Izvješće o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom u ... - CERP

PIK RIJEKA d.d., Rijeka, KONČAR - ELEKTROINDUTRIJA d.d., Zagreb, DALMA d.d., Split, POUNJE TRIKOTAŽA d.d.. Hrvatska Kostajnica, u ukupnoj ...

Izvješće o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom u ... - CERP - Srodni dokumenti

Izvješće o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom u ... - CERP

PIK RIJEKA d.d., Rijeka, KONČAR - ELEKTROINDUTRIJA d.d., Zagreb, DALMA d.d., Split, POUNJE TRIKOTAŽA d.d.. Hrvatska Kostajnica, u ukupnoj ...

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U ...

31 pro 2015 ... KNAUF d.o.o., Knin, radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP ... Prijedlog Odluke o prodaji dionica društva PEVEC d.d. Bjelovar na uređenom tržištu kapitala ... određuje cijene njihovih usluga te u znatnijoj mjeri ne koriste ... PLOČE izgradnja Terminala rasutih tereta u luci Ploče. 9. 43105/15. 19. 11.

izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu ...

31 pro 2015 ... Tar – Vabriga i projekti na otoku Visu (Češka vila i bivša vojarna ... Zahtjev Općine Sveta Nedjelja za darovanje nekretnina u vlasništvu ...

Plan upravljanja imovinom u nadležnosti CERP-a za 2017.godinu

30 lip 2017 ... Slavonije, Goi, GP Krk, Gradac, Gradnja Osijek, ... Predstečajna nagodba navedenog Društva prekinuta je Rješenjem Nagodbenog vijeća od.

Izvješće o upravljanju državnom imovinom za 2016. i 2017. godinu

31 lis 2018 ... ožujka tekuće godine dostaviti Vladi Republike Hrvatske Izvješće o provedbi Plana upravljanja ... Prvi natječaj za zapošljavanje, Ministarstvo je objavilo u lipnju 2017. godine i to za ... Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb. 29.297.274 ...

a) Izvješće o provedbi Plana stručnog osposobljavanja i ... - PGŽ

UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA. 2014. GODINU ... Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U ...

10 srp 2008 ... K.T.C. d.o.o.. Nikole Tesle 18. Križevci. 48260. Ivana Česmičkog 15 Koprivnica 48000. 20. Komunalije d.o.o.. Radnička cesta 61. Đurđevac ...

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne ...

NZPUSS – Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu. NZRCD – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. OESS -Organizacija ...

izvješće o provedbi akcijskog plana za provedbu inicijative ...

2 ruj 2015 ... 2014. do 2016. godine (u nastavku teksta: Akcijski plan), usvojenom na sjednici Vlade. Republike Hrvatske 10. ... glasovanju saborskih zastupnika. • pregled ... i ustrojenih registara te realizacija projekta e-imovinske kartice.

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom u osječko

Osijek. 24.11.2009. 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. 7. Valpovo. 04.12.2007. 2011., 2012. ... dvorišta, objekata za prihvat i predobradu glomaznog otpada, objekata za obradu građevinskog otpada i pretovarnih ... odvoz glomaznog otpada.

Izvješće za 2015. o provedbi Akcijskog plana za ... - Eko Zagreb

31 srp 2016 ... na liniji 274 Dubec - Sesvete - Laktec dodana su 2 polaska radnim danom,. - na liniji 279 Dubec – Novi Jelkovec dodano je 36 polazaka ...

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko ...

12 lip 2018 ... “MVV“SERVISNO PRODAJNI. CENTAR, POSLOVNICA. BEDEKOVČINA. Stjepana Radića 29, 49221. Bedekovčina. 13 02 08*. 16 06 01*.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u ... - Eko Zagreb

10 ožu 2017 ... Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada organiziran je na cijelom podruĉju Grada Zagreba i to u svih ... Tvornica papira Zagreb d.o.o.,. Zagreb ...

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana ...

Damir Burić profesor. Ravnatelj OŠ V. Nazora Vinkovci. Mato Matić dipl. soc. radnik. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu VSŽ. Dr. Mila Vasilj MIhaljević liječnica.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike ...

gospodarenja otpadom i rada tvrtke Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec kao i sa inspekcijom nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za ...

