OPĆINA STON PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE STON ...

Pokretnim napravama smatraju se stolovi, stolci, automati za prodaju napitaka, ... Na poljoprivrednom zemljištu mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj ...

OPĆINA STON PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE STON ... - Srodni dokumenti

OPĆINA STON PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE STON ...

Pokretnim napravama smatraju se stolovi, stolci, automati za prodaju napitaka, ... Na poljoprivrednom zemljištu mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj ...

nacrt plana gospodarenja otpadom općine ston - OPĆINA STON

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE STON ZA RAZDOBLJE ... postaja. - izrada promotivnih videa i spotova. - ankete sa pravnim subjektima i.

STON I MALI STON Turistička karta STON AND MALI ... - Ston.hr

Ston, srednjovjekovni gradić čija povijest seže daleko u rano XIV stoljeće. To je gradić s najdužim kamenim zidom ... Policijska postaja. Police Station. Bankomat ...

OPĆINA KUMROVEC PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ...

Primjena i provedba Prostornog plana uređenja Općine Kumrovec te njegovih. Izmjena i ... «ALBA» d.o.o. (Kumrovec) – Stjepan Štefan. 14. Poglavarstvo Općine ...

OPĆINA SUKOŠAN PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE

KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR. BLOCK-PROJEKT d.o.o. ... BRZA CESTA (spoj AC "Zadar 2" i Gaženica) DC 424. T2 turistička luka - privez. L1. T3. T3 kamp.

prostorni plan uređenja općine - Općina Dugi Rat

materijal iz kojega je kućica izgrađena i rustikalna završna obrada daju mu poseban šarm te se ... pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta).

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci 2011. godina - Općina ...

Promet. 54 a) Cestovni i željeznički promet. 54 b) Pošta i telekomunikacije. 54 ... U općini Tompojevci danas se nalazi pet naselja: Berak, Bokšić, Čakovci, ...

izmjene i dopune 2018. prostorni plan uređenja općine - Općina Preko

Otok Ugljan, koji je administrativno podijeljen na općine Kukljica, Kali i Preko, a čiji ... razvijenost obale razvijene dužine oko 97 km, plaže pogodne za kupanje, ...

općina voćin prostorni plan uređenja općine voćin ii. izmjene i dopune

VOĆIN. Naziv prostornog plana: PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ... građevine ispod krovne konstrukcije, a iznad vijenca posljednje etaže ... ulične ograde mogu biti zidane od opeke, zidane i ožbukane, metalne i drvene, a samo.

prostorni plan uređenja općine vrsi obrazloženje - Općina Vrsi

Vir. 96 87 81 69 64 50 38. 68 107 124 137 112. Ljubač. 89 74 77 63 73 53 40 ... Prostorni plan Zadarske županije definira ulogu Općine Vrsi kroz administrativni ...

Prostorni plan uređenja Općine Župa dubrovačka - OPĆINA ŽUPA ...

10 tra 2017 ... odvodnje oborinskih voda, tako da se iz svih naselja na tehnički ispravan način odvedu sve površinske oborinske vode i izvorske vode i tako ...

Prostorni plan uređenja naselja OPĆINE Bilje - Općina Bilje

18 stu 2016 ... c) Rekreacijska područja "Grabovačka jezera" 4 i "Stara Drava" d) Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene. - osobito vrijedno obradivo tlo ...

prostorni plan uređenja općine vrsi odredbe za ... - Općina Vrsi

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VRSI. ODREDBE ZA ... Za razvoj vodoopskrbe Općine mora se do kraja izgraditi magistralni podsustav Zadar-Vir.

