Pogoji za izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konja v ... - FDV

izvajanje terapij s pomočjo konja, ki se tako kot po celem svetu, razvija tudi v ... Javno politiko se opredeljuje kot ''niz medsebojno povezanih odločitev, ki jih sprejme ... predložiti je potrebno profesionalni razvojni portfolio, kjer je potrebno ...

Pogoji za izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konja v ... - FDV - Srodni dokumenti

Pogoji za izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konja v ... - FDV

izvajanje terapij s pomočjo konja, ki se tako kot po celem svetu, razvija tudi v ... Javno politiko se opredeljuje kot ''niz medsebojno povezanih odločitev, ki jih sprejme ... predložiti je potrebno profesionalni razvojni portfolio, kjer je potrebno ...

HIPOTERAPIJA Terapija i aktivnosti pomoću konja

HIPOTERAPIJA. Terapija i aktivnosti pomoću konja. Terapija i aktivnost uz pomoć konja poznata je odavno, ali kod nas je tek u začecima. Još u II svjetskom ratu ...

1 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM ZA IZVAJANJE DODATNE ...

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE. POMOČI OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI. Maja Kraner. IZVLEČEK. V prispevku ...

Izvajanje Nitratne direktive v Sloveniji - Gov.si

Direktiva Sveta z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda ... Direktiva 91/676/EGS - Pravne podlage. •. Uredba o ... nitrati iz kmetijskih virov – nitratna uredba.

NAVODILO O KOLIČINSKIH POPUSTIH ZA IZVAJANJE STORITEV ...

Pri odobravanju količinskega popusta se za določitev višine popusta, ob sklenitvi pogodbe za več oddaj materialov, upošteva napovedana povprečna dnevna ...

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in ...

30 jun 2015 ... čebula, česen, dinja, navadna kumara, paradižnik, solata, šalotka. To a.s. vsebujeta še Fonganil Gold in Ridomil Gold Combi Pepite ( folpet), ...

Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega ...

prevzem divjadi in vodenje evidenc (knjiga, aplikacija. Lisjak). • seznanitev s predpisi ... seznanitev z opremo za izvajanje lova, ogled trofej, priprava in odnos do ...

Izvajanje nitratne direktive na področju kmetijstva - FDV - Univerza v ...

Nitratna direktiva in njeno izvajanje na področju kmetijstva je tema mojega diplomskega dela. V njem skušam ugotoviti, ali se dosegajo cilji, zastavljeni v nitratni.

vpliv politike na izvajanje projekta 3. razvojne osi - Mladinska ...

zaselkov Mačkovec in Ločna v Novem mestu, kjer so prebivalci nasprotovali predlaganemu poteku trase. Projekt je po prvi predstavitvi osnutka DPN doživel kar ...

Smernice za izvajanje ukrepov varstva voda pred ... - KGZ Ljubljana

nadaljevanju: nitratna direktiva). Zahteve nitratne direktive so v naš pravni red prenesene z. Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih ...

Pridobivanje vodika s pomočjo elektrolize

oksidacija in redukcija. Redukcija je sprejemanje elektronov , oksidacija pa oddajanje elektronov. • Pod vplivom električnega toka pride do razgradnje elektrolita ...

DHL EXPRESS ROKI IN POGOJI PREVOZA (»Roki in pogoji ...

Pri naročilu DHL storitev se kot »pošiljatelj« v svojem imenu in v imenu prejemnika pošiljke. (»prejemnik«) in vseh drugih, ki imajo interes do pošiljke, strinjate, ...

TRAPEZ – 1 ura (četrtek, 19. 3.) (Samostojno učenje s pomočjo ...

Nato z rdečo prepiši še zelena okvirčka na strani 141 ( TRAPEZ in SREDNJICA TRAPEZA). Na strani 141 preberi še, kar piše o enakokrakem trapezu.

Avtomatizacija varjenja s pomočjo robotske strege - AIG.si

Varstroj – Tovarna varilne in rezalne tehnike d.d. ,. Industrijska c. 4, 9220 Lendava http://www.varstroj.si, e-mail:[email protected] Welding automation by robotic.

