NACIONALNI PARK BRIJUNI.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2017. ... Najniže cijene ulaznica su u siječnju, veljači, studenome i prosincu te iznose 125,00 kn za.

NACIONALNI PARK BRIJUNI.pdf - Državni ured za Reviziju - Srodni dokumenti

NACIONALNI PARK BRIJUNI.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2017. ... Najniže cijene ulaznica su u siječnju, veljači, studenome i prosincu te iznose 125,00 kn za.

NACIONALNI PARK MLJET.pdf - Državni ured za Reviziju

URBROJ: 613-19-19-7. Split, 29. travnja 2019. IZVJEŠĆE. O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI. JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK MLJET ZA 2017.

NACIONALNI PARK PAKLENICA.pdf - Državni ured za Reviziju

uključujući vršnu zonu Velebita između Golovrha i Svetog brda, površine 102 km2, proglašena je nacionalnim parkom Paklenica (dalje u tekstu: Nacionalni ...

NACIONALNI PARK RISNJAK.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK RISNJAK ZA 2017. ... Cijena ulaznica je utvrđena Cjenikom ulaznica za 2017. Cijene ulaznica su bile u rasponu od 25 ...

PARK PRIRODE VELEBIT.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE PARKA PRIRODE VELEBIT ZA 2017. ... 1998. radi upravljanja Parkom prirode Velebit (dalje u tekstu: Park prirode). Osnivačka.

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE KOPAČKI RIT ZA 2017. ... prijemnog centra (suvenirnica i edukacijski centar, šetnica, galerija, servisni i sanitarni objekti) u ...

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA.pdf - Državni ured za ...

park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Javna ustanova) za 2017. Predmet ... Vlada Republike Hrvatske je 5. travnja 2018. donijela Odluku o izradi ... ulaznica. Cijene ulaznica utvrđene su cjenikom i nisu se mijenjale u odnosu na prethodnu.

Team building ponuda_NP Brijuni - Nacionalni park Brijuni

2 ožu 2020 ... mondeno okupljalište europske aristrokacije u 19. stoljeću uz pomoć nobelovca Roberta Kocha. Min. broj osoba: 10 / Max broj osoba: 250 ...

republika hrvatska državni ured za reviziju područni ured krapina ...

pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Ljudevit Gaj, Krapina. Revizija je obavljena u razdoblju od 21. studenoga 2001. do 24. srpnja 2002. Postupak ...

izvedbeniprojekt - Nacionalni park Brijuni

Prozori su drveni, jednostruki ostakljeni jednostrukim staklom, na vanjskoj strani zaštićeni drvenim griljama, dok su na nekim građevinama iste zamijenjene ...

IZ_DUBRAVKA_mapa1_ARHITEKTONSKI ... - Nacionalni park Brijuni

... (fasade, limarski, stolarski, bravarski, završni zidarski, suhomontažni, staklarski, ... Brtvljenje je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi na spoju krilo-dovratnik ...

MAPA 4/7 - Nacionalni park Brijuni

GPZ d.d., Rijeka. T.D. 69/19-GHV. MAPA 4. IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT BAZENSKE TEHNIKE. T.D. 69/19-B. MAPA 5. IZVEDBENI ...

IZ_DUBRAVKA_mapa3_STROJARSKI ... - Nacionalni park Brijuni

IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT. GPZ d.d., Rijeka. T.D. 69/19-GHV. MAPA 4. IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT BAZENSKE TEHNIKE ...

GL_DUBRAVKA_mapa4_PROJEKT ... - Nacionalni park Brijuni

Tlocrt bazena i strojarnice bazena. 3. Pogledi na zidove bazena. 4. Shema instalacije bazenske tehnike. RIJEKA: 04.2019. Projektant : DANILO VUJNOVIĆ ...

MAPA 3/7 - Nacionalni park Brijuni

GPZ d.d., Rijeka. T.D. 69/19-GHV. MAPA 4. STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT BAZENSKE TEHNIKE. DANILO VUJNOVIĆ, dipl.ing.stroj., ovlašteni inženjer ...

glavniprojekt - Nacionalni park Brijuni

vibro nabijačem ili žabama. Obavezno je ... Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 ... Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod ...

12_GL_knjiga_1_objekt_3_arhitektonski_ ... - Nacionalni park Brijuni

24 pro 2019 ... Thermal performance of windows, doors and shutters -- Calculation of thermal transmittance -- Part 1: ... Odgovarajuće rupice u otvoru za staklo omogućavaju ispravan otok kondenzne vode. ... objašnjenje od projektanta.

vodovod i kanalizacija - Nacionalni park Brijuni

Upojni bunar za “BIOMAT 15”. 3.19. Upojni bunar za ... a sastoji se od: - odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz objekta u biopročišćivač i dalje u upojni bunar.

elektrotehnički projekt - Nacionalni park Brijuni

Za svu opremu koja nije od hrvatskih proizvođača pribaviti tipske certifikate o sukladnosti sa ... Tip: VIMAR PLANA ili jednakovrijedan proizvod kom. 6. 0,00.