Prostorni plan uređenja Općine Kneževi Vinogradi - Općina Kneževi ...

slabije urbanizirana naselja (Karanac i Kneževi Vinogradi), a ostala naselja su ... «Hrvatske šume», kao ekskluzivan smještaj sa 18 ležaja, za potrebe lova, ...

prostorni plan uređenja općine lovran - Općina Lovran

11.prosinca do 29. prosinca 2006. godine ('Novi list' od 2. prosinca 2006. godine) u ovaj ... stanovništva Općine Lovran od 1991-2001. godine. Godina. Živorođeni. Umrli ... Današnjom državnom cestom Rijeka - Pula u centru Lovrana, ulicom ...

prostorni plan uređenja općine vrbnik - Općina Vrbnik

(4) Odluka o izradi III. dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik ... spoj naselja Vrbnik sa državnom cestom Omišalj - Dobrinj - Vrbnik - Stara Baška.

prostorni plan uređenja općine lećevica - Općina Lećevica

Za vrijeme hrvatskih kraljeva prostor Zagore živi u relativnom miru, zabilježen je jedino ... U Zagori su česta i Gospina svetišta, obzirom da je Gospa simbilizirala borbu ... općina Lećevica nije značajni elektroenergetski konzum, ali područjem općine ... zona te Radošić u kojem je planirana velika gospodarske zone koja ima ...

prostorni plan uređenja općine marčana - Općina Marčana

K.O. FILIPANA (KUFTIĆI – NEGRIČANI). 7.2. K.O. FILIPANA (ŠARIĆI ... K.O. VALTURA (STANCIJA PELIĆETI – STANCIJA ŽMAK). VODNJAN (grafički prikaz ...

prostorni plan uređenja općine prgomet - Općina Prgomet

Prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem u grafičkom dijelu sadrži kartografske ... -Trogir i Split – Sinj, u kojem su Zagorani nevoljko sudjelovali.

prostorni plan uređenja općine pučišća - Općina Pučišća

1. tekstualnog dijela Plana – odredbi za provođenje - u knjizi pod naslovom ... (5) Dodatni grafički prikazi (kartogrami i ilustracije), tablice i tekst kojima su ... pergole (brajde, odrine), ognjište, vrtni bazen površine najviše 12m2 i dubine najviše.

Prostorni plan uređenja Općine Smokvica - Općina Smokvica

uređenje površina prometne i ostalih infrastrukturnih mreža, uključivo i površine za potrebe sustava cestovnog ... područja naselja: a) javna i društvena namjena.

prostorni plan uređenja općine lokve - Općina Lokve

izvedena kao “montažne betonske”, četiri kao “seoske zidane - tornjić”, četrnaest je. “stupnih” ... ugostiteljske građevine, uređene pečenjare, piknik prostora s ...

prostorni plan uređenja općine kukljica - Općina Kukljica

16 lip 2008 ... Općina Kukljica je jedna od tri općine otoka Ugljana. ... 5,5. 8,0. 5,5. 1.2. Izgrađene strukture izvan GP-a ukupno. I. E. H. K. T. R. 7,82. 23,00.

prostorni plan uređenja općine kaptol - Općina Kaptol

27 velj 2012 ... Crvene knjige ugroženih vrsta objedinjuju podatke o onim svojtama (vrstama ... 138 Očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, ...

Prostorni plan uređenja Općine Podgorač

Pogon Našice, Ured pogona, Odsjek za upravljanje mrežom, Sokolska 1, ... ukupno. 0-6 dana sklopljeni rastavljeni živorođeni umrli prirodni prirast. 2000. 31. 1.

Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice općine ... - Ston.hr

30 ruj 2018 ... TZ općine Ston sukladno Zakonu o Turističkom zajednicama obnaša Vedran Antunica. Načelnik općine Ston.Skupština ima 20 članova.

prostorni plan uređenja općine trpanj - zzpudnz

Arhitektonski fakultet - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu. DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA. OPĆINA TRPANJ.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SVETA MARIJA 3 ...

Proračunski uvjeti za planiranje razvoja plinskog sustava su: - što se tiče strukture potrošnje u obzir je uzeta široka potrošnja (domaćinstva), opća potrošnja ...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE FERIČANCI ciljane ...

8,07. 6,342 1. 1.1. izgrađeni dio građevinskog područja naselja. 310,12. 6,75. 7,577 1 ... Obvezni prilozi – Obrazloženje. CPA d.o.o. Zagreb, Odranska 2 strana 8 ...

Prostorni plan uređenja Općine Baška Voda ... - Općina Baška Voda

Svaki pojedini kiosk ili pokretna naprava, kao i grupa kioska, mora biti smještena tako da ni u ... područje Basta „Vinarija i uljara“ – proizvodno skladišna zona – I1/I2. - poslovna namjena (K): ... mini golfom, gimnastikom, jahanjem. One moraju ...

prostorni plan uređenja općine topusko - Zavod za prostorno ...