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za virovitičko ...

31 svi 2015 ... Slatina kom d.o.o. Slatina, Trg R. Boškovića 16/b djelatnost sakupljanja, privremenog skladištenja i odlaganja neopasnog i inertnog otpada.

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom ... - Grad Lepoglava

dodijeljeno je trgovačkom društvu Ivkom d.d. Ivanec temeljem Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području ...

Izvješće o provedbi Plana implementacije Garancije za mlade u 2015.

28 stu 2014 ... OSNAŽIVANJE KAPACITETA HZZ-A ZA PROVEDBU GARANCIJE ZA MLADE. ... upućivanje na slobodna radna mjesta. Mlade nezaposlene ...

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom ... - Grad Sisak

31 ožu 2018 ... RECIKLAŽNIH DVORIŠTA; RADNO VRIJEME. Tvrtka GOS posjeduje mobilno reciklažno dvorište, a raspored lokacije redovito objavljuje na ...

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom ... - Grad Rijeka

1 tra 2019 ... Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeka za razdoblje 2017. ... Humanitarna udruga Remar Croatia: prikupljaju sve vrste namještaja i ostalog ...

2016 Izvješće o provedbi akcionog plana - Općina Žepče

o realizaciji projekata iz Akcionog plana za 2016 godinu za realizaciju ... svoje proizvode; uručene pohvalnice i novčane nagrade za 7 najuspješnijih proizvođača u ... su se odnosili samo na printanje i dizajn ali su bili manjeg iznosa. Na ovaj ...

godišnje izvješće o provedbi plana i programa rada ... - Grad Split

Vrapčić i Katolički – DV Rusulica već četiri godine u dječjim vrtićima Miki, Švrćo, Palčić i Bosiljak uspješno se ostvaruje i sportski program integriran u redovni ...

izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa ...

u uvalama na otocima Mrčara (3 uvale), Prežba (8 uvala),. Lastovo (10 uvala) i Mladine (uvala Saplun). Ove uvale najposjećenije su od strane nautičara, uvale ...

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za ... - Hrvatske vode

3 velj 2019 ... Prijava projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za ... s pridruženim aglomeracijama Cestica i Greda JIVU Varkom d.d. u dijelu ...

Izvješće o izvršenju plana upravljanja pomorskim dobrom - Općina ...

Statuta Op6ine Solta (<SluZbeni glasnik Op6ine Soltu br.1/2018) i dlanka 5. ... 07l18 t. 40t18. PRETIOSUS TOURS. d.o.o.. Stekat 32m2 ispred FORTUNATO.

Izvjesce o realizaciji Plana upravljanja i ... - Park prirode Medvednica

29 velj 2020 ... Turistički paketi i biciklizam u sklopu Centra za posjetitelje Medvedgrda,. Marketing i online ... Tekući poslovi JU PPM Leasing. Mitsubishi ... korporativnog volontiranja tvrtke Kaufland, očišćena je unutrašnjost rudnika, od ... Ministarstvu državne imovine upućena je zamolba za rješavanje statusa objekta koji ...

lovran izvjesce opcine lovran o provedbi plana gospodarenja ...

vre6ice, komposteri, dipovi za spremnike, ...), izgradnju reciklaZanog dvori5ta, sortirnice otpada i kompostane otpada, pruZanje usluge mobilnog reciklaZnog ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2018. GODINU.pdf

Matej Severović, predsjednik m. Vesna Stuburić, ... Odluka o iznosu naknade za zakup poslovnog prostora u Domu Cernik (»Službeni glasnik« ... raspolaganja imovinom uključujući i načine utvrđivanja početnih cijena pri prodaji i davanju u ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE ...

30 lip 2019 ... 2019. godinu donesen je 06. prosinca 2018. godine. Donošenje Godišnjeg ... Manifestacija porcijunkulovo. 66.358,35 ... Izvođači radova na.

primjena modela potpunog upravljanja kvalitetom u državnom ...

