Psihičke promjene pacijenata s moždanim tumorom

5 lip 2008 ... nih i sekundarnih tumora mozga, s obzirom na dob i spol pacijena- ... moždanim tumorima su glavobolja, fokalni znaci ... Patients and method: In this retrospective study medical records of 101 patients with brain tumor treat-.

Psihičke promjene pacijenata s moždanim tumorom - Srodni dokumenti

Psihičke promjene pacijenata s moždanim tumorom

5 lip 2008 ... nih i sekundarnih tumora mozga, s obzirom na dob i spol pacijena- ... moždanim tumorima su glavobolja, fokalni znaci ... Patients and method: In this retrospective study medical records of 101 patients with brain tumor treat-.

Ishrana hirurških pacijenata Osnovni ciljevi ishrane hiruških pacijenata

Svaka hirurška operacija dovodi do niza hormonalnih i metaboličkih promena, koje povećavaju ... Primer tečne dijete dva dana nakon operacije. Doručak.

provjera psihičke (psihologijsko testiranje) i ... - Policijska akademija

9 ruj 2019 ... Pozivaju se dolje navedeni kandidati da pristupe provjeri psihičke (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti koje će se provesti ...

MOBING Škole kao izvor straha i psihičke torture ... - KOSMO

10 нов. 2018 ... Massimo Savić. ZDRAVLJE. Zglobovi. Neprijatni bolovi i umanjena nepokretljivost mogu ukazivati na ozbiljne hronične probleme. Sprečite.

Rehabilitacija osoba s moždanim udarom - Srce

31 srp 2012 ... lošku rehabilitaciju su: febrilna stanja, akutne zarazne bolesti, teški psihički poremećaji, patološka ... OPORAVAK NAKON MOŽDANOG UDARA.

Život s tumorom mozga - GLIA

prognoza bolesti i osobno iskustvo autorice. ... Tumor mozga progresivna je i neizlječiva bolest koja se ... Ako simptomi upućuju na tumor mozga, potreban je:.

Kratki vodič za zbrinjavanje bolesnika sa moždanim udarom - Akaz

Moždani udar (CVI, apopleksija, stroke, brain attack) je stanje akutnog poremećaja moždane ... TIA – Tranzitorna ishemijska ataka. DM – Diabetes Mellitus.

fibrilacija atrija kao čimbenik rizika u bolesnika s akutnim moždanim ...

moždanog udara je i fibrilacija atrija, a povezana je sa značajnom smrtnošću i invalidnošću te je odgovorna za 15 do 20 % cerebrovaskularnih događaja ...

Prehrana osoba sa zloćudnim tumorom krvotvornog sustava

Bomboni 505 s crtom 35 g i 100 g. • Bomboni Bronhi 100 g i 200 g. • Bomboni Kiki. "PUR/5" Pazin, 2000. godina. • Puris hrenovka, posebna kobasica.

Mogućnosti enteralne prehrane kod bolesnika s tumorom usne ...

dulje od 6 tjedana, koliko je rutinski prihvatljiva nazogastrična sonda (NGS), najbolje je hranjenje izravno putem cijevi u želudac – gastrostoma. Postoji više ...

Zbrinjavanje pacijenta s tumorom mozga, te priprema za operacijski ...

biti benigni ili maligni. Simptomi koji mogu upućivati na tumor mozga: simptomi povišenog ... i prognoza ovise o vrsti tumora, brzini rasta i lokalizaciji. Kad je ...

Izložbe psihijatrijskih pacijenata

turno informativnog centra Emil Matešić, rav- natelj Klinike za psihijatriju Vrapče prof. dr. sc. Vlado Jukić i voditelj Galerije Forum Antun. Maračić. Tada je javnost ...

Procedura prijema pacijenata

7 феб 2012 ... pacijenta, putem Interna uputnice Kliničkog centra Banja Luka (prilog br. 3) koja je radi lakšeg prepoznavanja obojena žutom bojom. Uputnica ...

trijaža pacijenata - judzks

Hitnosti 2. stepena pomoć pružiti u toku 20 min . • Jake glavobolje , vertigo. • Bol u abdomenu , zdjelici. • Hemoptiza , hematemeza , melena. • Duboke opekotine ...

Uloga probiotika kod gastroenteroloških pacijenata sa ...

