hidrografske i oceanografske značajke jadranskog mora

Sezonske i klimatske promjene razine mora u Jadranu ............................... 34. 5. ... Sir James Clark. Ross je poduzeo 1840. prvo moderno mjerenje dubine mora.

hidrografske i oceanografske značajke jadranskog mora - Srodni dokumenti

hidrografske i oceanografske značajke jadranskog mora

Sezonske i klimatske promjene razine mora u Jadranu ............................... 34. 5. ... Sir James Clark. Ross je poduzeo 1840. prvo moderno mjerenje dubine mora.

SRDELA JADRANSKOG MORA

Jadranska srdela poznata je u nauci pod imenom Clupea pilchardus. Walbaum. Pripada u ... Po tom se vrši čišćenje kutija od masnoće sa piljevinom. Iz prilo-.

STANJE EUTROFIKACIJE JADRANSKOG MORA

22 tra 2014 ... fosfora) iz vanjskih izvora u eufotski sloj dijela mora, ... zSd - prozirnost, γ – Udio zasićenja kisikom, c - koncentracija, TIN - Ukupni anorganski ...

Pregled bentoskih biocenoza Jadranskog mora

neritoides koji brsti cijanoficeje (modrozelene alge), vitičar. Chthamalus depressus, te izopodni rak Ligia italica koji se uglavnom hrani detritusom. • Od biljaka su ...

MEDUZE OTVORENIH VODA JADRANSKOG MORA.pdf Preuzmi

meduze) u srednjem i južnom, te meroplanktonte (antomeduze i leptomeduze) u sjevernom Jadranu. II) Kvalitativni i kvantitativni sastav meduza istraživanog ...

STANJE OKOLIŠA SLOVENSKOG DIJELA JADRANSKOG MORA ...

Slovenski je dio Jadranskoga mora njegov najsjeverniji dio koji obuhvaća oko 200 km2 i dio je širega. Tršćanskog zaljeva. Slovenska obala prostire se na 47 ...

Morski psi Jadranskog mora Adriatic sea sharks - Repozitorij PMF-a

Carcharodon carcharias (pas ljudožder, velika bijela psina) ………………. 18. 2.2.4. Cetorhinus ... Najveći morski pas koji je ikad živio na Zemlji fosilna je vrsta ...

stanje okoliša slovenskog dijela jadranskog mora environmental ...

obalno more, prema ocjeni Mediteranskog akcijskog plana (UNEP-MAP), zbog ... Slovenian part of the Adriatic Sea is its most northern part which occupies ...

Kostorog (Balistes capriscus, Gmelin, 1789.) iz Jadranskog mora

Sažetak. Kostorog (Balistes capriscus) je riba koja većinom obitava u tropskim i suptropskim morima. Dosta čest je u Mediteranskom moru, a nastanjuje i ...

Koncentracije olova, žive i bakra u tri vrste riba Jadranskog mora ...

Koncentracije olova, žive i bakra u tri vrste riba Jadranskog mora. VETERINARSKA STANICA 41 (2), 93-101, 2010. 95 koncentracije 10 000 mg/L i paladij–.

sveučilište u splitu pomorski fakultet toni vojković hidrografske i ...

MORA. ZAVRŠNI RAD. SPLIT, 2016. ... Hidrografski institut, vraća se u Split, u zgradu na Mejama. Hidrografski institut ... Plima se definira kao vrijeme rasta razine mora, dok oseka predstavlja vrijeme opadanja razine mora. Utjecaj plimotvorne ...

Geologija mora Resursi, pravo mora, geološko kartiranje morskoga ...

2 Uzorkovanje morskog dna. 3 Geofizičke (instrumentalne) metode. Geološki dubinomjer (Sub Bottom Profiler). Panoramski dubinomjer (Side Scan Sonar).

Populacije raštike jadranskog priobalja

lokalnim nazivima kao što su «rašćika», «štalar», «brački kupus» i drugi. S obzirom na nutricionističku i dijetetsku vrijednost raštika je bogata slobodnim ...

Ekološki aspekti Jadranskog prometnog koridora u kontekstu ...

5 pro 2012 ... “Naše more” 60(3-4)/2013. ... Baltičko i Jadransko more imaju velike ... Graph 2 Schematic presentation of environment protection model of the ...

Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog ...

jedina vrsta morskih kornjača koja stalno obitava u Jadranskom moru. ... Najviše trofičke razine u morskom okolišu zauzimaju morski psi, morski sisavci i tune.

