Opšti uslovi za pružanje m:SAT TV usluge 1. Uvodne odredbe ... - mts

1.2. m:SAT TV usluga podrazumeva isporuku televizijskih i radio programa preko satelita do odgovarajuće opreme (satelitska antena sa LNB-om i prijemni ...

Opšti uslovi za pružanje m:SAT TV usluge 1. Uvodne odredbe ... - mts - Srodni dokumenti

Opšti uslovi za pružanje m:SAT TV usluge 1. Uvodne odredbe ... - mts

1.2. m:SAT TV usluga podrazumeva isporuku televizijskih i radio programa preko satelita do odgovarajuće opreme (satelitska antena sa LNB-om i prijemni ...

OPŠTI USLOVI ZA PRUŽANJE ... - BH Telecom

30 sij 2016 ... 16.1 Trajno isključenje . ... telefon i računar). ... obavljaju korisnici mreža BH Telecoma sa korisnicima drugih međunarodnih fiksnih i mobilnih ...

Opsti uslovi za pruzanje usluga u javnoj mobilnoj ... - mts

1 мар 2017 ... Општи услови као и Ценовник услуга Телекома Србија, јавно су ... телефонски именик корисника обавестити о могућности да његови.

Opsti uslovi za pruzanje usluga u javnoj mobilnoj ... - Biznet.rS

врши увид у податке о упису у регистар и овлашћењу за заступање. Телеком Србија задржава право да затражи и додатну документацију за.

Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj mreži MTS d.o.o.

Za korišćenje pojedinih fiksnih usluge Mts-a Pretplatnik može izabrati samostalnu ... pred trajno isključenje, Ugovor će biti raskinut i Pretplatniku će biti trajno ...

opšti uslovi ugovora o pretplati na usluge - Mtel.me

evidentiranja, što uključuje i unošenje podataka u telefonski imenik, a u skladu sa ... datom roku od 30 dana, bez plaćanja naknade po osnovu raskida i bez primjene ... korisnike TEL paketa, prema određenom broju ili grupi brojeva. 8.2.

Opšti uslovi poslovanja za telekomunikacijske usluge ... - Telemach

obezbjeđuje Društvo radi pružanja usluga po korisničkom ugovoru (u ... broja, zabrana dolaznih poziva, zabrana odlaznih poziva, prosljeđivanje poziva) ... Agencija: označava Regulatornu agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine. ... 27.3. korisnik može sve informacije vezane za telefonski imenik dobiti na broj 11811 ...

Opšti uslovi korišćenja Erste mBanking usluge za građane

Korisnikom NetBanking usluge može postati građanin koji u Banci ima otvoren tekući ... Korisnik koji ima otvoren Erste NetBanking može može ugovoriti mBanking uslugu i ... Korisnik se obavezuje da prijavi Banci promenu e-mail adrese, ili u ...

Opšti uslovi korišćenja Extra TV usluge Crnogorskog Telekom-a

Ugovora. Pretplatnik je saglasan da Crnogorski Telekom ima pravo provjeriti ... podnošenjem posebnog zahtjeva za korišćenje istih u nadležnom T-Centru ili ... Pretplatnik ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučaju grubog kršenja ...

opšti uslovi za korištenje usluge mobilnog bankarstva za fizička lica

3 феб 2020 ... propisima, internim aktima Banke, te u skladu sa odredbama Ugovora o korištenju usluge mobilnog bankarstva. Ukoliko Klijent promijeni broj ...

Opšti uslovi-Fiksna mreža 1 OPŠTI USLOVI PRUŽANJA I ... - Telenor

21 апр 2013 ... Telenor može trajno da zadrži fotokopije dokumenata na ... Telenorovih usluga privremeno isključi/obustavi i obračuna zakonsku zateznu ...

Opšti uslovi i Odredbe prodaje i ispouke Mondi ... - Mondi Group

Opšti uslovi i Odredbe prodaje i ispouke Mondi Grupe za Industrijske papirne vreće. 1 ... pogledu veličine i vrste palete, količine vreća po paleti i čuvanja.

