Pouzdanost podataka na optičkim medijima - FFZG

Ključne riječi: Arhiva, informacija, optički medij, pouzdanost zapisa, CD, DVD. Uvod. Optički mediji svoju javnu promociju doživljavaju kroz audio CD (compact.

Pouzdanost podataka na optičkim medijima - FFZG - Srodni dokumenti

Pouzdanost podataka na optičkim medijima - FFZG

Ključne riječi: Arhiva, informacija, optički medij, pouzdanost zapisa, CD, DVD. Uvod. Optički mediji svoju javnu promociju doživljavaju kroz audio CD (compact.

14. Merenja na optičkim komunikacionim sistemima - KELM

Osnove prostiranja svetlosti kroz optičko vlakno. Glavna karakteristika optičkih sistema prenosa jeste potencijalna mogućnost prenosa velike količine informacija ...

NAČELO RADA ŽIROSKOPA S OPTIČKIM VLAKNIMA (FOG)

Žiro kompas koristi svojstvo žiroskopa, čija se os rotacije usmjerava u pravac zemljopisnog meridijana pod utjecajem sile teže i dnevne rotacije Zemlje. Međutim ...

MJERENJE BRZINE VRTNJE DC MOTORA OPTIČKIM ...

promjene brzine vrtnje istosmjernog motora, vrši se pomoću grafa koji ... Integrirani H-most omogućava jednostavnu upotrebu u oba smjera dva motora do 2A.

načelo rada žiroskopa s optičkim vlaknima (fog) - Sveučilište u Splitu

Žiro kompas koristi svojstvo žiroskopa, čija se os rotacije usmjerava u pravac zemljopisnog meridijana pod utjecajem sile teže i dnevne rotacije Zemlje. Međutim ...

QR Student FFZG - FFZG Kineziologija - unizg

Upisati JMBAG na pripadajuće mjesto. 5. Generirati svoj QR kod. *JMBAG možete pronaći u indeksu ili na iksici (X-ici), ali mi Vam savjetujemo da ga zapamtite ...

Pouzdanost čeličnih konstrukcija u požaru

Na primjeru čelične krovne konstrukcije sportske dvorane „Spaladium“ u Splitu ... modèle des zones, et cela pour deux situations d'incendie: feu dans l'aréna et feu sur les tribunes. La ... ku i specifični toplinski kapacitet cv pri konstantnom.

Predrag Živković MEĐUPOSMATRAČKA POUZDANOST I ...

dobre interne konzistencije (Cronbach α = 0.83), zadovoljavajuće međuposmatračke pouzdanosti ... tračke pouzdanosti: koeficijent interklasne korelacije (ICC) (Liao et al.,. 2010 ... Pouzdanost je određivana Krombahovim alfa koeficijentom.

RASPOLOŽIVOST, POUZDANOST I SIGURNOST VISOKOG NAPONA

brodu u koje spadaju nezaštićeni strujni krugovi, pohrana energije, posebna mjera ... Svaki brod može se promatrati kao zatvoreni električni strujni krug koji ima ...

Pouzdanost stupova uz prometnice pri udaru vozila

25 svi 2012 ... antikorozivnom zaštitom, prihvatljive cijene, imaju veliku otpornost na umor materijala ... od, primjerice, čeličnih ili betonskih stupova. Naime, pri udaru vozila ... kao što su stupovi, zaštitne ograde i sl. U normi su također dana ...

Upisivanje podataka u e- Dnevnik Smjernice za unos podataka na ...

Napomene u dnevniku rada vidljive su svim članovima razrednog vijeća i najbolji su ... Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela PREDMETNA NASTAVA.

objedinjavanje podataka katastra zemljišta i podataka zemljišne ...

16 lip 2017 ... Modelna ploha HTMV-a za Slavonski Brod, Vukovar, Zagreb i Daruvar. ... Ključne riječi: katastar zemljišta, zemljišne knjige, gruntovnica, ...

za izvoz podataka iz ms accessa u serverske baze podataka the ms ...

izvoz definicija tabela i pogleda i podataka iz programa Microsoft Access u serverske baze podataka, kao što su MySQL, Oracle ili. SQL Server. Dodatak ima ...

Dijagnostička pouzdanost citoloških nalaza nodularnih ... - doiSerbia

risani koloidni nodus, benigna (multi)nodularna struma ili in- flamacija, a histološki je potvrđena benigna priroda bolesti. Lažno negativnim smatrani su svi ...

