OPTIMALNIM OBROKOM DO ZDRAVLJA Brosura ... - Subotica.rs

za ishranu svih vrsta i kategorija domaćih životinja naročito podmlatka krava muzara i ... Najosetljiviji su konji, goveda, ovce i svinje, dok je živina otporna. ... koze, u količini od 500-700 g, dnevno, 3-4 nedelje pred parenje i nastaviti, nakon ...

OPTIMALNIM OBROKOM DO ZDRAVLJA Brosura ... - Subotica.rs - Srodni dokumenti

OPTIMALNIM OBROKOM DO ZDRAVLJA Brosura ... - Subotica.rs

za ishranu svih vrsta i kategorija domaćih životinja naročito podmlatka krava muzara i ... Najosetljiviji su konji, goveda, ovce i svinje, dok je živina otporna. ... koze, u količini od 500-700 g, dnevno, 3-4 nedelje pred parenje i nastaviti, nakon ...

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DOM ZDRAVLJA SUBOTICA

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije - Organizacija sindikata Dom ... ugovor, ovaj Kolektivni ugovor i druga akta koja se odnose na prava i ...

Kolektivni ugovor.pdf - Dom Zdravlja Subotica

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije - Organizacija sindikata Dom ... ugovor, ovaj Kolektivni ugovor i druga akta koja se odnose na prava i ...

Dojim ne dvojim brošura final - Dom zdravlja Metković

U našoj sredini u Metkoviću počele su također aktivnosti promicanja dojenja, ... prevladali štrajk dojenja, važno je da budete opušteni i da ne forsirate vašu bebu.

Linija 26 - SUBOTICA - MIŠICEVO -BAJMOK - Subotica Trans

05:40 R. 07:30 R. 04:40 R. 04:50 R. 05:55 R. 06:20 R. 06:20 R. 08:30 R. 05:30 R ... 12:25 R. 16:30 R. 08:10 R. 10:50 C. 15:00 R. 11:30 RĐ. 13:25 R. 18:25 R.

Profil zajednice Grad Subotica - Subotica.rs

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011 – prvi rezultati. * Podatak iz ... Trgovina i opravka motornih vozila. 889 ... Bunjevačka Matica - Bunjevački kulturni centar, Korzo 8. Mladost ... Robna kuća Centar, Trg Cara Jovana Nenada 2-4.

Prinos i kvaliteta vlažnog zrna i klipa kukuruza u optimalnim i ...

Namjenska proizvodnja kukuruza (Zea mays L.) za vlažno zrno i klip ima prednosti u usporedbi s proizvodnjom suhog zrna, budući da se mogu uzgajati.

Općina Mala Subotica: Držimurec, Mala Subotica, Palovec, Romsko ...

Općina Mala Subotica: Držimurec, Mala Subotica, Palovec, Romsko naselje. Piškorovec, Strelec, Sveti Križ, Štefanec. ✓ Općina Belica : Belica, Gardinovec.

3. utrka općine mala subotica - Općina Mala Subotica

START I CILJ: Osnovna škola Tomaša Goričanca, Mala Subotica. STARTNI BROJEVI: Startne brojeve osigurava organizator, a preuzimaju se od 16:30 kod ...

brosura vevu KORPORATIVNA BROSURA copy - Veleučilište ...

(VUKOVAR, September 13th 1887-MAMMERN, SWITZERLAND, September 26th, 1976). Lavoslav Ružička was born on September 13th 1887 to a wealthy ...

Županijska slika zdravlja i prioriteti u očuvanju zdravlja stanovništva ...

Grad Čakovec. 30.455. Općina Nedelišće. 11.544. Grad Prelog. 7.871. Grad Mursko Središće. 6.548. Općina Mala Subotica. 5.676. U odnosu na broj stanovnika ...

21. sjednica upravnog vijeća doma zdravlja ... - Dom Zdravlja Petrinja

Statuta Doma zdravlja petrinja tJrbrcl 2tj6_l23t}Z_236_14 od ?9.^*j1?914 ... Izmjena i dopuna Sratura Doma zdravtja petrinja,Urbroj: 2176_ ... _P.lti:9::! Yr:rvnog.

