Dodatak-1.-Očitovanje-Konzervatorskog-odjela-u-Dubrovniku

Konzervatorski odjel u Dubrovniku. KLASA: 612-08/19-23/2223. URBROJ: 532-04-02-1772-19-2. Dubrovnik, 14. svibnja 2019. DUBROVAČKO NERETVANSKA ...

Dodatak-1.-Očitovanje-Konzervatorskog-odjela-u-Dubrovniku - Srodni dokumenti

Dodatak-1.-Očitovanje-Konzervatorskog-odjela-u-Dubrovniku

Konzervatorski odjel u Dubrovniku. KLASA: 612-08/19-23/2223. URBROJ: 532-04-02-1772-19-2. Dubrovnik, 14. svibnja 2019. DUBROVAČKO NERETVANSKA ...

List studenata Sveučilišta u Dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

Kultura. Dubrovnik u fotografiji: Povratak nakon desetljeća. Gradska ... jeftinijih, jednako kvalitetnih auto- mobila? ... Krešo Šapro pokazao je kako se pripremaju ...

3. zbornik sveučilišta u dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

Velika Britanija, Francuska, Brazil, Italija, Indija i Ruska Federacija. Njemačka je dugo bila najveća izvoznica na svijetu. U 2014. prema izvoznom kriteriju,.

1. zbornik sveučilišta u dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

stave u odnos s veličinom teritorija (3,2% površine HR) i stanovništva (2,9% stanovništva HR) ... Hrvatskoj utjecala je na povećanje udjela Županije, a i Dubrovnika, u hrvatskom ... tj. jednosmjernu komunikaciju i potisnuti primjere lova za askribiranim5 ... Divlja liga igrala se i nekoliko sezona iza Drugoga svjetskog rata do.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

15 stu 2018 ... plovila za spašavanje se ubrajaju brodice za spašavanje i splavi za spašavanje. ... splavi ili s mjesta gdje se splav prebacuje prije spuštanja.

Očitovanje - Hakom

nastavno na Vaš dopis od dana 22. rujna 2008.g. u kojem tražite očitovanje Hrvatske ... koristi za prijenos govora putem Interneta (najpoznatiji primjer je Skype).

Očitovanje HKOIG na objašnjenje DGU

3 svi 2019 ... Objašnjenja koje će biti u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 ...

Očitovanje na medijski napis - ZSE

2 pro 2019 ... bilježnika Nansi Kopić iz Pule dana. 18.11.2016.g. pod poslovnim brojem OV-18003/16; obavijest. SKDDa o upisanom založnom pravu na ...

Očitovanje Grada na Izvješće [.pdf] - Grad Krk

PREDMET: Očitovanje na Nacrt izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Krka za 2011. Veza: Vaš broj: Klasa:041-01/12-02/138,. Ur. broj: 613-10-12-3.

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu ... - HNB

29 kol 2013 ... Tijekom te javne rasprave Hrvatska narodna banka zaprimila je primjedbe i prijedloge Hrvatske ... Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. ... Vrlo često iste agencije za nekretnine izrađuju inicijalne ili ažuriraju postojeće procjene ... drugim javnim registrima uredno zabilježena ovrha od strane kreditne institucije? 42.c.

očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za predsjednika ...

OP-3. OČITOVANJE. KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ... uz prijedlog kandidata za izbor predsjednika Republike Hrvatske (obrazac OP-1).

ZAKLJUČAK-poziv posjednicima i vlasnicima za očitovanje o ...

21 velj 2019 ... 20150/3, 20111/10, 774/1 zgr, 16087, sve k.o. Rogoznica, te 4750, 4751, 4752, 4753 sve k.o. Sevid ... PETRA. 367. KOVAČIĆ MILKA Ž. ŽIVKA.

15. Očitovanje NSZVO - Hrvatski veterinarski institut

odboru, i to u roku kraćem od 2 radna dana. Glasovanje za predstavnika radnika određeno je za dan. 15. prosinca 2016. godine. Dana 16. prosinca 2016.