1 Opšti uslovi korištenja Opšti uslovi korištenja kartice za polaganje ...

kartica za polaganje pazara na transakcijski/nerezidentni račun od strane korisnika kartice (u daljem tekstu: ... usluga, a koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih.

I Uslovi korišćenja usluge Vip online prodavnice Ovi Uslovi ...

Za uspešnu obradu kupovine i isporuku kupljene robe, potrebno je da Korisnik ... zakonske regulative, zbog čega Korisnike upućujemo da pre svake kupovine ...

1. Uvodne odredbe Članak 1. Stambena štednja ... - Wuestenrot.hR

ušteđevina, odnosno stambeni kredit u tom su slučaju vezani uz euro i na taj način zaštićeni od promjene vrijednosti kune u odnosu na euro. Sve uplate i isplate izvršene u kunama na račun stambene štednje ili kredita vezan uz zaštitnu ...

opći uvjeti ugovora o radovima sadržaj uvodne odredbe 3 članak 1 ...

c)„Građevinska knjiga“ – skup dokumenata u koje se upisuju točni podaci o izmjenama i količinama stvarno izvedenih radova po odgovarajućim stavkama iz ...

OPCI UVJETI NAJMA VOZILA 1. UVODNE ODREDBE ... - Aktiv Rent

Prilikom vracanja vozila Najmoprimac je dužan dati na uvid ovlaštenom djelatniku Najmodavca Ugovor o najmu i Izjavu o stanju vozila. Ovlašteni djelatnik ce u ...

Odredbe i uslovi - LG

1 сеп 2019 ... sa parom i mašina za pranje i sušenje veša, jesen 2019” ... sa potvrdom koje šalje centar za korisničke usluge kompanije LGEMK zajedno su.

Opšti uslovi

dana širom Evrope, uz proaktivno praćenje pošiljke kao i povraćaj premije. ... (Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo) ili ma koje nadležne.

Opšte odredbe i uslovi - MOL Serbia

10 јул 2019 ... predstavljaju sastavni deo Ugovora o korišćenju MOL kartica i ... .MOL Serbia će Kupcu poslati naručene MOL Kartice i PIN kodove brzom poštom na ... Kupac potvrđuje da su marketinški materijali - uključujući i e-DM pisma ...

opsti uslovi putovanja

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “ Market Tours” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za ...

Opšti uslovi - Telenor

18 јул 2018 ... Član 11 – Prevremeni raskid i izmena pretplatničkog ugovora. Pretplatnik ima pravo da jednostrano raskine pretplatnički ugovor pre isteka ...

opšti uslovi poslovanja - Partner MKF

13 ožu 2020 ... 15.maja bb, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : 387 (35) 300 250, Fax: 387 (35) 300 269, Info linija: 080 02 02 07 e-mail: [email protected], web: ...

Opšti uslovi putovanja - SABRA.rs

godine u odnosu na dan početka putovanja, odnosno napuštanja hotela, povratnog leta avionom ili plovidbe trajektom, brodom, a ne datum rezervacije ili ...

opšti uslovi putovanja - Argus

30 јул 2019 ... organizatora putovanja “ Argus Tours “ (dalje: organizator) i agencijama sa ... karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posledice snosi sam.

opšti uslovi isporuke (alb) - Schiedel

gradilište, inače rizik prelazi na kupca momentom kada je isti spreman za preuzimanje robe odnosno njenom predajom kupcu ili licu kojeg je on odredio za ...

Opšti uslovi putovanja - Travelland

30 јул 2019 ... putovanja' Ukoliko Putnik, u roku ne izvr5i uplatu u celosti, smatra se da ... na dan podetka putovanja, odnosno napuitanja hotela, povratnog leta avionom ili plovidbe trajektom, a ne datum rezervacije ili zakljudenja ugovora.

Opšti uslovi putovanja - Student Adventures

Dragiša Nikolić PR Turistička Agencija STUDENT ADVENTURES, ... -Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R.

