r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan - Srodni dokumenti

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Duga Resa

uprave https://geoportal.dgu.hr/ vidljivo da je dio zemljišta izgrađen. Vlasništvo RH 2/3 i PAPA JURAJ 1/3. 2. IV KARLOVAĈKA. DUGA RESA. BELAJ. 307467.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Novi Marof

uporabe/katastar ska kultura katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja ... 1. V VARAŽDINSKA. NOVI MAROF. BELA. 318426. 107/1. 5517. PAŠNJAK.

r.br županija općina katastarska općina naziv katastarska općina ...

BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC. BROĆANAC.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Pićan - Općina Pićan

Popis pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pićan: • Vodovod d.o.o. Labin. • Istarski vodovod d.o.o., Buzet. • 1. Maj d.o.o. Labin.

program ukupnog razvoja općine pićan - Općina Pićan

te je s njima krenula u realizaciju projekta rekonstrukcije i popločavanja ... fazom sanacije odlagališta komunalnog otpada Cere, izgraditi će se reciklažno dvorište, sortirnica ... usluga; cijene usluga; pravovremenost i trend pružanja usluga?)

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

krapinsko-zagorska županija grad zabok općina radoboj općina tuhelj

3 tra 2017 ... Izmjena i dopuna Urbanističog plana uređenja „Centar 3“ Zabok. 847. 6. Pravilnik ... nalaze se trgovački centri (Konzum, Plodine, Lidl i sl) gdje.

krapinsko-zagorska županija grad zlatar općina bedekovčina općina ...

13 svi 2019 ... OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije. 1868. 2. Odluka o razrješenju i ...

krapinsko-zagorka županija grad zabok općina bedekovčina općina ...

31 sij 2018 ... OPĆINA BEDEKOVČINA. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina za 2018.

krapinsko-zagorska županija općina hum na sutli općina kraljevec ...

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Radoboj 2007.-2013. godine ... tli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj: 21/13.), Općinsko ... organa lokalne samouprave, poštanski ured i turistički ured. 2. SUSTAV ...

krapinsko-zagorska županija općina budinščina općina petrovsko ...

12 pro 2018 ... OPĆINA ZLATAR BISTRICA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i ...

krapinsko-zagorska županija općina đurmanec općina mihovljan ...

10 velj 2017 ... koriste Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika Općine Mihovljan za 2017. Godinu. 395 ... U „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske župa-.

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

županija grad/općina redni broj bm naziv lokacija adresa ...

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA ZORIĆA. DUGO SELO, JOSIPA ... ZAGREBAČKA. JASTREBARSKO. 1 ... JASTREBARSKO II. SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO.

županija grad/općina redni broj bm naziv lokacija adresa ... - ZG izbori

KOZARI BOK IX. ODVOJAK 11. GRAD ZAGREB. GRAD ZAGREB. 127. KOZARI PUTEVI. OŠ DR. VINKA ŽGANCA. ULICA NEDE KRMPOTIĆ 7. GRAD ZAGREB.

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.

općina hum na sutli općina jesenje općina konjščina - Krapinsko ...

2 srp 2015 ... “MIKROMOTOR”. Zagrebačka 28, Zlatar. 85. M. I. HRŠAK d.o.o.. Frana Galovića 17, Krapina. 86. MONARIS d.o.o.. Matije Gupca 31, Gornja ...

službene novine - Općina Pićan

22 ožu 2018 ... ALUMONT. Bilić Feručo. 91386705 ... 2016. godine nalaze u rasponu od 3% višegodišnjeg prosjeka u Zadru (0,7 mm) do 179% tog prosjeka u ...

Procjena ugroženosti od požara - Općina Pićan

Industrijska zona Pićan 108, Potpićan. 8. KLASTER ISTRA ADRIATIK d.o.o.. Jurani 52, Pićan. 9. VEDRAS d.o.o.. Most Pićan 108, Pićan. 10. METALLUM d.o.o..

R.Br. Naziv korisnika Grad/Općina korisnika ... - Općina Vrbnik

OPĆINA CESTICA. Cestica. Varaždinska. 885.520,83. 111.834.312,27. 38. GRAD SLATINA. Slatina. Virovitičko-podravska. 7.196.774,38. 119.031.086,65. 39.

odluka o sufinanciranju katastarska izmjera k.k. ... - Općina Poličnik

Prirodno neplodno zemljište: - neplodno zemljište, stjenjak, kamenjar, golet, gromača, pijesak, klizište, vododerina, sprud, stjenovita obala, šljunčana obala i.

grad pregrada grad zlatar općina jesenje općina kumrovec općina ...

