Гласник - Удружење архивских радника Републике Српске

може закључити да је и цијена зидања козарачког храма могла бити прибли- ... crkve su pljačkani, paljeni i razarani, ali bi potom opet bili obnavljani ili ... израду маузолеја и крстова, за плоче гранит из Кадине Луке, а цемент из Беочи ...

Гласник - Удружење архивских радника Републике Српске - Srodni dokumenti

удружење архивских радника републике српске гласник

26 феб 2015 ... ра који су рушени, паљени, затим поно- ... у Италију, а извозна цијена износила је 17 динара за 1 кг живе ваге.28 Почетком ... гранит. Ипак, пет југословенских предузећа (два из Загреба и по једно из Бео- града ...

Гласник - Удружење архивских радника Републике Српске

може закључити да је и цијена зидања козарачког храма могла бити прибли- ... crkve su pljačkani, paljeni i razarani, ali bi potom opet bili obnavljani ili ... израду маузолеја и крстова, за плоче гранит из Кадине Луке, а цемент из Беочи ...

Службени гласник Републике Српске - Влада Републике Српске

ЦЕСИЈИ И ПРЕУЗИМАЊУ ДУГА У ПОСЛОВИМА ... Министарство може резиденту дати одобрење да изврши цесију или преузимање дуга у пословима ...

Службени гласник Републике Српске

13 јул 2018 ... 17.7.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 66. 37. Члан 3. У члану 10. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “и нису уписани.

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 53/12)

која се тих права могу одрећи ако знају језик на коме се води поступак. У записнику ће се ... Члан 22. (1) Суд ће упутити захтјев за правну помоћ, односно службену сарадњу надлежном суду, ... Forum delicti commissi. Члан 25. ... навести категорије за које ће возачка дозвола бити суспендована. Рјешење ће ...

службени гласник - Влада Републике Српске

27 феб 2017 ... О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ХРАНИ. Проглашавам Закон о храни, који је Народна скупшти- на Републике Српске усвојила на ...

(„Службени гласник Републике Српске, број: 92/08) На основу Чл ...

Републике Српске”, број 34/03) у члану 4. у ставу 2. на крају текста умјесто тачке ставља се запета и додају ријечи: “ о одобравању додатне едукације”.

службени гласник - Пореска Управа Републике Српске

тржишних извора, обвезници су пореза на добит, за добит коју остваре обав а ем таквих ... ном методу примјеном годиш их амортизационих стопа. (2) Сталним ... блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

П РА В И Л Н И К - Влада Републике Српске

12 мај 2016 ... Евиденција о присуству радника на раду и одсуствима води се у ... 4. вријеме породиљског одсуства, мировања радног односа или ...

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

и очувају Републику Српску и да уставно уређење Републике утемеље на поштовању људског достојанства, слободе и једнакости, националној.

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А - Влада Републике Српске

2 мар 2020 ... за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску ... "КОСМОС" А.Д. Бања Лука. Грађење објеката за грађење ...

П Р О Г РА М - Влада Републике Српске

20 јул 2018 ... и квалитета влакна, количине и квалитета коже. За разлику ... државама у којима су заступљене патуљасте и друге расе коза примарно ...

Службе - Влада Републике Српске

4 нов. 2013 ... даљем тексту: Закон), приликом грађења објеката, обрачуна површина ... бруто грађевинске површине етаже и односи се на површину ...

правилник - Влада Републике Српске

Подносилац захтјева уз захтјев за поставqеwе судског тумача подноси: а) захтјев за постављење, б) доказе о испуњавању услова из члана 3. овог ...

Број: 20 - Влада Републике Српске

Челинац. ЈУ Гимназија. Калиновик. ЈУ Центар за културу, физичку културу, образовање и информисање. Челинац. ЈУ Дјечији вртић. “Мајка Храброст“.

екскурзије - Влада Републике Српске

обилaзак града: музеј Семберије, споменик Краљу. Петру I Карађорђевиħу ... (1 ноħење Бијељина-2 ноħења Јахорина-1 ноħење Тјентиште). 1. ДАН.

infiniti 09 - Влада Републике Српске

Назив предаторски часопис у широ- ку употребу увео је амерички професор Џефри Бил. (Jeffrey Beall) како би означио неетичку праксу обја- вљивања ...

broj 004.qxd - Влада Републике Српске

Glogovac, Gojsovac, Golo Brdo, Dazdarevo, Dvorovi, ... Agi}i, Begluci, Bijelo Brdo, Bosanski Dubo~ac, Brezi- ... kolac, Sokolovi}i, To~ionik, Turkovi}i, Hrasti{ta,.