Pouzdanost procene individualne starosti u momentu smrti na ...

litet kostiju – tvrda i glatka kost je karakteristična za prvih pet faza, a krhka i neravna za poslednje tri faze. Starosna transformacija ove karakteristike se takođe ...

raspoloživost, pouzdanost i sigurnost visokog napona - Sveučilište u ...

brodu u koje spadaju nezaštićeni strujni krugovi, pohrana energije, posebna mjera ... Svaki brod može se promatrati kao zatvoreni električni strujni krug koji ima ...

histološko-citološka korelacija nalaza i pouzdanost papanicolau ...

ukazuje pojava koilocita [26,28]. Koilocitoza obuhvata niz morfoloških promena epitelnih ćelija koje se odlikuju kombinacijom nukleusne atipije i citoplazmatske ...

pouzdanost osobnih računala - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Osnovni dijelovi procesora: • aritmetičko-logička jedinica. • upravljačka jedinica. • registri. U testiranja su ulazili podaci rada procesora pod punim opterećenjem.

Josipa Bošnjak POUZDANOST NALAZA UDJELA REAKTIVNIH ...

1.4.1.1. Reaktivni limfociti. Reaktivni limfocit je ne-maligni leukocit naĎen u perifernoj krvi. Pojavljuje se kao nespecifični odgovor na stres. Mali limfocit postaje ...

pouzdanost upitnika za istraživanje potreba korisnika gradske i ...

i sveučilišne knjižnice Osijek (GISKO) koncipiranje. 1997. godine.2 ... radovima4, GISKO je specifična ustanova s dvojnom ... (7) Radno vrijeme Knjižnice. 22,19.

pouzdanost i objektivnost metoda za procenjivanje ... - Razvoj karijere

Psihološko testiranje. • Ostale tehnike ... „Izvršioci posla“ – stručni saradnici za selekciju, HR Manager-i. • „Naručioci posla“ – menadžment,vlasnici kapitala ...

pouzdanost i faktorska valjanost nekih testova za procjenu snage ...

Cronbachov koeficijent pouzdanosti (Cronbach alpha), koeficijent pouzdanosti dobiven na standardiziranim česticama (Standardized alpha), prosječni rezultati ...

Dijagnostička pouzdanost citoloških nalaza nodularnih lezija štitaste ...

gušavost, nodozna; citologija; biopsija iglom; histologija; osetljivost i specifičnost. Abstract. Background/Aim. Fine needle aspiration cytology. (FNAC) of the ...

pouzdanost i faktorska valjanost nekih testova za procjenu ... - HRKS

Cronbachov koeficijent pouzdanosti (Cronbach alpha), koeficijent pouzdanosti dobiven na standardiziranim česticama (Standardized alpha), prosječni rezultati ...

pouzdanost pomorskih karata i navigacijskih publikacija, utjecaj prava

Stoga, treba utvrditi vrijeme ili životni vijek u kojemu se pomorske karte i navigacijske publikacije mogu na zadovoljavajući, tj. pouzdan način upotrebljavati.

TRANSFORMACIJE PODATAKA Standardizacija podataka (z ...

Standardizirani rezultat ili z-vrijednost je odstupanje rezultata entiteta od aritmetičke sredine izraženo u dijelovima standardne devijacije. TRANSFORMACIJE ...

Zaštita osobnih podataka Politika zaštite osobnih podataka u Tifon ...

Tifon d.o.o. (dalje: Tifon) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i ... u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava,. MUP).

Romi u medijima BiH - mediaonline.ba

10 sij 2006 ... «Hrkljuš bez granica» (19.11.) je tekst s elementima fotoreportaže iz Prijedora, koji govori o nakani tamošnjih Roma da snime erotski film, kao ...

EIZ u medijima - Ekonomski institut, Zagreb

5 sij 2017 ... Istraživač Ekonomskog instituta Željko Lovrinčević objašnjava da Hrvatska od ... Ne raste samo proizvodnja gume i plastike – 2008. je u 2016.

VJERA U MEDIJIMA – MEDIJI U VJERI

mogućnost “inkulturacije” Radosne vijesti u svijet medija, pazeći pri- ... Doc. dr. Ivi- ca Šola (Osijek) govorio je o slici vjere i Crkve u hrvatskim mediji- ma, a izv.