Osnovne značajke tla

Mehanički sastav tla ili tekstura je kvantitativni odnos pojedinih kategorija čestica u nekoj masi tla. U našoj praksi prihvaćena je klasifikacija mehaničkih čestica ...

Značajke - Feal

-Ispuna grilje može biti pokretna (zaokretne lamele), fiksna (fiksne lamele) i škure (puna ispuna). -Okvir rama i krila je u istoj ravnini. -Žlijeb za okov je 29 mm.

Faunističke značajke i rasprostranjenost ... - Repozitorij PMF-a

Faunističke značajke i rasprostranjenost vretenaca (Insecta, Odonata) na području jezera Savica. Igor Franić. Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet ...

Klimatske značajke otoka Vira

vezan je s duljinom dana, količinom naoblake, ... 1,7. Izvor: DHMZ, Zagreb. Slika 4. Godišnji hod srednjih, maksimalnih i minimalnih mjesečnih temperatura na ...

Impresionizam: povijesni nastanak i znacajke

9 kol 2016 ... Sveučilište u Rijeci. Filozofski fakultet u Rijeci. Engleski jezik i književnost/Povijest umjetnosti. ŽENE U SLIKARSTVU IMPRESIONIZMA NA ...

1.3. značajke grada visa - Grad Vis

otok Vis ima 1.410 kućanstava,. 3.460 stanovnika i prosječnu gustoću naseljenosti od 34 stanovnika po km². Povijest. Ugodna klima, povoljan geografski položaj ...

PROMETNO - GEOGRAFSKE ZNAČAJKE KAO FUNKCIJA ...

Koridor X koristi posavski prometni pravac. Za po- vezivanje istočne Hrvatske sa Zagrebom vrlo je bitan i podravski prometni pravac. Današnje stanje ceste ...

KOLEKTORSKI STROJEVI OSNOVNE ZNAČAJKE

1 - kućište statora. 8 - namot armature. 1a - jaram statora. 9 - kolektor. 2 - glavni pol. 9a - glavina kolektora. 2a - podložni lim glavnog pola. 9b - lastin rep.

DENDROLOŠKE ZNAČAJKE ARBORETUMA TRSTENO

Aloe saponaria (Aiton) Haw. × A. striata Haw. križanac hybrid. –. ○. ○. ○. Aloe × spinosissima hort. ex Jahand. (= A. arborescens Mill. × A. humilis (L.) Mill.).

MORFOLOŠKE ZNAČAJKE BARSKE ... - Repozitorij PMF-a

10 ožu 2018 ... Barska kornjača - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) je monotipska vrsta kornjača ( ... Galapagoska kornjača, Chelonoidis nigra (Quoy &.

GEOGRAFSKE ZNAČAJKE, RELJEF I KLIMA

Izrazitija i dulja antiklinala pruža se od rta Okruk do uvale Movarčica, a kraća od ... "Od rta Čiova do Gospe od Prizidnice valovi za juga udaraju u čelo slojeva, ...

Raznolikost i ekološke značajke ravnokrilaca ... - Repozitorij PMF-a

pokrova u travnjačkim ekosustavima, ravnokrilci se mogu potencijalno upotrijebiti za bioindikaciju nastalih ekoloških poremećaja povezanih sa čovjekovom ...

Sudskomedicinske značajke žrtava ubojstava obduciranih na ...

1.1.2.4. Asfiksija. Ubojstvo počinjeno na ovaj način nastaje nasilnim zatvaranjem dišnog puta ... osobe imaju zamućen pogled, dvoslike, stupor, moguća koma.

završni rad značajke intermodalnog transporta s osvrtom na ...

3 ruj 2015 ... Intermodalni transport omogućuje kretanje dobara u jednoj i jedinstvenoj prijevoznoj jedinici ili cestovnom vozilu koji uspješno koristi dva ili ...

MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KONTEJNERSKIH SADNICA HRASTA ...

REGION OF GORNJA POSAVINA AND POKUPLJE (1.2.3.) Sandra CRNKOVIĆ1 ... bolje podnijeti transport, skladištenje i rukovanje (Drvo- delić i dr., 2013).