Untitled - Влада Републике Српске

БРАНКО. ДРАГАН. ЛУКА. МИЛАН. 40 50 3. 40 50 1 2. 40 70 13. 40 70. 110. 8. А. 110. ТОДОР. ИЛИЈА. 110 ... ЗЕЉКОВИЋ. | 64. ҺУРГУЗ. 65. ЦВЈЕТИЋАНИН.

infiniti 10 - Влада Републике Српске

„помрачење сунца“ и „магнетна сила“, те добили научно ... иновацију панцирна плоча, у области терминалне ... International Bauhaus Science Press. 403.

Статистички годишњак Републике Српске

Статистички годишњак Републике Српске 2018. Statistical Yearbook of Republika Srpska 2018. ИЗДАЈЕ: Републички завод за статистику Републике ...

хиперлипопротеинемије - Влада Републике Српске

САДРЖАЈ. ДЕФИНИЦИЈА ............................................................................................................................ 5. МЕТАБОЛИЧКИ АСПЕКТИ .

zakon - Влада Републике Српске

ЗАКОН. О ПОЉОПРИВРЕДИ. I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом се уређују циљеви и мјере пољопривредне политике, ...

ЕЛАБОРАТ - Влада Републике Српске

Прегледна карта ловишта Републике Српске. 2. Подјела ловишта у Републици Српској по намјени. 3. Подјела ловишта у Републици Српској према ...

радио телевизија републике српске - RTRS

Završetak opremanja RTV doma (TV studija), digitalizacija i proizvodnja ... ŠIPRAGE. E-17.34.04 N-44.27.23. H - 848 m. 6/9. H- 18 m. 10W 25W. 3 VHF. IMP-rek.

broj 106.indd - Влада Републике Српске

извршених књижења. (2) Закључена трговачка књига за промет на велико са- мосталних предузетника ов ерава се потписом одговорног лица и печатом ...

broj 072.indd - Влада Републике Српске

25 авг 2016 ... Житна ракија је јако алкохолно пиће произведено искљу- чиво дестилацијом ферментисане ... ракија од мирабеле,. - ракија од брескве, ...

broj 059.indd - Влада Републике Српске

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 59. 19.7.2016. ... брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године, д о н о с и. Р Ј Е Ш Е Њ Е.

broj 112.indd - Влада Републике Српске

16 дец 2014 ... ДОО “Kemoplastika-trade” стечај. Бања Лука. 7.10.2014. Нинковић Радован одјављен. 8. 4508722620001. “Булдог” - Бајовић Милош с.п.

Ђачка путовања - Влада Републике Српске

обилaзак града: музеј Семберије, споменик Краљу. Петру I Карађорђевиħу ... (1 ноħење Бијељина-2 ноħења Јахорина-1 ноħење Тјентиште). 1. ДАН.

2013. година - Влада Републике Српске

31 дец 2012 ... Инвеститор: „Аргентум. 09“ д. о. о. ... Српске тако да садашње експозитуре и пословнице у општинама с малим бројем становника, буду ...

макроекономски показатељи републике српске - Влада ...

Бања Лука, јануар 2020. године. МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ. РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. РЕПУБЛИКА СРПСКА. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ...

Правилник о условима за рад и ... - Влада Републике Српске

23 јан 2018 ... Члан 1. Овим правилником утврђују се категорије аутобуских станица, услови које морају испуњавати аутобуске станице у зависности ...

broj 046.indd - Влада Републике Српске

12 јун 2015 ... морају бити испуњени за уситњено месо, полупроизводе и производе ... 40) саламура је водени раствор соли за саламурење, у који могу бити ... 4) царско месо је дио грудног коша са трбушним дијелом свиња и.

Брачни уговор - Влада Републике Српске

Такође сам упозорила да сваки брачни супружник може захтјевати да му ... току трајана брачне заједнице (на примјер: уговор о кредиту, уговор о ...

волонтерска књижица - Влада Републике Српске

Звање/занимање: ВОЛОНТЕРСКА КЊИЖИЦА БРОЈ. Ф О Т О Г Р А Ф И Ј А. Име и презиме: Датум рођења: ЈМБГ: Page 3. ВОЛОНТЕРСКИ АНГАЖМАН.

СПИСАК ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...

5. Клуб за дјецу „Цицибан“. 051/311-121. 066/234-317. Николе Пашића 9 [email protected] 6. Клуб за дјецу „Звјездица“. 051/302-630. 051/302-631.

Бања Врућица - Влада Републике Српске

ЗТЦ “Бања Врућица” налази се у средишњем дијелу Републике Српске и водеће је бањско- климатско љечилиште у региону, намијењено за превенцију ...

broj 093.indd - Влада Републике Српске

18.8.2014. Бабић Божидар одјављен. 69 ... 30.9.2014. Смиљанић Зоран одјављен ... брачни супружници, њихова дјеца (брачна, ванбрачна и усвојена) ...

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ...

