Klimatske promene i uticaj na osiguranje - Centar za Osiguranje

Na klimu utiču klimatski elementi (promenljivi činioci klime koji su meteorološke prirode ali su posmatrani u dužem vremenskom razdoblju i svedeni na srednje ...

Klimatske promene i uticaj na osiguranje - Centar za Osiguranje - Srodni dokumenti

Klimatske promene i uticaj na osiguranje - Centar za Osiguranje

Na klimu utiču klimatski elementi (promenljivi činioci klime koji su meteorološke prirode ali su posmatrani u dužem vremenskom razdoblju i svedeni na srednje ...

klimatske promene i njihov uticaj na osiguranje i reosiguranje ...

Ključne reči: rizik, klimatske promene, osiguranje, reosiguranje. Abstract: Twentieth century has been marked by global warming that is unprecedented, in terms ...

Opći uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila - Triglav Osiguranje dd

A. Osiguranje motornih vozila (osiguranje auto-kaska),. B. Osiguranje ... (7) Protiv ponude osiguravača ili odbijanja zahtjeva dozvoljena je žalba u ... neposrednog udara grada (tuče); ... (gume), akumulatori ili cerada, radio-CD/DVD uređaji, TV.

Opšti uslovi za osiguranje imovine OUOI I/2012 - UNIQA osiguranje

(2) U ovim Opštim uslovima pojedini izrazi imaju sledeće značenje: 1. ... RGUH HQLP URNRP WUDMDQMD NRMH PRÎH ELWL NDUDWNRURmQR LOL.

Posebni uvjeti za paketno osiguranje imovine i ... - Triglav Osiguranje

Triglav osiguranje d.d., s kojim je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o ... 2) eksplozije u prostoru za unutarnje sagorijevanje (cilindar motora) do koje dođe na ... 2) za zalihe robe i materijala - nabavna cijena uvećana za zavisne troškove ...

Riziko životno osiguranje za slučaj smrti - Triglav Osiguranje

smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja. Osiguranje ne uključuje ... Informativni izračun osiguranih iznosa i premije za Riziko životno osiguranje za ...

motorna vozila i osiguranje 2018. - Hrvatski ured za osiguranje

UNIQA osiguranje d.d.. Izvor osiguranje d.d.. Allianz Zagreb d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**.

Osiguranje obiteljske kuće i stana_studeni 2017 ... - UNIQA osiguranje

Moja UNIQA, besplatan portal za klijente dostupan je svim osiguranicima koji se registriraju na www.mojauniqa.hr. Moja UNIQA klijentima omogu}uje uvid u sve ...

opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje - Wiener osiguranje

15 ožu 2019 ... (1) Ovi Opći Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) sastavni su dio Ugovora o dopunskom zdravstvenom ...

Uslovi za osiguranje pomoći na putu - Wiener Städtische osiguranje

Prošireni paket osiguranja – o troškovi popravke vozila u slučaju manjeg kvara: 70 evra po osiguranom slučaju nastalom u Republici Srbiji; o troškovi popravke ...

Opšti uslovi za osiguranje mašina od loma - Triglav osiguranje, ad

3) kršenja zakonskih i tehničkih propisa te pravila tehničkog iskorištavanja ... zbog redovnog pregleda ili održavanja osigurane stvari (pe- riodične popravke ili ...

Osiguranje poljoprivredne opreme i mehanizacije - Lovćen osiguranje

žara, udara groma, oluje, eksplozije, gra- da, poplave, provalne i razbojničke krađe, ... Plaćanje premije na rate. • Popusti na paketno osiguranje. • Lovćen ...

