uzgojni program za holštajn-frizijsko govedo, prijedlog mjera, stanje ...

uraditi je upisati krave u Uzgojnu knjigu holštajn-frizijskog goveda BiH, ... a) da se životinje mogu trajno označiti, a kod konja točno opisati, tako da im ... krava podrazumijeva funkcionalne jajnike, ispoljavanje estrusnog ponašanja, parenje ili.

uzgojni program za holštajn-frizijsko govedo, prijedlog mjera, stanje ... - Srodni dokumenti

uzgojni program za holštajn-frizijsko govedo, prijedlog mjera, stanje ...

uraditi je upisati krave u Uzgojnu knjigu holštajn-frizijskog goveda BiH, ... a) da se životinje mogu trajno označiti, a kod konja točno opisati, tako da im ... krava podrazumijeva funkcionalne jajnike, ispoljavanje estrusnog ponašanja, parenje ili.

UVOD – Introduction UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVE]ANJA ...

Sremza (Prunus padus L). Dolazi u nizinskim {u- mama, ali se u Sredi{njim Alpama penje do visine od. 1900 m, gdje posti`e visine od 20 m i prsne promjere.

Uzgojni program 06-2.pub - Ministarstvo poljoprivrede – HPA

Udruga uzgajivača matica sive pčele ima sjedište u Zagrebu, ulica Pavla Hatza 5, a osnovana je 1999. godine radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških i ...

uzgojni program za simentalsku pasminu u federaciji bih

17 velj 2018 ... krava i bikova mogu imati najviše 25% gena pomenutih pasmina, pod ... Crtež 9. Kriterij za ocjenu mišićavosti krava. Tabela 7. Kriteriji za ...

Uzgojni program konja haflinger pasmine u RH

Uzgojno valjane životinje uzgojene sukladno ovom uzgojnom programu haflinger pasmine konja biti će upisane u matičnu knjigu, te razvrstane u uzgojne ...

Prijedlog mjera populacijske politike - N1

29 lip 2018 ... Nacionalna populacijska politika (2006.). ... nažalost minoran jer je izostala konzistentna državna populacijska politika. Tako je i s.

uzgojni program za kozarstvo u federaciji bosne i hercegovine

17 velj 2018 ... proizvoda od koza, prvenstveno mlijeka i mesa, a zahvaljujući ... Provođenje uzgoja uzgojno valjanih životinja i uzgojnog programa;.

uzgojni program za ovčarstvo u federaciji bosne i hercegovine

Strane pasmine ovaca koje bi mogle biti značajne za ovčarstvo u FBiH. ... Cigaja također, kao i pramenka spada u pasmine ovaca kombinovanih proizvodnih ...

uzgojni program za kozarstvo u federaciji bosne i ... - Agroklub

17 феб 2018 ... organizacije uzgoja uzgojno valjanih grla koza, pa samim time ... Individualno parenje predstavlja način pripusta u kojem se koriste jarci ...

lisasto govedo v sloveniji - GOVEDO.si

19 sep 2013 ... Simentalsko govedo / Simmental. 20. 2.058. Marijadvorsko govedo / White Simmental cattle. 11 ... Sivorjavo, montafonsko govedo / Montafon.

Prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u ...

obnova zgrada najvažnija mjera za građane koji žive u višestambenim zgradama. ... (fasade) i/ili zamjenu prozora ... Kraj:2016. (2020.) Mjera je nastavak mjere R.2 iz 2.NAPEnU koja se u trenutku pisanja ovog dokumenta ... bi se osigurali poticaji fizičkim osobama te proširenje već postojeće dobre prakse na sve županije u.

Uzgojni program lipicanske pasmine konja u Republici ... - Dedl

talijanskih i kladrupske pasmine konja. U Hrvatskoj se lipicanac počinje uzgajati 1700. godine na ergeli grofa. Andrije Jankovića u Terezovcu (Suhopolje), ...

Uzgojni program Gidran pasmine konja u Republici Hrvatsko

pasmine konja (HUGK) kao nevladino udruženje, želi unaprijediti uzgoj konja gidran pasmine u. Republici Hrvatskoj. Uzgojni program postavljaju se ...

prijedlog programa mjera i provedbenog plana ... - Općina Ivankovo

5. uništavanje komaraca adulticidnim tretmanima sa završnim sezonskim tretiranjem ... Cilj suzbijanja: Kao i žohari, sinantropni štetnici čije je suzbijanje od ...

Prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih ... - Grad Rijeka

18 sij 2018 ... deratizacije kao posebne mjere na području grada Rijeke za 2018. godinu ... (ponekad sumnjivog higijenskog standarda) na sve udaljenije i atraktivnije ruralno – urbane destinacije cilj suzbijanja ... bila svedena na minimum.

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti prijedlog mjera za ...

KLJUČNE RIJEČI: opasna raskrižja; prometna signalizacija; analiza prometnih nesreća; sigurnost ... Izvor: http://autoskola-formula.hr/znakovi-opasnosti/autoznakovi/a48_andrijin_kriz (26.4.2016) ... U identificiranju se koristi test baziran na.

prijedlog lokalno specifičnih mjera aktivne politike zapošljavanja ...

Analiza stanja gospodarstva Osječko-baranjske županije . ... novčana pomoć polaznicima u visini neoporezivog iznosa stipendije prema posebnom propisu.

PROGRAM MJERA - Grad Krapina

Grad Krapina, kao jedan od sedam gradova u Krapinsko-zagorskoj županiji i županijsko središte, na ... proširenje poslovnog prostora Keramix, Polje Krapinsko,.

Program DDD mjera za 2015. godinu - zzjzdnz

MRAVI - Epidemiološki značaj: mehanički prijenosnici niza patogenih bakterija, posebice u bolnicama – faraonski mrav. Ostale vrste nisu epidemiološki ...

UREDBA ZA SPROVOĐENJE MJERA 1 i 3 - IPARD program

3) izgradnju ili unaprjeđenje sistema za vodosnadbijevanje i navodnjavanje; ... 1) referentnih troškova (baza referentnih cijena); i/ili ... mlađi, automatske hranilice, sortir mašine, pumpe za vodu, aeratori, sistem tečnog kiseonika, oprema za ... Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja ...

Program mjera zdravstvene zaštite - FKIT

Odjel: Novi Zagreb, Siget. Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, Zagreb. Radno vrijeme: parni datumi od 07:00 do 14:30, neparni datumi od 13:00 do 20:30.

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za ... - AWS

Na temelju članka 5 stavka 2 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. („Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14., 130/17 i 114/18.) i članka 36 i ...

4.11.2. program specifičnih i preventivnih mjera za osnovne škole

Područje Osnovne škole "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji obuhvaća sljedeća mjesta: - Matulji. - Rukavac ... Cijena autobusa cijena ulaznice (kina ili kazališta) cca 40,00 kn po učeniku ... Na temelju scenarija piše se knjiga snimanja. ... pojedinih zanimanja pri upisu u srednju školu i profesionalna orijentacija . U sklopu ...

program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i ... - Grad Karlovac

omogućiti provedbu DDD mjera kao opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. ... uporabu sredstva nadležnog tijela državne uprave. ... uvjetima bez vjetra pa je svaki adulticidni tretman na otvorenom prostoru kod jačeg vjetra ... Cilj suzbijanja muha je sprečavanje prijenosa mikroorganizama i zaraznih bolesti.

09. Program mjera za smanjenje prometnih nesreća - Dubrovačko ...

19 pro 2014 ... Ukupno su dvije auto-ceste (A1 – Zagreb –Dubrovnik., i A10 Nova Sela ... Kada se u takvoj situaciji dogodi prometna nesreća, u pravilu se uzima u obzir ... kretanja vozila policija koristi prijenosne uređaje za mjerenje brzine, ...

Program za provođenje mjera zaštite u zonama vodocrpilišta ...

PODRAVKA KALNIK d.d. Varaždin Bišupećka 60, 42000. Varaždin. . . Građevine i postrojenja u kojima se koriste opasne tvari. 5602899.00 5128296.00. 168.

program Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera ... - HUDDD

prikladnog staništa za ptice, repelenti, sistemi zaštite od ptica, redukcija populacije) ... Stvaranje ekoloških uvjeta za otklanjanje opstanka zmija u naseljima i ...

Program mjera zdravstvene zaštite u ak. god. 2018./2019. - FKIT

Odjel: Novi Zagreb, Siget. Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, Zagreb ... REDOVITIH STUDENATA U AK. GOD. 2018/2019. 1. Sistematski pregled na prvoj ...

