43. ОДЛУКА

НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА ДРЖАВНАТА ГРА-. НИЦА. 1. На деловите ... бин Прогрес" — Творница пољопривредних стројева — Лабин. Претставници на ...

43. ОДЛУКА - Srodni dokumenti

416. ОДЛУКА 417. ОДЛУКА 418. ОДЛУКА 419. ОДЛУКА

стапови за качување, дрвени, скали фиксни, скали под- вижни, скали ... бираат печките и шпоретите за горење со јаглен и брикети од јаглен што се ... Антон, Цурк-Певец Леополда Ангела, Чарго-Полак Хен- рика Даница, Час ...

455. ОДЛУКА

За бензински мотори царинската основица се нама- лува за 10%, а за ... кипор тристран, модел 4^4 С. 3000. 5000. 92 ... Од СР Хрватска. — за особени ...

341. ОДЛУКА

Ђуровић Мате Иван, Јанковић Које Гојко, Хопер. Франца Иван, Мишковић ... мира Златко, Бабић Николе Михајло, Брнадић Ива- на Благо, Ћировић ...

43. ОДЛУКА

НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА ДРЖАВНАТА ГРА-. НИЦА. 1. На деловите ... бин Прогрес" — Творница пољопривредних стројева — Лабин. Претставници на ...

9. Одлука о кућном реду

Заједничке просториј|е у згради (степениште, сушионица, перионица, ходник, ... очисте и доведу у ред и да кључ од ових просторија врате одређеном лицу. ... у становима и заједничким просторијама, о чему ће се старати кућни.

Одлука о закључењу оквирног споразума - KSS

25 мар 2016 ... Jumbo Travel doo Beograd, Beogradska 33, ponuda broj broj 232 od 17.03.2016. godine. - Fly Fly Travel doo Beograd, Knez Mihailova 30/II, ...

21.12.2018. - Одлука о измени уговора

zidne baterije za tuš kadu tipa "ARMAL". , "HANSA" ili ekvivalent ,sa fiksnim ili pokretnim ispustom. U cenu uračunata i ugradnja "štediša ventila". Obračun po ...

одлука за определување највисоки цени на одделни ... - EVN

10 фев. 2014 ... Во мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија ... сознанија дека е можно поефикасно решение на приклучокот, кое ги ...

Одлука о расподјели средстава за ... - Ministarstvo pravde

Naši dani, „Podrška reformi izvršenja krivičnih sankcija", koju je podnijela NVO Inicjativa mladih za ljudska prava (YIHR), „Radionice starih zanata i izrade ...

Одлука о цијени енергије за јавно снабдијевање

Цијена енергије за јавно снабдијевање утврђена је на бази цијене набавке ... обрачунска снага и активна електрична енергија (само за јавну расвјету).

ОДЛУКА о помоћним објектима - Herceg Novi

ograde i tradicionalne suvomeđe, te pomoćnih objekata infrastrukture u funkciji ... Materijali ograde mogu biti kombinacija kamena, betona i metala, ili zelena "živa" ograda. ... u iznosu od 1-strukog iznosa minimalne cijene rada u Crnoj Gori.

на социјалистичка федеративна* република југославија ,одлука

БРОЈ 23. ГОД. XXII. 238. Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус- тавот на Социјалистичка Федеративна Република. Југославија, издавам. У К А З.

Одлука о одређивању јединствених идентификационих бројева ...

Народна банка Србије, за извршавање платних трансакција у динарима, одређује ... AGROINDUSTRIJSKО KOMERCIJALNA BANKA. AIK BANKA, AD ...

ОДЛУКА О ПЛАТНОМ НАЛОГУ У ситуацији када првостепени суд ...

Из образложења: Првостепеном пресудом одржан је на снази платни налог суда, те је обавезан тужени да тужиоцу на име накнаде за неовлашћено ...

Одлука о одобравању програма и одређењу ... - Grad Beograd

450.000,00. 26. Атлетски клуб Младост. Камп за усавршавање брзине и технике у спринтерским и препонашким атлетским дисциплинама. 100.000,00.

Одлука о стандардима стабилног и сигурног пословања у делу ...

заступању у пружању платних услуга (у даљем тексту: уговор о заступању) пре подношења захтева за упис овог лица у регистар платних институција ...

Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени ...

Скупштина општине Градишка, у предмету замјена некретнина, по захтјеву. Мирјанић Јелене ... Даје се сагласност за закључење уговора о замјени некретнина са Мирјанић ... уговор из тачке I ове одлуке са Мирјанић Јеленом. V.

НАМЕРНИ ПРЕКИД ТРУДНОЋЕ ВАША ОДЛУКА И ОДГОВОРНОСТ

новама, прекид нежељене трудноће или абортус се у Србији дозвољава искључиво на захтев трудне жене до навршене 10. недеље трудноће, осим.

Одлука о додели финансијских средстава за ... - Grad Beograd

јавни конкурс за достављање пријава за доделу финансијских средстава ... конференције и медијске кампање, трошкове снимања видео материјала и ... УДРУЖЕЊЕ "МОЈА СРБИЈА МОЈ ИЗБОР", Кнезa Данила бр.4, Београд, МБ.

одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени ...

5 септ. 2019 ... Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе. ПРАВИЛНИК ЗА ... Манастир. 20064. Марул. 20065. Магари ... Бели. 13004. Бурилчево. 13005. Видовиште. 13006. Вранинци. 13007. Врбица.

Одлука о усвајању превода Међународних стандарда врховнох ...

1) ISSAI 1 - Limska deklaracija o smernicama za načela revizije. 2) ISSAI 10 - Meksička deklaracija o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija. 3) ISSAI 30 ...

Одлука о општим условима уређења града - ЈП Завод за ...

Забрањено је постављање клима уређаја на спољним деловима зграда видљивих са јавних површина, уколико оне представљају културна добра, ...

ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ КЊИГЕ ОДЛУКА Београд, 2017

савеза Србије на седници одржаној 19.02.2017. год. донео је. ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ КЊИГЕ ОДЛУКА. Члан 1. Овим правилником Кајакашког савеза ...

Одлука о радном времену за вријеме ... - Општина Шамац

2019. године) Међународни празник рада (2. мај 2019. године), Дан побједе над фашизмом (9. мај 2019. године) и Дан успостављања Општег оквирног ...

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и ...

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 3. новембра 2017. године, донела ... стамбено-пословним зградама на територији града Ваљева. ... све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и сигурност у ... обавештења поучити прекршиоца да је у обавези да поштује кућни ред, о датој.

Одлука и реферат за избор во наставно-научно звање редовен ...

отрови. 1999-2001 год. Асистент на Воена Академија ,,Г. Михајло Апостолски,, -. Скопје по предметите: Хемија и Хемија на бојни отрови. 2001-2007 год.

Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено ... - Општина Опово

одржаној 19.06.2017. године, донела је: ... регулише се кућни ред у стамбеним и стамбено-пословним зградама на ... Зградама се сматрају и објекти.

Одлука о општим правилима кућног реда у ... - Град Пожаревац

Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 29.9.2017. године, донела је ... пословним зградама (у даљем тексту: зграда) на територији ... Правилима власника може се прописати и кућни ред зграде који не може бити у.

1. Одлука о ауто-такси превозу путника - Град Шабац

способности возача за управљање возилом којим се обавља такси превоз;. 10. да има ... паралелно са ветробранским стаклом, са истакнутим називом ''TAXI''; ... регулишу делатност такси превоза (у даљем тексту: испит). Испит ...