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - UNIQA osiguranje

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje

dodatak ugovoriti osiguranje dentalnih usluga. (2) Prava navedena u ... (2) Promjenu doktora dentalne medicine treba javiti ovlaštenom zdravstvenom djelatniku ...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - AGRAM LIFE osiguranje dd

prava po polici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja vrijede u Specijalnoj bolnici Agram te u ugovornim ustanovama s kojima osiguratelj i/ili Specijalna bolnica ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje dd

po svom izboru, do visine najniže cijene prema važećem cjeniku Hrvatske komore dentalne ... RTG snimka, 30,00 kn po zubu, pet zuba godišnje;. 7. lokalna ...

Opšti uslovi za osiguranje imovine - Generali osiguranje

List pokrića se izdaje sa trajanjem od najduže šest meseci. (3) Osiguravač je dužan da upozori ugovarača osiguranja da su. Opšti i Posebni uslovi osiguranja ...

Dopunsko zdravstveno osiguranje stveno osiguranje - nszssh

Usporedba programa i premije ... kcijska ponuda – Dopunsko zdravstveno osiguranje. Vas podsjetiti na ponudu CROATIA zdravstvenog osiguranja d.d..

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia Osiguranje

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik ... Tuča - Osiguranje osobnih vozila od šteta nastalih kao posljedica tuče, ali ... Prilikom zamjene oštećenih dijelova akumulatora, cerada, radio ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia osiguranje dd

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik osiguranog vozila;. 4. premija - iznos koji se plaća po ugovoru o ...

motorna vozila i osiguranje - Hrvatski ured za osiguranje

ERGO osiguranje d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Erste Vienna ... 529.920. Ukupno. Zagreb. Rijeka. Split. Karlovac Dubrovnik. Ploče. Makarska.

životno osiguranje dd - AGRAM LIFE osiguranje dd

Jadransko osiguranje d.d.. 3.117. 4.817. 18.386 ... Auto-Dubrovnik d.d.. 9.720. 7,714. 9.720 ... a) Osnovne pretpostavke za izračun pričuva osiguranja. Proizvod.

upitnik za osiguranje plovila - Triglav Osiguranje

TRIGLAV OSIGURANJE D.D.. SJEDIŠTE ... Željeno područje plovidbe: ☐ Teritorijalno more RH ☐ Jadransko more ☐ Ostalo: ... odjednom (popust 5%).

kasko osiguranje vozila - Generali osiguranje

Ovi se Uvjeti primjenjuju na kasko osiguranje cestovnih vozila. Pojedini izrazi u ovim Uvjetima znače: OSIGURATELJ – Generali osiguranje d.d., 10000 Zagreb, ...

Classic osiguranje - Wiener Städtische osiguranje

bestdoctors.wiener.co.rs. Ovo dopunsko osiguranje pokriva troškove lečenja težih oboljenja uključujući putne i smeštajne troškove do 1.000.000 EUR godišnje,.

Dodatno zdravstveno osiguranje - Triglav Osiguranje

[email protected] Podružnica Zadar. Obala kneza Branimira 9, 23000 Zadar tel.: 023 244 177 [email protected] Često počeci bolesti nisu ...

Životno osiguranje Zahtjev_za_reaktivaciju - wiener osiguranje

zaključivanja ugovora o osiguranju života do dana podnošenja zahtjeva za reaktivaciju: Ukoliko je uz osiguranje života ugovoreno i dopunsko osiguranje lica od ...

Uvjeti obvezno osiguranje - UNIQA osiguranje

ske odgovornosti ugovorenu u UNIQA osiguranju d.d. isti premijski stupanj obračunava se i za policu osiguranja za drugo i svako slijedeće vozilo u vla-.

Dopunsko zdravstveno osiguranje PDF, 1,1 MB - Triglav Osiguranje

liste lijekova pri čemu Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ... osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene ... osiguranje pisanim putem kontaktira klijenta nakon 90 dana od prvog.

prevare u osiguranju - Centar za Osiguranje

Moralni hazard u osiguranju se određuje kao nepostojanje dovoljnog podsticaja na brižljivo i savesno ponašanje osiguranika u prisustvu osiguranja koje dovodi ...

