SB zahtjev za ugovaranje usluge internet bankarstva ... - Sberbank

Zahtjev za ugovaranje/izmjenu usluge Internet bankarstva – “Sberbank Business. Online” / Mobilnog bankarstva – “Sberbank2go”. I. OPĆI PODACI O ...

SB zahtjev za ugovaranje usluge internet bankarstva ... - Sberbank - Srodni dokumenti

SB zahtjev za ugovaranje usluge internet bankarstva ... - Sberbank

Zahtjev za ugovaranje/izmjenu usluge Internet bankarstva – “Sberbank Business. Online” / Mobilnog bankarstva – “Sberbank2go”. I. OPĆI PODACI O ...

čimbenici prihvaćanja usluge internet bankarstva među ...

20 srp 2017 ... Internet bankarstvo koristi se kao termin za bankarski sustav nove generacije (Singhal i. Padhmanbhan, 2008). 2.1. ... Ostale banke3 podrazumijevaju Raiffeisen banku. (2,84% ... profitabilnošću pravne osobe. Autorica navodi ...

Sigurnost usluge Internet bankarstva - Slatinska banka

Internet bankarstvo Slatinske banke d.d. je usluga koja omogućava, uz pomoć ... www.slatinska-banka.hr, odabirom opcije „Internet bankarstvo“, a nikad putem ... e-pošta od nepoznatog pošiljatelja ili pošiljatelja od kojeg ne očekujete e-poštu.

Dokazi stručne sposobnosti za ugovaranje usluge stručnog ... - SAFU

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ... komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Narodne novine broj: ... skupinu građevina na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj: 152/08., 124/09.,.

kvalitet usluge u internet bankarstvu quality services in internet ...

Internet bankarstvo u Srbiji koristi samo 9,3% građana, što je veliki zaostatak u odnosu na. Evropsku Uniju, čijem ... Krajem 2003. godine, pošto je uvedeno Internet bankarstvo za pravna lica, banke u Srbiji su ... OTP BANKA Srbija a.d.. Ne. Da.

Opći uvjeti za korištenje Usluge digitalnog bankarstva - PBZ

26 srp 2019 ... Autorizacija – postupak potvrđivanja volje Korisnika On-line ... dvaju međusobno neovisnih elementa, od kojih jedan element pripada kategoriji ...

Priručnik za korištenje Internet bankarstva za ... - Raiffeisen Bank

izvode, plaćanje, poruke, imenik, prenos datoteke. • Slike u gornjem ... HB, HT Eronet i HT doo Mostar možete pogledati na dnu ovog dokumenta. Plaćanje u ...

analiza korištenja internet bankarstva među studentskom ...

Ključne riječi: Internet bankarstvo, Europska Unija, Republika Hrvatska, studentska populacija. 1. ... Istraživanje je pokazalo da uslugu Internet bankarstva najviše koriste građani u dobi od 18 do 29 godina ... poštanska banka (HPB). U upitniku ...

Upute za korištenje Internet bankarstva - Slatinska banka

14 ruj 2015 ... https://ebanking.slatinska-banka.hr ... SLATINSKA BANKA .D.D ... Odabirom opcije i valute prikaže se tečaj koji će se primijeniti na nalogu.

Opći uvjeti za korištenje Usluge digitalnog bankarstva - Privredna ...

Pristup i korištenje Usluge putem chat, video chat i audio chat komunikacije . ... Poslovnice Banke, čiji se popis nalazi na internetskoj stranici Banke www.pbz.hr;.

Opći uvjeti za korištenje Usluge digitalnog bankarstva - Cloudinary

Pristup i korištenje Usluge putem aplikacije PBZ mobilnog bankarstva . ... aplikacije PBZ internetskog bankarstva omogućena aktivacija aplikacije PBZ mobilnog.

Uputa za korištenje aplikacije internet bankarstva ... - Imex banka dd

1 pro 2015 ... Uz otvoren račun možete koristiti internet bankarstvo Imex@NET (u ... 9/15. 5.8.3. Imex Mtoken. 5.8.3.1. Prijava. 1. Pritisnite opciju OTP. 2.

Opci uvjeti poslovanja za uslugu telefonskog i internet bankarstva za ...

18 pro 2016 ... poslovnici Banke, putem trajnog naloga, na bankomatu, na EFT POS uređaju, putem RBA DIREKT servisa koji podržavaju takvu funkcionalnost ...