36. sjednica upravnog vijeća doma zdravlja ... - Dom Zdravlja Petrinja

31 pro 2018 ... grijanjem na toplu vodu u Topuskom i da je s preinakom sustava temperatura vode u sistemu podignuta na 54 C. U Ispostavi Topusko ugrađen ...

dom zdravlja slatina - Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije

zdravlja Slatina iz Slatine i Doma zdravlja Orahovica iz Orahovice i započela je s radom 1. kolovoza ... 42241 Limfomat 12 kanalni Fiz Slatina kom 1. 29.375,00.

Statut Doma zdravlja Varaždinske županije - Dom zdravlja ...

se koriste u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i na ženski rod. PRAVNI STATUS I POLOŽAJ DOMA ZDRAVLJA. Članak 2.

Program rada i razvoja Doma zdravlja MUP-a ... - Dom zdravlja MUP-a

29 stu 2018 ... Statuta Doma zdravlja MUP-a RH, Upravno vijeće Doma zdravlja ... i timova PZZ (naručivanje lijekova i uputnica te pacijenata na pregled,.

Definicija zdravlja i mentalnog zdravlja - Janssen for Patients

Definicija zdravlja obuhvata nekoliko sfera – fizičku, mentalnu, socijalnu i duhovnu. Tek kada se u svim sferama poseduje zdravlje, može se reći da je osoba.

STATUT DOMA ZDRAVLJA DUBROVNIK-novo - Dom zdravlja ...

obiteljska (opća) medicina. - stomatološka zdravstvena zaštita. - zdravstvena zaštita žena. - zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece. - medicina rada.

dom zdravlja krapinsko-zagorske županije ... - Dom zdravlja KZŽ

14 tra 2017 ... 177.375,29. 20.06.2017. M.I. HRŠAK d.o.o., F. Galovića. 17, 49 000 Krapina,. OIB:95440480723. 20.08.2017. Nabava usluga redovnog servisa.

dom zdravlja đurđevac - Dom zdravlja Koprivničko-križevačke ...

temeljem ugovora sklopljenih između Opće bolnice "Dr T. Bardek" Koprivnica i. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te stoga i sredstva za te vrste ...

pravilnik o radu doma zdravlja osijek - Dom zdravlja Osijek

ministar zdravlja. Raspored radnog vremena spremadica mora biti uskladen s radnim vremenom zdravstvenih radnika. Puno radno vrijeme od 40 sati tjedno za ...

Brošura Osiguranje stambenih zgrada Brošura Osiguranje ...

Kako bi se za suvlasnike zgrada spriječili mogući visoki troškovi u slučaju ... Ovo osiguranje nudi mogućnost ugovaranja osiguranja stambene zgrade od temelja do krova ... Rampe, garažna vrata, portafoni, antenski i satelitski priključci, dizala ...

VTSV Brosura CIR Final:VTSV Brosura HRV.qxd.qxd - pravosudje.ba

чланови Савјета који у ВСТС-у раде пуно радно вријеме. ... од 16.09. до 30.10. радно вријеме од 7:00 до 15.30 часова ... 053 820 160 грунтовница. Фаx:.

Dom zdravlja Splitsk.. - Dom zdravlja SDŽ

7 svi 2019 ... o bez naknade ... posao traži korištenje vlastitog vozila zaposlenika. 5. UVJETI ... pisana zamolba na adresu: Doma zdravlja SDZ o kontakt na e-mail: ... pripravnik objava natječaja na web stranici bez podataka o poslodavcu.

srpski - Subotica.rs

Na pašnjacima uglavnom dominiraju biljke niskog rasta koje dobro trpe gaţenje i ... biljnih vrsta, što dovodi do daljeg gubljenja prirodnih vrednosti na travnjaku.

24 525-195 Mob/Моб: 381 (0) - Bambino Subotica

There is a possibility to add one or two additional, movable shelves (pages 19 in the catalogue). Wardrobe and other parts of the furniture must be leaned to the ...

pravilnik - Subotica.rs

17 04 07 mešani metali. 17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama. 17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne ...

LEAP - Subotica.rs

29 мај 2002 ... clan. Tibor Loboda, diplomirani inženjer tehnologije clan ... atmosferskih padavina (letnji pljusak ili topljenje snega) kada na uredaj, zajedno sa.

