180420 analiza analiza.xlsx - Dubrovnik Festiwine

125 Vinarija Bire. Grk "Bire". Bijelo. Korčula. Grk. 2016. 13,3 90,00. 59 Vinogradarstvo i vinarstvo Crvik. Tezoro. Bijelo. Konavle. Malvasija dubrovačka bijela.

180420 analiza analiza.xlsx - Dubrovnik Festiwine - Srodni dokumenti

180420 analiza analiza.xlsx - Dubrovnik Festiwine

125 Vinarija Bire. Grk "Bire". Bijelo. Korčula. Grk. 2016. 13,3 90,00. 59 Vinogradarstvo i vinarstvo Crvik. Tezoro. Bijelo. Konavle. Malvasija dubrovačka bijela.

170416 popis vina.xlsx - Dubrovnik Festiwine

104 111 Dubrovački Podrumi d.d.. Plausus. 2011 Plavac Mali. Konavle. 90,00. SREBRO / SILVER (85,00 - 89,99). 76 19 Vinarija Crvik. Negromant. 2015 Merlot.

6. VINSKI / WINE FESTIVAL 26/04/2019 14:00 - Dubrovnik Festiwine

25 tra 2019 ... Izvorno s juga: Priča o grku - je li gorak il' je Grk? Je li grk bijelo vino ime dobilo radi profinjenog gorkastog okusa ili po Grcima probat ćemo ...

DUBROVNIK FESTIWINE TROPHY 2019 - KONAČNI REZULTATI ...

Grk. Korčula. Grk. 2018 15,0 90,17. 8 85 Vinarija Josić. Pinot Sivi. Baranja. Pinot sivi ... Vino Costa D'amalfi Furore Bianco Fiurduva Italia, Napoli. Tupoli ...

analiza osjetljivosti i analiza rizika ostvarenja godišnjih varijabilnih ...

Ključne riječi: Varijabilni troškovi, analiza osjetljivosti, analiza rizika, Monte-Carlo metoda. SENSITIVITY AND RISK ANALYSIS OF POWER SYSTEM. ANNUAL ...

Analiza anionilor. Analiza unui amestec de anioni din grupele I-III in ...

CeilalŃi cationi formează cu un şir de anioni precipitate puŃin solubile, împiedicând astfel identificarea acestora. Înlăturarea cationilor grupelor analitice I-V se ...

Analiza kratkoročne finansijske ravnoteže i analiza likvidnosti

ANALIZA KRATKOROČNE FINANSIJSKE RAVNOTEŽE. Redni broj. POZICIJE. Tekuća godina. Prethodna godina. Iznosi u. 000 dinara. Udeo u bilansnoj sumi.

Analiza dugoročne finansijske ravnoteže, analiza zaduženosti i ...

Koeficijent finansijske stabilnosti se izračunava stavljanjem u odnos dugoročno vezanih sredstava ... Koeficijent zaduženosti se izračunava na sledeći način:.

socio-ekonomska analiza ekonomska analiza - REZ Agencija

Televizija. TELEKABEL d.o.o. Zenica. Televizija - kablovska. KAKANJSKE NOVINE d.o.o. Kakanj. Tiraž: 2.000. Novine. Maglaj. RTV MAGLAJ d.o.o. Maglaj 94,0 ...

Analiza strukture obrtne imovine i analiza obrta obrtne imovine

Zaliha nedovršene proizvodnje;. 4. Zaliha gotovih proizvoda;. 5. Zaliha robe i. 6. Potraživanja od kupaca. 1. Koeficijent obrta i brzina obrta ukupnih obrtnih ...

analiza 1 - Fmf

(5) Ce neka podmnozica naravnih števil vsebuje 1 in z vsakim številom tudi njegovega ... Kot ze receno, matematicna analiza brez mnozice realnih števil.

Analiza 1

(3) Poišci enacbo tiste tangente na graf funkcije f(x) = −x2 x 2, ki je vzporedna premici ... Tangenta na graf funkcije f v tocki (x0,f(x0)) ima enacbo y = f. ′.