Značaj reosiguranja - Centar za Osiguranje

pruža reosiguranje. Rizik se raspoređuje na veći broj subjekata, ponekad na veoma širokom prostoru. Na taj način heterogeni rizici, koje osiguravač ne bi ...

klimatske promene - Energetski portal

24 сеп 2019 ... Prognoza za blisku budućnost nije nimalo svetla, ukoliko nešto ... poređenih u 4 celine: Drmno, Petka, Ćirikovac i Klenovnik. Planom je ... parkovima, a budućnost nije vremenska odrednica koja obuhvata narednih nekoliko ...

JADRANSKO OSIGURANJE d - Adriatic osiguranje

17 svi 2019 ... ERGO ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D. ... iskustva tj. dovoljno educiranih i iskusnih djelatnika za preuzimanje određenih rizika i upravljanje njima.

Putno osiguranje - Euroherc osiguranje dd

Paket putnog osiguranja kojim se može ugovoriti više različitih vrsta osiguranja potrebnih za ... prtljaga smještena u opremi motocikla najviše do 200 EUR.

jadransko osiguranje dd - Adriatic osiguranje

30 tra 2014 ... Jadransko osiguranje d.d.. 9. Tržište neživotnih osiguranja. Na tržištu neživotnih osiguranja u 2013. godini ostvarena je premija u iznosu od 6,5.

Klimatske promene i izgrađeni prostor - Institut za arhitekturu i ...

istom periodu, nivo mora oko Škotske može se podići za oko 10–18 cm. Duži kišni i sušni ... goriva koja se uvoze i čija dostupnost i cijena ne mogu biti zagarantovani. Dodatni razlog ... n. 5cm. 10cm dodat stiropor uku p ... 5 REFERENCE. Anker, P. (2010) From Bauhaus to Ecohouse: a History of Ecological Design.

KLIMATSKE PROMENE U SRBIJI – Ivana Tošić i Miroslava Unkašević

Pod pojmom klima podrazumeva se srednje stanje atmosfere (tj. srednje vrednosti klimatskih elemenata: temperature, pritiska, vlažnosti, padavina i dr.).

Brošura Osiguranje stambenih zgrada Brošura Osiguranje ...

Kako bi se za suvlasnike zgrada spriječili mogući visoki troškovi u slučaju ... Ovo osiguranje nudi mogućnost ugovaranja osiguranja stambene zgrade od temelja do krova ... Rampe, garažna vrata, portafoni, antenski i satelitski priključci, dizala ...

uticaj demografske promene starenja stanovništva na saobraćajno ...

Vreme reagovanja do kočenja (u sekundama) u slučaju neočekivane incidentne situacije . ... Brzine starijih pešaka po razmatranim tipovima raskrsnica .

Uticaj aklimatizacije na promene vodeno ... - Semantic Scholar

Desetodnevna pasivna ili aktivna aklimatizacija u veštačkim uslovima, kod utreniranih vojnika dovodi do ublažavanja vodeno-elektrolitskog disbalansa (na-.

demografske promene u polu i starosti stanovništva i njihov uticaj na ...

Ljudi, kao osnovni pokretač u svim društvenim procesima, pa tako i u ... Veličina stanovništva odnosi se na ukupan broj stanovnika u jednoj zemlji, regiji, državi ...

HOK osiguranje

9 lip 2017 ... Kontrola primjene elemenata cjenika osigurateljnog proizvoda u izračunu premije. □ Kontrola primjene bonusa. □ Kontrola sredstava ...

OSIGURANJE

to nije moguće, na internetskim stranicama HUO-a (www.huo.hr) u rubrici. Provjera osiguranja upisom registracijske oznake možete jednostavno provjeriti kod ...

OSIGURANJE dd - HOK Osiguranje

Hrvoje Pezić. Predsjednik Uprave. Ljilja Vasilj-Starčić. Članica Uprave. Nadzorni odbor. Tijekom 2014. godine te do datuma potpisivanja ovog izvještaja članovi ...