Materialno ogroženi – država med pomočjo in nadzorstvom - FDV

Dragoš je mnenja, da je potrebno razlikovati, da ima ekonomska strategija ekonomske cilje (gospodarska konkurenčnost, ponudba in kvaliteta delovne sile ...

izvannastavne aktivnosti, preventivne aktivnosti i projekti

Likovna sekcija - keramička sekcija. • Multimedijska sekcija. • u okviru rada zadruge predviđaju se : - posjeti FKVKZ-u, Zaprešić, uključujući i filmske radionice.

posredovanje s pomočjo psa in krepitev socialnih veščin ... - PeFprints

pomen ima posredovanje s pomočjo psa pri krepitvi socialnih veščin. ... Monika Rijavec, prostovoljka Zavoda PET, je v enem od intervjujev, ki je bil objavljen na.

Organiziranje logističnih procesov s pomočjo medmrežja - CORE

... podjetij, lahko pa jih celo izločijo iz transportnega posla. 2 ... 1.1 Opredelitev področja in opis problema. 5 ... Disponent izbere svoje vozilo, ki ustreza naročilu.

Vzgoja s pomočjo umetnosti kot način premagovanja ... - Arnes

razpadom sebstva (Vladimir Nemet), ki ga s pridom zlorabljajo medijski razpihovalci sovražnosti do tujcev. (Zorana Baković):. »Ta strah – da jaz ne bom več jaz, ...

Navodila za prijavo v portal eVŠ s pomočjo AAI računa 1. Odpremo ...

V polja vnesemo svoje podatke. E-poštni naslov je lahko tudi drugačen od šolskega, vendar je priporočljivo, da uporabite šolskega. Tudi geslo si lahko izmislite ...

Planiranje proizvodnje s pomočjo orodij umetne inteligence (Watson ...

Posamezni deli proizvodnje imajo pri planiranju svoje posebnosti (npr. barvanje od svetlih do temnih, nastavitve strojev,...), kar pišemo v predloge za planiranje.

določanje lastnosti osebnosti mačk s pomočjo testov obnašanja

Mačka skozi zgodovinska obdobja. 4. 2.2.3. Pasme mačk. 5. 2.2.3.1 Maine Coon. 6. 2.2.3.2 Ragdoll. 7. 2.3. LASTNOSTI OSEBNOSTI. 7. 2.3.1. Osebnost živali. 7.

Razvoj mobilne aplikacije za sledenje evro bankovcev s pomocjo ...

Povzetek. Diplomsko delo opisuje razvoj aplikacije za mobilno platformo Android mEu- ... aplikacije na razlicnih verzijah operacijskega sistema, ... hPa ali mbar.

športni ribolov ščuk s pomočjo različnih umetnih vab na rajskem otoku

(Vir: http://www.trofeja.si/ribiska-trgovina/artikel/umetne-vabe/voblerji/trofeja/vobler-savagear-3d-blake- glide-swimmer-205cm 4. 1. 2016). Umetna vaba vobler ...

Vrsta vprašanj ob HE Boštanj Razvoj samo s pomočjo ... - Dolenjski list

Jože Tomažin iz Straže in Pavle Pevec s. Sel pri Raki. Omenjena ... Poceni karnisa. Poglejmo, kako si ... venski pevec in član rock'skupine. Martin Krpan Vlado ...

ZAŠTITA MEĐIMURSKOG KONJA

23 svi 2001 ... Cilj ovog rada je prikazati stanje populacije međimurskog konja s razmatranjem prijedloga i ... može realizirati samo ako je parenje bilo plansko. 4. ... Uzgoj i očuvanje izvornih pasmina magaraca u Europi. 8. - 16. str.

na primjeru imena konja

30 ožu 2009 ... krava, magaraca, ovaca, koza, svinja, pasa, mačaka i peradi. ... podrijetla, imena iz TV serija, filmova, pjesama (Floki za psa, Garfild za mačka.

ABDOMINALNA KIRURGIJA KONJA

želudac, ali ne i natrag. Zbog toga konj teško povraća i ne može regurgitirati. Posljedično tomu, stanja koja ometaju normalan protok plinova i tekućine kroz ...

Navikularni sindrom u konja

prednjim nogama, a glavni simptom je hromost koja je posljedica boli u petnom dijelu stopala. Sindrom se dijagnosticira na temelju kliničkog pregleda, vodiljnih ...

7. Hirurgija kolika kod konja.pdf

volvulus, inkarceracija. Ileum se nastavlja na jejunum a završava u cekumu. Cekum se proteže od paralumbalne jame desno. Prema ksifoidnoj hrskavici ...

