Masarykova univerzita Lékařská fakulta ... - IS MU

Výsledky potvrdily silnou pozitivitu stanovovaných markerů u jednotlivých ... a proteáz štěpících kolagen na povrchu nádorových buněk (Rejthar, a další, 2002). ... Mezi onemocnění endokrinní části pankreatu patří diabetes mellitus a ... prahu renální absorpce také glykosurie, způsobená úplným nebo relativním nedostatkem.

Masarykova univerzita Lékařská fakulta ... - IS MU - Srodni dokumenti

Masarykova univerzita Lékařská fakulta ... - IS MU

Výsledky potvrdily silnou pozitivitu stanovovaných markerů u jednotlivých ... a proteáz štěpících kolagen na povrchu nádorových buněk (Rejthar, a další, 2002). ... Mezi onemocnění endokrinní části pankreatu patří diabetes mellitus a ... prahu renální absorpce také glykosurie, způsobená úplným nebo relativním nedostatkem.

Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ ... - IS MU

the theoretical knowledge in rehabilitation of a patient with injury of dorsal aponeurosis. Klíčová slova: poranění, dorzální aponeuróza, šlacha, prst, rehabilitace.

lekárska biológia a genetika 1 - Lekárska fakulta - Univerzita ...

Rozlišovacia schopnosť týchto mikroskopov je 0,2 µm a maximálne ... (červené), ale zásadný význam má kultivačný dôkaz. Zakladá ... Ich telo sa člení na orgány.

3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

24. květen 2013 ... Saguaro. PIAQUA s.r.o.. Strojírenská 386, Praha 5 - Zličín. 140 00 Praha 4. Fresh Aqua (balená pitná voda neperlivá). Ing. Pavel Vavruška ...

Základy plastickej chirurgie 1 - Lekárska fakulta - Univerzita ...

poznatkami v oblasti malígnych nádorov kože, Dupuytrenovou kontraktúrou a mimoriadne aktuálnou kapitolou o ... Niekoľko tisíc ročné korene rekonštrukčnej chirurgie siahajú až do obdobia 1000 pred Kristom. ... nie mokrá). Amputát je treba ...

univerzita karlova v praze lékařská fakulta v ... - Informační systém

epidurální analgezie na průběh porodu, bolest a stres matky. A osobně se ... Epidurální prostor se nalézá v páteřním kanálu mezi tvrdou míšní plenou a kostmi a.

Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Studijní program - Klinika ...

g. Energy nápoje h. Enrg. žvýkačky i. Ginkgo biloba j. Bakopa k. L-karnitin l. Lecitin m. Ašvaganda n. Ritalin o. Adderall p. Happy pills q. Mindflow r. Brainactive s.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta - IS MU

с именами, но и вводятся в текст специальным термином, обычно словом прозвище, были редкими. Позднее, уже в ... Julina (3), Juliška,. Julinečka. 397.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Večerníček na ... - IS MU

k digitální animaci na příkladu sérií Pat a Mat a Bob a Bobek. Magisterská ... 2 Na jednu vteřinu filmu je potřeba dvacet pět sejmutých oken. Tedy dvacet pět listů ...

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií ... - IS MU

3. duben 2016 ... Instagram), umisťují ediční plány na Issuu, Youtube nebo poskytují ke ... Jeffery Deaver, Lisa Jackson, Jonathan Kellerman, Lisa Kleypas, Ro-.

MASARYKOVA UNIVERZITA P ÍRODOV DECKÁ FAKULTA ... - IS MU

n které aktivity v rámci volného času Ělovectví, sb r hub a lesních plodině, vedoucí ke zvýšenému ... increase the roster of reviewers for manuscripts submitted.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav ... - IS MU

2018. Bc. Žaneta Přivřelová ... s rodičovskou rolí, a to rodič „tichý společník“. ... rodič x mateřská škola a lze říci, že jsou tzv. komunikačním mostem mezi rodiči a.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ... - IS MU

It consists of the definition of basic training, historical development and its objectives. Following the delineation of the core area, it describes its activation and ...