Analiza II

Analiza II. Josip Globevnik. Miha Brojan. 10. avgust 2010 ... 5 Vektorska analiza. 171. 5.1 Vektorske ... 5.2.2 Integral vektorske funkcije po usmerjeni poti .

analiza 2 - Fmf

Nedoloceni integral ni enolicno dolocen, funkciji F lahko prištejemo katerokoli konstanto, saj velja (F(x) C)′ = F′(x) C′ = f(x). Poleg tega se poljubna dva ...

Analiza III - PMF

Ovladati tehnikama diferencijalnog računa funkcija više realnih promjenljivih; ... F. Vajzović i M. Malenica: Diferencijalni račun funkcija više promjenljivih, ... S. Kurepa: Matematička analiza III dio; Funkcije više varijabli, Tehnička knjiga, Zagreb ...

Analiza I - FMF

Analiza I. Josip Globevnik. Miha Brojan. 27. april 2012 ... Predgovor. Pred vami je prva verzija skript za predmet Analiza 1, namenjenih študentom.

Analiza I

Taylorova formula. Ostatak u Cauchy-evom i Lagrange-ovom obliku. - Primjeri Maclaurinovih polinoma. Ostatak u Peanovom obliku. Jedinstvenost Taylorovog ...

Analiza na spanija

20 феб 2018 ... eksplozivnost, kordinacija i agilnost. Razvoj na eksplozivnost, kordinacija i agilnost. Razvoj na eksplozivnost, kordinacija i agilnost. Natprevar.

ANALIZA CIJENE

ANALIZA CIJENE za. Jed.cijena Cijena(KN) Jed.cijena Cijena(KN) Jed.cijena Cijena(KN). R. Br. GN. Stavka-opis. Jed. mjere. Količina. Materijal. Radna snaga.

MATEMATIˇCKA ANALIZA II

MATEMATIˇCKA ANALIZA II primjeri i zadaci. Ilja Gogic ... 2 x − c. = −sin c. △. Zadatak 1.2 Nadite primjer funkcije koja nije derivabilna. Rješenje. Neka je f(x) ...

Vektorska analiza

Ukoliko je zadano samo pravilo za vektorsku funkciju pridodno se postavlja pitanje domene te funkcije. Dakako, (prirodna) domena vektorske funkcije je.

Matematička analiza 1

Udžbenici Sveučilišta u Rijeci. Manualia Universitatis studiorum Fluminensis. Svjetlan Feretić. Matematička analiza 1. Zbirka riješenih zadataka s kolokvija i ...

VEKTORSKA ANALIZA - FSB

VEKTORSKA ANALIZA — kolokvij (A). 10. 12. 2007. 1. (25). Zadano je skalarno polje. U(x, y, z) = x2y y2z z, i vektorsko polje. F(x, y, z)=(x2z, xy2z, yz). Nadite ...

Racio analiza

Pokazatelji likvidnosti. • Pokazatelji aktivnosti (efikasnosti). • Pokazatelji zaduženosti. • Pokazatelji profitabilnosti. • Pokazatelji tržišne vrednosti ...

META-ANALIZA

Meta-analiza predstavlja statistički i analitički metod koji kombinuje i sintetizuje različite međusobno nezavisne studije i integriše njihove rezultate u zajednički, ...

SWOT ANALIZA

SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija poduzeća i uključuje četiri ključna faktora: snage (strengths), slabosti (weakness), šanse.

vektorska analiza - Fmf

19 feb 2004 ... VEKTORSKA ANALIZA. 1:03 IR. Velitashe diferencialue operacije. Ves čas smo u 1R². Ortenerirana baza : a, b, c EIR3, 1a1 =151=101=1, à b ...

Faktorska analiza - ef.uns.ac.rs

Faktorska analiza je tehnika međuzavisnosti jer traži grupu varijabli koje su slične u smislu da se. „zajedno pomeraju“ i zbog toga imaju veliku međuzavisnost.