30 tra 2019 ... OPĆINA JESENJE. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. 1653.

2005. - 2009. Općina dobila novi izgled - Općina Gornji Mihaljevec

Mihaljevec. Organizator je za sve posjetitelje pripremio fini grah i kuhano vino. (G.M.) ... na jelovniku bio pretepeni grah i kropci, a obavezno se išlo na Božji grob ...

- Grad Prelog, - Općina Donja Dubrava, - Općina Sveta Marija,

Grad Prelog,. - Općina Donja Dubrava,. - Općina Kotoriba,. - Općina Donji Vidovec,. - Općina Sveta Marija,. - Općina Donji Kraljevec,. - Općina Goričan.

Općina Punat i Općina Baška - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

Općina Punat. Prostorna ... naslje e otoka Krka (Krk, Baška, Omišalj, Vrbnik). Kvaliteta plaže ... Lijep pogled na stjenoviti dio općine Punat. Nagib terena. Blagi.

program ukupnog razvoja grada knina općina ... - Općina Ervenik

Grad Knin se nalazi u Šibensko kninske županije, te je po veličini drugi grad unutar ... Poduzeće Brodomerkur d.d. na ovom prostoru posjeduje zatvoreni (3.500 ...

Općina Dobrinj i Općina Vrbnik - Javna ustanova Zavod za ...

Općina Dobrinj. Prostorna, ekološka i razvojna ocjena područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja i uz naselje prema Uskla enju Prostornog plana ...

Općina Omišalj i Općina Malinska Dubašnica - Javna ustanova ...

kulturno naslje e otoka Krka (Omišalj, Krk, Punat,. Baška, Vrbnik) ... Udio (u %) površine TZ u odnosu na ukupnu površinu TZ na području grada/općine. 43,86%.

Općina za ugodan život i kvalitetno poslovanje ... - Općina Matulji

strateški okvir za daljnji razvoj Općine Matulji postavljen je na temelju promišljanja ... TZ Matulji, Općina Matulji, TZ Kvarner, PGŽ, fondovi RH, fondovi EU.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE OPĆINA ZLATAR BISTRICA

01 Opće javne usluge. 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane. 38. Donacije i ostali rashodi. 94. 3851. Proračunska pričuva. 100.000. -50.000.

Prikaz katastarskih općina - Općina Marija Bistrica

OPĆINA. BEDEKOVČINA. OPĆINA. ZLATAR BISTRICA. OPĆINA. KONJŠČINA. 4.B.6. k.o. SELNICA. 4.B.9. k.O. TUGONICA. 4.B.5. k.o. POLJANICA. BISTRIČKA.

Zakon o područjima županija, gradova i općina u ... - Istarska županija

15.04.2013., broj 45. od 16.04.2013. i broj 110. od 13.10.2015., u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu). ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, ...

općina petrovsko općina radoboj - Krakom, doo

31 pro 2018 ... 1. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Radoboj za 2017. godinu. 1145. OPĆINA TUHELJ. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1.

općina petrovsko općina radoboj - Krakom

31 pro 2018 ... 1. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Radoboj za 2017. godinu. 1145. OPĆINA TUHELJ. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1.

SPLITSKO-DALMATINSKA BOL Naziv prostornog plana - Općina Bol

(ime, prezime i potpis). Koordinator plana : NENAD ... stara, likovno i umjetnički kvalitetna spomenička obilježja zamjene novima, neka budu pohranjena u ...

Prezime Ime HPT broj HPT Naziv Ulica Br. Grad/ općina TELEFON E ...

Prezime. Ime. HPT broj HPT Naziv. Ulica. Br. Grad/ općina. TELEFON. E-MAIL. AMBROZIĆ- ... BLAŽEVIĆ. DRAŽENKA ... [email protected] BOLJEŠIĆ.

općina garčin - Brodsko-posavska županija

12 pro 2018 ... Na grobljima na području općine Garčin u pravilu se ukapaju umrli koji su imali prebivalište na području ... Operater : Univerzal d.o.o., Đakovo.

općina vrpolje - Brodsko-posavska županija

15 lis 2018 ... Slavonski Brod daje se suglasnost za nabavu mamografskog ... otpada. 09. Birotehna d.o.o. Ferde ... Uredska oprema i namještaj. 40.000,00.

općina bebrina - Brodsko-posavska županija

26 tra 2016 ... pročišćeni tekst ("Službeni vjesnik Brodsko- ... Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo” koji se održava u organizaciji KUD-a “ŠOKADIJA” u ...