Mašinstvo - VTŠ Subotica

ФТН, Нови Сад. 1991. 90. Önműködő szabalyozó rendszerek. Benjamin C. Kuo. Műszaki könyvkiadó,Budapest. 1979. 91. Priručnik iz industrijske pneumatike.

leksikon - (HAD) Subotica

Kabatulja:Upuj,varalice!Upuj, varalice! Kabatuljabacazanjimaniskoprutšto jedržalauruci.Čijunoguprutpogodi,taj ... nav(DTD)radikompleksnogarješavanja.

Obaveštenje - Subotica.rs

Pod PUTNIČKIM PRTLJAGOM se podrazumeva: kofer, putna torba, dečija ... akcije kojom omogućavamo đacima i studentima kupovinu mesečnih karata u ...

subotica.info

gmazom, pa se to nakazno, ali uporno i istrajno darvinističko biće orodi s mišem ili pacovom, i ... se zadesile dugačke kifle sa jogurtom. Dugačke kifle su svi ...

Iz povijesti Doma zdravlja Dubrovnik.pdf - Dom zdravlja Dubrovnik

1540.g. u Dubrovniku su bile dvije bolnice – Domus Christi za muškarce i ... sklopu franjevačkog samostana od 1317.g djeluje glasovita Ljekarna Male braće koju ... liječnička dežurna služba za hitne i naručene slučajeve u ambulantama za ...

Sluzbeni List br.60 - Subotica.rs

3 дец 2003 ... GLJIVARI, CIPELARI, TAŠNAR-. KOŽAR,. TEXTILNA ROBA, CVECARA, KORE. ZA PITU. 500,00 din/m2/mes. 280,00 din/m2/mes. III GRUPA.

veterinarski zavod subotica

30 јун 2017 ... Tomislav Jakić. 100066418-210997380. 0042. Date: 2017.08.21. 08:17:51 02'00' ... ПОЗИТИВНЕ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ... рачуна,. ПОЗИЦИЈА. АОП. Напомена број. Текућа година. Почетно стање рачун.

e"e-bry - VOJPUT - Subotica

qB Frfiv*ryl gias*, *to pnedstavija Sil.4S5$316 od ui<i-rprt* *lnisije *kcija Kompanije Vajp*t AD $ubotica, predlate r:cib*ri: cir*ktur* *ru$t';s *lerje** dodatne ta*ke ...

Službeni list br. 39 - Subotica.rs

8 сеп 2004 ... Tomislav Stantić, 1964., lekar, Subotica, Braće Ribnikara 10. 3.) ... Aleksandar Terzin, 1964., mašinski tehničar, Subotica, Braće Radić 13/37.

p r a v i l n i k o budžetskom računovodstvu i ... - Subotica.rs

Otpis nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava počinje po isteku meseca u ... vrednosti sitnog inventara u upotrebi i odobravanjem konta sitan inventar u ...

republika srbija - Subotica

1 мар 2019 ... BAKAR(II)SULFAT PENTAHIDRAT. 1000. 3. 3. 8. BARIJUM HLORID DVAHIDRAT. 250. 1. 1. 9. BORNA KISELINA. 500. 1. 1. 10. CINK-SULFAT.

leksikon uvod B2.qxd - (HAD) Subotica

1947-1997: zapisi vremena, Novi Sad, 1998; Put jednog slikara, Novi Sad, 2004. M. Đanić. 34. BLESIĆ. P. Blesić, Kapija LIX, kombinirana tehnika, lezonit, 1998.

službeni list - Subotica.rs

16 јун 2011 ... se uslov da se maksimalno 50% parking ili garažnih mesta može obezbediti na javnom parkingu ili u javnoj garaži, u skladu sa ... vratima, odnosno na kapiji, na vidnom mestu istakne ... rekreacioni centar FK “Spartak”.

СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА - Subotica.rs

План управљања ПИО “Суботичка пешчара“ 2011‐2020. За ово подручје је специфична ретка пресличица (Muscari botryoides subsp. kerneri). Индикатор ...

kukuruzna zlatica - PSS Subotica AD

30 сеп 2011 ... kukuruzne zlatice jer mogu da podnesu štete u uslovima slabog i ... Pošto kukuruzna zlatica polaže jaja isključivo na polja sa kukuruzom ...