Regresijska analiza - OMR FNM

Linearni regresijski model. Regresijska analiza. Regresijska analiza. Pogojno povprecje in regresijska premica. Linearni regresijski model. Pogojno povprecje.

Numericka analiza - PMF-MO

1 sij 2012 ... PMF – MATEMATIˇCKI ODJEL. Zlatko Drmac. Vjeran Hari. Miljenko Marušic. Mladen Rogina. Sanja Singer. Saša Singer. Numericka analiza.

FORMULE: Analiza 1

FORMULE: Analiza 1. Tablica izvoda. Tablica integrala kdx = kx C xn 1. = 1. C, (n = -1) d' = 0, c = const. (ra)' = axa-1, (a 0). (sin x)' = cos x. (cos x)' = – sin x.

Faktorska analiza

Faktorska analiza je tehnika međuzavisnosti jer traži grupu varijabli koje su slične u smislu da se. „zajedno pomeraju“ i zbog toga imaju veliku međuzavisnost.

Matematička analiza 3 - PMF-MO

Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. MATEMATIČKI ODJEL. Šime Ungar. Matematička analiza 3. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb, 2002.

Kompleksna analiza - PMF-MO

4 ožu 2009 ... i slika takve otvorene pruge je cijela kompleksna ravnina bez jednog po- lupravca s početkom u ishodištu. Na prethodnoj slici je prikazano ...

analiza konkurencije - ACS

N10 Distribucija prirodnog gasa korisnicima van sistema za isporuku toplotne energije (JKP "Novosadska toplana" za sada nije registrovana za ovu delatnost).

Morfološka analiza

Jak ni..1. Morfološka analiza naselja ali dela naselja Černelavci. 11 obstoječa grajena struktura načrtovana grajena struktura upoštevanje značilnosti prostora in ...

regresijska analiza - PMF

neovisna varijabla je varijabla čiju vrijednost određuje osoba koja provodi pokus. • ovisna varijabla je varijabla čije vrijednosti ovise o vrijednosti neovisne ...

Matematička analiza III

NAZIV PREDMETA Matematička analiza III. Kod. PMM803. Godina studija. 3. Nositelj/i predmeta izv. prof.dr.sc. Nikola. Koceić Bilan. Bodovna vrijednost. (ECTS).

Numericka analiza

1 sij 2012 ... PMF – MATEMATIˇCKI ODJEL. Zlatko Drmac. Vjeran Hari. Miljenko Marušic. Mladen Rogina. Sanja Singer. Saša Singer. Numericka analiza.

Policy analiza

Policy analiza ra1.vila se. unutar političke znanosti. u samo- svojnu poduisciplinu s ... rati najveći broj policy pristupa i definicija. U multidefinicijsko.i situaciji ...

Informacioni_SWOT analiza - ACS

SWOT ANALIZA – Primeri (uopšteno). POTENCIJALNE UNUTRAŠNJE. SLABOSTI. (Weaknesses ). ▫ Nejasan strategijski pravac. ▫ Zastarela oprema.

Analiza difraktograma

Primjer analize difraktograma ... smo na prošlom času kao primjer uradili za fcc (rezultat je pokazao da opstaju difrakcioni maksimumi sa h k l indeksima koji su ...

ANALIZA STANJA - rk-smž

Sisak, Županiju čini još 6 gradova (Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja i. Popovača) ... Na trećem mjestu su umrli od bolesti dišnog sustava 166.

Matematicka analiza 3

U drugom poglavlju, Diferencijal i derivacije, obraden je diferencijalni racun (vektorskih) funkcija više realnih varijabli. Dokazani su osnovni teoremi:.

Analiza osjetljivosti - FOI

17 lis 2011 ... Analiza osjetljivosti je proucavanje varijabilnosti izlaznih rezultata matematickog modela u ovisnosti o varijacijama vrijednosti ulaznih velicina u ...

