leksikografska obrada frazema tipa - Srce

obavezna komponenta glagolskoga frazema biti dobra srca, a imenica covjek to ... raditi kao krtica, raditi kao crv, raditi kao mrav B C-dio znaCi 'marljivo, gotovo.

leksikografska obrada frazema tipa - Srce - Srodni dokumenti

leksikografska obrada frazema tipa - Srce

obavezna komponenta glagolskoga frazema biti dobra srca, a imenica covjek to ... raditi kao krtica, raditi kao crv, raditi kao mrav B C-dio znaCi 'marljivo, gotovo.

LEKSIKOGRAFSKA OBRADA NEPROMJENLJIVIH RIjECI

2. Prilozi - prijedlozi. 2. 1. U Priruenoj gramatici hrvatskoga knjiievnog jezika, u poglavlju 0 prijedlo zima, uz prave spominju se i nepravi prijedlozi koji se dijele ...

leksikografska obrada priloga u dijalektnim rječnicima

jem se pojavljuju. Ako su tvorbeno nastali iz koje druge punoznačne riječi, lek- sička su značenja tih dviju riječi obično povezana, značenje je tvorbene riječi,.

obrada i terapija neplodnosti - Srce

3 ruj 2009 ... Opća bolnica “Sveti Duh”. Prispjelo: 1. 6. 2009. ... Prvo vađenje krvi obavlja se u ... određuju FSH (hormon koji stimulira folikule), LH. (hormon ... Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj u Za- grebu, a prvo dijete rođeno je ...

KAtAlitičKA obrAdA fenolnih otpAdnih vodA - Srce

aktivni ugljen. (Eftaxias et al., 2006.; Kaale i Katima, 2013.), struktu- rirane gline (Sanabria et al.,2012.; Kurian et al., 2012.), polimeri (Castro et al., 2009.; Huang ...

prehrambene navike osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1 i tipa 2

Pravilna prehrana ključna je za očuvanje dobroga zdravlja odraslih osoba, a čini i osnovu pravilnog rasta i ... bolestima koje se vežu uz nepravilnu prehranu spada i dijabetes tipa 2 (4). ... ima značajnu ulogu u progresiji dijabetesa tip 2 (26).

Perinatalni ishodi u trudnica oboljelih od dijabetesa tipa 1 i tipa 2

Trudnice oboljele od dijabetesa potrebno je nadzirati i liječiti u regionalnim centrima ... Dijabetes, šećerna bolest ili latinski diabetes mellitus je stanje kronične.

Dijabetična ketoacidoza (DKA) kod tipa 1 i tipa 2 diabetes melitusa ...

Dijabetična ketoacidoza (DKA) kod tipa 1 i tipa 2 diabetes melitusa – kliničke i biohemijske razlike. Diabetic ketoacidosis in type 1 and type 2 diabetes mellitus ...

Kemijska obrada Elektrokemijska obrada 2.) Elektrokemijsko ... - HDKI

... osnovnog metala produkti korozije cinka anodna prevlaka. Zn p odu t o o jec a. Fe. Postupci dobivanja metalnih prevlaka. 1.) Elektroplatiranje (galvanizacija).

HEMIJSKO TERMIČKA OBRADA (TERMO HEMIJSKA OBRADA ...

termohemijskih obrada, a to su: cementacija – obogaćivanje ugljenikom; nitriranje – obogaćivanje azotom; karbonitriranje – obogaćivanje ugljenikom i azotom; ...

Kemijska obrada Elektrokemijska obrada 2.) Elektrokemijsko ... - FKIT

i magnezij,. • Pigmenti koji ... klorirani derivati metana (metilen klorid), etana ( trikloretan)i ... Kupka sadrži oko 80-90% deionizirane vode i 10-20% čvrste tvari.

97 LEKSIKOGRAFSKA OBRADBA MODNO-ODJEVNIH NAZIVA U ...

prozor, a odijevali su se u pletene vunene bluze, „otvorene na prsima poput ... bliskoznačnicom, već je, u dva od svoja četiri značenja, halja vrsta haljine za koju.

Podrijetlo, sintaktička struktura i leksikografska obradba naziva za boje

boja purpura rićkast riđ riđast roza rubinskocrven rubinski crvena, boja rubina ružičast boja ruže sedefast sedef boja sedefa siv sivkast sivobež sivoljubičast.

PREVENCIJA TIPA 2 DIJABETESA PREVENCIJA TIPA 2 ...

Prevencija tipa 2 dijabetesa / (priredila Radna grupa za izradu vodi~a, rukovodilac ... Paradajz. Plavi patlid`an. Tikvice, tikve. Rotkvice. Jagode, maline, kupine.