Stereotipi o ženama u masovnim medijima

[8] I. Kolbas: Vic o plavuši: Stereotipi u kojima živimo, Zagreb, 2013., ... [14]http://lupiga.com/vijesti/o-ravnopravnosti-cemu-sluze-zene-u-hrvatskim-medijima.

UTJECAJ OGLAŠAVANJA U MEDIJIMA NA DJECU

Uz oglase, nerijetko nailazimo i na prikriveno oglašavanje te iskorištavanje popularnih osoba i likova meĎu djecom, koja ih prepoznaju u svim medijima i na ...

Germanizmi u hrvatskim online medijima

19 stu 2015 ... Nakon detaljne definicije posuđenica i germanizama te objašnjenja procesa njihove adaptacije u hrvatski jezik, iznose se rezultati istraživanja ...

Boje za djecu u marketingu i medijima

22 lis 2015 ... Psihologija boja za djecu pokazuje se kao jedan od ključnih elemenata u marketingu i medijima koji mogu privući djecu, koje nadalje šire svoje ...

Etika u medijima - Medija centar

Primer 10-4 Zavera o uskrsnu}u: bogohuljenje ili umetni~ka sloboda? Primer 10-5 ... slika ubijenih lidera za gra|anska prava u reklamama koje slu`e kao kontrate`a kampanji ... stih ~injenica i da pru`i odgovaraju}u pozadinu tih ~injenica.

DETEKTIVSKA DELATNOST U UMETNOSTI I MEDIJIMA

U protekla dva stoleća se u fokusu tog žanra nalazi (privatni) detektiv koji traga i ... objašnjenje u kome detektiv otkriva pravog počinioca i način na koji ga je razotkrio ... Herlock Sholmes: majstor maske 2 (str. 11-24). Zagreb: Stripforum.

Subliminalne poruke i tehnike u medijima

23 lip 2013 ... Subliminalne poruke i tehnike u medijima. Zlatko Miliša* [email protected] Gabrijela Nikolić [email protected] Subliminalna ...

Zaštita PRIVATNOSTI i pretpostavke NEVINOSTI u medijima

novina ili vesti na televiziji), koja su operacionalizovana kao pojavljivanje na ... Nišu od jedne makedonske državljanke zahtevao i primio 23.650 dinara zbog pri ...

DRUGI SVJETSKI RAT U SUVREMENIM INTERAKTIVNIM MEDIJIMA

Ali Drugi svjetski rat još uvijek ima puno toga za ispričati o sebi i onima ... pružaju igraču različita doživljajna iskustva igranja i načine narativne prezentacije.

vještice u medijima - Repozitorij Hrvatskih studija

U hrvatskoj književnosti svakako je najreprezentativnija Grička vještica, jedne od najboljih hrvatskih ... Malleus maleficarum [Malj koji ubija]- Početak progona vještica. Nakon proširenja ... Nedaleko od muzeja nalazi se restoran. Vještica koji ...

Medijski nastup(ati): Smjernice za rad s medijima - Bibliothek der ...

će medij (jedan ili više njih) izabrati za slanje poruke, te kakve ishode može očekivati. Da bi se ta ... cijama), Prezentacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Rijeci. ... Fondacije Friedrich Ebert (2007), (dostupna na: http://library.fes.de/pdf-.

ISTRA U MEDIJIMA, PROMIDŽBI I PUBLICISTICI USTAŠKO ...

39. od 26. rujna 1943. objavio zemljovid NDH na koje- mu su bile označene nove granice. Šira je hrvatska javnost imala prigode vidjeti taj zemljovid potkraj ...

UTICAJ ODNOSA S MEDIJIMA NA POJEDINE ORGANIZACIONE I ...

22 дец 2015 ... Danas, kada je tržište puno izazova i konkurencije, efikasni odnosi s medijima su presudni za uspeh. Predmet istraživanja u ovom radu je uticaj ...

upute za rad s medijima - Istarski planinarski savez

Pinklec iz Svete Nedjelje (www.pd-pinklec.hr) , koj je proglašeno i najboljom planinarskom web stranicom. Obrazloženje uz nagradu je bilo da sim uobičajenih ...

Slikovnica o medijima – medijska pismenost za najmlađe

Znaš li što su mediji? Svijet medija razlikuje se od tvog svijeta. Otkrij kako! ... Ljubav je ono što osjećaš, a RIJEČI i. CRTEŽI su SIMBOLI ljubavi. Što misliš, je li ...

