...

... EU, 10% RH. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja ... Zelina (Zagrebačka županija) i općinom. Sveti Petar ... porezi, prirezi, naknade, doprinosi i druga davanja; kamate; rabljeni strojevi i oprema;.

lokalna razvojna strategija lokalne akcijske grupe ... - LAG Gorski kotar

Alojz Litanj, Danijel Bertović, Stela Mulc, Nataša Kovačić, Nataša Kozlica, Barbara Klen,. Bruna Crnković Arbanas, Radmila Kus, Katarina Ožbolt Malnar, Ankica ...

Lokalna razvojna strategija 2014-2020 - Lag-Zrinska-Gora-Turopolje

najrazvijenija grada kojima gravitira područje LAG-a su Grad Velika Gorica koji pripada. Zagrebačkoj županiji i ... Velika Gorica i Sisak su najrazvijenije jedinice na području LAG-a, međutim i one u pojedinim pokazateljima ... groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine). 3. 15 ... Gradsko društvo Crveni križ. Glina.

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Brač ... - LAG Brač

Grad Supetar, Općine Bol, Milna,Nerežišća, Postira,. Pučišća, Selca i ... Tri najveća pogona su tvornica Sardina d.o.o. Postira, Jadrankamen d.d.. Pučišća i ...

lokalna razvojna strategija - LAG "Zeleni trokut"

12 svi 2016 ... Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-. 2020. ... Upravnom odboru LAG-a, koji ih sabire i izrađuje nacrt odluke o odabiru. ... Nabavka usisivača za lješnjake, stroja za sortiranje i čišćenje lješnjaka, ...

Lokalna razvojna strategija - LAG Virovitički prsten – LAG Virovitički ...

deset naselja, a to su Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, ... Prenoćište 'Slavonska kuća' u Koriji te Hotel 'Mozart' u Špišić Bukovici.

razvojna strategija općine podravske sesvete za razdoblje 2015.

Tetida d.o.o.. Razvojna strategija Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2015.- 2020. g. ... 30 Njegovanje izvornog folklora i pjesama. 6. Stočarsko-ratatrsko ...

integrirana strategija razvoja općine žepče 2018. -2027. - Razvojna ...

u srednje škole je 1101, i manji je za 16,5% u odnosu na školsku 2015/16. ... Osim stipendija koje su u nadležnosti kantona, Općina Žepče već deset godina iz.

Strategija razvoja Općine Primošten 2015-2020 - Razvojna agencija ...

14 pro 2015 ... „Razvojnu strategiju Općine Primošten za razdoblje 2015. – 2020.“ izradio je: ... Izvor: UHY Savjetovanje, prema: TZ Primošten. Detaljniji ...

razvojna strategija - Općina Donji Andrijevci

OŠ Viktor Car Emin, profesorica. 14. Jerko Zovak. SBplus, novinar. Sve radionice su održane u vijećnici Općine Donji Andrijevci uz sudjelovanje članova tima za ...

Strategija razvoja opcina Promina - Razvojna agencija Šibensko ...

6 svi 2014 ... broj. Skraćena tvrtka/naziv. Djelatnost. Broj zaposlenih. 1 LASIN d.o.o.. A. 9. 2 KULA OKLAJ d.o.o.. I. 5. 3 ŽELJEZNAR PROIZVODNJA d.o.o.. F.

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije ... - Općina Punat

Darko Ivošević, Zajednica sportova PGŽ, Rijeka prof. dr. sc. Vladimir Mićović, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ dr. sc. Boris Jokić, Institut za društvene ...

Lokana razvojna strategija LAG Gorski kotar 2014 ... - Općina Lokve

Prikaz goranske drvene kuće iz Idejnog projekta koji je odobrila Skupština LAG–a ............................ 41 ... ali i relativno niske cijene naspram drugih energenata, obzirom na razdoblje grijanja (od rujna ... Rumunjska, Finska, Engleska i Estonija).

strategija razvoja općine - Općina Mali Bukovec

niti bilo kakva stručna prognoza za naredno plansko razdoblje (postojale su ... orijentirano na Ludbreg, Koprivnicu, Varaždin i Veliki Bukovec. U Općini je ...

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BOL - finalna verzija - Općina Bol

Ivana Bošković Ivičić, ravnateljica Centar za kulturu Bol. Jasna Damjanović, ravnateljica Centar za kulturu Brač. Damir Šokić, samostan dominikanaca u Bolu.

Strategija razvoja Općine 2020. - Općina Tovarnik

U okviru Agende 2020 planirani su fiskalni poticaji regionalnom i ruralnom razvoju ... Ustanove na području naselja Ilača: matična osnovna škola, hrvatski dom, ambulanta, te katolička ... djelatnosti, turizma i tradicionalnih obrta i samim time otvaranje novih radnih mjesta a u konačnici ... IZGRADNJA STARAČKOG DOMA U.

Strategija razvoja turizma Općine Rakovica od ... - Općina Žakanje

U 2017. godini TZ grada Slunja zabilježila je 53.203 dolazaka turista kao i više od 110.000 noćenja. Tada je prosječna duljina boravka bila 2.04 dana. Najviše ...

Strategija razvoja Općine Markušice NOVO - Općina Markušica

1 sij 2016 ... Spomen ploča palim borcima i ŽFT na OŠ. Markušica. Spomenik Černišev Evgenij na groblju. Markušica. Spomen fontana sa spomenikom Pl.

Strategija razvoja Općine 2014.-2020. - Općina Bistra

Općina Bistra (dalje u tekstu: Općina) je jedinica lokalne samouprave sa 6.880 ... Gornja Bistra, Novaki Bistranski, Oborovo Bistransko i Poljanica Bistranska.

strategija omladinske politike na području općine ... - Općina Vareš

dok 43% informiše se preko općinske web stranice i radio Bobovca,. ➢ 36% mladih bi sa ... Mediji u Varešu: Radio Bobovac, List Bobovac,. Web stranice: ...

Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice 2015. - 2020. - Općina ...

postaje dioničko društvo, grade se vanjski bazeni, ugostiteljski i drugi objekti. Stubičke Toplice postaju najpopularnije i najposjećenije izletište u okolici Zagreba.

Strategija razvoja Općine Kraljevec na Sutli 2014. – 2020 - Općina ...

Uredništvo: Danijela Pongrac, Stjepan Zorman, Maja Vukina Bogović, Zvonimir ... korisnici, partneri u provedbi. Definirati vizualni identitet. Strategije u skladu s.

Županijska razvojna strategija - Razvojna agencija Vukovar

Zoran Vidović, pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i kapitalna ... Gabrijela Žalac, Goran Koprivnjak, Mihajlo Nagy, Hranimir Jurić, Nataša ...

Razvojna strategija - Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske ...

HRK) i Cezareja. d.o.o. (344 mil. HRK). U VSŽ aktivno je 1.755 poduzetnika, od kojih je 1.497 mikro, 215 malih, 37 srednjih i samo 6 velikih poduzeća što čini 0 ...

belišće 2020 - Lokalna razvojna agencija Grada Belišća

BELIŠĆE 2020 | Strategija razvoja Grada Belišća 2015.-2020. 8. Buduća razvojna ... Intereuropa, Limarija Šimić, Limarija. Sebastijan, Sirius Belišće. Za novu ...