Basne kao izvorište frazema

Frazemi vaditi kestene (kestenje) iz vatre, kititi se tuđim perjem i loviti u ... te donose moralne pouke. Frazemi motivirani basnama i životinjskim likovima iz basni uglavnom pripadaju animalističkoj frazeologiji čak i kad ne sadržavaju nijednu.

RJEČNIK HRVATSKO ENGLESKIH FRAZEMA

1, str. 165-234. 177. RJEČNIK HRVATSKO ENGLESKIH FRAZEMA. Dalibor Vrgoč – Željka Fink-Arsovski. HRVATSKO-ENGLESKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK.

obrada materij obrada materijala materijala ii - Loomen

Toplinska obrada se može kombinirati s kemijskom obradom u svrhu postizanja boljih karakteristika materijala. Ovim se postupkom osim strukture materijala ...

KONTRASTIVNA ANALIZA HRVATSKIH I NJEMAČKIH FRAZEMA ...

supruga, Antonela Butigan, koja se po riječima Ivane Nobilo "tog dana vje- rojatno ustala na krivu nogu".4. Primjer 3.: njemački frazem hrv. ekvivalent die Beine ...

razumijevanje motiviranosti značenja frazema u talijanskome kao ...

nila značenje, tako da značenje frazema ne odgovara zbroju značenja njegovih sastavnica” ... Kako frazemske slike u takvim slučajevima mogu anticipirati.

PREVO ENJE FRAZEMA – SIZIFOV POSAO

Josipa Forko: Prevoÿenje frazema – Sizifov posao. 93. Josipa Forko. PREVO ENJE FRAZEMA. – SIZIFOV POSAO. U svakodnevnoj komunikaciji şesto možemo ...

Nastanak frazema putem semantičkih figura - FF UM

Kao ustaljene veze riječi čije značenje ne proizilazi iz prostog zbira zna- ... kologa sinonimima (Dešić 1987: 161), eufemizmi predstavljaju riječi ili izraze.

Semantičke specifičnosti frazema - Post Scriptum

Značenje jezičkog znaka nije imanentno njemu samome, već je utemeljeno na međusobnim distinktivnim obilježjima jezičkih znakova što implicira problem.

Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema s onimskom ...

i razlike hrvatske i engleske onimijske frazeologije. Frazemi su ... svrstavaju se djelomično podudarni frazemi pri čemu hrvatski i engleski frazem imaju isti onim ...

kontrastivna raščlamba kao postupak otkrivanja podrijetla frazema

Jedan od mogućih postupaka otkrivanja ishodišta frazema jest kontrastiranje ... skoga, francuskoga i mađarskoga jezika, te dvojezičnih i višejezičnih rječnika u ...

prevođenje frazema u književnom tekstu i ... - darhiv - unizg

izložiti niz primjera iz stručnoga teksta i njihov prijevod te će se objasniti ... El gran camión se había arrimado a la acera reculando, frenando despacito, y un ...

prevođenje frazema u književnom tekstu i terminološka ... - unizg

njihov prijevod te će se objasniti o kojim je tipovima ekvivalenata riječ. ... El gran camión se había arrimado a la acera reculando, frenando despacito, y un ... HJP – Diccionario monolingüe de la lengua croata de Hrvatski jezični portal, 2015 d.

prilog kontrastivnoj analizi frazema sa sastavnicom boje u hrvatskoj ...

i njemačkome jeziku, i to one čija je sastavnica boja: crvena, zelena, plava, žuta i ružičasta.1. Objašnjava se simbolika boja te propituju načini kako ta simbolika ...

tipologija hrvatskih frazema na temelju prijevoda djela charlesa ...

Charles Dickens engleski je pisac iz 19. stoljeća, a smatra se najboljim piscem ... očekivanja, David Copperfield, Priča o dva grada, Božićna priča, Posmrtni spisi ...

Nomen est omen. Onimi kao sastavnice hrvatskih i engleskih frazema

22) te frazem a black day (Friday) ('nesretan dan') čiji onim u hrvatskome jeziku nema jednak status kao u engleskome. Naime, ovaj frazem u anglo- saksonskoj ...

Konceptualna analiza poredbenih frazema u mjesnome govoru Klane

1 kol 2018 ... od najmanjih u Republici Hrvatskoj (Bertoša 2011: 145; Klana; ... pȁda (tečȅ, cidȉ, lījȅ) kot s kablȁ – 'pada velika kiša, pljusak je, jako kiši'.

