MАТЕМАТИКА

именује и препознаје геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник ... в) запремина. Ана је купила 1 l сока. ... crtani filmovi ostali ...

MАТЕМАТИКА - Srodni dokumenti

MАТЕМАТИКА

именује и препознаје геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник ... в) запремина. Ана је купила 1 l сока. ... crtani filmovi ostali ...