RAZVOJ NEVERBALNE KOMUNIKACIJE U NOVIM MEDIJIMA

komunikacije – Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Pinterest i drugi. ... natuknica u hrvatskim rječnicima, Oxfordski rječnik engleskog jezika (2018) objašnjava ih ... tvori se korištenjem slike i teksta koji se piše u zaglavlje i podnožje slike te ...

Novinarska etika i sekundarna viktimizacija u štampanim medijima u ...

Novinarska etika i sekundarna viktimizacija u štampanim medijima u Srbiji1. Dragana Božović2. Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija.

odraz dubrovačkog identiteta u lokalnim medijima diplomski rad

20 velj 2018 ... „Evo sjećam se, 2001. godine, oglas u novinama, čovjek mijenja stan u ... Dubrovački vjesnik (brojevi 3487 – 3491), Du list (brojevi 318 –.

Sloboda izražavanja, zakon o medijima i novinarska kleveta

Zastava ili znak, odnosno grb? Nositelji funkcija ... 27 Lingens protiv Austrije, Presuda 8. srpanj 1986, Series A no. 103. ... 28 Pfeifer protiv Austrije, Zahtjev br.

Albanija u srpskim medijima - Evropski pokret u Srbiji

sferi, najznačajniji bio je tekući projekat između srpskih novina. „Danas“ i vodećih ... novine „Informer“ čita verovatno 20 do 25 puta više ljudi nego profesionalno ...

Pojavljivanje EIZ-a u medijima, svibanj, 2019. - Ekonomski institut ...

Pojavljivanje EIZ-a u medijima, svibanj, 2019. Tportal, 31.5.2019. Spar najbolji trgovac, dvostruko slavlje Podravke, Dukat i Žito grupa društveno · odgovorne ...

ZBORNIK RADOVA Etika u medijima i poslovanju COLLECTION OF ...

Tuđman M. Informacijsko ratište i informacijska znanost: Hrvatska Sveučilišna ... 2000), nagrada za jedan od izazova bila je kesica Doritos čipsa i Mauntan Duz ...

tabloidizacija, senzacionalizam i žuti tisak u medijima - Repozitorij ...

zapravo odraz današnjeg društva I okolnosti u kojima živimo. ... najpoznatijih tabloida današnjice jesu novine „24 sata“, ali ni ostale novine ne zaostaju previše.

implementacija motiva narodne reprodukcijskim medijima - unizg

30 srp 2017 ... KLJUČNE RIJEČI: narodna nošnja, motivi, fotografija, vektorska grafika, ... spomenuta jednostavna svakidašnja lanena nošnja, te slavonska ...

lije»nici u medijima - Hrvatska liječnička komora

1 srp 2016 ... i rušenje cijene rada privatnika. I. Rimac ... S Gamulin, M Marušić, Z Kovač. Pato- ... Njihov tretman unutar Programa ... bioenergija ne postoj.

D. Hrupec, Poplava pseudoznanosti u hrvatskim medijima, Zbornik ...

Njezina emisija Na rubu znanosti, koju vodi Krešimir Mišak, sramotni je dio znanstvenog programa. Po povremenoj promociji pseudoznanstvenih tema poznata ...

Akcentuacija između uzusa i norme u suvremenim medijima

naglašenim slogom su samo kratki jer su prefiksi i prednaglasnice kratkih slogova'' (Delaš ... prednaglasnica ima kratkouzlazni umjesto silaznih naglasaka.

DJEČJA PRAVA U MEDIJIMA - KRŠENJE, ZAŠTITA I NOVINARSKA ...

području dječjih prava u medijima. Uz teorijski okvir i pregled najznačajnijih istraživanja u tom području, rad će pokazati osnovna obilježja kršenja i zaštite ...

teorijske postavke o medijima – definicije, funkcije i utjecaj

uzimati u obzir i njihovu ideologiziranost.1 John Fiske razlikuje tri vrste medija: pre- zentacijske (lice, glas, tijelo), koje su ograničeni na „ovdje“ i „sada“ jer je ...

Obavijest medijima Predsjednik Državnog vijeća Narodne ...

12 tra 2019 ... Na poziv predsjednik hrvatske Vlade Andreja Plenkovića, predsjednik Državnog vijeća Narodne Republike Kine Li Keqiang boravit će u ...