Opći uvjeti korištenja usluge Addiko Mobile mobilnog bankarstva za ...

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: 385 1 6007 000, www.addiko.hr, ...

opšti uslovi za korištenje usluge mobilnog bankarstva za fizička lica

3 феб 2020 ... propisima, internim aktima Banke, te u skladu sa odredbama Ugovora o korištenju usluge mobilnog bankarstva. Ukoliko Klijent promijeni broj ...

Nikola Pigac Primjena računala u poslovnoj praksi internet bankarstva

9 lip 2018 ... E-BANKARSTVO PRIVREDNE BANKE ZAGREB . ... Usluga internet bankarstva Zagrebačke banke, naziva se e-zaba. Kao i kod Splitske banke ...

Pristupnica za korištenje usluge - Sberbank BH

Avista štednja. Oročena štednja. Kreditna kartica. Kreditni računi. Autentikacija (za Elektronsko Bankarstvo/ELBA). SMS OTP za potpisivanje naloga (slabija ...

Zahtjev za kredit - Sberbank

SBERBANK d.d. • Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska • Tel: 385 1 4801 300, Fax: 385 1 4801 365 • [email protected] • www.sberbank.hr. Stranica 1 od 3.

Zahtjev za otvaranje računa i usluga po računu - Sberbank BH

ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA I USLUGA PO RAČUNU ... kod Banke biti zaštićeni kao posebno povjerljivi podaci u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih ...

Uputa za korištenje Imex@NET internet bankarstva ... - Imex banka dd

1 svi 2012 ... Uz otvoren tekući, žiro, devizni ili štedni račun po viđenju možete koristiti Imex@NET internet bankarstvo za građane 24 sata dnevno uz ...

Vip Usluge Prepaid i Vip Usluge Prepaid Internet - Vip mobile

Minimalni iznos dopune. Osnovni SMS za VAS usluge. Troškovi pripreme paketa - Online prodaja. Prepaid Vip Internet sa USB modemom. Prepaid Vip Internet.

Uvjeti korištenja B.net internet usluge - A1

1 lis 2018 ... 1) Internet usluga omogućava stalni pristup internetu, a dostupna je kao “Flat rate usluga” - usluga s fiksnom mjesečnom naknadom za pristup ...

Zahtjev za dodatne usluge - HT Eronet

analogni (TEL). HOME.TV PAKETI. DODATNI PAKET KANALA. DODATNA USLUGA. Plus Paket. Pink paket kanala. Snimalica. HBO Paket. HBO Premium paket.

Zahtjev za informacije (RFI) Usluge produkcije TV ... - BH Telecom

Emisije, reportaže, dokumentarci o BH običajima i zanatima. - Putopis ... animirani dugometražni film BB ili A produkcije sinkroniziran. Porijeklo produkcije:.

Zahtjev za Internet bankarstvo - Slatinska banka

Potpisom ovog Zahtjeva izjavljujem: - da sam upoznat/a sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka, odnosno da Banka iste prikuplja u svrhu koja proizlazi ...

Zahtjev za posebne usluge br. PRESELJENJE ... - Optima Telekom

M.P.. (partner, tvrtka). Zahtjev za posebne usluge br. ... postoji aktivna optitelefon usluga. promjena broja prilikom ... optitv halo halo halo halo halo halo pro.

Internet Banking – Sberbank Online Banking Business Terms and ...

INTERNET BANKING – SBERBANK ONLINE BANKING. BUSINESS TERMS AND CONDITIONS. Effective as of 15 November 2018. Page 01 of 08 a) create and ...

Ponuda za korišćenje usluge Mobilni Internet koja važi od 01.09 ...

1 сеп 2019 ... Pretplata se obračunava proporcionalno broju dana u obračunskom periodu ... besplatnog korišćenja HBO Go aplikacije/portala tokom prvih 12 ...

Nabava usluge dizajna, izrade i održavanja Internet stranice www ...

15 srp 2015 ... Nabava usluge dizajna, izrade i održavanja Internet stranice www.energetskaucinkovitost.hr. POZIV NA DOSTAVU PONUDA ...

Uvjeti korištenja Internet opcija za pretplatnike Tomato usluge

Provjera stanja potrošenih MB moguća je slanjem SMS poruke sadržaja „?" na broj 13444. 6. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podataka uključenu u naknadu ...

Zahtjev za korištenje RBA iDIREKT servisa (Internet bankarstvo za ...