Seizmološke i seizmotektonske značajke šireg ... - Građevinar

Seizmološke i seizmotektonske značajke šireg zagrebačkog područja. Prikazani su učestalost i ... Inst. geol. istraž., Zagreb, Sav. geol. zavod,. Beograd, 1981. ... dijela Hrvatske, Znan. skup “Andrija Mohorovičić”, 10-12. ožujka 1998., Zagreb ...

kefalometrijske značajke bolesnika s opstrukcijskom apnejom ...

Međutim, cijena dijagnostičkog postupka i relativna nedostupnost i dalje ostaju ... Sudjelovanje na Curaprox-ovoj iTop radionici 2015. • Sudjelovanje na ...

PRIRODA I ZNAČAJKE TERETNICE U POMORSKOM ZAKONIKU ...

naredbi i na donositelja, dok bi se na teretnice na ime trebala rabiti ugovorna doktrina. Ključne riječi: teretnica, pravni posao, more, pri- jevoz, brodar, krcatelj ...

ETNOBOTANIČKE ZNAČAJKE NEKIH BILJNIH VRSTA

strana svijeta koriste biljke u etnobotaničke svrhe, odnosno, opisati iskonski način ... reljefne oznake ovog kraja su brežuljkasti i gorski oblici te nizine. Etnološke ...

OSNOVNE ZNACAJKE RIVANJSKOGA GLAGOLSKOGA SUSTAVA

pluskvamperfekt, futur 1., futur II., imperativ, kondicional, glagolski prilog sadasnji, glagolski pridjev radni i glagolski pridjev trpni. Infinitiv. Za razliku od veCine ...

Prirodnogeografske značajke Bjelovarsko-bilogorske županije u ...

tako i ugostiteljske usluge (Turistička zajednica Bjelovar-Bilogora, 2015.). Svakako, za Bjelovarsko-bi- logorsku županiju značajan doprinos ruralnom turizmu ...

uzgojne značajke proteolitičkih sulfid ... - Repozitorij PMF-a

PCA – pepton-cistein-amonij-željezov citratni agar. PSPB – proteolitičke sulfid-producirajuće bakterije. SIM – sulphide production, indol formation and motility, ...

Marta Mikulčić STRUKTURA I TROFIČKE ZNAČAJKE ...

virnjaci (Turbellaria), oblići (Nematoda), puževi (Gastropoda), školjkaši (Bivalvia), maločetinaši (Oligochaeta), pijavice (Hirudinomorpha), vodene grinje ...

ZNAČAJKE SKLADIŠTA ZA ZAPALJIVE TEKUĆINE U POSUDAMA

kod skladištenja zapaljivih tekućina I.A. 3. skupine najmanje jedan zid prostorije mora biti prema otvorenom prostoru iznad razine zemlje s vratima, prozorima, ...

PRIRODNO-GEOGRAFSKE ZNAČAJKE SREDOZEMLJA ... - UniZD

Apenini – preko Sicilije povezuju se s Atlasom. • alpidima pripadaju i Betijski Kordiljeri koji se prema istoku nastavljaju na. Balearskim otocima; na jugu prelaze ...

BIOLOŠKO-EKOLOŠKE ZNAČAJKE BEŽMEKA Uranoscopus ...

je bežmek Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758. (Slika 1.1.) (Demestre i sur. 2000; Lipej & Dulčić. 2010). Slika 1.1. Bežmek Uranoscopus scaber Linnaeus, ...

značajke računovodstvenoga informacijskog sustava poduzetnika

sustav je podsustav upravljačkoga informacijskog sustava.“ [2]. 1 * Univ. spec. oec. Marija Tokić, Veleučilište u Slavonskom. Brodu, Slavonski Brod. 2 ** Mr. sc.

Značajke isusovačkoga odgoja i obrazovanja - ISUSOVAČKA ...

Ignacije primijenio svoju viziju na odgoj i obrazovanje i načina na koji je ta vizija razvijana i primijenjena ... Duhovne vježbe – mala knjiga u kojoj je sv. Ignacije ...

18 1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke 1.1.2.1. Prirodni ...

Na području Grada Osijeka šumama gospodari Uprava šuma Osijek, ... uvid u nepovoljno stanje i tendencije tadašnje općine Osijek. ... kulture, klizalište.

Epidemiološke značajke infekcije uzrokovane citomegalovirusom na ...

1. UVOD. Citomegalovirus (CMV) ubikvitaran je DNK virus iz porodice Herpesviridae, potporodice Betaherpesvirinae. Uočen je prvi put 1904. godine u epitelnim ...

Prehrambene, zdravstvene i tehnološke značajke fermentiranih ...