općina donji vidovec - Međimurska županija

godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine domašinec od 01.01.2016. do 31.12.2016. ... udruga eko-zona, Udruga žena Magnolija, udruga sport za sve,.

dubrovačko neretvanska županija - Općina Lastovo

Dolac 3. 20290 Lastovo. NOSITELJ IZRADE PLANA: OPĆINA LASTOVO. Dolac 3 ... Cvijete Zuzorić 6, 21000 Dubrovnik. Ministarstvo ... Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ... Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije.

splitsko-dalmatinska županija - Općina Gradac

4 kol 2019 ... Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik broj 06/18- ... Komunalna infrastruktura na području općine Gradac navedena u ... IVANA;580/3840.

općina podcrkavlje - Brodsko-posavska županija

24 lip 2019 ... općine Podcrkavlje ustupi ponuditelju «PALMA» cvjećarna i pogrebne usluge, Andrije Štampara 37,. Slavonski Brod, OIB:39392394875, vl.

općina oriovac - Brodsko-posavska županija

7 ruj 2018 ... Slavonski Brod, su osobe koje posao čekaju duže od godinu dana. Dugotrajna ... Brod. 2.000,00. Boso – paketići Sv. Nikola. 18.233,92. Palma, Slav. Brod - 30 ... Umrli može biti izložen u mrtvačnici samo u lijesu i odjeven.

OPĆiNA MALA SUBOTiCA - Međimurska županija

14 svi 2010 ... žavne geodetske uprave, Katastar Čakovec, osoba ovlaštena za izradu ... Hrvatske vode d.o.o, VGI Međimurje, Čakovec, ... b) KDS-a Čakovec,.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA ...

11 tra 2019 ... Općine Brckovljani“ broj 01/18), načelnik Općine Brckovljani, dana 11.04.2019. godine donosi. O D L U K U o započinjanju postupka ocjene o ...

općina radoboj - Krapinsko-zagorska županija

1 velj 2018 ... 1. Odluka o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Radoboj. 510. OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE.

općina sikirevci - Brodsko-posavska županija

20 pro 2013 ... Hrvatske” d.o.o. Slavonski Brod imenuju se ... proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, ... Raspored i korištenje sredstava za uklanjanja ...

općina borovo - Vukovarsko-srijemska županija

ske županije za 2004. godinu ("Službeni vjesnik" Vukovar- sko-srijemske ... Krešo Filipović, dipl. oec., razrješava se dužnosti člana ... 32252 Auto gume. 4.000.

općina oprisavci - Brodsko-posavska županija

15 ožu 2017 ... U sastavu N.K. „Zadrugar“. Oprisavci djeluje škola nogometa, koja okuplja djecu s područja cijele općine. Ukupno sredstva za javne potrebe u ...

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA ...

10 pro 2018 ... upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida. - dostaviti ... MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU VARAŽDINSKA, Služba.

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ... - Općina Severin

30 lip 2014 ... kupoprodaji nekretina između TROHA-DIL i Općine Severin. Tražena ... Cijena je 1.200,00 kuna u cijelosti plaćamo sami, a nemamo pravo na.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA ... - Općina Peteranec

OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD: Legrad, Mali Otok, Zablatje ... OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER" Koprivnica: Dalmatinska ulica, Domžalska ulica, Duga ulica,.

općina andrijaševci - Vukovarsko-srijemska županija

no vlasnik tog objekta, uz uvjet da radno vrijeme ne može biti duže od 1 sata ... ca radno vrijeme može trajati do 05.00 sati slijedećeg dana, a 1. siječnja ... 322192 Potrošni materijal kosilice i alat. 5.000,00 ... NATALIJA MILIĆ - za člana. 1.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MURTER-KORNATI ...

24 lip 2016 ... otpada na JU NP Kornati, a na zaštićeni krajolik Žutsko – sitske otočne skupine ... kulturnih sadržaja te dobra prezentacija, a sve navedeno.

općina donji andrijevci - Brodsko-posavska županija

30 svi 2019 ... mehanizacija, transport i građevinarstvo Slavonski Brod ... otpada. 09. Birotehna d.o.o. Ferde. Filipovića 50d ... Uredski namještaj. 15.000,00.

republikahrvatska krapinsko-zagorska županija općina đurmanec ...

Međunarodni cestovni granični prijelaz I kategorije Macelj. • Međunarodni granični prijelaz II kategorije Lupinjak. • Autocesta u izgradnji A2. • Planirana brza ...