Ekonomski fakultet, Subotica

Tejlorizam i fordizam. 51. Transformacija rada: postfordizam, fleksibilna proizvodnja, grupe, timovi ... 52. Sociološke debate o automatizaciji. 53. Fenomen ...

Untitled - Vodovod Subotica

Ovim Pravilnikom o načinu rješavanja prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga (u ... Račun iz stavka 1. ovog članka mora sadržati osnovne podatke o:.

Mehatronika specijalizacija - VTŠ Subotica

ZA NAPAJANJE STRUJOM. STROJ ZA SORTIRANJE ČEPOVA. PNEUMATSKI IZVIJAČ U RAVNOJ IZVEDBI. WATMETAR BR.580435,-6,444002,443999.

Rutava buba - PSS Subotica AD

... voćnih vrsta, uljana repice, kelj, karfiol, slačica... Ako nema tih cvetova, onda bilo šta samo da je cvet ili mlada tek izrasla biljka. /kupus, blitva, gorušica, raž.../ ...

plavo prskanje - PSS Subotica AD

zasadima i obavljaju zimsku rezidbu voćnjaka i vinograda. Isto tako uskoro će biti pravo vreme za izvoñenje zimskog - proletnog prskanja voća i vinove loze.

urbanistički projekat - Subotica.rs

18 јун 2019 ... Nastrešnice na autobuskim stanicama, perionice itd. 100% naziv prostornog // urbanističkog plana: Plan detaljne regulacije oivičen ulicama ...

štamparija - Intersoft - Subotica

Prijemnica materijala, Trebovanje, Radni Nalog, Knjižno odobrenje za materijal, Knjižno zaduženje za materijal ... Izgled maske ekrana prikazan je na slici 7.

konkursna dokumentacija - Subotica.rs

18 јул 2014 ... Montaža na traktor IMT 539 1kom IMT 549 4WD ... Cena je fiksna i ne može se menjati, do konačne realizacije ugovora. Ako je u ponudi ...

izvod iz uputstva za uzorkovanje - Subotica

Odeljenje za kliničku mikrobiologiju. IZVOD IZ UPUTSTVA ZA UZORKOVANJE. UZORKOVANJE - je postupak odabira određenog uzorka iz određenog dela tela ...

nasljeduj krista - Franjevci Subotica

Toma Kempenac:”NASLJEDUJ KRISTA”. 7. 4. Kad bih znao sva znanja svijeta, a živio bez ljubavi – što bi mi to koristilo pred. Bogom, koji će me suditi prema ...

ex pannonia - Istorijski arhiv Subotica

Melinda i profesori Pap Ljudevit i Palfi Ladislav. – 15. novembra u velikoj sali Gradskog pozorišta prire en je solistički koncert uz učešće češkog umet- nika na ...

Uputstvo za uzorkovanje zemljišta - PSS Subotica AD

Uputstvo za uzorkovanje zemljišta. Vršenjem osnovne agrohemijske analize zemljišta poljoprivredni proizvoñači dobijaju preporuku o pravilnom ñubrenju za ...

bolesti kosticavog voca - Subotica.rs

Blumeriella jaapii - prouzrokovač rupičavosti lista višnje i trešnje. 17. Bakterijska ... napada sve biljne delove voćaka – list, plod,grančice. Naročito je opasna na ...

automatski prenos - Intersoft - Subotica

Odobreni nalozi se u identičnoj formi iz „Predsoblja” prenose u IPS „Finansijsko ... Slika 1. Napomena: Pre nego što uđemo u bilo koju opciju menija bitno je ...

pravilnik - Muzička škola - Subotica

Geza Silvai: Žute stranice za violinu - II sveska "Osnove različitih ritmova i ukrasa ... kretanjima) i tirando tehnikom (simultani akordi i arpeđa). ... Lele dunje ranke ...

vademecum - Veterinarski zavod Subotica

DELOVANJE: POLIOVIN® stimuliše stvaranje aktivnog imuniteta kod ovaca i koza protiv dizenterije jaganjaca. (nekrotična enterotoksemija uzrokovana sa Cl.

ulazne fakture - Intersoft - Subotica

IPS „Ulazne fakture” omogućava evidentiranje i dalju obradu ulaznih faktura ... Program automatski popunjava iz Knjige UF-a na osnovu broja ulazne fakture.