31 svi 2015 ... Integrirani pretpristupni fond. IT informacijske tehnologije. MS. Microsoft. PUK. Potpuno upravljanje kvalitetom. SAS. Statistical Analysis System.

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Sisačko-moslavačke ...

Sisak, 29. ožujka 2019. ... Nekretnina na adresi Sisak, Rimska 28 (etažno vlasništvo) ... VODOPRIVREDA Sisak d.d., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 11.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom - Grad Vrbovec

IMOVINOM. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak). - Zakon o zemljišnim knjigama ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPCINE VISOKO ZA 2018.pdf

Omega d.o.o.. Breznica 3A,. Breznica aktivan. Ukupna površina 17969 m2. 3. Površina poduzetničke zone pod infrastrukturom (ceste, parkirališta, zelene.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE LOPAR ...

Predmet poslovanja trgovačkog društva LOPAR VRUTAK d.o.o. su ... katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, prema Pravilniku o središnjem.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE BISKUPIJA ZA 2019 ...

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za · 2018. godinu ... površine 619 m2 za koju se traži vlasništvo od DUDI-a. ... Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom s danom stupanja na snagu. Zakona prestaje s ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE PREKO ...

Općina Preko prvi put izrađuje Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu. Općine Preko (dalje u tekstu i kao Plan upravljanja) za razdoblje od godinu ...

Strategija upravljanja imovinom Grada Mursko Sredisce 2019.

raspolaganje i korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće su ... izraditi nacrt klasifikacije sve imovine, odnosno podijeliti imovinu prema ABC.

strategija upravljanja imovinom grada zlatara za ... - Grad Zlatar

imovinom u vlasništvu Grada Zlatara za razdoblje od 7 godina. Strategijom ... PBZ. Trg slobode. 150. 90.000,00. 2. HZZO. Park Hrvatske mladeži. 84,68. 18.167, ...

prijedlog plan upravljanja imovinom u vlasništvu republike hrvatske ...

regulator odreuje cijene proizvoda ili su država te državne ustanove i poduzeća ... većinu europskih infrastrukturnih tvrtki (Italija, Francuska, Poljska, Slovačka, Belgija i ... aparata i osovinski ležajevi). ... Pevec, PIN, Poljoopskrba - Bilogora,.

izvješće akcijskog plana za 2017. socijalnog plana ... - Grad Zagreb

Gradonačelnik Grada Zagreba je 22. ožujka 2017. donio Akcijski plan za 2017. Socijalnog ... temeljem Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih ... smanjenje stope smrtnosti braniteljske ... 2017. GU za obrazovanje, kulturu i sport,. Povjerenstvo za dodjelu. Stipendije.

6 Prijedlog zakljucak o usvajanju Izvjesca o provedbi Plana ...

21 ožu 2019 ... DUMA ELEKTRONIKA obrt, Varaždin (električni i elektronički otpad);. - C.I.A.K. d.o.o. (baterije, akumulatori, pesticidi, lijekovi),. - Veterinarska ...

Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području ...

Auto kuća Gašperov d.o.o.. Šibenik. 14. ... Split,TS Knin. Knin. 55. ... Split, Nadzorna grupa Šibenik. Šibenik. 57. ... 139. Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.. Knin ... otpadom od rabljenih baterija i akumulatora od velike važnosti. Sustav će ...

Informacija o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana ...

13 ruj 2019 ... Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod. Centar za socijalnu skrb ... primjena KBT tehnika“, ,,Stres na radnom mjestu". "Mjesec borbe protiv ...

izvjesóe o provedbi plana gospodarenja otpadom republike ...

23 tra 2019 ... 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i ... Izvješće sadrži osnovne podatke o sustavu gospodarenja otpadom u ... navedenog, Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest određeno je.

b) Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike ...

27 sij 2020 ... EURCO d.d.. H.V. Hrvatinida 87, Vinkovci. Sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe ili zbrinjavanja i oporaba ...