Миливоје. Драгомировић. Прњавор. Брана. Момчило. Гузијан. Бања Лука. Брана ... Гуровић. Требиње. Слободан. Славољуб. Видојевић. Дервента.

указ закон - Влада Републике Српске

Проглашавам Закон о играма на срећу, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на. Двадесет другој сједници, одржаној 7. новембра ...

republika srpska - Влада Републике Српске

Мјерено индексом потрошачких цијена, годишња стопа инфлације у Републици ... УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЗВРК"/за одржавање континитета рада ...

Закон о пољопривреди Сл.гл.РС 70/06 - Влада Републике Српске

ЗАКОН. О ПОЉОПРИВРЕДИ. I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом се уређују циљеви и мјере пољопривредне политике, ...

република српска - Влада Републике Српске

З А К О Н. О ПОМИЛОВАЊУ. Члан 1. Овим законом прописују се кривична дјела за ... осудом, примјењују се одговарајуће одредбе Кривичног закона о.

Untitled - Пореска Управа Републике Српске

јеним Законом о играма на срећу није угрожен витални национални интерес ... (4) Игре на срећу које нису регулисане овим законом и које пружају ...

дијабаз Каменолом - Влада Републике Српске

27 мај 2019 ... Brezovac, Bijela voda, Bukovački točak itd. Vode ovih izvora dobrog su kvaliteta pa se mogu koristiti za snabdijevanje pitkom vodom. 2.1.5.5 ...

SRT - Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске

Бокић. Коста. Смиљка. Љубиње. 189. Коваљеско. Васиљ. Штефица ... Сузана. Бања Лука. 1001. Божић. Милан. Мира. Лопаре. 1003. Шкребић. Милан.

broj 079.indd - Влада Републике Српске

2) Maja Мркић Босанчић, Министарство индустрије, ... 5) Јелена Гламочика, Републички завод за статистику ... Развод брака (узроци, поступак).

broj 054.indd - Влада Републике Српске

polu-automatski uređaj za mjerenje krvnog pritiska. - TENSOVAL DUO CONTROL automatski digitalni tlakomjer sa dvo- strukom tehnologijom mjerenja. IIa. 06-.

Закон о насљеђивању - Влада Републике Српске

15 дец 2008 ... (2) Нужни дио насљедника из члана 30. став 1. износи једну ... тестаментарних располагања и поклона само онолико за колико они.

Преглед приређивача - Влада Републике Српске

24 феб 2020 ... 42540395902 ROX d.o.o. Orašje - podružnica. 20.12.2019. 10.07.202. 0. 0. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ. СРПСКЕ.

Лист број 31 - Електропривреда Републике Српске

6 авг 2019 ... имао је помоћ консултантске куће TQ. NET CONSULTING ... били смјештени акумулатори и други потребни уређаји. Прве сијалице у ...

broj 086.indd - Влада Републике Српске

ne bez talka za radiologiju. 28. HYGIENIC SHEETS HITEX, ... DINA-HITEX spol. s.r.o. Ždanska 987 ... antidekubitalni jastuk za kolica. COVERS, MATTRESS.

broj 088.indd - Влада Републике Српске

17 окт 2016 ... воће и поврће, као и житарице и њихови производи,. 5. да оброци ... сности родитеља уколико лијек треба дати хитно, о чему одлучује ... не хране, јер сирова храна, нарочито месо, перад и плодови мора. (риба ...

Градови и општине Републике Српске, 2017

31 дец 2017 ... Прво издање „Градова и општина Републике Српске” је доступно и у електронском и у ... Карта - Градови и општине Републике Српске.

правилник - Пореска Управа Републике Српске

13 јун 2016 ... 1) метода упоредиве цијене на тржишту – састоји се од поре е а цијене за промет добара и услуга у контролиса- ној трансакцији и ...

радио телевизија републике српске - RTRS.tv

Završetak opremanja RTV doma (TV studija), digitalizacija i proizvodnja ... ŠIPRAGE. E-17.34.04 N-44.27.23. H - 848 m. 6/9. H- 18 m. 10W 25W. 3 VHF. IMP-rek.

broj 040.indd - Влада Републике Српске

(са четири звјездице) у мјесту стручног усавршавања. (4) Стручно усавршавање полицијског службеника и новчане накнаде из става 2. овог члана, ...

Градови и општине Републике Српске, 2018

PUBLISHED BY: Republika Srpska Institute of Statistics, Banja Luka, Veljka Mlađenovića 12d. ГЛАВНИ И ... Карта - Градови и општине Републике Српске.

сребреница - Представништво Републике Српске у Србији

1 мар 2019 ... пљачки и упада, мјештани – усташе запалили су цело село Брежане, а народ је био већ раније побијен. ... Запада. Ви и ја знамо да је то лаж и превара.” Г.де ла ... Мићо (Десимир) Лазаревић, 1974;. 5. Миљана ...