U svjetskoj književnosti priča o Orfejevom odlasku ... - FFOS-repozitorij

melodramu koja takoĎer ima neočekivani, ali ovaj put sretan završetak jer Orfej uspijeva izvesti Euridiku iz pakla. Ključne riječi: Orfej, Euridika, Vetranović, ...

U svjetskoj književnosti priča o Orfejevom odlasku ... - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

U svjetskoj književnosti priča o Orfejevom odlasku ... - FFOS-repozitorij

melodramu koja takoĎer ima neočekivani, ali ovaj put sretan završetak jer Orfej uspijeva izvesti Euridiku iz pakla. Ključne riječi: Orfej, Euridika, Vetranović, ...

renesansa u svjetskoj i hrvatskoj književnosti

Doba humanizma i renesanse jedno je od obilježja koje označavaju prelaz iz srednjeg u novi vijek. Na tim novim shvatanjima i osjećanjima razvila se sva.

Magijski realizam u svjetskoj književnosti

realistične proze. Trećić, zamišljeni otok, u romanu Osmi povjerenik naizgled je vrlo jednostavno opisan. Strategija opisivanja počiva na realističkoj tradiciji.

renesansa u svjetskoj i hrvatskoj književnosti - Filozofski fakultet

Impulsivan i senzualan, brz i veoma sujetan, čovjek humanizma i renesanse , želi da svestrano živi svoj život i usavrši svoj talenat, ponosan na ljepotu kojom je ...

OD DOKUMENTARIZMA DO RUBA: Priča o ratu - FFOS-repozitorij

njima piše „bakini medenjaci“. Ne usude se na svom travnjaku igrati loptom, ako se malo više opuste, mogao bi se pokidati. (Kardum 2007: 102). Svjedoci smo ...

Odjek Carverovih kratkih priča u hrvatskoj ... - FFOS-repozitorij

hrvatskih carverovaca, kojoj pripadaju: Miljenko Jergović, Ante Tomić, Robert Perišić i ... potom 2004. knjigu feljtona Klasa optimist, a 2005. roman Ljubav, struja.

judita u hrvatskoj književnosti - FFOS-repozitorij

posebnim osvrtom na ep Judita Marka Marulića te dramske obrade Judite, ... http://biblija.ks.hr/knjiga.aspx?g=18 (posljednji put posjećeno 18. siječnja 2019.).

Balada u nastavi književnosti - FFOS-repozitorij

Samuel Taylor Coleridge i William Wordsworth koji su 1798. godine zajedno ... Burnsa, Wordsworthove lirske balade Sunovrati i Na westminsterskom mostu.

biblijska priča o josipu u djelima starih hrvatskih ... - FFOS-repozitorij

2 Josip Bratulić, Apokrif o prekrasnom Josipu u hrvatskoj književnosti, Radovi ... kad Jakov i njegovi sinovi stigoše u Egipat, i kad faraon, kralj egipatski, to ću, ...

Žanr fantastične književnosti na primjeru Dom ... - FFOS-repozitorij

djedove„izmišljotine“ zapravo istina te da gospođica Peregrine, čudnovata djeca i čudovišta zaista postoje. Dakle, njegovo kolebanje i neodlučnost prestaje:.

Udžbenici/čitanke u nastavi književnosti - FFOS-repozitorij

Po njemu je udžbenik ponajprije osnovna školska knjiga, za razliku od ostalih ... škole (od petoga do osmoga razreda osnovne škole) i čitanke-udžbenici za srednju školu (za ... olakšavaju razumijevanje teksta brzim pronalaskom rješenja za zapreku. ... Iz ovoga se da iščitati da je radna bilježnica Književnost 5/6/7/8.

Domovinski rat u proznoj književnosti - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Mirković, Hotel Zagorje Ivane Simić Bodrožić, Kad magle stanu Josipa ... padove, svoju kulminaciju i poslije utišavanja, no primjetno je kako se i danas, barem kao ... način da glavni junak skuplja osmrtnice te isječke iz novina onih branitelja ...

Secesija i Moderna u hrvatskoj književnosti ... - FFOS-repozitorij

Vojnovićev verizam i Gjalskijev artizam. U ovom ćemo poglavlju, na isti način kao u prethodnom, usporedno analizirati dramski i epski, kraći prozni predložak.

ženski žanrovi i proučavanje književnosti - FFOS-repozitorij

27 Prema statistici najtraženiji pojmova na hrvatskim web prostorima, to je najtraženiji pojam u 2013. godini, ... Kultna omladinska serija nosi naziv Tračerica.