BOLESTI I TRAUME KOSTIJU KONJA

Berislav Radišić – Bolesti i traume koštanog sustava konja. Traume kosti su najčešći uzroci ortopedskih problema kod životinja, a uključuju lomove, napuknuća ...

identifikacija i molekularna karakterizacija herpesvirusa konja

i 5 direktno u uzorcima ispitivanog materijala (organa i nosnih briseva konja) ... odnosno zajednički je konjskim herpesvirusima 1, 4 i 8 (herpesvirus magaraca 3) i ... sredstva za terapiju bolesnih grla, ograničenja vezana za parenje, prodaju i ...

Tendinitisi kod konja - Departman za Veterinarsku Medicinu

Terapija: Mirovanje, NSAIL, bandažiranje noge, kontrola za 10 dana ili ranije po potrebi. Klinički slučaj br 3. Konj starosti 9 godina, vranac. Anamnestički podaci: ...

95 SPECIFIÿNOST HRANIDBE ENDURANCE KONJA SPECIFIC ...

Cilj daljinskog jahanja ili endurancea je proći zadanom stazom u åto kraćem vremenu, a da se pri tome ne iscrpi konj. (HKS, 2009). Konji za endurance odabiru ...

Uzgojni program konja haflinger pasmine u RH

Uzgojno valjane životinje uzgojene sukladno ovom uzgojnom programu haflinger pasmine konja biti će upisane u matičnu knjigu, te razvrstane u uzgojne ...

EKSTERIJERNE ODLIKE POSAVSKOG KONJA S PODRUıJA ...

14 tra 2005 ... izraženosti osnovnih eksterijernih obilježja posavskog konja omogućit će spoznavanje novonastalih promjena u dijelu populacije ove pasmine.

ZOOLOGIJSKA OBILJEŽJA PORODICE KONJA (EQUIDAE ...

zapadna, centralna i južna Azija; za magarce sjeverna i sjeveroistočna Afrika te za zebre i konje Afrika južno od Sahare. Divlji konj (Equus ferus) je u prirodi ...

3. savjetovanje uzgajivaĀa konja u Republici Hrvatskoj

Uzgoj i odabir konja s osnovama treninga za daljinsko jahanje. 11:30 - 11.45 ... Anafilaktički šok - postojanje specifičnih IgE antitijela na uneseni antigen - niz ... Kriptorhizam je anomalija pozicije testisa te je ono najčešći razvojni ne letalni de-.

Uporabna vrijednost arapskog konja u daljinskom jahanju

Konji ove pasmine egzistiraju na Arapskom poluotoku više od 3.500 godina, što ... zaljubljenici u arapske konje i konjička društva koja su ih dobivala na poklon.

Promjene poloţaja crijeva kao uzrok smrti kod konja

inkarceracija (fiksacija) dislociranog dijela crijeva te napokon do strangulacija (poremećaj protoka krvi) inkarceriranog dijela crijeva. Hernije se dijele na ...

Trening dresurnog konja - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

Jedna jako lijepa stvar u dresurnom jahanju je to što se mladi konji nikada ne forsiraju ... s time da se jasno vide obje razlike promjene tempa (HKS, 2015.).

Adekvatni uvjeti za smještaj konja - Repozitorij Fakulteta ...

BSc Thesis is archived in Library of Faculty of Agriculture in Osijek and in digital repository of ... bi osigurali udoban, topao i suh ležaj za konja. Konji se vole ...

nacrt za zoonomastička istraživanja (na primjeru imena konja)

30 ožu 2009 ... „imaju li imena značenje? ... baviti teorijskim pitanjima odnosa između imena i značenja jer taj problem nadilazi okvire ... Josip Lovretić, 1990.

ODLIKE EKSTERIJERA GIDRAN PASMINE KONJA U HRVATSKOJ

12 Dec 2016 ... Ante Ivanković, PhD, Jelena Ramljak, Assistant Professor; University of Zagreb Faculty of Agriculture, Svetošimunska. 25, 10000 Zagreb ...

učenje konja in komunikacija z njim teaching and communicating ...

noriški konj, shire, suffolk, clydesdale, francoski boulonjec, bretonec, percheron, itd. Slika 3: Težji, delovni, robustni konji (Horse breeds, 2007). 2.1.1. Nastanek ...

program utvrđivanja proširenosti kontagioznog metritisa konja u ...