OPĆINA TOPUSKO. Načelnik: Nikola Abramović. IZMJENE I DOPUNE. PROSTORNOG PLANA. UREĐENJA OPĆINE TOPUSKO. KNJIGA III. II. OBVEZNI ...

Prostorni plan uređenja općine ili grada - Grad Solin

dionica planirane brze ceste Trogir – Omiš. b) Željezničke građevine s pripadajućim objektima: ▫ Željeznička pruga od međunarodnog značaja M604 Oštarije ...

Prostorni plan uređenja Općine Generalski Stol sa smanjenim ...

5 velj 2014 ... Lešće na rijeci Dobri. Za prostor hidroelektrane Lešće izrađen je 1987. godine. Prostorni plan područja HE Lešće od strane Urbanističkog ...

Odluka o komunalnom redu - OPĆINA STON

komunalno redarstvo, odnosno drugo tijelo nadležno za ... Komunalno redarstvo naložit će uklanjanje protupravno ... Ston (nastala u bivšoj Općini Dubrovnik).

prostorni plan uređenja općine mošćenička draga - Javna ustanova ...

za naselje Donji Kraj, sa ispustom u more ispod naselja. ... slučajevima i zamjena manje vrijednih sadržaja kvalitetnijim i profitabilnijim ... (kopno) stan. / ha 3 m2 / stan. 4. 1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA. NASELJA ... nekretnine i turizam. 1.

prostorni plan uređenja općine sveti martin na muri iii. izmjena i ...

10 srp 2019 ... Općine Pribislavec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 1/04, 2/07, 19/13). ... Kontakt osoba: Lidija Car-Peti, voditelj upravljanja projektima (tel 040 ... Tokom korištenja zahvata otpad neće nastajati, iznimno kada će se ...

prostorni plan uređenja općine špišić bukovica - Zavod za prostorno ...

Ovaj sustav obuhvatit će naselje Špišić Bukovica, naselja Vukosavljevica i Lozan (u sastavu općine Špišić Bukovica) Grad Virovitica, naselje Korija, Golo Brdo, ...

plan razvoja turizma pelješca - Ston.hr

zajednice općina Orebić, Janjina, Ston i Trpanj povjerile su Institutu za turizam,. Zagreb, izradu ... Zapadni Pelješac, kojeg zauzimaju općine Orebić i Trpanj,.

uređenja prostorni plan - Općina Pisarovina

5-15-2-107-8 Vodostaj. DUGI UBODEC. DOLNJA MAČVARA. KRČEVINE. POGANCI. GREDE. LUG. ČISTA MLAKA. TEŠNIĆ. KANAL KUPA - KUPA. TEŠNIĆ.

Prostorni plan uređenja - Općina Seget

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SEGET. T.D. 84/99. ARCHING d.o.o. SPLIT. 1. Radni tim: Srđan Šegvić, dipl.inž.arh., voditelj radnog tima.

OPĆINA BRELA PROSTORNI PLAN UREĐENJA

Položaj, značaj i posebnosti područja općine Brela u odnosu na prostor i ... ole osno vn o obraz ovanje. Svega. Škole za KV i V. K. V radnik e i os tali stru č ni ka.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA SA SMANJENIM ... - Općina Promina

18 sij 2019 ... Nečven – Mratovo - Nečven“ te ujedno i suglasnost za prijavu na natječaj za provedbu Mjere M7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim ...

PROSTORNI PLAN općine konjic - Općina Jablanica

njima se trebaju formirati zeleni pojasevi. 2.5.4. INDUSTRIJA. U općini su uspostavljene industrijska zona Šljunkara, te poslovni inkubator Jablanica. Poslovne,.

prostorni plan ureðenja općine - Općina Fažana

Pula, a od 1993. do 2002. u sastavu Općine Vodnjan. Područje Općine ... atvorenom krugu" znatno se produžava vrijeme zadržavanja sjeverno jadranske ... U infralitoralnom bentosu, stanište ili hranilište nalaze slijedeće vrste riba: špar ... migraciju radno aktivnog stanovništva, s tim što se iz već opisanih razloga ta pojava.

prostorni plan ureðenja općine goričan - Općina Goričan

8 tra 2005 ... 1953. godine, kada Goričan ima najveći broj stanovnika, čak za 1197 ... Poštanski promet je uspostavljen na način da unutar prostora općine ... Jedna u naselju Goričan – br. pošte 40324, a još jedna jedinica je na prostoru.