Opći program mjera poticanja razvoja ... - Novi Vinodolski

11 ožu 2019 ... Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i ... Potpore za razvoj poduzetništva mladih i poduzetnike početnike. Svrha.

operativni program mjera zaštite i spašavanja u ... - Općina Biskupija

12 pro 2017 ... angažirani DVD Biskupija, Komunalno poduzeće, Ceste Šibenik d.o.o., Šumarija Knin,. HEP Elektra Knin, G.O. Građevinar Vrbnik. 2. KLIMA.

Program za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta ...

zaštite izvorišta. Nedelišće, Prelog i Sveta. Marija (RGNf, 2014.) 10. Auto-Krika-Cerade,. Varaždinska 25a,. Nedelišće. Proizvodnja cerada, navlaka i pokrova za.

Program-mjera-suzbijanja-patogenih-organizama ... - Općina Ivankovo

suzbijanje, pa stoga akcija suzbijanja letećih oblika komaraca ne smije trajati ... zidovima, ventilacijski otvori, kutije za rolete, balkonski ormari, lamperija idr.

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti ... - Grad Pula

3 sij 2020 ... da fiksne recipijente za vodu kao npr. kade, bačve i posude za ... otvorenome; osim toga, sve posude koje se povremeno koriste za cvijeće i zalijevanje moraju ... Između dviju akcija deratizacije izvoditelji su dužni obavljati.

plan i program mjera patronažne zdravstvene zaštite doma zdravlja ...

Patronažna zdravstvena zaštita jedan je od oblika sestrinstva u zajednici čije je djelovanje usmjereno na skrb korisnika izvan zdravstvenih ustanova.

Program mjera suzbijanja zaraznih bolesti-2015. - Općina Borovo

uznemiruju stanovništvo (mravi –faraonski, krpelji, stjenice, pauci, ose, stršljeni, obadi, stonoge, leptiri, buhe i dr.) Komarci. Epidemiološki značaj: prijenosnici ...

Program mjera suzbijanja zaraznih bolesti 2017 - Općina Borovo

drugi insekti koji se povremeno javljaju te izazivaju potencijalni rizik za pojavu bolesti, ili uznemiruju stanovništvo (mravi – faraonski, krpelji, stjenice, pauci,.

Perzistencija laktacije krava holštajn i simentalske pasmine u ...

Redni broj laktacije i mjesec kontrole značajno su utjecali na promjenu vrijednosti indeksa perzistencije. Ključne riječi: laktacija, pasmina, perzistencija, indeks.

Svemirski program RH (prijedlog)

14 pro 2018 ... sekundarne učinke na tržištima informacijskih i svemirskih sadržaja vezanih za turizam i razonodu. Promatranje iz svemira - neophodno za ...

grad lipik - program mjera - Grad Karlovac

31 pro 2017 ... Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh. Vlatka Žunec, mag.ing.arh. ... KURIJA STAROG ŽUPNOG DVORA civilna građevina. CG. E. E. LADVENJAK.

Prijedlog program osposobljavanja ravnatelja - Azoo

Dom učenika Sušak, Rijeka. Nenad Marković ... ovise rezultati škole i postignuća učenika. Njegove ... Razumjeti i prepoznati potrebe učenika i nastavnika. 2.2.3.

postojeće stanje izvedeno stanje spavaća soba kuhinja ... - Nauportus

kliznim vratima između boravka i predsoblja. • U predsoblju se, osim plitkog ormara za cipele, smještenog iza ulaznih vrata, na- lazi i jedan duboki garderobni ...

postojeće stanje izvedeno stanje izabrane keramičke ... - Nauportus

rješenje kupaonice mi se uopće ne ... iti rješenja kupaonice s kojim ću biti zadovoljna ... izabrane keramičke pločice lavabo i ogledalo pogled na WC tlocrt pogledi.

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2018. - prijedlog - Pomorski i povijesni ...

15 ožu 2018 ... Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka istraživanjima ... U suradnji s modnim portalom Extravagant organizirat ćemo modnu ...

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. - prijedlog - Pomorski i povijesni ...

17 pro 2015 ... Pomorski i povijesni muzeja Hrvatskog primorja Rijeka osnovan je 28. lipnja 1961. godine ... eko-muzej. Svi podaci biti će ... radionica, igraonica, rođendanskih igraonica i edukativnih programa uz tematske izložbe. (listići ...

prijedlog program rada požeškog športskog saveza za 2020.godinu

Grad Požega predvidio je za 2020.godinu rekonstrukciju (energetsku učinkovitost) ... S obzirom da je to veliki i zahtjevan posao kojeg u Savezu obavlja jedan.