Croatia Osiguranje

ŽIVOTNO OSIGURANJE CROATIA SENIOR. Osim kvalitetnog osiguranja, ova polica predstavlja investiciju za sigurnu mjesečnu isplatu sredstava u budućnosti ...

osiguranje - Putolovac

Za naknadu štete po ostalim vrstama osiguranja ... 1) osiguratelj - Allianz Zagreb d.d. s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju; ... Prijava nesretnog slučaja.

jadransko osiguranje dd - ZSE

30 tra 2014 ... Svoje poslovanje Jadransko osiguranje d.d. obavlja preko Direkcije i ... Podružnica Zadar, Obala kneza Branimira 5 ... 22 ERGO ŽIVOTNO.

Časopis Osiguranje 368.pdf

ОСИГУРАЊЕ : лист компаније „Дунав осигурање“ / главни и ... 45 филијала и 123 пословнице и експози- ... Хок, директор Сектора за развој жељко.

CROATIA osiguranje d.d. - ZSE

23 srp 2019 ... vrijednost dionice 1.400,00 kn, predsjednik Uprave Davor Tomašković, član Uprave Robert Vučković, član Uprave Miroslav Klepač, ...

ERGO osiguranje

ERGO osiguranje d.d. dio je ERGO grupe jedne od najvećih osiguravateljnih Grupa u Njemačkoj i Europi. ... ERGO osiguranje d.d., Radnička cesta 80, Zagreb.

Časopis Osiguranje 363.pdf

врстама осигурања или групама клијената и ана- ... Ана и Сташа обећавају да ће и ову школску го- ... припале су Камелији Угарковић, Маји Станисав-.

Zdravstveno osiguranje

5 lip 2019 ... (HLK), od ulaska Hrvatske u EU ukupno su 1273 liječnika zatražila od ... Plaćanje: Digitalna iskaznica na pametnom telefonu (nema plaćanja ...

mirovinsko osiguranje

mirovina, ocijenivši da su mirovine usklađi- vane niže od rasta plaća, ... formulu za izračun mirovine, promijenio ... lefona», WEB-stranice i govornog automata.

osiguranje - HANFA

Zapamtite: ove odredbe o prestanku ugovora ne odnose se na životno osiguranje i osigura- nje od nezgode zbog posebnih značajki tih vrsta osiguranja. Što ako ...

JADRANSKO OSIGURANJE d - ZSE

25 sij 2018 ... Podružnica Osijek, Gundulićeva 5 b. - Podružnica ... ERGO OSIGURANJE D.D. 96.011.580 ... ERGO ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D.. 770.385.

Dome moj - Lovćen osiguranje

Paketno osiguranje stambenih objekata “Dome moj” moderno je po sadržaju i pristupu, a istovremeno ... plemenitih metala i nakit, u zaključanim spremištima.

Voditelj - Generali osiguranje

Konkurencija.; Dobrovoljni penzijski fond Generali. Privatne penzije. Voditelj: ... Evo za početak, pre nego što objasnimo šta bi uopšte značilo privatno obavezno.

Untitled - Dunav osiguranje

Zimski popusti za putnike! U susret zimskoj turističkoj sezoni, od 15. decembra 2014. do 31. januara 2015. godine,Dunav osiguranje" svim putnicima nudi niz ...

osiguranje dječjih prava - Coe

priručnik Osiguranje dječjih prava plod je suradnje između organizacije SOS-Kinderdorf International i ... potencijalnog kršenja ostalih temeljnih prava djeteta.

Untitled - Triglav osiguranje

ZNAČENJE POJEDINI IZRAZA. Član 2. ... (2) Karenca za osigurani slučaj dijagnostikovanja težih bolesti navedenih u stavu (1) ovog člana traje tri (3) meseca.