Prostorni plan Općine Šandrovac - Općina Šandrovac

Daruvar-Pakrac), položena je granicom pobrđa Bilogore i pleistocenskog ... u potpunosti Čazmatrans, koji od 1994. god., nakon niza godina smanjivanja broja ...

Prostorni plan općine lovreć - Općina Lovreć

prikaza iz Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lovreć („Službeni glasnik općine Lovreć“, broj. 1/15). III. Pročišćeni tekst ...

m/b AP STON m/b AP JADRAN m/b AP STON m/b AP JADRAN

15 pro 2012 ... m/b AP Držić. Juan Knego, zapovjednik. zaposlen u Atlantskoj plovidbi d.d. od ... Andro. Luka. Joško palube. Jurinović. Vojvodić. Burin. Dobrić.

Untitled - Ston.hr

OPĆINA STON - Turistička karta / STON MUNICIPALITY - Tourist Map. We live it, you will love it! Sreser ... Policijska postaja/. Police Station. Bankomat, Banka/.

sadržaj / contents - Ston.hr

narije Roso, koja djeluje od 1997 ., a modernu vinariju otvorili su 2002 . godine . Proizvode vina od sorti rukatac, plavac . vinarija roso. Winery, an ample wine ...

obavjest iznamljivaä.. - Ston.hr

Pelješki put bb, 20230 Ston · Tel./Fax: 385/20/75 ... www.ston.hr u kutku za iznamljivače. Zakon o ... Primatelj: TZ općine Ston, prijelazni račun. Broj računa ...

Otok Korčula - Ston.hr

Accomodation. Turističke informacije. Tourist information. Policija, Vatrogasci. Police, Fireman. Ambulanta, Ljekarna. Ambulance, Pharmacy. Pošta. Post office.

Stonske zidine - Ston.hr

Stonske se zidine osim osnovnoga zid- nog platna sastoje od triju tvrđava. (Veliki kaštio, Koruna i Podzvizd), sedam polukružnih bastiona (Sokolić i Arcimon u ...

Ston i njegovo podrucje – danas

28 pro 1987 ... Plan podjele prostora uz Mali Ston, 14. stoljeće (Dubrovnik, Arhiv) ... Akcija S.O.S. za baštinu - »Stonske zidine« (Zagreb, 1976),13.

Fun hunter Pelješac 2015 - Ston.hr

hrostule, kotonjatu, tortu od makarula, fritule i mantalu. Pelješac je pravi enološki raj. Mnogi podrumi kriju tajnu vinarstva koje na Pelješcu postoji još od doba ...

Slobodna Dalmacija - Solana Ston

21 svi 2015 ... SLOBODNA DALMACIJA, SUBOTA 21. kolovoza 1999. - dubrovnik: KIŠE ... http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/19990821/dubrovnik.htm. 1 od 6.

Karta Pelješac / DOWNLOAD - Ston.hr

Marked walking trail. POLUOTOK PELJEŠAC. PENINSULA PELJEŠAC. Karta biciklističkih i pješačkih staza. Ston, Janjina, Trpanj, Orebić. Planinarski putovi.

prostorni plan uređenja op ć ine preko

Pečat nadležnog tijela: Općina. (ime, prezime i potpis) ovjerava: ZADARSKA. PREKO. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PREKO. Ulica Kralja Tvrtka 3,.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA LUDBREGA

za katastar - ispostava Ludbreg. U dijelu lokalne samouprave djeluju još sljedeća tijela: Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo, Upravna tijela koja obavljaju ...

prostorni plan uređenja grada beliłća

Tvrtka SANTAJ-PLASTIKA d.o.o. iz Beliłća (37 zaposlenih) bavi se proizvodnjom proizvoda od plastičnih masa. U grupaciji trgovine na malo i veliko ističe se ...