Wykład 5 Dobór płciowy u zwierząt

✓ symetria: poroże, ogon jaskółek, ubarwienie ryby. ✓ dźwięki: ▫ głośne: ryki i wycie ssaków (jeleń, słoń morski, wyjec, nosacz),. ▫ skomplikowane: ...

Wykład 5 Dobór płciowy u zwierząt - Srodni dokumenti

Wykład 5 Dobór płciowy u zwierząt

✓ symetria: poroże, ogon jaskółek, ubarwienie ryby. ✓ dźwięki: ▫ głośne: ryki i wycie ssaków (jeleń, słoń morski, wyjec, nosacz),. ▫ skomplikowane: ...

Dobór naturalny - igib.uw.edu.pl

Słoń morski północny. • Polowania w XVIII-XIX wieku zmniejszyły liczebność do <100 sztuk. • Na początku XX wieku jedna kolonia u wybrzeży Meksyku.

Wykład 6

Tornada. Teksas, Oklahoma, Kansas, Nebraska,. Południowa Dakota. Tornada są szczególnie częste ... Aleja tornad. Page 17. Page 18. Tornada w Polsce ...

Wykład 10

1) Drugi efekt Wiena (model SWE) – wzrost przewodnictwa elektrolitycznego ... przeniesienia protonu pomiędzy grupą własną membrany, a cząsteczkami wody ...

Wykład - IMIM PAN

Stopy metaliczne: stopy Ŝelaza, stopy metali nieŜelaznych. Właściwości: ... Struktura krystaliczna metali. Większość ... Metale alkaliczne: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

Wykład 2 - Politechnika Gdańska

Biwarstwa lipidowo (40%). -białkowa (60%); mezosom to wpuklenie błony. Zawiera chromatynę. -kompleks DNA i białek histonowych. Kompleksy RNA (65%).

Leptospiroza – groźna choroba zwierząt i zoonoza

Keywords: Leptospira spp., leptospirosis, reservoir hosts, zoonosis. Leptospiroza – groźna choroba zwierząt i zoonoza. Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro z ...

Ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących po ...

29 Gru 2014 ... CHORWACJA http://www.mps.hr/default.aspx?id=6260. CYPR. Nie ma możliwości wwozu na terytorium Cypru zwierząt w wieku poniżej 111 ...

hodowla-zwierzat-przepisy - PTOP Salamandra

Gatunki niebezpieczne / 35 ... 10 ustawy o ochronie przyrody, zwierzęta niebezpieczne, ... przywożone do Polski np. z Chorwacji niż wyłapywane w Polsce.

Wykład dla studentów astronomii I-stopnia

MNK). W przeciwienstwie do metody najwi˛ekszej wiarygodnosci, by zastosowac ... ˙ze uzyskane t ˛a drog ˛a residua opisuj ˛a punkt le˙z ˛acy na hiper-elipso-.

Farmakologia kliniczna małych zwierząt – wybrane ... - ResearchGate

Klavuxil Injection. P/K amoksycylina kwas klawulanowy. • preparaty do podawania doustnego: Clavaseptin 50 mg smaczne tabletki dla psów i kotów. P/K.

Przegląd regulacji dotyczących rejestracji gatunków zwierząt ... - Senat

tunków zwierząt i roślin jest Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi ... Republika Chorwacji jest stroną konwencji CITES od czerwca 2000 r. Obowiązek ...

ZOOLOGIA OGÓLNA Wykład 9 Homeostaza Krzysztof Turlejski

aktywność mechanizmów wewnętrznych, że niewłaściwe parametry różnych procesów zostają przywrócone do stanu wyjściowego. Page 4. Homeostaza.

Sowa S. Wykład. Nowe techniki hodowlane w świetle aktualnych ...

o Mutageneza kierowana nukleotydami -Oligonucleotide. Directed Mutagenesis (ODM) o Cisgeneza, intrageneza o Metylacja DNA zależna od RNA (RdDM).

Lista obowiązujących gatunków zwierząt L.p. Nazwa polska Nazwa ...

28. krabojad. Lobodon carcinophaga. Drapieżne. Fokowate. LC. 29. lampart morski. Hydrurga leptonyx. Drapieżne. Fokowate. LC. 30. słoń morski południowy.