1-USUD očitovanje ZID ZPK 2015Konačno - Udruga Franak

Marijan Perica i Hrvoje Arko, Societe Generale – Splitska banka d.d., ... obveza činjenja, trpljenja ili propuštanja (tako i USUD, U-III-661/1999, ... kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima nikada, pa ni do danas nije poduzeo ... nemogućnost radovanja, izbjegavanje komunikacije, zatvaranje u svoj svijet i.

Očitovanje HDFRM-a Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje ...

Imamo i primjer da je dio postelja na Fizijatrijskim odjelima u sklopu nekih bolnica (npr. KBC Osijek) odlukom HZZO-a preklasificiran u dio u kojima se.

Očitovanje na aktivnosti Gradskog projekta - Hrvatska komora ...

Igor Franić, predsjednik. Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata. Mario Jukić, predsjednik. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske. Dr. sc. Zvonko Maković ...

1. Očitovanje o dopisu Nadzornog odbora HRT-a od 4. ožujka 2016 ...

8 ožu 2016 ... primjer zloporabe i privatizacije javnog prostora. ... čega bi se članovi Vijeća pojedinačno izjasnili o svakom pitanju iz navedenog dopisa.

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u okviru javne ...

za potrebe izračunavanja očekivanih kreditnih gubitaka, banka može umanjiti ... kredite, te da li se prilikom izračunavanja uklјučuju krediti za koje je izvršen ...

Očitovanje visokog učilišta - Agencija za znanost i visoko obrazovanje

17 tra 2018 ... inženjerstva mogli polagati stručni ispit za poslove graditeljstva pri Komori inženjera strojarstva što je bila i glavna zamjerka studenata ...

Dodatak 1

Približimo radiogoniometar anteni odašiljača. 6. Ct podesimo na optimalnu čujnost signala na radiogoniometru. U slušalicama radiogoniometra mora se čuti ...

Dodatak A

vrsta životinja. Način primjene. Pakovanje Sadržaj Veličina pakovanja. Karencija. EU/2/10/113/001 BTVPUR. BTV-1-8--1. Suspenzija za injekciju. Goveda i ovce.

DODATAK KU ZA INA. d.d

Osnovna mjesečna plaća pripravnika određuje se u visini minimalne osnovne mjesečne plaće platnog razreda i to: - za radno mjesto zahtijevane VSS stručne ...

Dodatak

suma ponovljenog reda. Teorem 5.2. Neka je s (an, n ∈ N) dan niz realnih brojeva i neka je {Mi, i ∈ N} jedna particija skupa prirodnih brojeva. Red. ∑ n∈N.

Dodatak I - AWS

Tomislav Božinović, mag.ing.aedif. Direktor: Mladen Mužinić ... NAZIV TEHNOLOŠKOG. PROCESA ... Odlaganje počinje na prvoj etaži i puni se otpadom do.

DODATAK I

1 pro 2012 ... Kalcijev glukonat. Kalcijev glicerofosfat hidrat. Magnezij ev klorid heksahidrat. Kofein. Pomotne tvari: NEOCAL 3OO otopina za injekciju.

Dodatak 1 - HZTK-a

Približimo radiogoniometar anteni odašiljača. 6. Ct podesimo na optimalnu čujnost signala na radiogoniometru. U slušalicama radiogoniometra mora se čuti ...

Dodatak 1 – primjer

Damir Prlić. Osijek. Croatia. KBC Osijek Josipa. Huttlera 4. N/A. N/A. 540.00. 9246.88. 0.00. 0.00. 9786.88 ... 0.00. 7956.00. Zaklada Onkologija. Zagreb. Croatia.

Dodatak 2 - HAOP

hrvatskih pasmina pastirskih pasa na regionalnoj razini osnivanjem barem 2 ogranka na području. Dalmacije i Like. MPRRR. MPRRR,. DZZP,. HZPSS, HSC DR.

Dodatak I - ALMBiH

LEKADOL FORTE - LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.. N02BE01 paracetamol. BRp tableta [1000 mg/1 tableta ] 10 tableta (1 PVC/Alu blister sa 10 tableta) ...

Dodatak - zzpudnz

17 ruj 2018 ... VRGORAČKO POLJE I RIJEKA MATICA . ... Potencijalna lokacija zračne luke Ploče na području Općine Pojezerje (Vrgoračko polje) također je ...