Katalog izdelkov za GOVEDO - GPZ

klorid, soda bikarbona, kalcijev glukonat, kalijev karbonat, fruktoza, suhi pivski ... natančno definirane snovi s podobnim učinkom: 3a300 Vitamin C 1.000 mg.

Cikasti zvonček št. 16 - Cikasto Govedo

1 feb 2018 ... fotografije na temo cikastega goveda, iščete možnosti različnih promocij, v ... Matej Smukavec je imel krave Naglo, Dreško, vola in bikca. ... brnica), šimbas (nizki hrbet ali ledja) in križni del (križ ali ramstek). Vsi ti deli so ...

Cikasti zvonček št. 11 - Cikasto Govedo

Predelava soje: magnezijev klorid (nigari)‏. Gensko spremenjeni organizmi (GSO) in proizvodi, ki vse- bujejo GSO ali pa so v celoti pridobljeni iz njih, se ne ...

Rezultati gospodarskega križanja goveda v Sloveniji - GOVEDO.si

križance z limuzin (LIM), šarole (CHA) in belgijsko belo-plavo (BBP) v primeru glavnih pasem krav, ki se uporabljajo v Sloveniji (şrno-bela-ıB, rjava-RJ in ...

Razmišljanje o genomski selekciji … Predstavitev ... - Rjavo govedo

12 avg 2017 ... 38 WELCOME IN STRETCH. MEADOW VIEW ... jan PEVEC, Strtenica, zavod CE, za ... skorjo, je tudi brez zaščitne folije in brez premaza.

Microsoft PowerPoint - Nitratna direktiva 2016-1 ... - GOVEDO.si

10 feb 2016 ... Nitratna direktiva – novosti. Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov – spremembe na področju živinskih gnojil.

Razultati kontrole mleka in mesa 2018 - GOVEDO.si

BBP − belgijska belo-plava. CHA − šarole. CK − cikasta. ČB − črno-bela. GAG − nemški angus. GLW − galloway. HLA − highland (višavsko škotsko). JE − jersey.

Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji ... - GOVEDO.si

Govedo, staro več kot 8 mesecev in največ 12 mesecev (starejša teleta) ... angus/Aberdeen angus, GAG−nemški angus/German angus, HLA−višinsko škotsko.

Koliko rastlinskih hranil vsebujejo živinska gnojila? - GOVEDO.si

gnoj in gnojnico, slednjo pa skladiščimo skupaj z gnojevko, bo gnojevka nekoliko redkejša. Ker pa vsebuje gnojnica veliko kalija, bo v gnojevkah kljub veliki ...

Uzgojni oblici lijeske

jednostavni grm uzgojen od jedne sadnice, zatim sastavljeni ... jedna od druge (tzv. sadnja u buket). Obično ... Lijeske uzgojene u obliku grma bujnijeg su rasta ...

Govedo nadlegujejo tudi zunanji zajedavci - KGZS - Zavod Novo ...

22 okt 2018 ... Uši in tekuti povzročajo pri živalih nemir in srbenje. Na koži opazimo poškodbe in kraste. Živali so pogosto nemirne in slabokrvne. Poslabša se ...

UZGOJNI OBLIK ZA VIÄNJE - VAZA -

Rezidbom mladih voćaka viłanja oblikujemo uzgojni oblik, a u voćaka u rodu ... elementi na koje mošemo utjecati (gnojidba, załtita, navodnjavanje, rezidba).

FIFe uzgojni i registracijski pravilnik

1 sij 2009 ... Mačka koja pokazuje urođene anomalije ne smije se primijeniti u uzgoju i ne smije biti prodana kao uzgojna mačka. ... Abesinska. SOM.

Gasovito stanje Šta su gasovi? Kako opisati gasovito stanje? Po ...

Efuzija. Molekuli svakog gasa na istoj temperaturi imaće istu proseču kinetičku energiju. Ali molekuli različitih gasova imaju različitu masu. 2. 2. 1 rms avk um e.

uzgojni oblici vinove loze - Psss.rs

CILJ, NAČIN I VREME REZIDBE VINOVE LOZE. Rezidba vinove loze predstavlja jednu od najvažnijih ampelotehničkih mera kojom se uspostavlja ravnoteža ...