IMENICE

Prekriži netočno napisane umanjenice ili uvećanice! štapič zvjezdica cvijetić snježić kučica leptirić. 5. Od ovih imenica napravi umanjenice! cvijet ...

IMENICE - Srodni dokumenti

IMENICE Imenice imaju obeležje roda, broja i padeža. U srpskom ...

Imenice imaju obeležje roda, broja i padeža. U srpskom jeziku postoji muški (mladić), ženski (devojka) i srednji rod (ime). Iako se nastavak u nominativu jednine ...

IMENICE- opće i vlastite, broj imenice

IMENICE- opće i vlastite, broj imenice. 1. Što su imenice? Imenice su. 2. Podcrtaj sve imenice u odlomku iz priče " Vjetrovi " Zvonimira Baloga . Vjetrovi su kao i ...

VLASTITE IMENICE Vlastite imenice pišemo

U ovim rečenicama pronađi opće imenice koje imenuju osobe i ispiši ih na crte. 1. Mali crni poni je za dječaka. 1. 2. Djevojčica i Matko idu u školu. 2. 3. Molim te ...

IMENICE

Prekriži netočno napisane umanjenice ili uvećanice! štapič zvjezdica cvijetić snježić kučica leptirić. 5. Od ovih imenica napravi umanjenice! cvijet ...

IMENICE - WordPress.com

Ninu. Nina rado ide sa bakom, ali više voli šetnje obalom Lepenice. ZAJEDNIČKE. VLASTITE. MUŠKI ROD. ŽENSKI ROD. SREDNJI ROD. 2.Napiši ove imenice ...

imenice a-deklinacije

Joža Horvat: Iz morfologije govora Svetoga Đurđa: imenice a-deklinacije. Raspr. Inst. hrvat. jez. ... 72. Kao zbirne imenice, navedeni primjeri nemaju množine.

Imenice, zamjenice

Iz stihova ispišite sve zamjenice, odredite im padež i vrstu. ... (I mn.) posljedicama. 6. Zaokružite slovo ispred netočno napisane rečenice. a) Povijest se ...

IMENICE - Razredna Nastava

4. Prekriži netočno napisane umanjenice ili uvećanice! štapič zvjezdica cvijetić snježić kučica leptirić. 5. Od ovih imenica napravi umanjenice! cvijet ...

SEMANTICKI OPSEG IMENICE KRV KAO KOMPONENTEFRAZEMA

jednojezienim rjeenicima u mnogo veéoj mjeri nego sto se to na prvi pogled Cini. ... Vrlo velik broj frazema grupiran je oko znaeenja "ubojstvo, krvoproliée ili ...

Imenice - Baš je lepo biti dete

Iz datog teksta izdvoj imenice i razvrstaj ih. Maša je ... Zajedničke imenice: ... 8/___. 3. Odredi rod i broj imenica i upiši u tabelu: imenice rod broj spomenici.

Apstraktne imenice u srpskom jeziku

Dani~i}ev prevod Svetog pisma staroga i novoga zaveta; a drugi sloj (na kome po~iva ... NEPO`EQNA TELESNA OSOBINA I STAWE, odnosno TELESNI ... nastajao film, nastajao je i termin bioskopŒ; Radovanovi} 1978: 70-71 i d.). ... pomama, nenormalno jaka `udwa, strast za ne~im; b. stawe onoga koji je van sebe od.

imenice sa slogotvornim ru hrvatskome sklonidbenom sustavu

Brozović 1991: 412). Zato u fonološkim opisima slogotvorno r ne treba pribrajati voka- lima jer on vokal nije. On jest sonant i slogotvorna jedinica koja u odre-.

IMENICE TREĆE DEKLINACIJE(suglasničke osnove)

III DEKLINACIJA, SAMOGLASNIČKE (i)OSNOVE. U genitivu plurala imaju nastavak – IUM. 1)U genitivu sing. ispred nastavka –is imaju grupu od 2-3 suglasnika.

Imenice ženskog roda od praslavenskoga i staroslavenskoga do ...

Pobliže će biti određen staroslavenski jezik te objašnjeni različiti nazivi za taj jezik. Bit će prikazane, objašnjene i uspoređene promjene imenica ženskog roda u.

IMENICE A-VRSTE U VEBERA I SUVREMENIM GRAMATIKAMA

ga, zalagali za podjelu imenica prema nastavku u genitivu jednine, morfono- loški pravopis ... Za razliku od Vebera koji imenice dijeli samo na opće, vlastite i skupne, Velika ... okrnjenja te osnove, na primjer: zadatak – zadaci. Iako neke ...

opće i vlastite imenice priča - Reci Peci

Kako pišemo opće i vlastite imenice? 2. U rečenicama podcrtaj imenice, a zatim ih upiši u tablicu. Imenice koje se ponavljaju više puta napiši jedanput. PRIČA.

Vrste riječi - Imenice - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

Imenice. Imenice su riječi koje imenuju bića, stvari i pojave. Dijelimo ih na opće i vlastite. Gramatičke osobine imenica su rod, broj i pade . Vlastite imenice.

imenice hrvatskoga standardnog jezika u nastavi ... - Hrčak - Srce

donosi vlastita rješenja za bolju obradu imenica u nastavi hrvatskoga jezika. Ključne riječi: imenice, padeži, udžbenik, izabrani primjeri, definicije ključnih.

(a) sadržaj konkretnog značenja imenice streha prenosi se na prijed

imaju subjekt ili predikat kao autosemantičke cjeline za razliku od ostalih dijelova koji su manje-više cjeline sinsemantičkog karaktera. 2.1. Primjeri za subjekt:.

Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama?

Također, cilj je rada utvrditi jesu li testovi I. Roy i E. Soare primjenjivi na hrvatski jezik te otkriva- ju li što novo o imenicama tvorenim sufiksom -ač. Primjena ...

osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i redni brojevi ...

BROJEVI. Sistem brojeva u srpskom jeziku čine: osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i redni brojevi. ... osamnaest 100 sto. 9 devet 19 ... Za brojeve od 200 do 900 postoje, takođe, dve različite vrste naziva: 200 dvesta ... U pisanju ciframa koriste se rimski brojevi iza kojih se izostavlja tačka: XVI vek. (šesnaesti vek) ...