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických ... - IS MU

10. prosinec 2012 ... Nejdříve vybírám ty fragmenty a tituly, ve kterých se vyskytovala slova ... Hubatý Pseudolus neušetří poznámkám i „krasopis“ Calidorovy milenky (Plaut. Pseud. ... nosí vytetované znamení“ („one who bears tattoo-marks“).

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav ... - IS MU

Na ilirsku tradiciju nastavlja se zagrebačka filološka škola, čiji se jezikoslovci ... poseže i u čakavski i crkvenoslavenski jezik.16 Osim tih filoloških škola, ...

Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Gustav Klimt a ... - IS MU

přičítá sérii studií pro slavný portrét Adele Bloch-Bauer z roku 1907 a za nezanedbatelné považuje také návrhy pro mozaiku v Palais Stocklet v Bruselu, ...

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky ... - IS MU

V Hrvatski za početnike je už těchto obecných geografických informací více, ... voćarstvo, tov pilića, uzgoj goveda, konfekcioniranje riba, mini mljekaru i dr. (…) ...

Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov - Lekárska fakulta

Takýto nadpis som zvolil aj preto, aby sa líšil od najrôznejších úvo- dov, návodov a odporúčaní najmä na kúpu toho, čo je v ďalšom nad- rozmerne vychvaľované ...

kapitoly z otorinolaryngológie: dutina ústna, hltan ... - Lekárska fakulta

Pri podozrení na Zenkerov divertikul je výhodné skiagrafické zobrazenie. (obr. 1.1). V ostatnej diagnostike, hlavne v diagnostike nádorov dominujú vyšetrenia.

Exkluzivní nabídka Čedok na zahraniční pobyty - 1. lékařská fakulta ...

Využijte slevu 12 % z katalogových cen cestovní kanceláře Čedok. 500 kč/osoba sleva na letecký zájezd last minute. 300 kč/osoba sleva na autokarový zájezd ...

Masarykova univerzita - IS MU

Úvod. 1. 1. Simulakrum. 3. 2. Filozofické koncepcie simulakra. 5. 2.1. Gilles Deleuze - Obraz bez podobnosti. 5. 2.2. Vilém Flusser - Technické obrazy. 7. 2.3.

1. Bauhaus - IS MU - Masarykova univerzita

Bauhaus byl totiţ školou, zabývající se téměř všemi okruhy umění. Navíc byl institucí ,ve ... Pokud Itten rozdělil výuku na přírodní studie, plastické ... kamen nach Prag zum Beispiel André Breton, Apolinaire, aber auch Lehrer vom Bauhaus.

Legenda o sv - IS MU - Masarykova univerzita

století po Kristu a vypráví o cestách apoštola Petra a o obracení Klementa Římského a znovushledání Klimentovy rodiny. Legenda se téţ jako ţánr se opírá o ...

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Balkanistika. Vladimir Levčev a Ivo Balenović. Dvě orwellovské vize v jihoslovanské perspektivě. Diplomová práce bakalářská. Autor práce: Kateřina Urbánková.

MatemARTika - IS MU - Masarykova univerzita

19. listopad 2015 ... pyramida Zoserova u Sakkary. Má ještě obdélníkový půdorys, jako mají mastaby. Pyramida u Dašur jeví snahu po čistém jehlanci, její plášť je ...

Sfragistika - Masarykova univerzita

SFRAGISTIKA častějšími, pak přibývá i pečetí ve funkci ověřovací. Jinak bychom nejčastěji našli pečeť ve funkci uzavírací. Jako i v mnohých dalších věcech, ...

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Řád ctností ve hře ... - IS MU

alegorie, Cestyvěz, ctnosti, drama, Hildegarda z Bingenu, Hildegard von. Bingen ... Sv. Hildegarda z Bingen, s. 31–32. ... Svízelná cesta k lásce : Z myšlenek sv.

Neklidná Korea - IS MU - Masarykova univerzita

Díky jeho iniciativě byla vytvořena nová korejská abeceda – hangul. Je to asi nejracionálnější abeceda vŧbec a její kouzlo je v její jednoduchosti. Rozvoj.

3. Kórejská republika - IS MU - Masarykova univerzita

V kaţdom prípade však kórejská menšina zatiaľ medzi nimi nie je evidovaná. ... „Kórejské písmo je abeceda a nie je to preto také trápenie, ako naučiť sa čínske ...