VETERINARSKA STANICA. DARUVAR D.O.O.. HR. 900158. 08 ... NOVSKA. 191006220050. 207. 191100000. 589725. 9. VETERINARSKA STANICA. NOVSKA ...

Diferencijalna krvna slika posavskog i lipicanskog konja

Rezultati pokusa pokazali su kako su vrijednosti diferencijalne krvne slike u ... Ključne riječi: diferencijalna krvna slika, leukociti, lipicanac, posavac, konj ...

2. savjetovanje uzgajivača konja u Republici Hrvatskoj - Ministarstvo ...

27 velj 2015 ... Slavonski Brod, Dvorane Kristal, 27. veljače 2015. ... Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Kralja P. Svačića 1d., 31 000 Osijek, kontakt mail: ...

Topografska anatomija konja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

nalazi ispod i izmedju mišića glave i vezuje ih za kost. ... Grupu ovih mišića čine mišići koji se nalaze predelu lica i oko ... Topografska Anatomija trbuha konja.

KONJI, KI SO ŽE BILI REGISTRIRANI Ime konja - Konjeniška zveza ...

... ŽE BILI REGISTRIRANI. Ime konja … ... Lastnik konja (nujno!) ... Priloga: - Identifikacijski Dokument – original (knjižica) za novo registrirane konje. - potrdilo o ...

Promjene položaja crijeva kao uzrok smrti kod konja - Repozitorij ...

inkarceracija (fiksacija) dislociranog dijela crijeva te napokon do strangulacija (poremećaj protoka krvi) inkarceriranog dijela crijeva. Hernije se dijele na ...

Zbornik sa savjetovanja uzgajivača konja 2019. - Hrvatska agencija ...

Sustav nadziranja zdravlja konja od 2019. godine – osvrt na novu. Uredbu o ... hladnokrvni konji (oko 60%), ali vrijedno je zabilježiti i rast udjela toplokrvnih konja u proteklih ... ceste nude u brojnim kletima degustaciju i prodaju svojih vina.

Uporabna vrijednost arapskog konja u daljinskom jahanju - Visoko ...

Konji ove pasmine egzistiraju na Arapskom poluotoku više od 3.500 godina, što ... zaljubljenici u arapske konje i konjička društva koja su ih dobivala na poklon.

terapijsko jahanje u udruzi za terapiju i aktivnost pomoću konja

čitav niz pozitivnih terapijskih učinaka. Najveći napredak primijetio je kod bolesnika s neurološkim poremećajima: bolje držanje tijela, poboljšana ravnoteža, ...

hipoterapija i ostale intervencije pomoću konja - hrvatski savez za ...

HIPOTERAPIJA I TERAPIJSKO JAHANJE. (HT i TJ). • Termini se koriste od polovice prošlog stoljeća, te su izvor zabuna u stručnim krugovima i široj javnosti.

Analiza postupaka zaštite autohtonih pasmina konja u Hrvatskoj

autohtone pasmine (posavski konj, hrvatski hladnokrvnjak i meĎimurski konj) i jedna izvorna i zaštićena pasmina (lipicanac). Odlikuju se svojim specifičnim ...

Topografija glave i vrata konja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Mišići lica i ušne školjke: Grupu ovih mišića čine mišići koji se nalaze predelu lica i oko ušne školjke. Mogu se podeliti u četiri grupe: a). Mišići kože glave: - m.

Prof.dr.sc. Darko Capak DIJAGNOSTIKA HROMOSTI KONJA - Intranet

Hromost (Claudicatio) je svaka smetnja u prirodnoj (fiziološkoj) upotrebi jednog ili ... definiciji pojedinih bolesti kod kojih se javlja hromost govori se da se javlja ...

uticaj polno prenosivih zaraznih bolesti na uzgoj konja

života, za odbijenu ždrebad i mlade konje koji se selektiraju za uzgoj ili trening. Najveće ... жеребцы, как при естественной случке, так и при искусственном ...

Uzgojni program lipicanske pasmine konja u Republici ... - Dedl

talijanskih i kladrupske pasmine konja. U Hrvatskoj se lipicanac počinje uzgajati 1700. godine na ergeli grofa. Andrije Jankovića u Terezovcu (Suhopolje), ...