Dodatak 1 - Redea

Branko Sušec, Međimurska županija. Goran Gotal. 14. ... Siniša Golub, Međimurska priroda. Mihaela Mesarić. 17. ... Siniša Radiković, PRE-KOM. 20. Sandra ...

DODATAK I Sfiliistarstvo PQljoprivrede

Smatra se da je laina gravidnost atavizam. Svi divlji kanidi (rukovi, dagljevi, lisice) Zive u doporima. Samo dominantna (x) Zenka se pari i ima leglo. Ostale kuje u ...

DODATAK 2 (Rad Morzeovom telegrafijom)

vrijeme trajanja prijema telegrama: 3 minuta iii. maksimalan broj ... Predaja se može vršiti ručno ili uz pomoć elektronskog tastera. 4. Tokom ispita, kandidat ima ...

Dodatak 1 - primjer - AbbVie

Mišljenović Vučerić, Tamara. Rijeka. HR. Cambierieva 5. 600. 1878. 2478. Peroš, Tea. Zadar ... Vrčić, Tanja. Zagreb. HR. Šestinski Kraljevac 118. 6240. 6240.

Dodatak cenovniku - Tecasi

13 UW profil 100/40-4000 m. 48. 1.06. 14 CD profil 60/27-3000 m. 36. 0.78. 15 UD profil 28/27-3000 m. 36. 0.55. 16 Direktni dr a za CD 60/27 kom. 100. 0.15.

DODATAK – MATEMATIČKI POJMOVNIK:

logaritama su 10, 2 i e, pri čemu je e ≈ 2.7183. Logaritam za osnovu 1 a logaritam za osnovu e prirodni ili Neperov loogaritam. Prirodni log značava oznakom ln ...

dodatak - DeGiorgi @ math.hr

Definicija prostog broja. Provjera je li broj prost — primjeri “ne tako!”. Bolji algoritmi i pripadne funkcije. Prosti faktori broja: Teorem o rastavu na proste faktore.

Dodatak 6.1.1 - Preneti ugovori

30 окт 2017 ... FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD. 16446/19 ... N2K PROCES INŽENJERING DOO OBRENOVAC ... DOO GEORAD PANČEVO.

Terenski dodatak - RRiF

OIB: Mjesto troška: OBRAČUN TERENSKOG DODATKA za mjesec. za radnika: koji je poslan u svrhu : Datum odlaska. Datum povratka. Broj dana provedenih.

dodatak: stajalište vlade - Coe

državljanstvo i nacionalne manjine: HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO. 8. - Glede problema “stjecanja hrvatskog državljanstva od strane dugotrajno nastanjenih ...

Nagrade (dodatak Filmskom leksikonu)

Glumica. Lee Grant (Detektivska priča W. Wylera). 1953. Grand Prix. Nadnica za ... Edward G. Robinson. (Kuća mržnje J. L. Mankiewicza). Glumica. Isa Miranda.

Programiranje 1 4. predavanje — 1. dodatak - PMF - Matematički ...

Cijeli brojevi — binarni prikaz i prikaz u racunalu: ... Preciznije, koristimo mnozenje i najvece cijelo. ... Prvu znamenku b-1 dobivamo kao najvece cijelo od B/. 1.

Programiranje 1 2. predavanje — 2. dodatak - unizg

Dodatnom hijerhijskom strukturom memorije, izmedu obicne radne memorije (RAM) i registara procesora. Ta “dodatna” memorija se tradicionalno zove cache.

DODATAK I SAZETAK OPISA SVOJSTAVA lt9

2 tra 2015 ... Ovratnik je djelotvoran protiv larva, nimfa i odraslih krpelja. - Krpelj i prisutni na psu prije tretmana ne moraju uginuti unutar 48 sati od stavljanja.

Numericka analiza 2. predavanje – dodatak

reciprocna vrijednost najmanjeg pozitivnog normaliziranog broja. Takav “pomaknuti” eksponent naziva se karakteristika, a normaliziranu mantisu neki zovu i ...