Elementi vampirske pripovijesti u književnosti ... - FFOS-repozitorij

dijela o vampirskom mitu u književnosti, definira se pripovijest o vampirima. ... Ključne riječi: vampir, vampirski mit, vampirska pripovijest, Jure Grando, predaja ...

Teškoće u razvoju kao tematika u književnosti za ... - FFOS-repozitorij

literaturi govori se najviše o dnevniku Mire Gavrana Zaboravljeni sin ili Anđeo iz Omorine. (Hranjec, 2006; Zima, 2011; Piskač i Jurdana, 2013; Dragun, 2016), ...

Emocionalna inteligencija i nastava književnosti - FFOS-repozitorij

Naglasak je stavljan na novo svjetlo jer se o odnosu emocija i ... je interpretacija odlomaka iz pripovijetke Mrak na svijetlim stazama Ivana Gorana Kovačića.

Fenomen masovne književnosti na primjeru ... - FFOS-repozitorij

d.o.o., Nulti meridijan. Najprije će, u drugom poglavlju, biti iznesene temeljne odrednice popularne i masovne kulture te čimbenici koji su utjecali na njihov ...

lik vojnika u američkoj književnosti 20. i 21. stoljeća - FFOS-repozitorij

Drugi svjetski rat bio je višestruko razorniji od Prvog, a Amerika se ... Prvi svjetski rat: John Dos Passos, Tri vojnika (Three Soldiers), Ernest ... Saudijsku Arabiju redom gledala američke filmove o Vijetnamskom ratu (Apokalipsa danas,.

Usmena tradicija u pisanoj književnosti američkih ... - FFOS-repozitorij

Writing from the Borderlines: A Study of Chicano, Afro-Caribbean and Native. Literatures in ... nosili izrazito ukrašenu odjeću, dugu kosu i pletenice...) Dodaju se ...

Prevođenje dječje književnosti: analiza slikovnica ... - FFOS-repozitorij

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku ... J.J. Strossmayer University of Osijek ... of Doctor Dolittle (1920), … and A. A. Milne's Winnie the Pooh (1926)”. (Temple ...

ideja i priča. aspekti teorije proze - Zavod za znanost o književnosti ...

Ver a č. š. S e n e č i ć. Recenzent. Miroslav Beker. Likovna oprema. Josip Vaništa. -1; l i ! l . MILIVOJ SOLAR v. IDEJA I PRICA. ASPEKTI TEORIJE PROZE.

učestalost pričanja priča u vrtićima - Repozitorij Učiteljskog fakulteta ...

odabira priče, pričanja ili čitanja priče, pripreme za pričanje, važnosti ... je potrebno stimulirati etičko razmišljanje kod djece, kao i svijest, odgovornost i.

(OBRAZAC PR/M-21a) I PRIJAVA O ODLASKU PLOVILA I

otputovalih plovila, nosivosti plovila, zastavi plovila, zemljama ukrcaja i iskrcaja robe, težini prevezene robe, vrsti robe, vrsti tereta i drugim podacima. 3. Jedinica ...

1 Ljiljana Marks PRIČA O TERENU ILI TEREN KAO PRIČA Stipe ...

Sever) i, naravno, odbjegla nevjesta. Bajkovni sretan kraj uobičajena je formula, ali ostavlja i kazivačici pravo na nadu. Ako pripovjedače priča dijelimo na one ...

cure ao čemu momci pri odlasku na more - Asocijacija XY

Asocijacija XY od svog nastanka, 2001 godine ima ... mnogih djevojaka u sebi ne sadrži adekvatne preparate ... više lijepih djevojaka – mada stara narodna.

Poremećaji ličnosti u književnosti - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

Dijagnostiĉki kriteriji histrionskog poremećaja liĉnosti . ... Histrionski poremećaj liĉnosti u književnosti – Margaret Mitchell, „Prohujalo s vihorom“ .

Motiv preobrazbe u književnosti - Repozitorij Hrvatskih studija

Franz Kafka rođen je u Pragu 3. srpnja 1883. godine, odrastao je u obitelji s ... jest ona u kojoj je Gregor zapravo žrtva koja to želi biti, a preobrazba na kraju ...

basna u hrvatskoj dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU

npr. lav je hrabri vladar, zec je plašljiv i naivan, mrav je marljiv, lisica je mudra i ... mačak basna je u kojoj mačak poziva mišića na igru, što miš odbija jer se boji ...