“Brano Heart Failure forum” The International Symposium for Innovations and New Treatment Strategies in ... 6. http://www.inpharma.hr/index.php/news/51/19/Probiotici-i-imunitet ... jenjujemo tri kategorije: otvaranje očiju, najbolji verbalni ...

prava pacijenata - Etat de Fribourg

zove i liječnička tajna. Oni ne smiju otkriti informaci- je koje su saznali obavljajući svoju djelatnost. Osim izuzetaka predviđenih zakonom, ne smiju prenijeti.

Uputstvo za pripremu pacijenata za scintigrafiju

komparacija. Scintigrafije za koje NIJE potrebna prethodna priprema pacijenta: 1. Scintigrafija skeleta. 2. Scintigrafija pluća. 3. Scintigrafija pljuvačnih žlezda.

VODIČ ZA LIJEČENJE ANEMIJE KOD PACIJENATA SA HBB

Randomizirane studije sa niskim lažno pozitivnim i niskim lažno negativnim ... se određuje testovima koji se osnivaju na određivanju željeza u krvi bez saznanja ...

Važnost prehrane pacijenata s glutenskom enteropatijom

18 lip 2015 ... nadzorom pacijenta potvrđuje se adekvatna primjena bezglutenske ... pahuljice (cornflakes), palačinke, krušne mrvice, kruton, umaci, pivo i ...

Untitled - Udruženje pacijenata sa retkim tumorima

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. TIIMIIIIIIIIIIIIIIIII. Šta treba da znam o dijagnostici neuroendokrinih tumora ...... Šta treba da znam o tome kako se leče neuroendokrini tumori .

Pojavnost alimentarnog mukozitisa kod pacijenata na klinici za ...

15 velj 2017 ... [6] Mañas A, Palacios A, Contreras J, Sánchez-Magro I, Blanco P, Fernán- dez-Pérez C. Incidence of oral mucositis, its treatment and pain man-.

učestalost transfuzijskih postupaka kod pacijenata na dijalizi u ...

HDNDT. Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju. KBB kronična bubrežna bolest. KDIGO. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. LSE.

važnost informiranosti i pravovaljane pripreme pacijenata za ...

Kao i kod drugih pretraga, radiološke pretrage nose određene rizike. ... Apsolutna je kontraindikacija za CT i PET/CT trudnoća jer zračenje može utjecati na.

procena rizika od pada hospitalizovanih pacijenata sa ...

2 апр 2013 ... skale za procenu rizika od pada: Morseova, Skala STRATIFY i Hendrich II skala. Za potrebe ekstrahovanja podataka iz medicinske do-.

HLA-DQA1 i HLADQB1 geni u pacijenata s celijakijom

Cilj: Utvrditi učestalost alela i genotipova HLA-DQA1 i HLA-DQB1 gena u oboljelih od celijakije, kao i njihov ... deskriptivna statistika (srednje vrijednosti, stan-.

stomatološki zahvati kod pacijenata u kratkotrajnoj inhalacijskoj i ...

anesteziji podložniji su pušači i pacijenti s kronični bronhitisom. Anafilaktička reakcija u anesteziji može biti popraćena bronhospazmom. Maligna hiperpireksija ...

duljina hospitalizacije u pacijenata podvrgnutih laparoskopskoj ...

Koledokolitijaza je gotovo isključivo sekundarne prirode, tj. posljedica ekspulzije kamenaca iz žučnjaka. Čini 95 % bolesti bilijarnog sustava, a pogađa do 20 ...

UPOTREBA HIPNOTIKA U RIZIČNIM GRUPAMA PACIJENATA

agonisti i sekundarni hipnotici (neurotropni lekovi koji pored osnovnog imaju i sekundarno hipnotičko dej- stvo). Pregled literature koji se odnosi na ozbiljne kom ...

Luka Minigo REHABILITACIJA PACIJENATA S UGRAĐENIM ...

Ugradnja endoproteze ramena indicirana je kod avaskularne nekroze ... Zglob kuka je vrlo dobro pokretan. U njemu se izvode pokreti fleksije, ekstenzije, ...

jednogodišnja analiza hospitalizovanih pacijenata na odeljenju ...

bolesnika, a PSS 1 i 4 po 1(14,29%) bolesnik. Trovanje gljivama registrovano je kod 2. (1,74%) bolesnika, 1 (50%) bolesnik muškog pola, dobne starosti 19–65 ...

parodontopatija kod pacijenata sa dijabetes mellitusom tipa 2 ...