(Internet bankarstvo za pravne osobe, obrtnike i slobodne profesije) ... koristiti te iznositi radi obrade ili davati na korištenje članicama Raiffeisen grupe u zemlji i ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-usluge ...

cijena 1 minuta razgovora u 067 (T-mobile) mreži minut usluge fiksne telefonije cijena 1 minuta razgovora u 068 (M-tel) mreži minut. 8 usluge fiksne telefonije.

Uvjeti korištenja Internet opcija za korisnike bonova Tomato usluge

30 lip 2019 ... iznosa naknade ili je istekao rok upotrebe Tomato računa opcija će biti automatski deaktivirana. Prilikom ... Provjera stanja potrošenih MB ...

zahtjev za odvoz glomaznog otpada - Komunalne usluge Cres Lošinj

NAMJEŠTAJ. KOM. /m3 ... VRTNI NAMJEŠTAJ. LJESTVE ... Pozivamo građane da svoj metalni, električni i elektronički otpad sami donesu na otkupnu stanicu u.

3. Opšti uslovi korišćenja Sberbank ad Banja Luka ... - Sberbank BL

Banka primjenjuje valutnu klauzulu na oročenu i rentnu štednju u BAM valuti ... Kamata se isplaćuje po isteku perioda oročenja, pripisom na račun depozita ili.

Sberbank ad Banja Luka - Sberbank BL

vehicles etc. We have also ... sion of scope of business activities from our inter- nal sources ... their amendments and interpretations (Standard Inter- pretations) ...

Ugovaranje u PM 2010_Jun_Rec_B5 - PORODICNA MEDICINA

također; pacijenti koji dolaze za obnovu recepta ili zbog uputnice mogu se primiti; pacijenti sa ... ulogu kakvu imaju liječničke asocijacije u Njemačkoj. ... se reguliše trajanje, plan i program specijalizacije iz porodične medicine, uvjeti koje treba ...

ugovaranje- ukidanje - promjena po servisima_2017 - RBA

U slučaju da imate ugovoren pristup RBA iDIREKT servisu putem personaliziranog uređaja, ugovaranjem mBIZ servisa bit će Vam dodjeljena ista razina ...

6-UGOVARANJE POSLOVA I CIJENA U GRAĐEVINARSTVU ...

između kupca i građevinske tvrtke za izvršene radove obavio na kraju ovog procesa ... To je tzv. model D. ➢ Pretpostavlja se da građevinska tvrtka, izlazeći na natječaj, dajući ponudu ... Tipičan primjer ovakvih procjena su: a)vjerojatni učinci ...

Zakon o budžetskom sistemu.pdf - Sektor za ugovaranje i ...

8) Indirektni korisnici budžetskih sredstava jesu: pravosudni organi, budžetski ... 42) Glavna knjiga trezora je poslovna knjiga skupa svih računa koja se vodi po.

1. PRIJAVA I UGOVARANJE Ugovaratelj ... - Kreator putovanja

Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj ugovor u svoje ime i za svoj račun ili u korist treće osobe. Ugovaratelj se za putovanje koje organizira ...

informacije ugovaratelju za online ugovaranje ... - Wiener osiguranje

zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO). Status ... se upisom matičnog broja osiguranika u HZZO-u (MBO) i obvezan je podatak ... [email protected].

Uvjeti korištenja usluge E-račun 1. Aktivacijom usluge E ... - Tele2

28 ruj 2016 ... Korisnici koji aktiviraju Uslugu neće primati račun u papirnatom obliku na adresu za primanje računa. 2. Uslugu je moguće koristiti putem Moj ...

NAZIV USLUGE CIJENA USLUGE U KN PRIJEVOZ I ... - Spomengaj

60,00. Prijevoz, dalje od 20 km (dodatno po km). 3,00. KREMIRANJE. POJEDINAČNO KREMIRANJE. Životinja do 2 kg. 250,00. Životinja 2-5 kg. 500,00.

OBVEZE KONCESIONARA-DAVATELJA USLUGE Davatelj usluge ...

Zakona, cjenikom određuje visinu jedinične cijene za masu predanog otpada ili ... boje koje je osigurala Općina Andrijaševci (plastične posude od 120 l i ...

Žádost o ukončení smlouvy – Služba internet K l i e n t - BNET Internet

Smlouva může být ukončena pouze po uhrazení všech závazků klienta. V případě, že má klient zařízení v zápůjčce nebo v nájmu, musí nejpozději první ...