Klaster analiza

Klaster analiza vrši grupisanje jedinica posmatranja u grupe ili klase tako da se slične jedinice nađu u istoj klasi (klasteru). Grupisanje se vrši na osnovu ...

Analiza Matematyczna 2.1, 2.1 A, 2.2 A, 2.2 B

Uzdolnionych studentów zachęcamy do przygotowania się w czasie semestru i następnie udziału w egzaminie na ocenę celującą z analizy matematycznej 2.

Analiza EEG signala - FER-a

ustanovljuje se koji su moždani valovi aktivni na osnovi njihovih frekvencija. ... Na ovoj slici vidimo izraženost theta i delta valova, po čemu zaključujemo da ...

Matematicka analiza 4 - pmf

14 мај 2014 ... MiNi − mini = MiNi − miNi miNi − mini. = Ni(Mi − mi) ... Prema tome, diskrimanta krive (2.49.2) je pozitivna i ta kriva je elipsa. Kriva ... Slika 15. Dakle, finije podele segmenta [a, b] proizvode poligonalne linije vece duzine,.

kineziološka analiza streličarstva

Poravnanje ramena i ruke u kojoj držimo luk. 6. Nateg tetive ... ruku (u kojoj drži luk) u statičnom položaju. Unu- ... Zbog velikog broja strijela tijekom natjecanja.

Numericka analiza I.pdf - MI SANU

UVOD U NUMERIČKU MATEMATIKU. 1.1. ZADATAK NUMERIČKE MATEMATIKE 1. 1.2. ELEMENTI TEORIJE GREŠAKA 7. 1.2.1. Klasifikacija i analiza grešaka ...

BITCOIN : TERMINOLOŠKA ANALIZA

pendant la réalisation de ce mémoire de master, le bitcoin a des avantages et des ... Contexte. Godišnji porez na dohodak plaća se po stopi od 24% na poreznu.

Analiza poduzeća Pfizer Inc.

PFIZER INC. Analiza financijskih izvještaja. Horizontalna analiza bilance. Aktiva. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Novac i novčani ekvivalenti. 10.389. 2.183.

Analiza finansijskih izveštaja

Užu referentnu grupu privrednog društva Matis-a čine: Jela Jagodina doo, Fabrika nameštaja. NUMANOVIĆ SNS ... NAŠ DOM NAMJEŠTAJ d.o.o.,. 55.624,63 €.

LCA analiza staklene boce

LCA analiza staklene boce. Dario Belošević, 0414/336. Varaždin ... doprinijeli onečišćenju okoliša u vidu raznih emisija u zrak, vodu i tlo. Kroz povijest, općenito ...

Analiza Aluminij DD Mostar

Aluminium de Gric, Grčka, Konzorcijum FEAL, Široki Breg, Aluflekspek Zadar,. Dalekovod Zagreb, Hindalko industries Indija, Konzorcijum Internešnal mineral ...

NOTACIJSKA ANALIZA U KOŠARCI

tj. koraci koje je potrebno poduzeti da bi notacijska analiza košarkaške igre, kao kompleksnog sustava, bila uspješna. Naposljetku su dani primjeri primjene ...

Leksička analiza početnica

hrvatskog jezika za prvi razred, Cvikić (2002) je zaključila da su se čitanke najviše ... dijelovi rečenica sa sličicama, tzv. slikopriče. Upute za rješavanje zadataka ...

ANALIZA POIZVODNJE JABUKA U RH

proizvodnja jabuka kao i tržišni uvjeti za uzgoj jabuka u RH. Treći dio rada govorit će o proizvodnji i potrošnji jabuka u RH te o uvozu jabuka. Četvrti dio rada bit ...

Korelacijska i regresijska analiza

pojavama bavi se regresijska analiza. ... analizi jest dijagram rasipanja. To je grafički prikaz točaka ... Regresijski modeli mogu izražavati i linearne* i nelinearne ...