5 UNIVERSITY OF NIŠ, FACULTY OF MEDICINE, PHD STUDENT, NIŠ, SERBIA. Sažetak. Uvod: Dijabetes (DM; diabetes mellitus) je jedan od najzastupljenijih.

duljina hospitalizacije u pacijenata podvrgnutih ingvinalnoj ...

prednjom i stražnjom stijenkom, krovom, dnom te s dva ulaza (1). Prednju stijenku čini aponeuroza vanjskoga kosog trbušnog mišića. S lateralne strane nalaze.

zdravstvena njega pacijenata na mehaničkoj ventilaciji

Jedinica intenzivne njege u obavljanju zdravstvene njege bolesnika koristi i mehaničku ventilaciju. To je dugotrajno vještačko disanje koje se izvodi pomoću ...

priprema pacijenata sa hemofilijom a za oralnohirurške intervencije ...

Hemofilija A je nasledna bolest koja se karakteriše nedostatkom koagulacionog faktora VIII i sklonošću ka krvarenju. Prenosi se preko X hromozoma. Hemofilija ...

Analiza pacijenata s odontogenom infekcijom hospitaliziranih na ...

Miješana oralna flora. 15. 44,1%. Staphylococcus species (koagulaza-negativan). 2. 5,9%. Staphylococcus epidermidis. 5. 14,7%. Streptococcus species. 3.

Sustav naručivanja pacijenata na pregledpretragu u polikliničkim ...

7 tra 2007 ... Branko Knežević, Rikard Lenz, Milan Salata, Andro Vlahušić ... jednostavno naručivanje), dok drugi program (sada aktivan) omogućuje uspostavu raznih ... Opća bolnica Dubrovnik nastavlja rad na informatizaciji svojih ...

Efikasnost aktivnih vježbi kod pacijenata sa ... - ResearchGate

Klinički poremećaji koji zahvataju vratnu kičmu mogu. • se klasificirati kao: Oni koji predominantno uzrokuju bolove u vratu. •. (faset sindrom, interna disrupcija ...

Zdravstvena nega pacijenata sa nutritivnom gastrostomom

tetera kroz mali rez na prednjem trbušnom zidu, za ishranu bole- snika. U zavisnosti od ... sondu, primenjuju se različite metode kojima se omogućava ishrana direktno ... Pacijent će biti obučen za samostalno hranjenje preko gastro- stome do ...

Relacije ličnosti i inteligencije kod psihotičnih pacijenata

Tabela 1: Predmet merenja testova, pouzdanost (I) koju saopštavaju autori testa ... u ovom istraživanju (Kajzer-Kafrijev koeficijent pouzdanosti). Test. Predmet ...

Priprema pacijenata za laboratorijske analize - Dom zdravlja ...

krvi. Međutim mnogi pacijenti nisu upoznati sa tim da treba izbegavati i uzimanje kafe, čajeva, sokova, ... pacijent treba da sakupi kod kuće i donese u.

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata smještena je u prizemlju zgrade internističkog odjela, lijevo od glavnog ulaza. Na planu bolnice zgrada ima ...

Neurorehabilitacija u pacijenata nakon preboljenog ... - Srce

Kriteriji za prijam su stabilan neurološki status, odsutnost značajnijeg komorbiditeta, prisutnost značajnijeg neuromotornog deficita u najmanje dvije od pet ...

Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u ...

zakonskih odredbi, Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je, ... Primorsko-goranske županije, Centra za socijalnu skrb Rijeka, KoHom-a.

Saveti za ishranu onkoloskih bolesnika - Udruženje pacijenata ...

Možete im ostaviti užinu, kao što je kompot od jabuka ili puding. (sa kašičicom) na stočiću ... 1 šolja konzerviranog voća (breskve, kajsije, kruške) u sirupu. • Ekstrakt vanile ili ... Keksi i kolači od celih žitarica, voća i jezgrastog voća. Krem od jaja.