Saietak. Osim osvježavajućeg okusa i visoke nutritivne vrijednosti, fermentirani mliječni proizvodi posjeduju i probiotička svojstva. Važna svojstva fermentiranih ...

Morfološke značajke, spolni dimorfizam i reprodukcija ivanjskog ...

Postoje naznake da je prisutan spolni dimorfizam, odnosno da ženke u prosjeku imaju dulje tijelo, a mužjaci nešto veće glave i veću duljinu tijela od vrha njuške.

eksploatacijsko-tehničke značajke pneumatika cestovnih teretnih ...

14 kol 2019 ... Manje grijanje naplatka, produženi vijek trajanja guma i kočnica. ➢ 100% reciklirajuća ... [24]http:// www.vrelegume.rs/test/pneumatici/ (4.8.2019.) ... [40]http://www.hak.hr/info/korisne-informacije/zimska-oprema (7.8.2019).

značajke digitalnih modela reljefa u vojnogeografskim analizama na ...

Ključne riječi: operacija Maslenica, digitalni model reljefa, vojnogeografske analize. UVOD. Jedna od osnovnih metoda percipiranja operativnog područja ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti značajke ...

15 ruj 2015 ... cestovnom prometu, upravljanju prometom svjetlosnom signalizacijom, proračunu ... Znakovi upozorenja su u obliku romba umjesto trokuta,.

morfološke i motoričke značajke kao spolni dimorfizam ... - HRKS

UVOD. Rast i razvoj su određeni nizom endogenih i egzogenih čimbenika. Spolni dimorfizam u većini parametara rasta i razvoja počinje se značajnije očitovati ...

Epidemiološke značajke bolesnika liječenih od očne traume u KBC ...

Zahvaljujem se doc.dr.sc. Tomislavu Jukiću i Saniji Vidas, dr.med. te ostalim svim djelatnicima Medicinskog fakulteta koji su mi na bilo koji način bili pomoć ...

tehničko – eksploatacijske značajke brodova u pomorskom teretnom ...

4 ruj 2018 ... Podjela brodova prema materijalu građe trupa broda ..................................................... 6 ... 33. 4.5.2. Vrste kontejnerskih brodova prema namjeni .

41 Osnovne značajke preventivnih programa u školskom okruženju ...

utemeljeni preventivni programi fokusiraju se upravo na rano djetinjstvo kako bi ojačali zaštitne ... prelazak iz nižih u više razrede osnovne škole, polazak u srednju školu te ... Školski programi prevencije ovisnosti; Zagreb, Agencija za odgoj.

Društvene i ekonomske značajke varaždinskog gradskog ... - Hrčak

14 svi 2012 ... Varaždina od 1616. do 1699. godine prati tijek tih promjena, određuje društvene i ... egregius dominus generosus generosus et egregius dominus ... boravili u gradu, kupovali gradske nekretnine, kuće, oranice, vinograde i.

značajke viličara za pohranu robe u skladištima - Repozitorij ...

5 srp 2015 ... Boĉni viliĉari se koriste za manipulaciju tereta koji ima veće dimenzije. ... [9] http://www.still.hr/elektricni-vilicar-rx-50-10.0.0.html 04.07.2015.

kliničke značajke hospitaliziranih bolesnika s infekcijom mokraćnog ...

Pojam uropatogena E. coli odnosi se na sojeve koji najčešće uzrokuju uroinfekciju. To su serogrupe E. ... mjehura, prostate te kao seksualni poremećaji. Na kronični ... Odnos razina ureje u osoba s TUK-om i bez TUK-a vidljiv je na Slici 18.

Prirodno-geografske značajke otoka Hvara Natural and ...

karta Hrvatske 1:300.000, 2009.). 4. GEOGRAFSKI SMJEŠTAJ I. POLOŽAJ OTOKA HVARA /. Geographical location and position of the island of Hvar. Otok Hvar ...

Fonološke značajke jezika dubrovačkih čestitarskih pjesama s ...

iz toga razdoblja, frančezarije su dobar ogled stiliziranoga pučkog govora starih. Dubrovčana (Lovrić Jović 2014: 10–16). Budući da je riječ o preradbama, a ne.

značajke meningotelijalnih tumora lubanjske osnovice - Repozitorij ...

baze lubanje: krilo sfenoidne kosti, olfaktorna brazda, tentorij, tuberculum sellae, ... tumor, postoperative complications and outcome of skull base meningioma ...