Opšti uslovi poslovanja Raiffeisen BANK d

platnih transakcija po računima, obavještavanje i zatvaranje računa. Opši uslovi ... Banka neće postupiti po osnovu punomoći ukoliko nije naveden broj računa ...

OPŠTI USLOVI PRODAJE „TRIMO” d - cloudfront.net

1 јан 2019 ... Preuzimanje robe. 8.1. U slučaju preuzimanja robe u sedištu Prodavca, Kupac mora da preuzme robu količinski i kvalitativno pre utovara na ...

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA BISNODE REŠENJA

Пре 6 дана ... Bisnode d.o.o. (u daljem tekstu „Ponuđač“) i naručioca na Bisnode rešenja (u ... Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo,. Republika ...

opšti uslovi poslovanja - beocity nekretnine

dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl. Prodavac/zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan ...

opsti uslovi putovanja 2019 - BG Turs Plus

Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa nazivom i ... neregularnom, u toku putovanja, za šta posledice snosi sam putnik.

Opšti uslovi za snabdijevanje električnom energijom

1) uslovi za snabdijevanje električnom energijom;. 2) prava i obaveze kupca i snabdjevača;. 3) uslovi i način očitavanja, obračun i plaćanje utrošene električne ...

opšti uslovi poslovanja - Univerzitet UNION

Načelo autonomije volje kao pravni osnov kreiranja i primene OUP. ... istraživanja čine: monografije i udžbenici; članci, prilozi u zbornicima i referati ... od strane jedne ugovorne strane moraju biti posebno odobreni u pisanom obliku od.

Opšti uslovi poslovanja i Liste uslova - CKB

21 јун 2019 ... (6) Ako Klijent zahtijeva ukidanje transackionog računa, saldo i ... American Express Gold kartice ima pravo na povratnu avionsku kartu ...

opšti uslovi poslovanja - Rajić nekretnine

BOJANA RAJIĆ PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE “RAJIĆ NEKRETNINE” ... dokaznim sredstvima-svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms.

Opšti uslovi telekomunikacionih usluga - Mtel

”Агенција” означава Регулаторну агенцију за комуникације БиХ. 2. ”ADSL” ... ”POTS” (Plane old telephony service) стандардни телефонски сервис у фиксној мрежи ... именик, а Мтел је дужан да удовољи захтјеву претплатник. 8.

OPŠTI USLOVI UGOVORA O PRETPLATNIČKOM I ... - Vip mobile

Kada Vip prihvati zahtev, Vip će aktivirati SIM karticu dodeljenu. Pretplatniku ... ponovno uspostavljanje Usluge u što kraćem roku, a najduže za 48 sati. Izuzetak ...

Opšti uslovi putovanja - Plana Tours

Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja ... karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice.

OPŠTI USLOVI UZ UGOVOR O FINANSIJSKOM LEASINGU ...

ZNAČENJE IZRAZA. 1.Ugovor o finansijskom leasingu – vremenski određen pravni posao u kojem. Davatelj leasinga finansira pribavljanje Predmeta leasinga ...

Opšti uslovi poslovanja - Nekretnine Obradovic

Општим условима пословања Agencije NEKRETNINE OBRADOVIC d.o.o уређује се пословни однос ... електронском документацијом, смс порукама, итд.

Opšti uslovi mobilnognovčanika NLB Pay Sarajevo - NLB Banka

između mobilnog uređaja i POS uređaja bez direktnog kontakta;. - Mobilni uređaj – mobilni telefon ili tablet sa naprednim funkcijama koje podržavaju NFC ...

Opšti uslovi poslovanja - Raičević nekretnine

prodavcem/zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms ...

Opsti uslovi poslovanja - VIP Broker Diler

Takođe, brokerska kuća ne odgovara za ažurnost poslova koje obavlja ako je u tome ... određena je cjenovnikom usluga brokerske kuće. Cjenovnik usluga VIP ...