MR 2 ARHITEKTONSKI STUDIO doo - Nacionalni park Brijuni

2 cm. - Cementni estrih levelirarući sloj. 6,5 cm. - Poliuretanska folija-hidroizolacija kao Akwagard ST ili sl. -. - Toplinska izolacija - Tervol. 6,0 cm. - Hidroizolacija.

tva doo, za - Državni ured za Reviziju

pretvorbe i privatizacije poduzeća Pastor - Tvornica vatrogasnih aparata d.o.o., Zagreb,. Selska cesta 90a. Revizija je obavljena u razdoblju od 21. kolovoza ...

dani otvorenih vrata - Nacionalni park Brijuni

2 lis 2019 ... Tijekom navedenog perioda za naznačene brodove cijena ulaznice za odrasle je 80,00 kuna, a za djecu iznosi 40,00. Rezervacije su moguće ...

Plan upravljanja Brijuni_finalni - Nacionalni park Brijuni

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni – Plan upravljanja (2016. ... zanimljiva kao nekadašnja Titova rezidencija, s biološkog aspekta plijeni pažnju visoka.

elaborat zaštite od požara - Nacionalni park Brijuni

24 pro 2019 ... 1) Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata („NN“ 100/99). 2) Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera.

Prirodno kulturna baština - Nacionalni park Brijuni

Tu šumu čine gotovo neprohodnom povijuše: tetivika, skro- but, sparožina, božje drvce i mediteranska divlja ruža. Autohtone šume crnike su ne samo pluća već i ...

ikom - Državni ured za Reviziju

Zakon o Hrvatskom fondu za razvoj (Narodne novine 18/90, 42/90, 19/91 i 29/91), ... u vlasništvo trgovačkog društva "Eurocijev" Porezna uprava - Područni ured ... Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Zagreb, Albrechtova 42.

Žeče - Državni ured za Reviziju

revizija pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Žeče, Karlovac. Revizija ... Hallwang osnovalo mješovito društvo GU-Žeče d.o.o. za trgovinu i zastupanje.

Kordun - Državni ured za Reviziju

pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Kordun, Karlovac. ... Kordun - Marketing d.o.o. za trgovinu i usluge sa sjedištem u Karlovcu, Matka Laginje 10, s.

613-22-19-7 Čakovec, 25. vel - Državni ured za Reviziju

odraslih, učenički dom i iznajmljivanje vlastitih nekretnina. Osim osnovne djelatnosti upisane u sudski registar, Škola pruža usluge prehrane i smještaja drugim ...

Novogradnja - Državni ured za Reviziju

poduzeća Komunalac. Osnovna djelatnost Poduzeća bila ... Slavonski Brod iz rujna 1989. koji je prihvatila OOUR Novogradnja. Prema odredbama spomenutog ...

DUBROVNIK, D - Državni ured za Reviziju

DRUŠTVA LIBERTAS – DUBROVNIK D.O.O., DUBROVNIK ZA 2008. Na temelju odredbi ... Raspored računa u glavnoj knjizi temelji se ... odnose se na nabavu šest velikih autobusa u vrijednosti 10.800.000,00 kn, alata i pogonskog inventara ...

izvješće d - Državni ured za Reviziju

19 svi 2015 ... Odredbama Zakona o proračunu propisana je obveza izrade ... formalne prijepise iz poslovnih knjiga zbog čega je popis nevjerodostojan.

tehnički p - Državni ured za Reviziju

proizvodnju, distribuciju i promet tehničkih plinova, s p.o. Zaprešić. Na temelju ... upisana je 27. srpnja 1998. promjena naziva Društva u Messer Croatia plin d.d..

projekt: strojarski – termotehničke instalacije - Nacionalni park Brijuni

Kupaonski ventilatori proizvode buku od 33 dB. Zaključak: proizvedena buka gore navedenih uređaja je u zakonom propisanim granicama i ne treba provoditi ...

Šetalište dinosaura Promenade of Dinosaurs - Nacionalni park Brijuni

Dinosauri su u okviru značajne ... dinosauri po dimenzijama bili manji u ... Biljojedi najviše nalikuju ornitopodnim dinosaurima odnosno iguano- dontidima (slika ...

stečajni postupak - Državni ured za Reviziju

31 pro 1992 ... Jerko Zovak, predsjednik od 27. veljače 2002. do 19. kolovoza 2002. Ivan Rimac, zamjenik ... Jerko Zovak, direktor od 20. kolovoza 2002.

OPSKRBA DOO Zagreb - Državni ured za Reviziju

izvještaji i poslovanje društva Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. (dalje u ... za 2010. sastavilo temeljne financijske izvještaje i to: Bilanca, Račun dobiti i ...

taksi-remont - Državni ured za Reviziju

Odnosi vlasništva bili su: 10% "Semark", 10%. "Tranšpedinžinjering" i 80% društveno poduzeće "Taksi-remont" p.o.. U srpnju 1991. sa suosnivačem "Likaweld", ...

specijalna oprema - Državni ured za Reviziju

1 ožu 1991 ... pretvorbe i privatizacije poduzeća INA - Specijalna oprema, Zagreb. Revizija je ... Sjedište Društva je u Zagrebu, Lučko, Dolenica b.b. ...