Osobní prostor - IS MU - Masarykova univerzita

9. srpen 2007 ... Digitální fotoaparát, film, fotografický portrét, fotografie, osobní prostor, pásmo fotografií, setkání. Mots clés. Page 3. Appareil de photographie ...

Obezita s handicapem - IS MU - Masarykova univerzita

na základě BMI určit zdravotní rizika spojená s obezitou (tabulka 1). ... kráva, 2 vícezrnné rohlíky, okurka, paprika, 2 kolečka šunky, kečup, borůvková ... MÜLLEROVÁ, S. Zdravá výživa a prevence civilizačních onemocnění ve schématech.

rostlinná barviva - IS MU - Masarykova univerzita

22. květen 2017 ... 28: A – extrakt ze zelí voda soda; B – voda kyselina citrónová; C – smíchané roztoky. 380. 430. 480. 530. 580. 630. 680. 730. 780. 830.

Tiskový výstup - IS MU - Masarykova univerzita

srov. v češtině inženýr - inženýrka, profesor - profesorka, ředitel - ředitelka. Další příklady slov, ... опа́сный – опа́сен, опа́сна, опа́сно, опа́сны ва́жный – ва́жен ...

Diplomová práce - IS MU - Masarykova univerzita

18. květen 2015 ... ideologie, modus operandi, diskurz, diskurzivní analýza, Fairclough, ... V rámci gramatiky jsou významnými prvky slovesný rod, slovesný.

hebrejská abeceda - IS MU - Masarykova univerzita

Další díky patří pracovníkům Památníku Terezín, kteří mi byli nápomocni při realizaci projektu a poskytli nesčetné mnoţství materiálů a fotokopií, jenţ jsem mohla ...

una aproximació descriptiva - Masarykova univerzita

referencials (com els relacionals, els agentius, els resultatius, els substantius de representació i els noms semiòtics) que admeten complements assimilables als ...

Masarykova univerzita, Brno - ResearchGate

June 13-15, 2018. Publisher: Masarykova univerzita, Brno. Edited by: Viktorie KLÍMOVÁ. Vladimír ŽÍTEK. (Masarykova univerzita / Masaryk University, Czech ...

6.2. Multimediálna žurnalistika - IS MU - Masarykova univerzita

Osijek, 2015, roč. 11, 189-203 [cit. 2016-04-. 11]. s. ... Osijek, 2015, 189-203 [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: ... Praha: Mobil Media, 2003. NEWTON, Julianne.

Ludvík Hlavačka. - IS MU - Masarykova univerzita

Jako memento jeho činů a komunistické hrůzovlády stále stojí v samotném centru ... Kč).62 Město Uherské Hradiště tedy přestalo usilovat o převod objektu do ... Uherské Hradiště už věznici nechce. [online]. 21. 6. 2011 [cit. 2014-01-23].

bakalářka final - IS MU - Masarykova univerzita

Tlak: 140/80 mmHg. Pulz: 82´. Moč: negat. Otoky: na dolních i horních končetinách. Varixy: neudává. Potíže během těhotenství: • od 35 t.g. gestační hypertenze, ...

Booleova algebra - IS MU - Masarykova univerzita

19. duben 2012 ... Bakalářská práce „Booleova algebra“ by měla sloužit především jako studijní materiál vhodný jako rozšiřující učivo pro studenty matematiky.

phonotactics of czech - IS MU - Masarykova univerzita

/TŠb/ OFO. APL DE3m -X LR C P N džbán. /TSp/ OFO AAL DE3m -X LR C (P) – Y cpát se. (/TSb/) OFO AAL DE3m -X LR C P Y Dzbel (Cz. place name).

DIplomová práca - IS MU - Masarykova univerzita

Kľúčové slová. Strategická analýza, konkurencieschopnosť, PESTE analýzy, Porterov model piatich síl, finančná analýza, SWOT analýza, stratégia. Keywords.

3 epidurální anestézie - IS MU - Masarykova univerzita

25. duben 2013 ... Epidurální (také peridurální nebo extradurální) prostor je oblast, která se nachází mezi tvrdou plenou (dura mater) a páteřním kanálem. 28 „ ...