DODATAK 1 Analitičke podloge - LAG Brač

Milna. 830. Općina. Nereţišća. 78,45. 326. Donji Humac. 157. Draĉevica. 89. Nereţišća. 616. Općina. Postira ... Postira. 125. 128. 132. 133. 135. OŠ Milna, Milna.

drugi dodatak 37. potpunom izdanju - EUR-Lex

14 ožu 2019 ... 27.1 Phaseolus vulgaris L. Grah mahunar niski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 27.2 Phaseolus vulgaris L. Grah mahunar visoki ...

DODATAK I SAZETAK OPISA SVOJSTAVA t lt6

13 srp 2017 ... 2017. -l. I. 1. NAZIVVETERINARSKO.MEDICINSKOGPROIZVODA. SULFADIMIDIN Genera 2,5 g, tableta za goveda (telad), konje (Zdrebad) ...

Dodatak: Naprezanja, Mohrove kružnice.

način ponovi niz pojmova: naprezanj, Mohrova kružnica… posve neophodnih za bilo kakovo bavljenje mehanikom tla. Studentu se preporuča da – ako je ...

Programiranje 1 4. predavanje — 1. dodatak - unizg

Cijeli brojevi — binarni prikaz i prikaz u racunalu: Prikaz cijelih ... Prikaz realnih brojeva — zaokruzivanje i greške (još nije ... 1111 1111 1111 1111 1111 1001 0100 1010. . 1 ... |B|- i |B| se dodaje negativan predznak i “okrece” znacenje.

DODATAK I SAZETAK OPISA SVOJSTAVA

15 lis 2015 ... 4.11 Karencija. Meso i jestive iznutrice (govedo, ovca, koza i svinja): 28 dana. Mlijeko: 6 dana. Ne smije se lijediti konje koji se koriste za hranu.

dodatak diplomi - Univerzitet u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI. Dodatak diplomi. Ovaj dodatak diplomi slijedi model koji su razvili Evropska komisija, Vijeće Evrope i UNESCO / CEPES. Svrha ovog ...

Dodatak uz broj 36 - DrvoTehnika.info

stolovi, klupe i razne police kao i kancelariski nameštaj, vitrine i kuhinje od punog drveta. Prilikom ... lepljene ploče (za stepeništa, stolove i stolice). Od drvenog ...

DODATAK I SAZETAK OPISA SVOJSTAVA I l7

7 srp 2015 ... Jedna tableta sadrZava. Djelatna tvar: Furosemid 40 mg. Potpuni popis pomoinih tvari vidi u odjeljku 6.1 . 3. FARMACEUTSKI OBLIK. Tableta.

Dodatak 4 UPUTSTVO ZA KORISNIKE - INFORMISANJE I ...

TEHNIČKI OPIS ZASTAVE EU I ZASTAVE CRNE GORE. 1. EU ZASTAVA. Zastava EU treba biti vidljivo prikazana kako je naznačeno u Operativnom priručniku.

Programiranje 1 2. predavanje — 2. dodatak - PMF - Matematički ...

Dodatnom hijerhijskom strukturom memorije, izmedu obicne radne memorije (RAM) i registara procesora. Ta “dodatna” memorija se tradicionalno zove cache.

DODATAK I SAZETAK OPISA SVOJSTAVA VMP

26 ruj 2012 ... svinja, govedo, ovca i koza. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV. 1 mL koncentrirane otopine sadrZava: Djelatna tvar: Amitraz. 125 mg.

Dodatak I - Vukovarsko-srijemska županija

3 velj 2017 ... [email protected] MOBITEL. TELEFAKS 01/3442-998. LOKACIJA ... Crijep/pločice i keramika. 10. 38. 17 01 07. Mješavine betona, cigle ...

Dodatak I - Brodsko-posavska županija

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM tvrtke. Trgovačko društvo Komunalac d.o.o.. Stjepana pl. Horvata 38, 35000 Slavonski Brod za obavljanje djelatnosti ...

Dodatak polici - Croatia osiguranje dd

Opće odredbe o premijskim stupnjevima a) Odredbe o premijskim stupnjevima odnose se na osiguranja od automobilske odgovornosti vlasnika svih vrsta vozila ...