Pregled podataka o provedbi obveze izrade Plana ... - HAOP

BAUHAUS-ZAGREB k.d.. POSLOVNICA 958 VARAŽDIN. GOSPODARSKA ... 290 VESNA AKUMULATORI d.o.o.. VESNA AKUMULATORI d.o.o.. POJIŠANSKA ...

izvješća općinske načelnice o provedbi plana ... - Općina Vrbnik

specijalnih komunalnih vozila i kipera za prijevoz glomaznog otpada. ... suradnji s tvrtkom Metis d.d., na posebnom sabirnom mjestu u Krku organiziran je otkup.

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA 2017

31 pro 2019 ... Općina Ljubešćica prvi put izrađuje Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ljubešćica (dalje u tekstu i kao Plan upravljanja) ...

Odluka Vlade RH o donošenju plana upravljanja pridnenim ...

Ovlaštenik povlastice je obvezan dostavljati podatke o ribolovu na propisan način i u zadanoj formi. Podaci ... Ovaj Plan upravljanja odnosi se na pridnenu koću za lov pridnenih vrsta koja se koristi u ... muzgavci, lignje, pišmolji, trlja i listovi.

prijedlog plana upravljanja 2017 - Općina Pitomača

3 ruj 2019 ... 1246 –k.o. Sedlarica. 0. 1250. 1250. 1812, DIO 1810,1807, 1251/22. VELIKA. ČREŠNJEVICA. NC VČR6. POLJSKI PUTEVI / VELIKO POLJE.

10. Prijedlog plana upravljanja i raspolaganja ... - Grad Sisak

14 stu 2018 ... moslavačke županije“, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13, 13/13,. 20/17 ... Odluke o davanju stanova u najam kojom je propisano da se temeljem ... Planirani iznos rashoda za ulaganje u stanove u 2019. godini je 600.000,00 kuna. ... odredbama Odluke o prodaji gradskih stanova.

PRVA FAZA IZRADE PLANA UPRAVLJANJA SAŽETAK ...

(Domouprava Dubrovnik, Vrtlar, Vodovod, Čistoća, T-com ). Grupe identificiranih problema. 2. Infrastrukturni problemi naselja Sv. Jakov. - Neodrživa regulacija ...

Registrirana kulturna dobra u obuhvatu Plana upravljanja, 2019.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Dubrova%C4%8Dki_dijalekt ... ukrašavaju je veoma ugodan perivoj pun mirta, čemina, lovora, različitih a i običnih ... ruke u ruku dok ga nije kupio Mato Galjuf u čije je ime otokom upravljao njegov šurjak Vilim.

Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za ... - Grad Rijeka

4 pro 2019 ... UGOSTITELJSTVO. I TRGOVINA. AMBULANTNA. PRODAJA – škrinja, aparati za sladoled, palačinke i sl. PAUŠAL. 4.000,00. 1- „S“. ZAVOJ.

Strateška studija o utjecaju na okoliš Plana upravljanja vodnim ...

24 ožu 2013 ... HR3000084 Uvala Sv. Ante. HR3000086 Uvala Makirina. HR3000090 Uvala Stivančica. HR3000091 Uvala Tijašnica. HR3000092 Blitvenica.

Program za izradu Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu ...

području rijeke Save u FBiH za vodotoke I kategorije – prikupljanje podloga. • Formiranje upitnika, brošura, mapa i kontaktiranje sa općinama. • Prikupljanje ...

Nacrt plana upravljanja potegače šabakuna - Sveučilište u Dubrovniku

Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (NN br. 148/2010, 25/2010) ... Ljeti se jedva viđa, a onda se na jesen opet pojavljuje.

Izvješće o provedbi ZPPI 2014. g.

2 velj 2015 ... [email protected] Sluţbenik za informiranje - ime i prezime. Jasenka Kerekeš. Sluţbenik za informiranje - sluţbeni telefon. ( 385 42) 200 311.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI REVIDIRANOG SCHENGENSKOG ...

18 svi 2015 ... Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. (Narodne novine, broj: 74/2009), koji je stupio na snagu ...

II. IZVJEŠĆE ZA 2019- GODINU O PROVEDBI ... - ZSE

Željeznar d.o.o. i Našicecement d.d. koji će svoje tražbine u ukupnom prijavljenom iznosu 34.424.769,45 kn namiriti iz imovine koju imaju u zalogu kao sredstvo.