Strukturna analiza poredbenih frazema mjesnoga govora Klane

„Klana ima ime po kranjskoj riječi Klano, što znači krivina ili zavoj, a ono je ... pȁda (tečȅ, cidȉ, lījȅ) kot s kablȁ – pada velika kiša, pljusak je, jako kiši peštȁt se ...

eufemistični frazemi kao izraz jezičnog tabua (na primjeru frazema ...

Samoubojstvo; Lijes; Groblje; Sprovod. Na temelju ... spomenuti frazem: u Splitu može se rabiti sintagma otići na Lovrinac, u DubrovniNu: otići na Boninovo, u.

I tipa izmaiņas

V/DCP/08/1617 ENROXIL FLAVOUR tablets 15 mg. 15 mg tabletes iekšķīgai lietošanai kaķiem, suņiem. ENROXIL FLAVOUR tablets 15 mg. 15 mg tablets for ...

Glavobolja tenzijskog tipa

Stariji nazivi za tenzijsku glavobolju bili su glavobolja uzroko- vana miπi nom kontrakcijom, stres-glavobolja, ili naprosto. obiÀna glavobolja. Glavobolja ...

ZNAČENJE ANGIOGENEZE I TIPA HPV-a ZA TERAPIJU I ...

ZNAČENJE ANGIOGENEZE I. TIPA HPV-a ZA TERAPIJU I. PROGNOZU INVAZIVNOG. KARCINOMA VRATA. MATERNICE. DISERTACIJA. Zagreb, 2006.

Aspirin protect 100 mg (sprememba tipa II)

Biotransformacija. Acetilsalicilna kislina se pretvori v glavni presnovek salicilno kislino. Acetilna skupina acetilsalicilne kisline se začne hidrolitično cepiti že med ...

UVJERENJE O ODOBRENJU TIPA MJERILA

12 окт 2017 ... 5A;. 120A. Brojilo za konekciju kroz CT: Struje: - startna struja Ist: - minimalna struja ... brojila električne energije, daljinsko čitanje i kontrolu. Trofazna ... Osam digitalnih cifara (veličine 8 mm) u donjem desnom uglu displeja se.

parodontopatija kod pacijenata sa dijabetes mellitusom tipa 2 ...

5 UNIVERSITY OF NIŠ, FACULTY OF MEDICINE, PHD STUDENT, NIŠ, SERBIA. Sažetak. Uvod: Dijabetes (DM; diabetes mellitus) je jedan od najzastupljenijih.

TVORBENI I PROZODEMSKI SUSTAV PREZIMENA TIPA ...

broj onih koja su, kao i prezime Dragović, izvedena sufiksom -ović (-ević) od an- ... Spomenut ću samo da se znakovi ovakve tvorenosti javljaju vrlo rano u hrvatskoj antropo- ... Antroponimija i porijeklo stanovništva u naseljima srednjeg.

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 2

Šećerna bolest – rano otkrivanje, prevencija i liječenje ... Dijabetes melitus tipa 2 (T2DM) heterogena je ... Dok je terapija dijabetesa tipa 1 usmjerena na odr-.

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 1

KLJUČNE RIJEČI dijabetes melitus tipa 1; inzulin; liječenje; samokontrola šećera u krvi. *(Vidjeti članak: Poljičanin T, Metelko M. Epidemiologija šećerne.

Egzistencijalizam Milanjina tipa ili o nejasnoćama Milanjine ...

pjesništvo razvijalo u četiri smjera: jezično-ludističko, novo tekstualno. (metatekstualno, autoreferencijelno), prevrednovanje tradicijskog iskustva i. 98 isto.

Zadaci otvorenog tipa - PMF - Matematički odsjek

Ključni pojmovi u modernoj nastavi matematike: • nastavni oblici u kojima nastavnik više ne igra dominantnu ulogu i gdje se sposobnosti učenika mogu.

PRehRAnA bolnIKoV S SlAdKoRno boleznIJo TIPA 2

banane, grozdje), med, sladkarije. Mleko in mlečni izdelki, trsni sladkor in sladkor iz sladkorne repe, pivo, ječmen. Krompir, polnozrnata žita, zelenjava, stročnice ...

DVA SPECIFIČNA TIPA ZAVISNIH SUREČENICA U NJEMAČKOM ...

surečenice u njemačkom su jeziku – kao i u hrvatskome – zavisne surečenice ... transformacija surečenice s veznikom dass ako predikat nadređene rečenice.

Smjernice za profilaktičko liječenje botulinskim toksinom tipa A u ...