Fantom Opery - IS MU - Masarykova univerzita

Lloyd Webbera The Phantom of the Opera a v jeho českém uvedení (Fantom Opery). Práce se ... filmu se neodehrává v Paříži, ale v londýnské Opeře. Fantom je ...

morálka mocných - IS MU - Masarykova univerzita

Machiavelli, Nietzsche, etika, komparace, nadčlověk, vladař, dobro, zlo, moc, svoboda, spravedlnost, vina, trest, Zarathustra, pravda, občanská výchova, ...

Феофан Прокопович - Masarykova univerzita

Но сие за верх твоей славы буди,. Что тебе ... Изряден, хвален твой суд; так бы то быть должно,. Да в наш век злобных слова умными владеют. А к тому ...

Bakalářská práce - IS MU - Masarykova univerzita

15. květen 2013 ... Parazitičtí helminti jsou původci často smrtelných onemocnění (tzv. helmintóz) zvířat a lidí. Abychom mohli s helminty účinně bojovat, je nutné ...

Swearwords in translation - IS MU - Masarykova univerzita

What is “expressive” and its relation to swearwords. ... translation from Russian, the basic principles still seem to be valid in 2006 and can be very well applied to ...

divadlo fórum - IS MU - Masarykova univerzita

Bakalářská práce „Alternativa prevence sociálně patologických jevů na ... metodu divadla fórum, jejím zakladatelem není nikdo jiný než Augusto Boal. Tato.

MASARYKOVA UNIVERZITA Лексико-семантический ... - IS MU

20 мар 2018 ... Z čista jasna na rovině jak stůl uvázli. (Rub.) Truhl. stůl kuchyňský, jídelní, psací a pod. Pošt. třídicí stůl s přihrádkami pro jednotlivá místa, trati ...

MASARYKOVA UNIVERZITA Neplodnost a asistovaná ... - IS MU

18. duben 2008 ... neplodnost, asistovaná reprodukce, IVF, embryo, vajíčko, spermie. Annotation. The scope of this study are methods of assist reproduction and ...

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ...

Voda ze zavalené štoly z dolu sv. Víta v. Chrástu. 4. Magnesia perlivá. Billa. 5. Ice Tea citronový. Lidl, Tanja. 6. Voda Saguaro citronová. Lidl. 7. Džus Pomeranč ...

UNIVERZITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA ...

remarkable conformity with the teachings of Tolle . In conclusion, pointing to Eckhart Tolle as an important teacher of conscious experience and presence ...

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ ... - VŠB

24. duben 2018 ... KATEDRA PROSTŘEDÍ STAVEB A TZB ... Stránka 2 z 2. PROTOKOLY o zkouškách vzduchové nepr zvu nosti výrobku .13-003063-PR01, které.

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI ...

Ftalocyaniny jsou syntetické analogy porfyrinů, které mají díky své struktuře jedinečné fyzikální a optické vlastnosti. Mají široké využití např. jako barviva, ...

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH ...

Tělesnost a sexualita v próze Krásné zelené oči. ... někteří lidé, jako např. ženy jiné barvy pleti než bílé, vyloučeny z produkce vědění, což je pro ... Vzhledem k subjektivitě, na niž v předmluvě upozorňuji, by se moje práce dala zařadit spíše.

reklama 14 - Filozofická fakulta UK - Univerzita Komenského

duchovnom a rodinnom rozmere sa tam vkradol aj konzum, ktorý neustále bujnie a narastá a v ... Nakonec skončil i na motorce Harley-Davidson… Nevíme, zda ...

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Dostupné z www: https://www.cinestar.cz/cz/praha5/sluzby/darkove-poukazky ... Ve filmu Thor Ragnarok,168 v jehož upoutávce169se objevuje známá skladba ...

Ako napísať a upraviť - Prírodovedecká fakulta - Univerzita ...

Otázkou je tiež v akom čase treba prácu napísať. ... lom (napr. metódy), iné zasa v prítomnom čase (napr. diskusiu). ... in vitro, in vivo, sic!, in litt., in verb., et al.