Motiv preobrazbe u književnosti - Repozitorij Fakulteta hrvatskih ...

Franz Kafka rođen je u Pragu 3. srpnja 1883. godine, odrastao je u obitelji s ... jest ona u kojoj je Gregor zapravo žrtva koja to želi biti, a preobrazba na kraju dovodi do ... bizarno, no nikako ne neutemeljeno sadržaj i prvu rečenicu Kafkina ...

Simbolika broja tri u dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU

značenje broja tri u svim aspektima ţivota i gdje ga i zašto koristimo. ... su odrediti prirodu, ulogu i značenje brojeva i na taj način su utjecali na razvoj simbolike.

slika turaka u ranonovovjekovnoj hrvatskoj književnosti - Repozitorij ...

18 pro 2015 ... Pavao Ritter Vitezović: Odiljenje sigetsko. ... dok Trublja slovinska Vladislava Menčetića i Odiljenje sigetsko Pavla Rittera Vitezovića.

lik učitelja u suvremenoj dječjoj književnosti - FOOZOS Repozitorij

Tema diplomskog rada je Lik učitelja u suvremenoj dječjoj književnosti. Učitelj ima važnu ulogu u ... Nekonvencionalne obiteljske odnose i problematiku obitelji pronalazimo i u romanu Mrvice iz dnevnog boravka (1995.) čime se pokazuje da ...

baletni libreto u kontekstu dječje književnosti - Repozitorij ...

Etimološki, balet potječe od talijanske riječi ballo, koja znači ples općenito. Već od početka ... Osim Šećerne vile koja dočekuje Klaru, da je dobrodošla dokazuje ...

likovi životinja u dječjoj književnosti o ratu - FOOZOS Repozitorij

Analizirani su romani Pirgo Anđelke Martić, Bijeg u košari. Maje Gluščević, Alfi se vraća kući Josipa Laće i Kučak s Prevlake Stijepe Mijovića Kočana.

Strip u nastavi književnosti - Repozitorij UNIOS - Sveučilište Josipa ...

Članovi skupine bili su Mirko Ilić, Krešimir Zimonić, Radovan Devlić, Igor Kordelj,. Ninoslav Kunc. Razdoblje je značajno po tome što nisu imali stalne scenariste ...

“Trgovanje na svjetskoj burzi za početnike”. - Fortrade

Ako mislite da će cijena zlata rasti ulazite u kupovinu, klikom na gumb ... zaraditi i kada cijena raste, ali i kada cijena pada, jednostavno odabirom kupovine ili ...

Fonetika književnosti - Zavod za znanost o književnosti / Institute of ...

Edgar Allan Poe piše, npr., da je svoju pjesmu Gavran bazirao na, za njega, najsonornijem engleskom vokalu »O«, dok je sve ostalo nastalo tek kasnije.1 ...

svjetskoj kolijevci renesanse izvedbeni plan i program - Druga ...

DRUGA GIMNAZIJA SARAJEVO. IB MIDDLE YEARS PROGRAM. STUDIJSKA POSJETA TOSCANI - SVJETSKOJ KOLIJEVCI RENESANSE. IZVEDBENI PLAN I ...

Poduzetnička priča Dražen Horvat, Buzet Poduzetnička priča Marija ...

1 sij 2018 ... Buzet. Poduzetnička priča. Marija Kušić,. Belišće. Intervju. Jadranka Primorac, ... malno radno vrijeme u djelatnosti ... Kaufland, Plodine.

Holokaust - FFOS-repozitorij

a arijevska rasa ideal toga novog svijeta. Kako bi se taj cilj dostigao, u sljedećih je nekoliko godina sagrađen velik broj koncentracijskih logora u kojima su ljudi, ...

Ramzes II. - FFOS-repozitorij

Nakon bitke kod Kadeša (1286. pr. Kr.) koja se vodila u ... te o vojsci. Ključne riječi : Ramzes II. , Ramesejon , Luxor , Abu Simbel , Nefertari , bitka kod Kadeša ...

Shizofrenija - FFOS-repozitorij

Simptomi shizofrenije dijele se na pozitivne (sumanute ideje, halucinacije, smeteni govor) i negativne. (osjećajna otupjelost, avolicija, alogija i anhedonija).

fluminensia - FFOS-repozitorij

tri skupine (Filipović 1986: 141): glagoli svršenog vida, glagoli nesvršenog vida te dvovidni glagoli. U svjetlu navedene podjele promotrit će se i glagoli.