SADR Ž AJ stranica - Državni ured za Reviziju

Računovodstvo proračuna, financijsko izvještavanje te polugodišnje i godišnje ... računovodstvu (Narodne novine 27/05 i 2/07), a cjelovito proračunsko računovodstvo ... dokumentacije, skripta i priručnika, donacija od pravnih osoba, naplate ...

Tablica broj 1 - Državni ured za Reviziju

Društvo Zagorski vodovod d.o.o. Zabok je pravni sljednik javnog poduzeća osnovanoga ... nabavu roba, radova i usluga, zapošljavanje i otpis potraživanja).

613-16-19-7 Osijek, 7. ožujk - Državni ured za Reviziju

uprava Osijek (dalje u tekstu: Lučka uprava) za 2017. Predmet ... GUP-om, zaštita okoliša, odnosno sprječavanje onečišćenja zraka u području šireg centra.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU ...

poslovanje Ljekarne Čakovec (dalje u tekstu: Ljekarna) za 2010. Revizija ... Tijekom 2010. djelatnost Ljekarne je organizirana u osam organizacijskih jedinica i.

Grad Zagreb.pdf - Državni ured za Reviziju

Tehnička škola Zagreb. 1. 588. 24. 25. 44. Trgovačka škola. 2. 725. 30. 24. 45. Poljoprivredna škola. 2. 482. 22. 22. 46. Prehrambeno - tehnološka škola. 2. 470.

Redni broj - Državni ured za Reviziju

2 pro 2019 ... zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) za 2018. ... (nezaposleni, inozemni osiguranici, učenici srednjih škola i studenti koji nisu.

boje i lakovi - Državni ured za Reviziju

revizija pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Chromos - Boje i lakovi, ... društava, da Vladimir Pezić plati cijenu najmanje u visini uloga Društva u ...

jamnica, zagreb - Državni ured za Reviziju

20 stu 1991 ... Dionice bez popusta. 17. 4.3. Dionice iz portfelja fondova. 18. 5. VLASNIČKA STRUKTURA U VRIJEME OBAVLJANJA REVIZIJE I.

republika hrvatska - Državni ured za Reviziju

31 pro 2018 ... Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine. 124/14, 15/15 i 87/16). 3. Pravilnik o financijskom izvještavanju ...

Poljoprivredno prehrambeni kombinat - Državni ured za Reviziju

Krmpotić, Branko Siladi, Krešo Kovačić, Stjepan Blažević i Milan Nužda. ... Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, podružnica Slavonski Brod, izradila je ... ili 131.125,- DEM, auto gume na zalihi iskazane su po knjigovodstvenoj vrijednosti ...

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA ...

(Narodne novine 80/11), obavljena je financijska revizija Hrvatske komore dentalne medicine (dalje u tekstu: Komora) za 2017. Predmet revizije bili su godišnji ...

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE ...

Društvo Hrvatske šume d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) osnovano je na temelju ... reviziji o poslovanju s agencijama za zapošljavanje radnika sastavljenog od ...

OPĆA BOLNICA KARLOVAC.pdf - Državni ured za Reviziju

7 svi 2018 ... poslovanje Opće bolnice Karlovac (dalje u tekstu: Opća bolnica) za 2016. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim ...

OPĆA BOLNICA VIROVITICA.pdf - Državni ured za Reviziju

4 svi 2018 ... poslovanje Opće bolnice Virovitica (dalje u tekstu: Opća bolnica) za 2016. Revizija je obavljena ... kirurgiju, bolnička ljekarna te praonica rublja.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ...

Područni ured Pazin. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI. PRETVORBE I PRIVATIZACIJE. JADRAN-KAMEN, NOVIGRAD. Pazin, veljača 2004.

Tvornica papira Rijeka - Državni ured za Reviziju

revizija pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Tvornica papira Rijeka, Rijeka. Revizija je obavljena u razdoblju od 5. travnja do 12. srpnja 2004.

LUČKA UPRAVA RIJEKA.pdf - Državni ured za Reviziju

(Narodne novine 25/19), obavljena je financijska revizija Lučke uprave Rijeka (dalje u tekstu: Lučka uprava) za 2017. Predmet revizije bili su godišnji financijski ...

ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC.pdf - Državni ured za Reviziju

Područni ured Čakovec ... ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC. Čakovec ... su natječaji provedeni za nabavu plina, osiguranje imovine, osiguranje od građansko.

STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC.pdf - Državni ured za Reviziju

se na proviziju od zapošljavanja studenata putem studentskog servisa u iznosu. 7.391.306,00 kn, uplate studentskih participacija za smještaj u studentski dom u ...

REPUBIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ...

revizija pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Imota, Imotski. ... trgovinu i ugostiteljstvo Imotski, skraćeni naziv glasi Imota d.d. Imotski (dalje u tekstu:.

STUDENTSKI CENTAR VARAZDIN.pdf - Državni ured za Reviziju

Studentski centar je za provođenje projekta Sveučilišni kampus Varaždin, faza III -. Studentski dom s pratećim sadržajima, zaključio u travnju 2016. Ugovor o ...