U Hrvatskoj su dostupni profilaktički lijekovi za migrenu iz skupina blokatora ... centrima pod nadzorom stručno osposobljenog neurologa iz Ambulante/Odjela/Zavoda za glavobolje ili ... preporuka (2. stupanj) koja nema takvu razinu dokaza.

MORFOMETRIJA JETRE I SLEZENE KOD MIŠEVA DIVLJEG TIPA I ...

Opis izgleda, funkcije i građe jetre i slezene . ... ferocijanidne otopine nastaje svijetloplavi talog na mjestu gdje se nalazi slobodno željezo. Kada.

Lahko jem pri sladkorni bolezni tipa 2 - Pomursko društvo za boj ...

ne testenine, neoluščene vrste riža, kuskus, bulgur, polnozrnato polento ... Sledi jogurt, nato maline in preostala ekspandirana pšenica. Okrasite z malinami in ...

Hrvatske smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2

1Klinika za unutarnje bolesti, KBC Split, Regionalni centar za dijabetes ... na učestalu pojavu novih spoznaja o regulaciji šećerne bolesti tipa 2, smjernice su ... Sažetak opisa svojstava lijeka Pioglitazon Pliva tablete (Pliva Hrvatska d.o.o.).

Uputstvo za montažu konstrukcije tipa fert - Montel

armaturu serklaža nosećih zidova. 6. Pre početka betoniranja postavljene nosače i blokove ispune natopiti vodom. 7. Kolica sa betonom transportovati na.

Mjerna nesigurnost tipa A i B - Univerzitet Crne Gore

Normalna raspodjela je definisana funkcijom gustine vjerovatnoće f(x): • Funkcija raspodjele vjerovatnoće F(x) je integral funkcije gustine vjerovatnoće f(x) :.

probabilistička analiza i optimizacija spregnutih konstrukcija tipa ...

upotrebom hemijskih spojnih sredstava, uglavnom lepkova na bazi epoksi ... smola i nakon toga se ubaci moždanik. ... Bauhaus-Universitat Weimar, 2002.

utjecaj tjelesne aktivnosti na regulaciju dijabetesa tipa 1

dijabetesa tipa 2) ili u svrhu regulacije same bolesti (kod dijabetesa tipa 1). Ključne riječi: dijabetes ... Jedini lijek koji je čovjeku oboljelom od ... Pravilna prehrana- hrana koja u sebi ima prirodno podrijetlo, a što manje umjetnog podrijetla je ...

pridjevske sintagme tipa gol golcat u jezičnim ... - ResearchGate

hrvatska Zadar, Zadar, 2000. Martinović, Žarko, Rječnik iškoga govora, Gradska knjižnica Zadar, Zadar, 2005. Matešić ... na pokoru' fra Pavla Papića (1649.) ...

ispitivanje stabilnosti i toksičnosti uv filtera benzofenonskog tipa i ...

građevinskih materijala, lakova, plastike, gume itd. Osnova svake ... supstitucije (Negreira et al., 2008; Nakajima et al., 2009; Crista et al., 2015; Kalister et al., 2016 ... 100 (veličina pora 5 μm) koje proizvodi BIA Separations d.o.o., Slovenija.

difterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa ...

Hexacima vakcīna var tikt izmantota revakcinācijai, ja iepriekš vakcinācija pret. DTaP-IPV-Hib-HB veikta ar cita ražotāja vakcīnu. Kombinētā DTAP-IPV-Hib-HB ...

PROIZVODNJA KUĆIŠTA RASVJETNOG TIJELA TIPA HYPER

Eltor danas proizvodi rasvjetu za interijere i eksterijere, osmišljenu tako da omogući sigurnu instalaciju te pritom jamči energetsku uštedu i visoku efikasnost.

DVOJEZICNI RJECNIK SINONIMA - NEDOSTACI TAKVA TIPA ...

DVOJEZICNI RJECNIK SINONIMA - NEDOSTACI. TAKVA TIPA RJECNIKA I PRIJEDLOG. NOVE STRUKTURE. U Clanku se nakon osvrta na bitna mjesta u ...

o odobrenju tipa mjerila - Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatna energija uvoz. A. Suma / Faze. Djelatna energija izvoz. -A. Suma / Faze. Jalova energija pozitivna. R. Suma / Faze. Jalova energija negativna. -R.

Spinske ekscitacije i termodinamicke osobine antiferomagnetika tipa ...

15 нов. 2002 ... 3.5 Odredivanje energije sistema. 31. 3.6 Energija elementarnih ekscitacija, magnetizacija i srednja energija sistema u Blohovoj aproksimaciji.