Pompeji - FFOS-repozitorij

Plinije Mlađi se nalazio zajedno s. Plinijem Starijim, koji je u to doba bio zapovjednik rimske flote, u Misenumu, devetnaest milja sjeverozapadno od Napuljskog ...

Mnemotehnike - FFOS-repozitorij

Dok je kod nas uobičajen naziv za te tehnike mnemotehnika, ... Redoslijed tema predstavlja jednu od verzija metode mjesta. ... Psihologija učenja i pamćenja.

Preuzmi PDF 888.88 KB - FFOS-repozitorij

1 Gordan Nuhanović rođen je 1968. godine u Vinkovcima. ... natuknica: Gordan Nuhanović, URL: https://elektronickeknjige.com/autor/nuhanovic-gordan/.

Hamurabi - FFOS-repozitorij

20 lip 2018 ... stigla kao ratni plijen početkom 12. stoljeća pr. ... Ključne riječi: Hamurabi, Babilon, Babilonska država, Zakonik, Mezopotamija ... ploča. Ipak se princip odmazde pojavljuje kao ublažavanje kazne s obzirom na običaj osvete,.

Seminar, 2 - FFOS-repozitorij

znanja, moderna tehnologija omoguće sve popularnije on-line učenje, e – učenje te ... učenike je zaintrigirala glazba na početku sata, Hrvatski kraljevi: buđenje ... korisno što se dokumentarno – igrana serija, koja je na nastavi prikazana kroz ...

Vijetnamski rat - FFOS-repozitorij

Dok je Vijetnamska oslobodilačka vojska razoružavala jedinice japanske ... a djelomično zbog neuspjeha direktne vojne intervencije u Zaljevu svinja na Kubi.

Preuzmi PDF 721.97 KB - FFOS-repozitorij

grijeha. To mišljenje zastupali su i hrvatski renesansni satiričari pa se tako motiv grijeha pohlepe može pronaći kod ... dinar je gospodar svakojzi ljepoti, žena će ...

U ime Boga - FFOS-repozitorij

Prvi službeni pohod bio je daleko bolje organiziran, a predvodili su ga ... Ključne riječi: križarski ratovi, križari, prvi križarski rat, Urban II., Gotfrid Bujonski ...

o autoru - FFOS-repozitorij

geografskih pojmova tadašnje države, imena ljudi popularna u Slavoniji toga vremena te ... Uz nju se veže i koļba, odnosno kolinje jer se odvija kada se ljudi.

Bata - FFOS-repozitorij

Stanje obrta i trgovine između dvaju svjetskih ratova u Vukovaru .................. 12 ... uglavnom pripada zavičajnoj povijesti Vukovara, dok se primarni izvori, glasila Borovo i. Sremske ... Zagreb je kao glavni grad Hrvatske imao status trgovačkog,.

Sveučilište J - FFOS-repozitorij

jezični savjeti. U to je doba na snazi Pravopis hrvatskoga ili srpskog jezika Dragutina Boranića iz. 1921., a to je zapravo bila neznatno prepravljena inačica ...

Logos - FFOS-repozitorij

Logos i značenje prije/za vrijeme Heraklita . ... preegzistencije i utjelovljenja. Ključne riječi: Logos, Heraklit, kršćanstvo, Origen, Augustin, Mudrost, Sin Božji ...

Bez trećega - FFOS-repozitorij

U ovome radu pristupa se romanu Giga Barićeva i drami Bez trećega Milana Begovića kao studiji ljubomore. Nadalje, u uvodnom se dijelu rada kreće od teze ...

Protureformacija - FFOS-repozitorij

crkvi zabilježen je nakon što je Martin Luther 31. listopada 1517. na vrata dvorske crkve u. Wittenbergu ... VJERSKI RATOVI I KONAČNI CRKVENI RASKOL.

Diplomski rad - FFOS-repozitorij

Anglo- burski rat. S otkrićem zlata u Transvaalu, a naročio u Johanneseburgu, Afrikaneri (Buri) postali su ozbiljno zabrinuti. U načelu, nisu oni imali mnogo protiv ...

Elektra - FFOS-repozitorij

ţivotu i djelu Dominka Zlatarića, autoru tragedije ''Elektra'', ali i poznatom ... Uz svjetski poznate talijanske (Dante, Petrarca) i antičke (Ovidije, Vergilije, Sofoklo).