Mjere prisile u psihijatriji i prava pacijenata - Dr Med | Repozitorij ...

temperatura, stanje kože, mokrenje, stolica, druge vitalne funkcije i eventualnu bol, u pravilu svakih 15 minuta prva 2 sata, a nadalje ovisno o okolnostima i uputi ...

promjena visine zagriza pacijenata pri protetskoj rehabilitaciji

Rad je ostvaren u: Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fakulteta ... kontakt ili retruzija donje čeljusti, a i vosak može biti nejednako razmekšan (13). ... Stomatolog stavlja palac na bradu i kažiprst ispod nje te tako vodi mandibulu pacijenta ...

učestalost, faktori rizika i ishodi padova kod pacijenata sa ...

Ključne reči: Parkinsonova bolest, padovi, faktori rizika, učestalost, ishodi. Naučna oblast: Medicina ... bolest zove Parkinsonova, u čast Džejmsu Parkinsonu (18, 19). 1.3. Anatomsko-fiziološka ... je prognoza neizvesna. Uprkos efektivnoj ...

Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata - Ministarstvo zdravlja

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ NJEZI PACIJENATA. Objavljen u („Službenom listu CG“, br. 25/2010). I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Zdravstvena njega i ...

fenotipske razlike pacijenata oboljelih od bolesti ... - Repozitorij PMF-a

Xeroderma pigmentosum (XP) je rijetka autosomalna recesivna bolest koja se javlja uslijed nemogućnosti popravka oštećene DNA. Uzrok nemogućnosti ...

Sinergija sigurnosti pacijenata i kontrole infekcija u ... - KB Merkur

2. Konferencija medicinskih sestara i tehničara. „Sinergija sigurnosti pacijenata i kontrole infekcija u sustavu kvalitete“. Zagreb, 11.06.2015. 1. Organizator:.

molekularno genetička analiza mutacija ar gena kod pacijenata sa ...

Mutacije gena AR u 1/3 pacijenata nastaju de novo, a u druge 2/3 prenesene su ... procjena incidencije 5 najčešćih mutacija AR gena u našoj ispitivanoj skupini ...

Untitled - hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata

Zdravstvena iskaznica zdravstveni ... Europska povelja o pravima pacijenata... IIIIIIIIIIIIIIIIIII. VI ... Takvu iskaznicu nazivamo zdravstvena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica). ... Za povratak sredstava treba postaviti odgovarajući Zahtjev te je.

terapijski pristup kod pacijenata koji se podvrgavaju ... - doiSerbia

Pacijenti kod kojih se tipicni anginozni bolovi jave izmcdu prvcg i osmog meseca nakon procedure ... do nastanka hematoma u predelu prepone iIi rede do.

sažetak preporuka za ingvinalne kile odraslih pacijenata

Formiran je Akcioni komitet i posle čitanja i komentara na sadržaj, ... Komplikacije operacije ingvinalne kile mogu biti rane (hematom, serom, infekcija rane, ishemični ... Shouldice tehnika ima značajno lošije rezultate, uzimajući u obzir odnos.

utjecaj informiranosti pacijenata na kvalitetu života sa stomom

Stoma može biti privremena ili trajna (5). Privremena stoma može biti napravljena kako bi upala ili mjesto koje je operirano zacijelilo bez kontaminacije stolicom, ...

izrada i primjena usnog stilusa kod pacijenata s kvadriplegijom

izradom ovakvog nadomjeska, o načinu izrade usnog stilusa, ali i o njegovu funkcioniranju u svakodnevici. Ključne riječi: usni stilus; izrada; kvadriplegija ...

Stavovi pacijenata o kvaliteti komunikacije s medicinskim sestrama ...

... grada Pule. Završni rad. Pula, 2018. ... Rad je ostvaren u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući “Zlatne ruke - Vesna Plavšić” u Puli. Mentor rada: prof. dr. sc.

rana hospitalna trijaža pacijenata sa urgentnim stanjima

Trijaža pacijenata odmah po ulasku u urgentni centar omogućava ranu identifikaciju najugroženijih. Trijažiranje po odabranoj trijažnoj skali za svakog pacijenta ...

uloga komplijanse pacijenata u terapiji hroni^nih oboljenja

komplijansa ili adherencija - preuzet je iz engleskog jezika ( "compliance / adherence" ) i grubo prevedeno ozna~ava poslu{nost, saglasnost odnosno vernost u.

Uputstvo za pripremu pacijenata mikrobiologije Genitalni brisevi ...

Urinokultura. Za ovu analizu sakuplja se prvi jutarnji urin i to poslije pranja genitalija vodom i sapunom. Prvi mlaz se odbacuje i bez prekidanja mokrenja srednji ...