Dokumentacija o nabavi-Pružanje usluge nadzora ... - Eko doo

Izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 252. stavak 1. točka 2. – poslovni nastan ... Ostale vještine (npr. poznavanje rada na računalu):. 11. Sadašnje radno ...

Opšti uslovi univerzalni OTP LEASING SRBIJA 2019

Primalac lizinga: označava fizičko ili pravno lice kao Primaoca lizinga, koje sa privrednim društvom OTP Leasing Srbija d.o.o. kao Davaocem lizinga zaključuje ...

Opšti uslovi poslovanja sa eksternim partnerom.indd - CKB

24 апр 2019 ... VLASNIK: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, ... Podizvoač – izvođač kojeg angažuje eksterni partner, u skladu sa zaključenim ...

Opsti uslovi za osiguranju od odgovornosti ... - SAVA osiguranje

ako se ne dokaže da nastanak štete niјe ni u kakvoј vezi sa tim prekršaјem;. 4. zbog ... 1) Pri otuđenju teretnog vozila, prikolice/poluprikolice, kao i pri njihovom ...

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica - OTP Lizing

10 окт 2019 ... strani Davalac lizinga www.otpleasing.rs, kao i u dokumentaciji koja je dostavljena od strane Davaoca lizinga prilikom uspostavljanja poslovne ...

Opsti uslovi poslovanja po kreditnim i charge bankovnim ...

1 srp 2016 ... korištenju American Express kartica (dalje u tekstu: Ugovor) i ove Uslove i eventualno posebne uslove ... na dan zatvaranja potraživanja. 1.14.

Opšti uslovi iznajmljivanja vozila - Avis Rent-a-Car

Osoba koja potpisuje ugovor mora biti i osoba koja plaća najam odnosno glavni vozač vozila. Potpisujući ugovor o najmu… Vi: •. Prihvatate uslove ugovora o.

opšti uslovi oglašavanja - Adria Media Group

Sensa je jedini magazin u Srbiji koji se štampa na 100% recikliranom papiru! Atraktivnim temama i dizajnomkoji osvaja na prvi pogled, Sensa iz meseca u.

Opšti uslovi prodaje - Hotel PREZIDENT**** - Palić

Opšti uslovi prodaje. ➢ istaknuta cena sobe odnosi se na korišćenje sobe od strane jedne ili dve osobe, ... krevetac za bebe dostupan je na zahtev. ➢ Deca do 3 ...

Opsti uslovi fix, radna verzija - Crnogorski Telekom

Način i uslovi za zasnivanje, trajanje, prenos, raskid pretplatničkog ugovora za uslugu priključenja i pristupa javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i dodjele ...

PRILOG OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA ... - Credit Agricole

Ovim Opštim uslovima poslovanja za izdavanje i korišćenje debitnih kartica za pravna lica i ... drugim uređajima koji imaju oznaku odgovarajućeg kartičnog sistema na ... Banke na dan knjiženja transakcije na računu po kom je kartica izdata.

OPŠTI USLOVI PRODAJE Važeći na dan 10.12.2018 ... - ArtInvest

10 дец 2018 ... Narudžbenice ili potvrdjenog Računa-otpremnice po kojoj je Kupac ... 18.01. Definicija: dogadjaji ili pojava okolnosti koje nije moguće sprečiti, ...

PDF Opšti uslovi poslovanja za korišćenje Direktnih kanala za ...

je OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, 21 000 Novi Sad, ... prisutnosti u Banci (udaljeno) a obuhvataju internet bankarstvo, mobilno ...

Opšti uslovi ugovora o pretplatničkom i korisničkom ... - Vip mobile

17 јул 2018 ... https://www.vipmobile.rs/o_vipu/vip_mreza/mapa-pokrivenosti i putem stranice ... pokrivenosti Mreže ili njene nepokrivenosti, ... karta ili pasoš).

Opšti uslovi korišćenja mTokena - Erste banka

mToken je dodatno sredstvo prijave (autentifikacije) na NetBanking i/ili mBanking uslugu (u daljem tekstu usluge elektronskog bankarstva) za fizička lica.