Internet in mednarodno trženje Internet and international marketing

4.3 Prednosti in težave trženja na internetu v mednarodnem poslovanju ....................... 28. 4.3.1 Prednosti interneta pri mednarodnem poslovanju .

USLUGE SMEŠTAJA USLUGE ISHRANE

Spisak tema za studentski projekat/prezentaciju: ▫ 1. Recepcija/rezervacije. ▫ 2. Konsijerž i Bel služba. ▫ 3. Housekeeping. ▫ 4. Obezbeđenje i fitness centar. ▫ 5.

FENOMEN ŠVAJCARSKOG BANKARSTVA

pomognu u izbegavanju poreza. Tako su francuske vlasti saznale da u toj banci uloge ima ... in civil law suits. Bank secrecy can be lifted in cases of divorce or ...

razvitak samoposlužnoga bankarstva u hrvatskoj

kraju, u ovome su radu uspoređene one banke u Republici Hrvatskoj koje nude najširi ... balnim razmjerima, promjene u poslovnim filozofijama banaka bile su neizbježne. Premda je već ... Godine 2000. pregled tečajnih lista nudila je ... Croatia, in its range does not lag behind those offered by banking sectors of industrially.

ISTORIJSKE ODLIKE BANKARSTVA U SKANDINAVIJI

zemlje, tj. Norveška, Finska i Island. Guste mreže različitih tipova bankarskih institucija kreirane su ... Ključne reči: bankarstvo, istorija, Skandinavija, ekonomska ...

Katalog usluga transaKcijsKog banKarstva, Kartičnog i ...

Identifikaciju kod polaganja gotovine u PBZ dnevno – noćne trezore (DNT). PBZ poslovni paketi. PBZ Sinergo paket je skup proizvoda i usluga Privredne banke ...

i glava pojam centralnog bankarstva - CBCG

Pojam i istorijat centralnog bankarstva. Danas postoji veliki broj definicija centralne banke. Prema definiciji. Međunarodnog monetarnog fonda, centralna banka ...

KORISNIČKA UPUTA ZA USLUGU PBZ DIGITALNOG BANKARSTVA

VAŽNE INFORMACIJE VEZANE ZA MOBILNU APLIKACIJU . ... u polje Korisničko ime unesite serijski broj PBZ mTokena. < u polje ... TDS je postupak autorizacije platne transakcije koji uključuje dodatnu provjeru autorizacije ele- ... Izbornik omogućuje uvid u detalje, stanja i promete računa po kojima ste ... Tomato i Tele2):.

Upute za korištenje RBA iDIREKT internetskog bankarstva za ...

Upute za sigurnost internetskih plaćanja . ... Računi – stanja skrbničkih računa . ... Pomoću mToken aplikacije za mobilni uređaj – upisuje se serijski broj mTokena i jednokratna zaporka koja se generira unošenjem ... Tomato, Bonbon i Tele2.

8 – Sigurnost informacijskog sustava e-bankarstva - EFOS

3 tra 2013 ... •Mobilno ili m-poslovanje je poslovanje koje se ostvaruje pristupanjem informacijama ... Mobilni novčanik ili bezdodirna NFC komunikacija.

11. Stanje e-bankarstva u Hrvatskoj i svijetu - EFOS

E-zaba – Internet bankarstvo za poslovne korisnike i građanstvo. • M-zaba – Mobilno bankarstvo. • E-trade - Trgovanje vrijednosnim papirima putem interneta.

OU poslovanja HPB-a za korištenje usluga izravnog bankarstva za ...

Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080010698, OIB 87939104217, [email protected]. Tijelo nadležno za nadzor: Hrvatska narodna banka. Banka ima odobrenje za ...

Korisnička uputa za uslugu Digitalnog bankarstva - PBZ digitalno ...

pogledati stanje željenog računa i putem izdvojenog widgeta, ako to mobilni uređaj podržava ... kupiti bonove svih mobilnih operatera i podijeliti kupljeni bon putem e-maila, SMS ili društvenih mreža ... Simpa, Vip, tomato i Tele2):. ➤ odaberite ...

ETIČKO BANKARSTVO – NOVI KONCEPT BANKARSTVA 1. Uvod

investicijsko bankarstvo. S druge strane, treba imati na umu da se pojmovi komercijalnog i investicijskog bankarstva uglavnom vezuju uz anglosaksonski.